Flow dependent regulation of cerebrovascular resistance  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
108444
Type K
Principal investigator Koller, Ákos
Title in Hungarian A cerebrovascularis ellenállás áramlásfüggő szabályozása
Title in English Flow dependent regulation of cerebrovascular resistance
Keywords in Hungarian agyi erek ellenállása, autoregulatio, agyi véráramlás, prostanoidok, CYP 450, 20-HETE, mágneses rezonancia, lézer speckle, stroke, ödéma
Keywords in English cerebracascular resistance, autoregulation, cerebral blood flow, prostanoids, CYP450, 20-HETE, magnetic resonance, laser speckle, stroke, edema
Discipline
Analysis, modelling and simulation of biological systems (Council of Medical and Biological Sciences)50 %
Public health, health services, environmental and occupational medicine, epidemiology, medical ethics (Council of Medical and Biological Sciences)50 %
Ortelius classification: Cardiovascular system
Panel Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology
Department or equivalent Institute of Natural Sciences (University of Physical Education)
Participants Barth, Zoltán
Cséplő, Péter
Dóczi, Tamás
Hamar, János
Ivic, Ivan
Szarka, Nikolett
Szénási, Annamária
Tóth, Péter József
Starting date 2013-09-01
Closing date 2018-08-31
Funding (in million HUF) 18.904
FTE (full time equivalent) 11.90
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az agyi véráramlás (CBF) állandó szinten tartását a vérnyomás nagyobb kilengései ellenére autóregulációnak nevezzük. Jelenleg ezt a nyomás-érzékeny miogén mechanizmussal magyarázzák. Több vizsgálat azonban kimutatta, hogy az agyi erek nem húzódnak össze jelentősen az intraluminális nyomásfokozódás hatására. Újabb kísérleteinkben az intraluminális áramlásnövekedés hatására jelentős összehúzódást mértünk patkányból izolált arteria cerebri mediá-n (200 µm) és annak mellékágain (50 – 70 µm), valamint humán agyi ereken. A jelen programban célul tűzzük ki, hogy 1. az agyi erek áramlásra érzékeny válaszait jobban megismerjük a két nemben és különböző állattörzseken, 2. igazoljuk azt az elképzelésünket, hogy hipertóniában fokozódik az áramlás függő összehúzódás amely a mikrocirkuláció disztális területeit védi a túl magas nyomástól és áramlástól, és ez megakadályozza a túlzott térfogat és permeábilitás-növekedést, 3. kiderítsük a molekuláris jelátviteli mechanizmusokat és a kórfolyamat lépéseit, éspedig az arachidonsav (AS) citokróm (CYP) P 450 metabolitjainak, az intracelluláris Ca2+ szintnek és a ROS-nak a szerepét az agyi erek áramlás-indukálta válaszainak a mediálásában.
A kutatások fontos elméleti és klinikai kérdésekkel foglalkoznak, amelyek az agyi érellenállás hemodinamikai (főleg áramlás) tényezők általi szabályozásával foglalkoznak az autoreguláció és agyi érbetegségek, főleg a stroke területén. Az összegyűlt ismeretek birtokában új terápiás eljárásokat lehet kifejleszteni az agyi vaszkuláris betegségek kezelése és megelőzése céljából.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Az agyi vérellátás (CBF) pontos szabályozása nagy jelentőséggel bír, mert ez biztosítja az agy számára a megfelelő mennyiségű vért. Az egyéb szövetek és szervek vérellátásának szabályozásától az agyé lényegesen eltér, mert az agy zárt üregben helyezkedik el. Így a vérnyomás emelkedésekor a CBF állandó szinten kell maradjon (ez az autoreguláció) azért, hogy az intrakraniális nyomás ne nőjön. Ez ugyanis az agyszövet összenyomásához, cerebrovaszkuláris és idegi sérülésekhez vezethet. Jelenleg a CBF autoregulációját kizárólag a nyomásérzékeny miogén mechanizmussal magyarázzák. Ennek ellenére több vizsgálat kimutatta, hogy az agyi artériák az intraluminális nyomásfokozódás hatására nem húzódnak jelentősen össze. Ezért a miogén mechanizmus önmagában nem elégséges az autoreguláció magyarázatára. Eddigi vizsgálataink alapján az alábbi hipotézis alakítottuk ki: A kis agyi artériák átmérőjét/ellenállását (a nyomás-válasz mellett) az intraluminális áramlás szintje szabályozza. Az áramlásnövekedés a citokróm P450 (CYP) enzimek fokozott termeléséhez vezet, ami az arachidonsav (AS) metabolitok termelését váltja ki (pl. hidoxi-eikoza-tetraenoén sav HETE). Ezek további enzimeket aktiválnak, amelyek a reaktív oxigén szabadgyökök (ROS) termeléséhez vezet, és ez a kis agyi artériák összehúzódását okozza. Ezek a mechanizmusok nemi különbségeket is mutatnak és ezekre a hipertónia is jelentős hatással van. Mindez protektív adaptáció révén fokozott érösszehúzódáshoz vezet, ugyanakkor annak sérülése vérzéses stroke kialakulásának kedvez.