Arany János and the Tradition of Parody  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
107614
Type PUB-K
Principal investigator Tarjányi, Eszter
Title in Hungarian Arany János és a parodisztikus hagyomány
Title in English Arany János and the Tradition of Parody
Keywords in Hungarian Arany János, paródia
Keywords in English Arany János, parody
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Publications Panel
Department or equivalent Universitas Kulturális Alapítvány
Starting date 2013-01-01
Closing date 2013-06-30
Funding (in million HUF) 0.646
FTE (full time equivalent) 0.20
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az OTKA Sabbatical ösztöndíj keretében megírt kézirat kiadásának az érdekében készült ez a pályázat. Ezt a hajdani, 81405 számú, 2010.06.01-től 2011.05.31-ig tartó futamidejű ösztöndíjat Arany János kutatások címen nyertem el. Az ennek segítségével elkészült kézirat, amelynek a címe Arany János és a parodisztikus hagyomány, főként Arany János ironikus, önironikus, önreflektáló, paródiára hajlamos poétikáját mutatja be. Azonban a kb. 28 ívnyi kézirat nemcsak ezzel foglalkozik, hanem áttekintést ad a különböző XX. és XXI. századi a paródiaelméletekről, valamint a különböző parodisztikus gyakorlatok hazai történetét és elméleteinek a hagyományát is bemutatja. A paródia kifejezést a nemzetközi paródiaelméleti kutatásokkal összhangban, a hétköznapi értéshez képest tágabb értelemben használom, ezért nemcsak a paródia, hanem annak rokon fajtái is bemutatásra kerülnek. A kézirat kiadására az Universitas Kiadó az Editioprinceps Kiadóval együtt vállalkozott.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kiadandó kézirat nem hagyományos Arany-monográfia, hanem az egyes csomópontokat többnyire műfajközpontúan vitatja meg, felhívva a figyelmet egy másfajta - reményeim szerint újszerűbb - szövegértés lehetőségére. A gyakran disszonáns eszközökhöz folyamodó Arany-költészetnek a tradícióra rájátszó, de azt átíró, önreflektív eljárásmódjai, játékos megoldásai
kerülnek előtérbe. A kötet a paródia elméletének a bemutatására is vállalkozik, sőt a parodisztikus gyakorlat (tehát a paródián kívül a travesztia, cento, pastiche, stb) hazai történetének a főbb állomásait is igyekszik összefoglalni.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Jelentősége egyrészt az, hogy felfrissíti, új szempontokkal gazdagítja az Arany-kutatást. Az eddigi szakirodalom által
sugallt tanáros Arany-képpel szemben egy szórakoztatóbb, a mai olvasó számára szimpatikusabb Arany-értést kínál fel,
amely az újabb filológiai és értelmezői elvárásoknak egyaránt megfelel.
Másrészt a paródia ilyen összefoglaló tárgyalása magyarul még nem született meg, és a hazai parodisztikus gyakorlat bemutatásával sem rendelkezik a hazai irodalomtörténet-írás. Tehát a további - ez irányú - kutatásokat serkentő jelentősége is van.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A kiadási költségek egy részére pályáztatott kézirat Arany János poétikájának újabb átgondolását tartalmazza. Ez a paródia fogalmának a hétköznapihoz képest jóval tágabb értelmezése segítségével történik. A paródia ez esetben összefoglaló kategóriája a különböző átírási gyakorlatoknak, amely elképzelés megfelel főleg az angolszász paródiaelméleteknek. A kéziratban ezért az eddigihez képest az Arany költészetének játékosabb, könnyedebb oldala mutatkozik meg.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Az OTKA Sabbatical ösztöndíj keretében megírt kézirat kiadásának az érdekében készült ez a pályázat. Ezt a hajdani, 81405 számú, 2010.06.01-től 2011.05.31-ig tartó futamidejű ösztöndíjat Arany János kutatások címen nyertem el. Az ennek segítségével elkészült kézirat, amelynek a címe Arany János és a parodisztikus hagyomány, főként Arany János ironikus, önironikus, önreflektáló, paródiára hajlamos poétikáját mutatja be. Azonban a kb. 28 ívnyi kézirat nemcsak ezzel foglalkozik, hanem áttekintést ad a különböző XX. és XXI. századi a paródiaelméletekről, valamint a különböző parodisztikus gyakorlatok hazai történetét és elméleteinek a hagyományát is bemutatja. A paródia kifejezést a nemzetközi paródiaelméleti kutatásokkal összhangban, a hétköznapi értéshez képest tágabb értelemben használom, ezért nemcsak a paródia, hanem annak rokon fajtái is bemutatásra kerülnek. A kézirat kiadására az Universitas Kiadó az Editioprinceps Kiadóval együtt vállalkozott.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

A kiadandó kézirat nem hagyományos Arany-monográfia, hanem az egyes csomópontokat többnyire műfajközpontúan vitatja meg, felhívva a figyelmet egy másfajta - reményeim szerint újszerűbb - szövegértés lehetőségére. A gyakran disszonáns eszközökhöz folyamodó Arany-költészetnek a tradícióra rájátszó, de azt átíró, önreflektív eljárásmódjai, játékos megoldásai
kerülnek előtérbe. A kötet a paródia elméletének a bemutatására is vállalkozik, sőt a parodisztikus gyakorlat (tehát a paródián kívül a travesztia, cento, pastiche stb) hazai történetének a főbb állomásait is igyekszik összefoglalni.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Jelentősége egyrészt az, hogy felfrissíti, új szempontokkal gazdagítja az Arany-kutatást. Az eddigi szakirodalom által
sugallt tanáros Arany-képpel szemben egy szórakoztatóbb, a mai olvasó számára szimpatikusabb Arany-értést kínál fel,
amely az újabb filológiai és értelmezői elvárásoknak egyaránt megfelel.
