Hungarian Basic Researchers - Weekly report on 2 pages in the Life and Science magazine  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
107814
Type PUB-I
Principal investigator Gózon, Ákos
Title in Hungarian Magyar Alapkutatók - Hetente jelentkező 2 oldalas rovat az Élet és Tudomány folyóiratban
Title in English Hungarian Basic Researchers - Weekly report on 2 pages in the Life and Science magazine
Keywords in Hungarian kutatás, tudomány, ismeretterjesztés
Keywords in English research, science, dissemination of knowledge
Discipline
Organic, Biomolecular, and Pharmaceutical Chemistry (Council of Physical Sciences)35 %
Ortelius classification: Organic chemistry
Physical geography (Council of Complex Environmental Sciences)35 %
Ortelius classification: Geography
Biophysics (e.g. transport mechanisms, bioenergetics, fluorescence) (Council of Medical and Biological Sciences)30 %
Ortelius classification: Biophysics
Panel Publications Panel
Department or equivalent Society for Dissemination of Scientific Knowledge
Starting date 2013-01-01
Closing date 2014-01-31
Funding (in million HUF) 2.000
FTE (full time equivalent) 0.22
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az Élet és Tudomány, Magyarország egyetlen heti rendszerességgel megjelenő, így leggyakrabban az olvasókhoz eljutó nyomtatott ismeretterjesztő orgánuma.
2013-ban új, két oldal terjedelmű rovatot kívánunk indítani, melynek alapját az OTKA által támogatott kutatások adják. Ezen kutatások összefoglalói, beszámolói nyilvánosan elérhetők, s már önmagukban is ismeretterjesztő „tolmácsolásra” érdemesek a nagyközönség számára. Lapunk azonban még tovább kíván lépni: a már lezárt, beszámolóban közzétett kutatások kapcsán hétről hétre annak kívánunk utánajárni, hogy milyen új eredmények születtek a korábban díjazott OTKA-kutató által a beszámoló elkészítése óta, vagy tágabban: az adott területen a tudományban - elsősorban itthon, de kitekintésképpen természetesen bemutatjuk a nemzetközi trendeket, eredményeket is.
A rovat műfaja: klasszikus ismeretterjesztő cikk, amelyet vagy az erre felkért kutató maga ír meg, szerzői cikk formájában, vagy – amennyiben a támogatott kutató szakmai elfoglaltságai miatt saját maga írásra nem vállalkozik, de interjúban, riportban lapunk rendelkezésére áll – szakújságíró által írt összefoglaló tudománynépszerűsítő cikk. A rovat fontos eleme a rendszeres, heti megjelenés, valamint a rovaton belüli állandó elemek: egy rövid tudományos pályakép, portréfotó, szakmai illusztráció, valamint egy „ajánló” jellegű szövegbox, amelyben arról tájékoztatjuk az olvasót, hogy a témában jelenleg milyen közérthető, népszerű könyv, film, cikk stb. található, széles körben hozzáférhető formában.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A projekt alapkérdése, hogyan lehet ismeretterjesztő hangvétellel, folyamatos, heti jelenléttel biztosítani azt, hogy a széles nagyközönség megismerhesse a hazai alapkutatásokat, azok egymásra épülését, a kutatók folyamatos munkáját? Miként lehet biztosítani a fontos hazai alapkutatások szisztematikus témakövetését?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A projekt jelentősége, hogy heti rendszerességgel ad hírt a hazai alapkutatásokról. Jelentősége továbbá, hogy bemutatja: a tudomány nemcsak egyszeri hírrel szolgálhat – amikor egy kutató munkáját az OTKA elismeri, támogatja, hanem később és folyamatosan is érdemes a figyelemre, témakövetésre.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az Élet és Tudomány, Magyarország egyetlen heti rendszerességgel megjelenő, így leggyakrabban az olvasókhoz eljutó nyomtatott ismeretterjesztő folyóirata.
2013-ban új, két oldal terjedelmű rovatot kívánunk indítani. A rovat alapját az OTKA által támogatott kutatások adják. A tervezett rovatban a támogatás-típusok széles skálájára szeretnénk kitekinteni: támogatott nagyprojektekre, fiatal kutatói pályázatokra, könyvekre vagy akár még publikációs pályázaton nyertes pályaművekre is.
