Computational tools for the revitalization of endangered Finno-Ugric minority languages (FinUgRevita)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
107883
Type FNN
Principal investigator Fenyvesi, Anna
Title in Hungarian Számítógépes eszközök a veszélyeztetett finnugor nyelvek nyelvi revitalizációjáért (FinUgRevita)
Title in English Computational tools for the revitalization of endangered Finno-Ugric minority languages (FinUgRevita)
Keywords in Hungarian veszélyeztetett nyelvek, finnugor, nyelvi revitalizáció, nyelvcsere, számítógépes eszközök
Keywords in English endangered languages, Finno-Ugric, language revitalization, language shift, computational tools
Discipline
Linguistics (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Ortelius classification: Linguistics
Computing Science (Council of Physical Sciences)30 %
Panel Social Sciences Committee Chairs
Department or equivalent Institute of English and American Studies (University of Szeged)
Participants Bogár, Edit
Horváth, Csilla
Kozmács, István
Nagy, Ágoston Dezső
Vincze, Veronika
Starting date 2013-09-01
Closing date 2018-02-28
Funding (in million HUF) 42.222
FTE (full time equivalent) 11.93
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Projektünk célja volt nyelvtechnológiai eszközök létrehozása veszélyeztetett őshonos oroszországi finnugor nyelvekre, az udmurtra és a manysira, hogy beszélőik modern, 21. századi módokon tudják használni e nyelveket, és ezáltal – reményeink szerint – munkánkkal hozzájárulhassunk ezen nyelvek fennmaradásához, esetlegesen revitalizációjukhoz. Ennek értelmében az udmurt nyelvre létrehoztunk egy (eddig csak nyomtatott formában létező) udmurt–magyar szótár elektronikus változatát. A manysi nyelv tekintetében létrehoztunk egy 800 ezer tokenből álló számítógépes korpuszt, egy északi manysi–orosz–magyar elektronikus szótárat, északi manysi helyesírás-ellenőrzőt, északi manysi morfológiai elemzőt, északi manysi wordnetet, és déli manysi szószedetet. Bár az udmurtok és manysik körében tervezett szociolingvisztikai felmérést a beszélők válaszadási hajlandóságának majdnem teljes hiánya miatt nem tudtuk végrehajtani, kidolgoztunk egy más kisebbségi nyelvek beszélői körében is használható, digitális nyelvhasználati szokásokat széleskörűen felmérni képes kérdőívet. Emellett elvégeztünk egy eredetileg nem tervezett felmérést a számi nyelvtechnológiai eszközök használóinak körében, amelyet eme eszközök fejlesztői nagyon hasznosnak tartottak saját munkájukban. Szintén megvalósult egy manysi hangzó anyagot (digitális hang- és videófelvételt) tartalmazó gyűjtés, amely majd alapjául szolgálhat fonetikai, morfológiai, szintaktikai, pragmatikai és diskurzus elemzés jellegű vizsgálatoknak.
Results in English
The aim of our project was to develop computational linguistic tools for indigenous Finno-Ugric languages spoken in Russia, specifically, for Udmurt and Mansi, in order to assist their speakers in using these languages in modern, 21st century ways and, through this, hopefully, to support these languages to survive and possibly revitalize. In order to do this, for Udmurt, we developed an electronic version of an Udmurt–Hungarian dictionary which has so far existed only in published form. For Mansi, we developed an electronic corpus of 800 thousand tokens, a Northern Mansi–Russian–Hungarian electronic dictionary, a Northern Mansi spell checker, a Northern Mansi morphological analyzer, a Northern Mansi wordnet, and a Southern Mansi word list. Even though the sociolinguistic survey we planned among speakers of Udmurt and Mansi was not completed due to the almost complete lack of willingness of the speakers to participate in such a survey, the questionnaire we developed for this survey can be used to study the digital language use of speakers of other minority languages. In addition, we carried out an originally unplanned survey among users of Sami computational linguistic tools, which the developers of these tools found very useful in their own work. We also collected a large Mansi (digital audio and video recorded) linguistic material which can in the future serve as the basis for phonetic, morphological, syntactic, pragmatic and discourse analytical investigations.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=107883
Decision
Yes

 