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az agyi véráramlás (CBF) autoregulációja mindig érdekelte a kutatókat és a klinikusokat is, mert a vérellátás betegségei, mint az átmeneti ischémiás attack (TIA), az ödéma, vagy a stroke vezető morbiditási és halálozási okok. A stroke és hipertónia között is szoros korreláció van. Ezen felül az említett betegségek kialakulásában nemek közötti különbségeket is kimutattak, ami azt jelzi, hogy az agyi erek vaszkuláris válaszainak szabályozása és a felelős mechnizmusok a férfiak és a nők között eltérő lehet. Azonban, a CBF autóregulációjáért felelős mechanizmusok és azok nemek közötti különbségének magyarázata nem, vagy alig ismert. A javasolt vizsgálatok a patkány és humán agyi erek (mindkét nembeli) ellenállásának áramlásfüggő szabályozását fogják kimutatni, és azt, hogy a nyomásra érzékeny miogén mechanizmus mellett ez a szabályozás is részt vesz a CBF autoregulációjában. Az áramlás-érzékeny mechanizmus upregulációjának fontos védő szerepe lehet pl. hipertóniában, öregedésben, míg ennek sérülése TIA, stroke és vaszkuláris demencia kialakulásában vehet részt. A pályázat segítségével az áramlás-érzékeny mechanizmus természetét fogjuk felderíteni molekuláris, ér szintű és egész szervi szinten, és ez a CBF autoregulációjának jobb megértéséhez vezet (beleértve az intrakraniális térfogat és nyomás szabályozását) Ezen felül a háttér-mechanizmusok ismeretében új terápiás beavatkozásokra nyílik lehetőség és arra, hogy cerebrovaszkuláris és ennek megfelelően idegrendszeri betegségeket megelőzzünk.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Tartósan magas vérnyomás (hypertonia) egy fontos rizikó faktor az agyi érbetegségek kialakulásában, ami idővel az agyi keringés romlásához és agyvérzéshez (stroke) vezethet. Ez igen sok szenvedést és nagy terhet jelent, nem csak az egyén, de a társadalom számára is. Az “agyi autoreguláció” egy igen fontos élettani jelenség ami az agyi véráramlást állandó szinten tartja akkor is, ha a szisztémás vérnyomás nő, vagy csökken. Ez az erekben található mechanizmus fontos és az ér átmérőjének szabályozását végzi, ha azonban nem jól működik, akkor, amikor a vérnyomás nő túl sok vér áramlik az agyba, ahol a nyomás megnő, mivel az agy egy zárt térben, a koponyában helyezkedik el. A magas nyomás összeszoríthatja az agyat és annak működését sérti. Ugyanakkor, ezen ér-összehúzó mechanizmus sérülése agyvérzéshez is vezethet.
A projekt fő célja, hogy bebizonyítsuk, hogy létezik egy konstriktor vaszkuláris mechanizmus, ami védi az agyi vérkeringést a túlzott áramlástól és térfogattól és hipertoniában ez a válasz fokozódik. Ez a mechanizmus különböző lehet férfiakban és nőkben.
A kutatás fontossága az, hogy ha kimutatjuk ezt a mechaizmust és feltárjuk az azért felelős molekuláris mechanizmusokat, akkor megfelelő gyógyszerek kifejlesztésére adódik majd lehetőség, és ezzel befolyásolni tudjuk az agyi keringés szabályozását továbbá megakadályozhatjuk, hogy a nagyon kis hajszálerekben a nyomás túlzottan megnövekedjen, valamint a különböző agyi betegségek és agyvérzés kialakuljon.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The relative constancy of cerebral blood flow (CBF) in the presence of a wide range of systemic blood pressure is called autoregulation, which at present is explained by the pressure sensitive, myogenic mechanism. Yet, studies show that cerebral vessels do not exhibit substantial constrictions to increases in intraluminal pressures. Recently, we found substantial constrictions to increases in intraluminal flow in the isolated rat middle cerebral arteries (~200µm) and its smaller branches (~50-70µm), and also in isolated human cerebral vessels. In this project we aim 1) to further characterize the flow sensitive responses of cerebral vessels in various species and genders, 2) test the idea that in hypertension flow-induced constrictor response is augmented, which could protect the distal microcirculation from high pressure and flow and thus prevent substantial increases in brain volume and permeability and 3) we aim to reveal the molecular signaling mechanisms and pathomechanisms, such as the role of CYP metabolites of AA, smooth muscle Ca2+ levels and reactive oxygen species in mediation of flow-induced responses of cerebral vessels.
