Critical Edition of the Complete Works of János Arany  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
108503
Type K
Principal investigator Korompay, János
Title in Hungarian Arany János kritikai kiadása
Title in English Critical Edition of the Complete Works of János Arany
Keywords in Hungarian költészet, műfordítás, népdal
Keywords in English poetry, translation, folk-song
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)95 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Musicology (Council of Humanities and Social Sciences)5 %
Ortelius classification: Ethnomusicology
Panel Literature
Department or equivalent Institute for Literary Studies (Research Centre for the Humanities)
Participants Bolonyai, Gábor
Csörsz, Rumen István
Dávidházi, Péter
Dezső, Kinga
Gönczy, Monika
Hász-Fehér, Katalin
Kardeván Lapis, Gergely
Paraizs, Júlia
Rudas, Péterné
Szilágyi, Márton
Tarjányi, Eszter
Török, Erzsébet Zsuzsanna
Varga, Pál
Starting date 2014-02-01
Closing date 2019-01-31
Funding (in million HUF) 14.584
FTE (full time equivalent) 17.56
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Megjelentettük az 1951-ben elkezdett Arany János Összes művei című kritikai kiadás 18. és 19. kötetét és ezzel befejeztük ezt a sorozatot. Elkezdtük az Arany János Munkái című új kritikai kiadást: publikáltuk a Lapszéli jegyzetek első, a Kisebb költemények harmadik és az Elbeszélő költemények kötetét, valamint Arany János nagyszalontai könyvtárának és széljegyzeteinek katalógusát. Nyomdában van az Arisztophanész-fordítások első kötete. Jól halad a sorozat tervezett köteteinek munkája is. Előkészítettük az Arany kéziratait és versszövegeit, valamint Dalgyűjteményét bemutató honlapot. Az akadémiai Arany János Emlékbizottság vezetésével irányítottuk a 200 éves évforduló tudományos ülésszakokkal és kiadványokkal való megünneplését.
Results in English
Our research team has published the concluding volumes (vol. 18th and vol. 19th) of the old series of János Arany’s Complete Works. In addition, we have also commenced a new series of critical edition of Arany’s oeuvre; several bulky volumes have already come out, such as: János Arany’s Marginalia (Vol. 1), János Arany: Short Poems (Vol. 3), János Arany: Epic Poems, and A Catalogue of János Arany’s Book Collection from Nagyszalonta Including the List of Books Containing the Poet’s Marginal Entries. János Arany’s translations of Aristophanes are also currently being prepared for publication, and further volumes are planned. A digital collection of János Arany’s poetical works including his song collection has also been launched. Finally, our research team as part of the János Arany Memorial Committee has been permanently engaged in managing the conferences and conference proceedings occasioned by the János Arany Bicentenary-year.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108503
Decision
Yes

 

List of publications

 
Csörsz Rumen István: "népdalunk után indulva..." Arany János nép- és közköltési mintáiból, Napút, 2017/6. 181-198., 2017
Szilágyi Márton: Arany János A rodostói temető című verse ürügyén, Szirt a habok közt: Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Debrecen, 201-207., 2014
Új Imre Attila: Arany János összes művei XVIII. Arany János levelezése (1862-1865), Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2014
Korompay H. János: Arany János összes művei XIX. Arany János levelezése (1866-1882), Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2015
Korompay H. János: ""egy dióhéjban ellaknám" Hamletkint". A Hamlet-fordítás Arany János életművében, "Eszedbe jussak". Tanulmányok Arany János Hamlet-fordításáról. 35-50. reciti, 2015
Tarjányi Eszter: Három megkomponált verseskötet a 19. század közepéről. Arany János, Lévay József és Madách Imre, Irodalomismeret 2/ 9–28., 2015
Korompay H. János: Nyomozás alapszöveg után. Arany János műveinek kritikai kiadása, Élet és tudomány 1318-1320., 2014
Hász-Fehér Katalin: Arany János munkái. Lapszéli jegyzetek. Folyóiratok I., Universitas Kiadó-MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2016
Szilágyi Márton: Arany János társadalmi státuszának változásai, Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írói csoportosulások 2., szerk. Biró Annamária – Boka László. Partium Kiadó – reciti, Nagyvárad – Budapest, 109–124., 2016
Hász-Fehér Katalin: Bárdok Walesben - A walesi bárdok keletkezés- és közléstörténete, Irodalomtörténet 186-223., 2014
Dezső Kinga: "Majd kilencz tiz emberöltő régiségben". Az elbeszélő ideje Arany Toldijában, Irodalomtörténeti Közlemények 555-566., 2016
Paraizs Júlia: Arany János és a színház. A Szentivánéji álom-fordítás és a színház kapcsolata, "Óhajtom a classicus írók tanulmányát". Arany János és az európai irodalom, Bp., Universitas, 97-132., 2017
Bolonyai Gábor: "Átkoszta makverő", avagy Arany János Aristophanés-fordítása a korabeli európai fordítói gyakorlat tükrében, Óhajtom a classicus írók tanulmányát”. Arany János és az európai irodalom, szerk. Korompay H. János, Bp., Universitas – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 9-46., 2017
Csörsz Rumen István: Arany János dalgyűjteménye és a debreceni kollégium, "Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!" Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai, Bp., Universitas, 9-35., 2017
Szilágyi Márton: "Mi vagyok én?" Arany János költészete, Bp., Kalligram, 2017
Korompay H. János: Az Arany János által 1834-ben készített prédikáció, Irodalomtörténeti Közlemények 129-138., 2017
Török Zsuzsa: Arany és a britek. A Toldi és a Murány ostroma a londoni Athenaeumban, Tiszatáj, 72-82., 2017
Hász-Fehér Katalin: "Azokkal időzöm, a kik másszor voltak". Arany János és Goethe, „Óhajtom a classicus írók tanulmányát”. Arany János és az európai irodalom, szerk. Korompay H. János, Bp., Universitas – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 245-274., 2017
Hász-Fehér Katalin: Arany János nagyszalontai könyvtárának és széljegyzeteinek katalógusa, Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2019
Török Zsuzsa: Arany János Munkái. Elbeszélő költemények, Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2019
S. Varga Pál: Arany János Munkái. Kisebb költemények 3., Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2019

 

Events of the project

 
2017-12-14 13:44:51
Résztvevők változása
2014-03-03 16:01:56
Résztvevők változása
Back »