List of publications

 
Fenyvesi A.: Mansi language use in the digital sphere: A work-in-progress report from the FinUgRevita project, Ugra Global Expert Meeting on Multilingualism and Cyberspace, UNESCO, Information for All Program, Hanti-Manszijszk (Oroszország), 2015. július 6–8., 2015
Horváth Cs.: The Mansi in the news: The representation of a Siberian indigenous people in the local media, The Second International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities, “CONTEXTS”. Újvidék (Szerbia), 2014. december 4., 2014
Horváth Cs.: Ob-Ugric languages on Web2.0 domains: A bottom-up expansion of online language use, 7th International Conference “Bridges of Media Education”, Újvidék (Szerbia), 2015. május 22–23., 2014
Horváth Cs.: Digital tools in Mansi heritage language education, 15th International Conference on Minority Languages (ICML), Belgrád (Szerbia), 2015. május 28–30, 2015
Horváth Cs.: Mansi at home, in the office, and on the Web: A comparison of online and oral use of the Mansi language, XII International Congress for Finno-Ugric Studies. Oulu (Finnország), 2015. augusztus 17-21, 2015
Kozmács I.: Internetes kérdőívek a nyelvhasználat kutatásában, Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-közép-Európában: Érték és kihívások. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász (Ukrajna), 2015. március 26–27, 2015
Horváth Cs.; Nagy Á.; Szilágyi N; Vincze V.: Where Bears Have the Eyes of Currant: Towards a Mansi WordNet, Verginica Barbu Mititelu; Corina Forăscu; Christiane Fellbaum; Piek Vossen (szerk.): Proceedings of the Eighth Global WordNet Conference. Bukarest, 2016
Bogár E.: A számi kérdőíves felmérés eredményei a realitások tükrében, A Debreceni Egyetem őszi finnugor szimpóziuma, 2015. Szeptember 24, 2015
Fenyvesi A.: Nyelv a virtuális világban: Digitális nyelvhasználat, “Virtuális világok”. Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága Konferenciája a Tudomány Napja tiszteletére, 2015. november 27, 2015
Horváth Cs.: Old problems and new solutions: Teaching methods in the governmental and alternative Mansi educational institutions, Finnisch-Ugrische Mitteilungen 39. 37-48, 2015
Horváth Cs.: The role of online press and media in creating computational tools for Mansi, Mansi The Bridges of Media Education VIII, Novi Sad, 2016. május 27-28., 2016
Horváth Cs., Szilágyi N., Vincze V., Nagy Á.: Language technology resources and tools for Mansi: An overview, Proceedings of The 3rd International Workshop for Computational Linguistics of Uralic Languages, 2017
Vincze V., Horváth Cs.: My husband, the dragonfly: The (non-)compositionality of Mansi animal names, Proceedings of the 1st Workshop for Women and Underrepresented Minorities in NLP (WiNLP) at the Annual Conference of Association for Computational Linguistics (ACL 2017), 2017
Bogár E.: Nyelv vagy nyelvek? -- A számi nyelvek számáról, Finnugor Világ, 23(1):22–27, 2017
Vincze V., Horváth Cs., Nagy Á., Szilágyi N.: Language technology resources and tools for Mansi, TRANS-LINGUISTICA 4, Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem, Marosvásárhely, 2017. május 25–27, 2017
Kozmács I.: Kik és miért tanítanak udmurtot külföldön? A FinUgRevita szótárprojektje (udmurt nyelven), Anyanyelv és idegennyelv oktatása többnyelvű társadalmi környezetben. Konferencia az Udmurt Állami Egyetemen, 2017, június 14. Izsevszk, Udmurtia, Oroszország, 2017
Bogár E.: A FinUgRevita projekt és eddigi eredményei, A DE Finnugor Tanszékének őszi finnugor szemináriuma, Síkfőkút, 2016. október 6, 2016
Fenyvesi A.: Multilingualism in the 21st century: The digital language use of bi- and multilinguals, Plenáris előadás, 17. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi, 2017. május 21-25, 2017
Fenyvesi A.: Endangered languages in the digital age: Supporting and studying digital language use in them, Finnisch-Ugrische Mitteilungen, 38 (közlésre elfogadva), 2014
Fenyvesi A.: Multilingualism and minority language use in the digital sphere: The digital use of language as a new domain of language use, Kuzmin, E, ed. Linguistic and cultural diversity in cyberspace: Proceedings of the 3rd International Conference. Moscow: Interregional Library C. Centre (közl.elküldve), 2014
Fenyvesi A.: Language revitalization in the digital age: Supporting speakers of endangered Finno-Ugric languages in Russia, Endangered Languages Conference, Wilamowice, Poland, June 11–13, 2014, 2014