Thus the proposed studies address significant theoretical and clinical issues related to the regulation of cerebrovascular resistance by hemodynamic forces (especially flow) and their potential role in the autoregulation and in the development of cerebrovascular diseases, such as stroke. The knowledge generated will facilitate the development of novel pharmacological targets for the prevention and treatment of cerebrovascular diseases.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Precise regulation of cerebral blood flow (CBF) is of utmost importance to provide appropriate blood supply to the brain. Regulation of CBF is very different from those of other organs and tissues, because the brain is located in the closed skull. Thus during increases in systemic blood pressure CBF must be maintained close to constant - called autoregulation - to avoid increases in the intracranial pressure, which could lead to the compression of the brain and many cerebrovascular and neural diseases. At present autoregulation of CBF is explained solely by the pressure sensitive, myogenic vasomotor mechanism, yet several studies showed that cerebral arterial vessels do not exhibit substantial constriction to increases in intraluminal pressures. Thus the myogenic mechanism alone is insufficient to provide autoregulation of CBF. On the basis of our recent studies we developed the overall hypothesis: the diameter/resistance of small cerebral arteries is determined - in addition to the pressure-response - by the level of intraluminal flow. An increase in intraluminal flow elicit increased production of cytochrome p-450 enzymes (CYP) metabolites of arachidonic acid (AA, such as hydroxyeicosatetraenoic acids: HETEs) by activating several enzymes, which are also involved in the production of reactive oxygen species (ROS) leading to the constriction of small cerebral arteries. These mechanisms have gender characteristics and are substantially affected by hypertension (leading to enhanced constriction, providing protective adaptation), but its impairment favors development of hemorrhagic stroke.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The phenomenon of the autoregulation of cerebral blood flow (CBF) always fascinated investigators and clinicians, because cerebrovascular diseases, such as transient ischemic attack, stroke and edema, are leading causes of morbidity and mortality. Also, a strong correlation has been well established between high systemic blood pressure and stroke. Moreover, regarding these diseases, gender differences have been observed, indicating that the regulation and the mediation of the vasomotor responses of cerebral vessels could be different in females and males. Yet, the mechanisms responsible for autoregulation of CBF and its gender specificity are still not clearly elucidated. The proposed studies will establish a role for the flow-sensitive regulation of resistance of rat and human cerebral vessels (males and females), which could - in addition to the pressure sensitive myogenic mechanism - contribute to the autoregulation of CBF. The upregulation of flow sensitive vasomotor mechanism could also play an important protective role, for example in hypertension, or during aging, whereas its impairment could contribute to the development of transient ischemic attack, stroke and vascular dementia. In this project we will elucidate the nature of flow sensitive mechanisms at molecular, vascular and whole organ levels in a translational manner, which will provide a better understanding of the autoregulation of CBF (and thus intracranial volume and pressure) and reveal the underlying mechanisms, thereby fostering the development of new therapeutic modalities to prevent and/or treat cerebrovascular and consequently, neural diseases.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Chronic high blood pressure (hypertension) is an important risk factor in the development of cerebrovascular diseases, which can lead to altered blood supply of the brain and/or hemorrhagic stroke (bleeding). These have immense effects on the life of an individual and overall on the life of the society. Autoregulation of blood flow to the brain is a physiological regulatory phenomenon, which maintains blood flow to the brain close to constant despite in changes in systemic blood pressure, preventing increases in fluid volume in the closed scalp (cranium) and thus increases in “brain pressure”. Thus impairment of the mechanism - for example in hypertension - could contribute to the development of stroke. The central hypothesis of this project is that when blood flow increases to the brain it activates a vascular constrictor mechanism. In some forms of hypertension there are protective vascular adaptations, but there are other forms, when such adaptation is impaired, which result in dysfunction of regulation of blood flow to the brain and possibly stroke. The nature of this mechanism could be different in males and females. The main aim of the present project is to identify a constrictor vasomotor mechanism(s), subcellular signaling and molecules responsible for the protection of the brain from overloading with blood flow and volume.
The knowledge generated by these studies will help to produce new drugs to modulate the regulation of the blood flow to the brain, thus prevent the development of brain diseases, such as hemorrhagic (bleeding) stroke.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az agyi véráramlás (CBF) állandó szinten tartását a vérnyomás nagyobb kilengései ellenére autóregulációnak nevezzük. Eddig ezt a nyomás-érzékeny miogén mechanizmussal magyarázták. Kísérletes kutatások azonban kimutatták, hogy az agyi erek nem húzódnak össze jelentősen az intraluminális nyomásfokozódás hatására. Jelen pályázatunkban kimutattuk egy másik mechanoszenzitive mechanizmus jelelétét ami intraluminális áramlásnövekedést érzékeli és hatására jelentős összehúzódást hoz létre patkányból izolált arteria cerebri mediá-n (200 µm) és annak mellékágain (50 – 70 µm), valamint humán agyi ereken. Kiderítettük a molekuláris jelátviteli mechanizmusokat és a kórfolyamatok lépéseit, éspedig az arachidonsav (AS) citokróm (CYP) P 450 metabolitjainak, az intracelluláris Ca2+ szintnek és a ROS-nak a szerepét az agyi erek áramlás-indukálta válaszainak a mediálásában. Szintén mind az élettani kórélettani és molekuláris mechanizmusokat leírtuk hiperóniában, strokeban és idődödéssel ill azok hatását a mentalis funkciókra. Ezen állatkísérletek eredményei nem csak fontos elméleti szempontból fontosak, de klinikai problémák megoldásához is hozzásegítenek. Az összegyűlt ismeretek birtokában új terápiás eljárásokat lehet kifejleszteni az agyi vaszkuláris betegségek kezelése és megelőzése céljából.