A rovat műfaja: klasszikus ismeretterjesztő cikk, amelyet vagy az erre felkért kutató maga ír meg, szerzői cikk formájában, vagy szakújságíró által írt összefoglaló tudománynépszerűsítő cikk. A rovat fontos eleme a rendszeres, heti megjelenés, valamint a rovaton belüli állandó elemek: egy rövid tudományos pályakép, portréfotó, szakmai illusztráció, valamint egy „ajánló”, amelyben arról tájékoztatjuk az olvasót, hogy a témában jelenleg milyen közérthető, népszerű könyv, film, cikk stb. található, széles körben hozzáférhető formában.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Life and Science, the only Hungarian weekly magazine on the field of Science communication is planning a new series in 2013. The new series is based on the research projects that were funded by OTKA in an earlier period. The reviews of these projects are open for the public and can be read on OTKA website. The aim of our new series is to follow up those projects that were closed earlier. And we would like to go one more step forward! We would like to introduce that what are the new results in that special field of Science, and what kind of new results the ’OTKA-resercher’ reached after his OTKA-period. In the new series we would mainly like to publish articles from the researhers themselves, or, if they have not got time for writing their own articles, our Science journalists or Science writers make interviews with them as a base for the articles. The series will have special format: special layout, CV every week on the researchers, illustration, and a book-review or film-review in which we recommend books on that special Scientific topic.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The most important question of the research is:
How can Hungarian basic research be present in the printed media every week with a special series?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The research is important because of:
How can we raise awareness for the OTKA projects by regular series, how can we follow up the most important topics of Hungarian basic researhers?

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Life and Science, the only Hungarian weekly magazine on the field of Science communication is planning a new series in 2013. The new series is based on the research projects that were funded by OTKA in an earlier period. The reviews of these projects are open for the public and can be read on OTKA website. The aim of our new series is to follow up those projects that were closed earlier. And we would like to go one more step forward! We would like to introduce that what are the new results in that special field of Science, and what kind of new results the ’OTKA-resercher’ reached after his OTKA-period. In the new series we would mainly like to publish articles from the researhers themselves, or, if they have not got time for writing their own articles, our Science journalists or Science writers make interviews with them as a base for the articles. The series will have special format: special layout, CV every week on the researchers, illustration, and a book-review or film-review in which we recommend books on that special Scientific topic.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA támogatásával megvalósult sorozatunkban aktuális, az OTKA által támogatott kutatásokról adtunk hírt. Részben a pályázatban eredetileg tervezett interjú formában, A hét kutatója rovatban, részben szerzői cikk formájában valósítottuk meg elképzeléseinket: a nagyközönség közérthető, népszerűsítő tájékoztatását a magyar alapkutatások aktuális eredményeiről. A sorozat cikkei multidiszciplináris jelleggel jelentek meg az Élet és Tudományban, több hónapon keresztül. Elsősorban a természettudományok különböző tudományterületein született kutatásokról írtunk. A cikkek mellett – a kutatások azonosíthatósága érdekében – feltüntettük az OTKA azonosító számokat is.
Results in English
In our series -- with the aid of ’OTKA’ – we published articles on Hungarian basic research projects which were financed or co-financed by ’OTKA’. These articles were published partly – as we planned – in our special series called The Researcer of the Week; and partly in separated articles which were written by the researchers themselves. We managed to fulfil our plans: to inform the wider public on results of Hungarian basic research. The articles were published in various topics, mainly form the fields of Natural Sciences. We always published the exact reference numbers given by ’OTKA’ connected to our pubilcations.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=107814