Másrészt a paródia ilyen összefoglaló tárgyalása magyarul még nem született meg, és a hazai parodisztikus gyakorlat bemutatásával sem rendelkezik a hazai irodalomtörténet-írás. Tehát a további - ez irányú - kutatásokat serkentő jelentősége is van.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

A kiadási költségek egy részére pályáztatott kézirat Arany János poétikájának újabb átgondolását tartalmazza. Ez a paródia fogalmának a hétköznapihoz képest jóval tágabb értelmezése segítségével történik. A paródia ez esetben összefoglaló kategóriája a különböző átírási gyakorlatoknak, amely elképzelés megfelel főleg az angolszász paródiaelméleteknek. A kéziratban ezért az eddigihez képest az Arany költészetének játékosabb, könnyedebb oldala mutatkozik meg.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kötet Arany János és a parodisztikus hagyomány címmel jelent meg (ISBN 978-963-9104-82-2) 427 oldalnyi terjedelemben az Universitas és az Editioprinceps kiadók közös kiadásában. Az OTKA logó a kötet címnegyedén fel van tüntetve. Ahogy az Universitas Kiadó igazgatója - dr. Hargittay Emil - tájékoztatott, a kiadó eleget tett a kötelespéldány szolgáltatásnak, valamint az alábbi könyvtáraknak, intézményeknek juttatott példányt: MTA Irodalomtudományi Intézet Könyvtára, 1 db ELTE Egyetemi Könyvtár, 1 db ELTE BTK Magyar Irodalomtud-i Int. Toldy Ferenc Könyvtár, - 1 db Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, - 1 db Károli Gáspár Református Egyetem Könyvtára, - 1 db Miskolci Egyetem BTK Könyvtár, - 1 db PTE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézet Könyvtára, - 1 db SZTE Egyetemi Könyvtár, - 1 db DTE BTK Magyar és Összehasonlító Irodalomtud-i Intézet Könyvtár, - 1 db PPKE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézet Könyvtára, - 1 db Országos Széchényi Könyvtár, Gyarapítási Osztály, - 6 db MTA Könyvtára, - 2 db OTKA Iroda, - 1 db
Results in English
A kötet Arany János és a parodisztikus hagyomány címmel jelent meg (ISBN 978-963-9104-82-2) 427 oldalnyi terjedelemben az Universitas és az Editioprinceps kiadók közös kiadásában. Az OTKA logó a kötet címnegyedén fel van tüntetve. Ahogy az Universitas Kiadó igazgatója - dr. Hargittay Emil - tájékoztatott, a kiadó eleget tett a kötelespéldány szolgáltatásnak, valamint az alábbi könyvtáraknak, intézményeknek juttatott példányt: MTA Irodalomtudományi Intézet Könyvtára, 1 db ELTE Egyetemi Könyvtár, 1 db ELTE BTK Magyar Irodalomtud-i Int. Toldy Ferenc Könyvtár, - 1 db Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, - 1 db Károli Gáspár Református Egyetem Könyvtára, - 1 db Miskolci Egyetem BTK Könyvtár, - 1 db PTE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézet Könyvtára, - 1 db SZTE Egyetemi Könyvtár, - 1 db DTE BTK Magyar és Összehasonlító Irodalomtud-i Intézet Könyvtár, - 1 db PPKE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézet Könyvtára, - 1 db Országos Széchényi Könyvtár, Gyarapítási Osztály, - 6 db MTA Könyvtára, - 2 db OTKA Iroda, - 1 db
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tarjányi Eszter: Arany János és a parodisztikus hagyomány, Universitas Kiadó, Editioprinceps Kiadó, 2013
Back »