Results in English
Keeping the cerebral blood flow (CBF) at a constant level despite the higher fluctuations in blood pressure is called auto-regulation. So far, this has been explained by the pressure-sensitive myogenic mechanism. However, experimental studies have shown that cerebral vessels are not significantly constricted by intraluminal pressure increase. In our present application, we have demonstrated the presence of another mechanosensitive mechanism that detects intraluminal flow increase and causes a significant constriction of the rat cerebral artery (200 µm) and its adrenal glands (50-70 µm) and human brain vessels. We have discovered molecular signaling mechanisms and stheir role in disease processes, namely the role of the arachidonic acid (AS) cytochrome (CYP) P450 metabolites, intracellular Ca2+ levels, and ROS in mediating cerebral vascular flow-induced responses. We have also described physiological pathophysiology and molecular mechanisms in hypertension, stroke and aging, and their effects on mental function. The results of these animal experiments are not only important from theoretical point of view, but also they help to solve clinical problems. With the knowledge gained, new therapeutic methods can be developed for the treatment and prevention of cerebral vascular diseases.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108444
Decision
Yes

 

List of publications

 
Vamos Z, Ivic I, Cseplo P, Toth G, Tamas A, Reglodi D, Koller A: Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide (PACAP) Induces Relaxations of Peripheral and Cerebral Arteries, which are Differentially Impaired by Aging., JOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE 54: (3) pp. 535-542., 2014
Csato V, Peto A, Koller A, Edes I, Toth A, Papp Z: Hydrogen peroxide elicits constriction of skeletal muscle arterioles by activating the arachidonic Acid pathway, PLOS ONE 9: (8) , 2014
Springo Z, Tarantini S, Toth P, Tucsek Z, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari Z: Aging exacerbates pressure-induced mitochondrial oxidative stress in mouse cerebral arteries, J GERONTOL A-BIOL MED SCI 70: (11) 1355-1359, 2015
Springo Z, Toth P, Tarantini S, Ashpole M, Tucsek Z, Sonntag WE, Csiszar A, Koller A, Ungvari Z: Aging impairs myogenic adaptation to pulsatile pressure in mouse cerebral Arteries, J CEREBR BLOOD F MET 35: 527-530, 2015
Toth P, Tarantini S, Springo Z, Tucsek Z, Gautam T, Giles CB, Wren JD, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari Z: Aging exacerbates hypertension-induced cerebral microhemorrhages in mice: role of resveratrol treatment in vasoprotection, AGING CELL 14: (3) 400-408, 2015
Csiszar A, Gautam T, Sosnowska D, Tarantini S, Banki E, Tucsek Z, Toth P, Losonczy G, Koller A, Reglodi D, Giles CB, Wren J, Sonntag WE, Ungvari ZI: Caloric restriction confers antioxidative, proangiogenic and antiinflammatory effects preserving a youthful phenotype in cerebromicrovascular endothelial cells., AM J PHYSIOL HEART C 307: (3) H292-H306, 2014
Koller Ákos, Tóth Péter: Az idegrendszer vérkeringésének szabályozása és kölcsönhatások, In: - (szerk.) (szerk.) Emberi életfolyamatok idegi szabályozása – a neurontól a viselkedésig. Interdiszciplináris tananyag az idegrendszer felépítése, működése és klinikuma témáiban orvostanhallgatók, egészség- és élettudományi képzésben résztvevők számára Magyarországon. Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2014. pp. 1518-1531., 2014
Koller Ákos, Tóth Péter: Blood circulation in the nervous system: regulation and interactions, In: - (szerk.) (szerk.) Neural regulation of human life processes – from the neuron to the behaviour. Interdisciplinary teaching material concerning the structure, function and clinical aspects of the nervous system for students of medicine, health and life sciences in Hungary. Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2014. pp. 1500-1513., 2014
Koller Ákos, Tóth Péter: Kreislaufregulation im Nervensystem, Wechselwirkungen, In: - (szerk.) (szerk.) Neurologische Regulierung humaner Lebensprozesse – vom Neuron zum Verhalten. Interdisziplinärer Lernstoff zum Thema Aufbau, Funktion und Klinik des Nervensystems für Studierende der Medizin, Gesundheits- und Biowissenschaften in Ungarn. Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2014. pp. 1620-1634., 2014