Fenyvesi A.: Multilingual speakers and language revitalization in the digital era, Plenary lecture. Budapest Uralic Workshop 7: The Multilingual Uralic Speaker, Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, February 3–5, 2014, 2014
Fenyvesi A.: Számítógépes eszközök a veszélyeztetett finnugor nyelvek nyelvi revitalizációjáért: A FinUgRevita project bemutatása, 26th Finno-Ugric Seminar, Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, January 3–4, 2014, 2014
Fenyvesi A.: A közösségi média és a nyelvtechnológia a nyelvmegtartás szolgálatában, Modern mediális technikák a filológiai és kultúrtudományi kutatásban, Szeged, November 12, 2013, 2013
Bogár E.: A számi nyelvi revitalizáció egyes kérdései, A Magyar Tudomány Ünnepe, Veszprémi Akadémiai Bizottság konferenciája, 2013. november 5, 2013
Horváth Cs.: Frozen fish and cable internet: The urban Mansi citizens' attempt to construct modern Mansi identity, Sociolinguistics Symposium 20, Jyväskylä, Finland, June 15-18, 2014, 2014
Kozmács, I.; Vanco, I.: The desired image of identity and the everyday linguistic practice, MinorEuRus konferencia, Helsinki, 2013. december 16-18., 2013
Fenyvesi A.: Endangered languages in the digital age: Supporting and studying digital language use in them, Finnisch-Ugrische Mitteilungen, 38: 255-270., 2014
Fenyvesi A.: Multilingualism and minority language use in the digital sphere: The digital use of language as a new domain of language use, Kuzmin, E, ed. Linguistic and cultural diversity in cyberspace: Proceedings of the 3rd International Conference. Moscow: Interregional Library C. Centre, 126–131., 2015
Bogár E.: A FinUgRevita projekt bemutatása és az eddigi eredmények ismertetése, A Debreceni Egyetem 2015. tavaszi finnugor szimpóziuma, április 23-25., 2015
Bogár E.: Revitalization and reality, XII International Congress for Finno-Ugric Studies. Oulu (Finnország), 2015. augusztus 17-21., 2015
Fenyvesi A.: A nyelvtechnológia a nyelvmegtartás szolgálatában: A FinUgRevita projekt munkájáról, “A messzenéző tudomány”. Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága Konferenciája a Tudomány Napja tiszteletére, 2014. november 18., 2014
Fenyvesi A.: Поддержка коренных народов под угрозой исчезновения путем разработки языковых компьютерных средств: О проекте ФинУгРевита, АРКТИКА. XXI век. Гуманитарные науки, 4(1): 69–74., 2015
Fenyvesi A.: Mansi language use in the digital sphere: A work-in-progress report from the FinUgRevita Project, Kuzmin, E., Parshakova, A., Ignatova, D. Multilingualism in Cyberspace: Proceedings of the Ugra Global Expert Meeting. Moscow: Interlibrary Cooperation Center, 232–237., 2016
Horváth Cs.: Beading and language class: Introducing the Lylyng Soyum Children Education Centre’s attempt to revitalise Ob-Ugric languages and cultures, Zeszyty Łużyckie 48: 115-127, 2015
Horváth Cs.: Régi problémák, új megoldások: Manysi nyelvtanítás az alternatív és közoktatási intézményekben, Nyelvtudományi Közlemények, 110: 67-78, 2014
Horváth Cs.: What should a Mansi speaking pupil know? Mansi textbooks in public and alternative educational institutes, Laakso, Johanna, ed. Dangers and Developments: On Language Diversity in a Changing World. Studies in European Language Diversity, 34: 73-85, 2014
Horváth Cs; Kozmács I; Szilágyi N; Vincze V; Nagy Á; Bogár E; Fenyvesi A.: FinUgRevita: Nyelvtechnológiai eszközök fejlesztése kisebbségi finnugor nyelvekre, Tanács Attila, Varga Viktor, és Vincze Veronika (szerk.). XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 282-289., 2015
Veronika V; Nagy Á; Horváth Cs; Szilágyi N; Kozmács I; Bogár E; Fenyvesi A.: FinUgRevita: Developing Language Technology Tools for Udmurt and Mansi, Proceedings of the First International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages, Tromsø, Norway, 2015
Szilágyi N., Horváth Cs., Vincze V., Nagy Á.: A szó elszáll, az írás megmarad? Nyelvtechnológiai eszközök a déli manysi nyelvre, Vincze V., szerk. XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged. Szeged: JATEPress, 413–422., 2018
Szilágyi N., Horváth Cs., Vincze V., Nagy Á.: Manysi tajgában és városban, északon és délen, otthon és külföldön: a digitális térben., Alkalmazott nyelvészeti kutatások a kisebbségi finnugor nyelvek szolgálatában workshop, Budapest, 2018. február 13., 2018
Kozmács I.: Digitális udmurt–magyar–udmurt szótár, Alkalmazott nyelvészeti kutatások a kisebbségi finnugor nyelvek szolgálatában workshop, Budapest, 2018. február 13., 2018

 

Events of the project

 
2015-01-29 12:28:11
Résztvevők változása
Back »