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kasztovszky Zsolt: Tűz és víz találkozása - Obszidián kőeszközök a Kárpátokon innen és túl, Élet és Tudomány 2014/2. szám 38-40 o., 2014
Trupka Zoltán: Kutassuk a Marsot a Földön is - Interjú Kereszturi Ákossal, Élet és Tudomány 2014/2. szám 44-45 o., 2014
Gózon Ákos: Bizánc és a Nyugat, Élet és Tudomány 2014/2. szám 48-50 o., 2014
Türk Attila: Őseinket felhozád... - A magyarság eredetkutatásának újabb perspektívái, Élet és Tudomány 2014/3. szám 76-78 o., 2014
Bajomi Bálint: Folyóvizek nagyméretű növényei - Interjú Engloner Attilával, Élet és Tudomány 2014/3. szám 80-81 o., 2014
Trupka Zoltán: Egymilliárd csillag nyomában - Interjú Szabados Lászlóval, Élet és Tudomány 2014/4. szám 108-109 o., 2014
Gulyás László Szabolcs: Nevekbe zárt történelem - Személyneveink és a középkori társadalomtörténet, Élet és Tudomány 2014/4. szám 115-117 o., 2014
Alberti Gábor: A titkait feltáró emberi elme modellje - A realis elmélete, Élet és Tudomány 2014/5. szám 137-139 o., 2014
Bajomi Bálint: A gombák és a gyógynövények kapcsolata - Interjú Engel Ritával, Élet és Tudomány 2014/5. szám 140-141 o., 2014
Trupka Zoltán: Lidércek, törpék és trollok a fejünk felett - Interjú Bor Józseffel, Élet és Tudomány 2013/15. szám 462-463 o., 2013
Bánsághy Nóra: Bolyhos fehérjék - Interjú Fuxreiter Mónikával, Élet és Tudomány 2013/16. szám 492-493 o., 2013
Trupka Zoltán: A polarizált fénytől a bögölycsapdáig - Interjú Horváth Gáborral, Élet és Tudomány 2013/20. szám 620-621 o., 2013
Trupka Zoltán: Amiről az árapály mesél - Interjú Varga Péterrel, Élet és Tudomány 2013/22. szám 684-685 o., 2013
Mécs Anna: A fertőzések szerepe - Interjú Rózsa Lajossal, Élet és Tudomány 2013/28. szám 876-877 o., 2013
Trupka Zoltán: A Földtől a kvazárokig - Interjú Frey Sándorral, Élet és Tudomány 2013/32. szám 1012-1013 o., 2013
Bajomi Bálint: Hortobágyi élőhelyek - Interjú Lengyel Szabolccsal, Élet és Tudomány 2013/34. szám 1068-1069, 2013
Bajomi Bálint: Kezd helyreállni a Marcal - Interjú Erőss Tiborral, Élet és Tudomány 2013/39. szám 1228-1229 o., 2013
Trupka Zoltán: Fontos apróságok a Naprendszerben - Interjú Kiss Csabával, Élet és Tudomány 2013/40. szám 1258-1259 o., 2013
Bajomi Bálint: Elefánt helyett fonálféreg - Interjú Nagy Péter Istvánnal, Élet és Tudomány 2013/41. szám 1294-1295 o., 2013
Mécs Anna: Sejteni és bizonyítani - Interjú Pach Jánossal, Élet és Tudomány 2013/42. szám 1330-1331 o., 2013
Chikán Ágnes: A vér-agy gát nem kínai nagyfal - Interjú Deli Máriával, Élet és Tudomány 2013/43. szám 1356-1357 o., 2013
Szántó Iván: Dárius kincse nyomában - Raktárak polcai között, Élet és Tudomány 2013/41. szám 1296-1298 o., 2013
Jakab Gábor - Hideg Éva: A színváltó gohér vallatása - Mitől függ a szőlő polifenol-tartalma?, Élet és Tudomány 2013/43. szám 1360-1362 o., 2013
Dömötör Adrienne: Nádasdy-levelektől a boszorkányperekig - Nyelvtani elemzésekkel ellátott on-line szöveggyüjtemény, Élet és Tudomány 2013/43. szám, 2013
Trupka Zoltán: Budapest földrengésveszélyeztetettsége - Interjú Győri Erzsébettel, Élet és Tudomány 2013/44. szám 1388-1389 o., 2013
Magura Tibor: Az erdei specialisták hanyatlása - Az urbanizáció hatása a talajfelszíni ízeltlábúakra, Élet és Tudomány 2013/44. szám 1395-1396 o., 2013
Váradi András - Hosztafi Sándor - Naszál Béla: Morfeusz anyaga - Morfinszármazékok kutatása, Élet és Tudomány 2013/45. szám 1417-1419 o., 2013
Bajomi Bálint: Az ember okozza a klímaváltozást - Interjú Bartholy Judittal, Élet és Tudomány 2013/45. szám, 2013
Péteri Attila: Eorolingvisztika - Nyelvi egységesülés európában?, Élet és Tudomány 2013/47. szám 1478-1480 o., 2013
Trupka Zoltán: Tájfutás és térképészet - Interjú Zentai Lászlóval, Élet és Tudomány 2013/47. szám 1484-1485 o., 2013
Sántha Petra: Életünk a stressz árnyékában - Kutatások az idegsejtek túléléséért, Élet és Tudomány 2013/47. szám 1488-1490 o., 2013
Bajomi Bálint: Kiszorulnak az őshonos növények - Interjú Botta-Dukát Zoltánnal, Élet és Tudomány 2013/48. szám 1520-1521 o., 2013
Papp Júlia: Könyv és kép a XIX. század elején -Blaschke János illusztrációinak katalógusa, Élet és Tudomány 2013/50. szám 1574-1577 o., 2013
Bajomi Bálint: Meg kell védeni a ligeterdőket - Interjú Bartha Dénessel -, Élet és Tudomány 2013/50. szám 1580-1581 o., 2013
Trupka Zoltán: A legnagyobb kérdések és a legkisebb részecskék - Interjú Horváth Dezsővel, Élet és Tudomány 2013/51-52. szám 1624-1625 o., 2013
Szkaliczki Tibor: Video-forradalom - Az okostelefontól a nagyképernyőig, Élet és Tudomány 2013/51-52. szám 1646-1648 o., 2013
Barina Zoltán: Flórakutatás a sasok földjén - Nopcsa Ferenc nyomában, Élet és Tudomány 2014/1. szám 9-11 o., 2014
Illyés András: Motorfehérjék a DNS-szálakon - Interjú Kovács Mihállyal, Élet és Tudomány 2014/1. szám 12-13 o., 2014
Back »