Toth P, Tarantini S, Tucsek Z, Ashpole NM, Sosnowska D, Gautam T, Ballabh P, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari ZI: Resveratrol treatment rescues neurovascular coupling in aged mice: role of improved cerebromicrovascular endothelial function and downregulation of NADPH oxidase, AM J PHYSIOL-HEART C 306: (3) H299-H308, 2014
Toth P, Tarantini S, Tucsek Z, Ashpole NM, Sosnowska D, Gautam T, Ballabh P, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari ZI: Resveratrol treatment rescues neurovascular coupling in aged mice: role of improved cerebromicrovascular endothelial function and downregulation of NADPH oxidase, AM J PHYSIOL HEART C 306: (3) H299-H308, 2014
Tucsek Z, Toth P, Sosnowska D, Gautam T, Mitschelen M, Koller A, Szalai G, Sonntag WE, Ungvari Z, Csiszar A: Obesity in Aging Exacerbates Blood-Brain Barrier Disruption, Neuroinflammation, and Oxidative Stress in the Mouse Hippocampus: Effects on Expression of Genes Involved in Beta-Amyloid Generation and Alzheimer's Disease., J GERONTOL A-BIOL MED SCI 69: (10) 1212-1226, 2014
Toth P, Csiszar A, Sosnowska D, Tucsek Z, Cseplo P, Springo Z, Tarantini S, Sonntag WE, Ungvari Z, Koller A: Treatment with the cytochrome P450 omega-hydroxylase inhibitor HET0016 attenuates cerebrovascular inflammation, oxidative stress and improves vasomotor function in spontaneously hypertensive rats., BR J PHARMACOL 168: (8) 1878-1888, 2013
Toth P, Csiszar A, Tucsek Z, Sosnowska D, Gautam T, Koller A, Schwartzman ML, Sonntag WE, Ungvari Z: Role of 20-HETE, TRPC channels, and BKCa in dysregulation of pressure-induced Ca2+ signaling and myogenic constriction of cerebral arteries in aged hypertensive mice, AM J PHYSIOL HEART C 305: (12) H1698-H1708, 2013
Toth P, Csiszar A, Sosnowska D, Tucsek Z, Cseplo P, Springo Z, Tarantini S, Sonntag WE, Ungvari Z, Koller A: Treatment with the cytochrome P450 omega-hydroxylase inhibitor HET0016 attenuates cerebrovascular inflammation, oxidative stress and improves vasomotor function in spontaneously hypertensive rats., BR J PHARMACOL 168: (8) 1878-1888, 2013
Vaccarino V, Badimon L, Corti R, de Wit C, Dorobantu M, Manfrini O, Koller A, Pries A, Cenko E, Bugiardini R: Presentation, management, and outcomes of ischaemic heart disease in women., NAT REV CARDIOL 10: (9) 508-518, 2013
Barth Z, Schwartz T, Flato B, Aalokken TM, Koller A, Lund MB, Sjaastad I, Sanner H: The Association Between Nailfold Capillary Density and Pulmonary and Cardiac Involvement in Medium- to Long-standing Juvenile Dermatomyositis., ARTHRITIS CARE & RESEARCH (2010-), 2019
Ivic Ivan, Balasko Marta, Fulop Balazs D, Hashimoto Hitoshi, Toth Gabor, Tamas Andrea, Juhasz Tamas, Koller Akos, Reglodi Dora, Solymár Margit: VPAC1 receptors play a dominant role in PACAP-induced vasorelaxation in female mice., PLOS ONE 14: (1) e0211433, 2019
Barth Z, Witczak BN, Flato B, Koller A, Sjaastad I, Sanner H: Microvascular Abnormalities Assessed by Nailfold Capillaroscopy In Juvenile Dermatomyositis After Medium to Long-Term Follow-Up., ARTHRITIS CARE & RESEARCH (2010-) 70: (5) pp. 768-776., 2018
Deng W, Kandhi S, Zhang B, Huang A, Koller A, Sun D: Extravascular Blood Augments Myogenic Constriction of Cerebral Arterioles: Implications for Hemorrhage-Induced Vasospasm., JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION 7: (8) e008623, 2018
Koller A, Szenasi A, Dornyei G, Kovacs N, Lelbach A, Kovacs I: Coronary microvascular and cardiac dysfunction due to homocysteine pathometabolism; a complex therapeutic design, CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN 24: (25) pp. 2911-2920., 2018
Solymar M, Ivic I, Balasko M, Fulop BD, Toth G, Tamas A, Reman G, Koller A, Reglodi D: Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide ameliorates vascular dysfunction induced by hyperglycaemia., DIABETES & VASCULAR DISEASE RESEARCH 15: (4) pp. 277-285., 2018
Szarka N, Pabbidi MR, Amrein K, Czeiter E, Berta G, Pohoczky K, Helyes Z, Ungvari Z, Koller A, Buki A, Toth P: Traumatic brain injury impairs myogenic constriction of cerebral arteries: role of mitochondria-derived H2O2 and TRPV4-dependent activation of BKCa channels., JOURNAL OF NEUROTRAUMA 35: (7) pp. 930-939., 2018
Szekeres M, Nadasy GL, Dornyei G, Szenasi A, Koller A: Remodeling of Wall Mechanics and the Myogenic Mechanism of Rat Intramural Coronary Arterioles in Response to a Short-Term Daily Exercise Program: Role of Endothelial Factors., JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH 55: (2) pp. 87-97., 2018
A Lelbach, A Koller: Mechanisms underlying exercise-induced modulation of hypertension, JOURNAL OF HYPERTENSION RESEARCH 3: (2) pp. 35-43., 2017
Badimon L, Bugiardini R, Cenko E, Cubedo J, Dorobantu M, Duncker DJ, Estruch R, Milicic D, Tousoulis D, Vasiljevic Z, Vilahur G, de Wit C, Koller A: Position paper of the European Society of Cardiology-working group of coronary pathophysiology and microcirculation: obesity and heart disease, EUROPEAN HEART JOURNAL 38: (25) pp. 1951-1958., 2017
Cabrera DeBuc D, Somfai G M, Koller A: Retinal microvascular network alterations: potential biomarkers of cerebrovascular and neural diseases, AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY: HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 312: (2) pp. H201-H212., 2017
Cseplo Peter, Vamos Zoltan, Torok Orsolya, Ivic Ivan, Toth Attila, Buki Andras, Koller Akos: Hemolyzed Blood Elicits a Calcium Antagonist and High CO2 Reversible Constriction via Elevation of [Ca2+]i in Isolated Cerebral Arteries, JOURNAL OF NEUROTRAUMA 34: (2) pp. 529-534., 2017
Ivic I, Fulop BD, Juhasz T, Reglodi D, Toth G, Hashimoto H, Tamas A, Koller A: Backup Mechanisms Maintain PACAP/VIP-Induced Arterial Relaxations in Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide-Deficient Mice., JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH 54: (3) pp. 180-192., 2017
Ivic I, Solymar M, Fulop BD, Hashimoto H, Toth G, Tamas A, Juhasz T, Koller A, Reglodi D: Aging-Induced Modulation of Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Peptide- and Vasoactive Intestinal Peptide-Induced Vasomotor Responses in the Arteries of Mice., JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH 54: (6) pp. 359-366., 2017
Ivic Ivan, Vamos Zoltan, Cseplo Peter, Koller Akos: From Newborn to Senescence Morphological and Functional Remodeling Leads to Increased Contractile Capacity of Arteries, JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES 72: (4) pp. 481-488., 2017
Selthofer-Relatic K, Mihalj M, Kibel A, Stupin A, Stupin M, Jukic I, Koller A, Drenjancevic I: Coronary Microcirculatory Dysfunction in Human Cardiomyopathies: A Pathologic and Pathophysiologic Review, CARDIOLOGY IN REVIEW 25: (4) pp. 165-178., 2017
Szarka N, Amrein K, Horvath P, Ivic I, Czeiter E, Buki A, Koller A, Toth P: HYPERTENSION-INDUCED ENHANCED MYOGENIC CONSTRICTION OF CEREBRAL ARTERIES IS PRESERVED AFTER TRAUMATIC BRAIN INJURY., JOURNAL OF NEUROTRAUMA 34: (14) pp. 2315-2319., 2017
Barth Z, Witczak BN, Schwartz T, Gjesdal K, Flato B, Koller A, Sanner H, Sjaastad I: In juvenile dermatomyositis, heart rate variability is reduced, and associated with both cardiac dysfunction and markers of inflammation: a cross-sectional study median 13.5 years after symptom onset, RHEUMATOLOGY (UNITED KINGDOM) 55: (3) pp. 535-543., 2016
Cseplo Peter, Vamos Zoltan, Ivic Ivan, Torok Orsolya, Toth Attila, Koller Akos: The Beta-1-Receptor Blocker Nebivolol Elicits Dilation of Cerebral Arteries by Reducing Smooth Muscle [Ca^^2+^^^]ˇˇiˇˇˇ, PLOS ONE 11: (10) e0164010, 2016
Ivic I, Solymar M, Pakai E, Rumbus Z, Pinter E, Koller A, Garami A: Transient Receptor Potential Vanilloid-1 Channels Contribute to the Regulation of Acid- and Base-Induced Vasomotor Responses., JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH 53: (5-6) pp. 279-290., 2016
Szenasi A, Dornyei G, Racz A, Debreczeni B, Koller A: Vázizomkisvénák vazomotortónusának intrinszik szabályozómechanizmusai, ORVOSI HETILAP 157: (21) pp. 805-812., 2016
Toth P, Szarka N, Farkas E, Ezer E, Czeiter E, Amrein K, Ungvari ZI, Hartings JA, Buki A, Koller A: Traumatic brain injury-induced autoregulatory dysfunction and spreading depression-related neurovascular uncoupling: Pathomechanisms, perspectives, and therapeutic implications, AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY: HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 311: (5) pp. H1118-H1131., 2016
Duncker DJ, Koller A, Merkus D, Canty JM Jr: Regulation of coronary blood flow in health and ischemic heart disease, PROGRESS IN CARDIOVASCULAR DISEASES 57: (5) pp. 409-422., 2015
Nemeth Zoltan, Cziraki Attila, Szabados Sandor, Horvath Ivan, Koller Akos: Pericardial fluid of cardiac patients elicits arterial constriction: role of endothelin-1, CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 93: (9) pp. 779-785., 2015
Springo Z, Tarantini S, Toth P, Tucsek Z, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari Z: Aging exacerbates pressure-induced mitochondrial oxidative stress in mouse cerebral arteries, JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES 70: (11) pp. 1355-1359., 2015
Springo Z, Toth P, Tarantini S, Ashpole M, Tucsek Z, Sonntag WE, Csiszar A, Koller A, Ungvari Z: Aging impairs myogenic adaptation to pulsatile pressure in mouse cerebral Arteries, JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM 35: (4) pp. 527-530., 2015
Toth P, Tarantini S, Springo Z, Tucsek Z, Gautam T, Giles CB, Wren JD, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari Z: Aging exacerbates hypertension-induced cerebral microhemorrhages in mice: role of resveratrol treatment in vasoprotection, AGING CELL 14: (3) pp. 400-408., 2015
Csiszar A, Gautam T, Sosnowska D, Tarantini S, Banki E, Tucsek Z, Toth P, Losonczy G, Koller A, Reglodi D, Giles CB, Wren J, Sonntag WE, Ungvari ZI: Caloric restriction confers antioxidative, proangiogenic and antiinflammatory effects preserving a youthful phenotype in cerebromicrovascular endothelial cells., AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY: HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 307: (3) pp. H292-H306., 2014
Koller A: Microvascular endothelial dysfunction and gender, EUROPEAN HEART JOURNAL SUPPLEMENTS 16: (Suppl. A) pp. A16-A19., 2014
Szijarto IA, Molnar GA, Mikolas E, Fisi V, Cseh J, Laczy B, Kovacs T, Boddi K, Takatsy A, Gollasch M, Koller A, Wittmann I: Elevated Vascular Level of ortho-Tyrosine Contributes to the Impairment of Insulin-Induced Arterial Relaxation, HORMONE AND METABOLIC RESEARCH 46: (11) pp. 749-752., 2014
Toth P, Tarantini S, Tucsek Z, Ashpole NM, Sosnowska D, Gautam T, Ballabh P, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari ZI: Resveratrol treatment rescues neurovascular coupling in aged mice: role of improved cerebromicrovascular endothelial function and downregulation of NADPH oxidase, AM J PHYSIOL-HEART C 306: (3) H299-H308, 2014
Toth P, Tucsek Z, Tarantini S, Sosnowska D, Gautam T, Mitschelen M, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari Z: IGF-1 deficiency impairs cerebral myogenic autoregulation in hypertensive mice., JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM 34: (12) pp. 1887-1897., 2014
Tucsek Z, Toth P, Sosnowska D, Gautam T, Mitschelen M, Koller A, Szalai G, Sonntag WE, Ungvari Z, Csiszar A: Obesity in Aging Exacerbates Blood-Brain Barrier Disruption, Neuroinflammation, and Oxidative Stress in the Mouse Hippocampus: Effects on Expression of Genes Involved in Beta-Amyloid Generation and Alzheimer's Disease., JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES 69: (10) pp. 1212-1226., 2014
Tucsek Z, Toth P, Tarantini S, Sosnowska D, Gautam T, Warrington JP, Giles CB, Wren JD, Koller A, Ballabh P, Sonntag WE, Ungvari Z, Csiszar A: Aging Exacerbates Obesity-induced Cerebromicrovascular Rarefaction, Neurovascular Uncoupling, and Cognitive Decline in Mice., JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES 69: (11) pp. 1339-1352., 2014
Vamos Z, Cseplo P, Ivic I, Matics R, Hamar J, Koller A: Age Determines the Magnitudes of Angiotensin II-Induced Contractions, mRNA, and Protein Expression of Angiotensin Type 1 Receptors in Rat Carotid Arteries, JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES 69: (5) pp. 519-526., 2014
Csiszar A, Tucsek Z, Toth P, Sosnowska D, Gautam T, Koller A, Deak F, Sonntag WE, Ungvari ZI: Synergistic effects of hypertension and aging on cognitive function and hippocampal expression of genes involved in beta-amyloid generation and AD., AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY: HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 305: (8) pp. H1120-H1130., 2013
Toth P, Tucsek Z, Sosnowska D, Gautam T, Mitschelen M, Tarantini S, Deak F, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari Z: Age-related autoregulatory dysfunction and cerebromicrovascular injury in mice with angiotensin II-induced hypertension., JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM 33: (11) pp. 1732-1742., 2013
Vaccarino V, Badimon L, Corti R, de Wit C, Dorobantu M, Manfrini O, Koller A, Pries A, Cenko E, Bugiardini R: Presentation, management, and outcomes of ischaemic heart disease in women., NAT REV CARDIOL 10: (9) 508-518, 2013
Koller A: Perspectives: Microvascular endothelial dysfunction and gender, EUR HEART J SUPPL 16: (Suppl. A) A16-A19, 2014
Szijártó IA, Molnár GA, Mikolás E, Fisi V, Laczy B, Gollasch M, Koller A, Wittmann I: Increase in insulin-induced relaxation of consecutive arterial segments toward the periphery: Role of vascular oxidative state., FREE RADIC RES 48: (7) 749-757, 2014
Toth P, Tarantini S, Tucsek Z, Ashpole NM, Sosnowska D, Gautam T, Ballabh P, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari ZI: Resveratrol treatment rescues neurovascular coupling in aged mice: role of improved cerebromicrovascular endothelial function and downregulation of NADPH oxidase, AM J PHYSIOL-HEART C 306: (3) H299-H308, 2014
Vamos Z, Ivic I, Cseplo P, Toth G, Tamas A, Reglodi D, Koller A: Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide (PACAP) Induces Relaxations of Peripheral and Cerebral Arteries, which are Differentially Impaired by Aging., J MOL NEUROSCI x: , 2014
Cavka A, Cosic A, Grizelj I, Koller A, Jelakovic B, Lombard JH, Phillips SA, Drenjancevic I: Effects of AT1 Receptor Blockade on Plasma Thromboxane A2 (TXA2) Level and Skin Microcirculation in Young Healthy Women on Low Salt Diet, KIDNEY BLOOD PRESS R 37: (4-5) 432-442, 2013
Toth P, Csiszar A, Sosnowska D, Tucsek Z, Cseplo P, Springo Z, Tarantini S, Sonntag WE, Ungvari Z, Koller A: Treatment with the cytochrome P450 omega-hydroxylase inhibitor HET0016 attenuates cerebrovascular inflammation, oxidative stress and improves vasomotor function in spontaneously hypertensive rats., BR J PHARMACOL 168: (8) 1878-1888, 2013
Toth P, Csiszar A, Tucsek Z, Sosnowska D, Gautam T, Koller A, Schwartzman ML, Sonntag WE, Ungvari Z: Role of 20-HETE, TRPC channels, and BKCa in dysregulation of pressure-induced Ca2+ signaling and myogenic constriction of cerebral arteries in aged hypertensive mice, AM J PHYSIOL-HEART C 305: (12) H1698-H1708, 2013
Toth P, Tucsek Z, Sosnowska D, Deak F, Koller A, Sonntag WE, Csiszar A, Ungvari Z: AGE-RELATED AUTOREGULATORY DYSFUNCTION AND CEREBROMICROVASCULAR INJURY IN MICE WITH ANGIOTENSIN II-INDUCED HYPERTENSION, GERONTOLOGIST 53: (1) 274, 2013
Tucsek Z, Toth P, Sosnowska D, Gautam T, Mitschelen M, Koller A, Szalai G, Sonntag WE, Ungvari Z, Csiszar A: Obesity in Aging Exacerbates Blood-Brain Barrier Disruption, Neuroinflammation, and Oxidative Stress in the Mouse Hippocampus: Effects on Expression of Genes Involved in Beta-Amyloid Generation and Alzheimer's Disease., J GERONTOL A-BIOL MED SCI x: x, 2013
Vamos Z, Cseplo P, Ivic I, Matics R, Hamar J, Koller A: Age Determines the Magnitudes of Angiotensin II-Induced Contractions, mRNA, and Protein Expression of Angiotensin Type 1 Receptors in Rat Carotid Arteries., J GERONTOL A-BIOL x: (x) x, 2013

 

Events of the project

 
2016-02-11 18:50:26
Résztvevők változása
2016-02-04 10:26:05
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Sporttudományi Kutatóintézet (Testnevelési Egyetem), Új kutatóhely: Természettudományi Intézet (Testnevelési Egyetem).
2016-02-04 10:26:05
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Sporttudományi Kutatóintézet (Testnevelési Egyetem), Új kutatóhely: Természettudományi Intézet (Testnevelési Egyetem).
Back »