Changes of soil microbial community caused by salt and water stresses, vegetation type and cultivation  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
108572
Type K
Principal investigator Szili Kovács, Tibor
Title in Hungarian Talaj mikrobiális közösség változása só- és vízstressz, növényzeti típus és művelés hatására
Title in English Changes of soil microbial community caused by salt and water stresses, vegetation type and cultivation
Keywords in Hungarian Szén mineralizáció, talaj mikrobiális közösség, szódás talaj, szikes talaj, szoloncsák, arbuszkuláris mikorrhiza gomba, microresp, talaj kiszáradás és nedvesedés ciklus
Keywords in English C mineralization, soil microbial community, sodic soil, saline soil, Solonchaks, arbuscular mycorrhiza fungi, microresp, soil drying and wetting cycle
Discipline
Soil sciences, soil biology, soil chemistry, soil physics (Council of Complex Environmental Sciences)80 %
Plant pathology, molecular plant pathology (Council of Complex Environmental Sciences)20 %
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry (Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences)
Participants Csontos, Péter
Füzy, Anna
Gazdag, Orsolya
Héder-Knáb, Mónika
Imréné, Dr. Takács Tünde
Kériné dr. Borsodi, Andrea
Kovács, Ramóna
Krett, Gergely
Mucsi, Márton
Ragályi, Péter
Tóth, Tibor
Starting date 2013-09-01
Closing date 2018-08-31
Funding (in million HUF) 36.000
FTE (full time equivalent) 14.17
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás célkitűzése az ismételt kiszáradás nedvesedés ciklusok vizsgálata volt a talaj és rhizoszféra mikrobiotára szikes területeken. A vizsgálati terület a Duna-Tisza közén elhelyezkedő Böddi-szék, Kelemen-szék, Zab-szék és Apajpuszta volt. Tenyésztéstől független molekuláris genetikai ujjlenyomat módszerrel a különböző helyekről, illetve különböző növénytársulásokból származó minták a mintavételi hely szerint különültek el egymástól. Ez részben a földrajzi távolsággal, részben a talajok fizikai és kémiai tulajdonságaival magyarázható. A talaj mikrobiális közösség katabolikus aktivitás mintázata jól elkülönült egymástól szezonálisan és a növénytársulások szerint is, amit a talaj humusztartalma, sótartalma és pH-ja magyaráz. Az arbuszkuláris mikorrhiza gombák arbuszkulumainak előfordulása és gyakorisága a mintavételi helyek és a gazdanövények szerint is különbséget mutatott. A legnagyobb kolonizációs gyakoriság az Aster tripolium és Puccinellia limosa esetében volt. Az izolált baktáriumok közül nagy számban fordultak elő alkalitoleráns sőt alkalofil és egyben halotoleráns baktériumok, ami a talajtulajdonságok erős szelekciós hatását mutatja. A pH-tolerancia-tesztek eredményeként az eltérő talaj pH-jú vegetáció alól izolált baktériumok különböző pH-értéken eltérő növekedési sebességet mutattak. A nagyszámú izolátum közül 4 tudományra nézve új fajt sikerült leírnunk (Bacillus kiskunsagensis, Nesterenkonia pannonica, Nitrincola alkalilacustris, Nitrincola schmidtii).
Results in English
The aim of this work was to study the double stress caused by repeated drying and wetting cycles on the microbiota of soil and rhizosphere in salt-affected soils. Observation areas were situated between the Danube and Tisza river at salt-affected sites: Böddi-szék, Kelemen-szék, and Zab-szék and also in Apajpuszta. In the culture independent molecular genetic fingerprinting analysis samples originated from different environments or plant communities could be groupped according to the sampling sites. These could be explained by the geographical distance and also by the physical and chemical properties of soils. Catabolic activity profiles of soil microbial communities showed that the samples were well separated from each other which were significantly affected by the humus content, salt content (EC) and pH of soils. Occurence and frequency of the arbuscules of the AM fungi was different both according to the sites and host plant species. The largest colonization frequency was oserved in the roots of Aster tripolium and Puccinellia limosa. High number of isolated bacteria showed alkalitolerant or even alkaliphil and also halotolerant characteristics. According to the pH tolerance test differences were found in the growth rate at different pH according to the vegetation. We have successfully described 4 new species (Bacillus kiskunsagensis, Nesterenkonia pannonica, Nitrincola alkalilacustris, Nitrincola schmidtii).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108572
Decision
Yes

 

List of publications

 
Andrea K Borsodi, Erika Tóth, Júlia M Aszalós, Ágnes Bárány, Peter Schumann, Cathrin Spröer​, Attila L Kovács, Károly Márialigeti, Tibor Szili-Kovács: Bacillus kiskunsagensis sp. nov., a novel alkaliphilic and moderately halophilic bacterium isolated from soda soil, INT J SYST EVOL MICR 67: (9) pp. 3490-3495., 2017
Andrea K Borsodi​, Kristóf Korponai​, Peter Schumann, Cathrin Spröer​, Tamás Felföldi​, Károly Márialigeti​, Tibor Szili-Kovács, Erika Tóth: Nitrincola alkalilacustris sp. nov. and Nitrincola schmidtii sp. nov., alkaliphilic bacteria isolated from soda pans, and emended description of the genus Nitrincola, INT J SYST EVOL MICR 67: pp. 5159-5164., 2017
Borsodi AK, Szili-Kovacs T, Schumann P, Sproer C, Marialigeti K, Toth E: Nesterenkonia pannonica sp nov., a novel alkaliphilic and moderately halophilic actinobacterium, INT J SYST EVOL MICR 67: (10) pp. 4116-4120., 2017
Kovács R, Szili-Kovács T, Parádi I, Csontos P, Borsodi AK, Füzy A, Takács T: Characterization of mycorrhizophere in a Hungarian saline-sodic grassland, In: Brabcová V, Kyselková M, Navrátilová D, Pospíšek M, Baldrian P (szerk.) Ecology of soil microorganisms - Book of abstracts. 370 p. Konferencia helye, ideje: Prága, C, 2015
Csontos P; Mjazovszky Á; Ragályi P; Szili-Kovács T: Minimi-area vizsgálatok szikes növénytársulásokban, XVIII. Apáczai-nap Tudományos Konferencia, 2014
Bárány Á; Szili-Kovács T; Krett G; Füzy A; Márialigeti K; Borsodi AK: Metabolic activity and genetic diversity of microbial communities inhabiting the rhizosphere of halophyton plants, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 61:347-361, 2014
Borsodi AK, Bárány Á, Krett G, Márialigeti K, Szili-Kovács T: Diversity and ecological tolerance of bacteria isolated from the rhizosphere of halophyton plants living nearby Kiskunság soda ponds, Hungary, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 62: 183–197, 2015
Kovács R, Szili-Kovács T, PARÁDI I, Borsodi AK, Füzy A, Takács T: MYCORRHIZAL STATUS AND MICROBIAL FUNCTIONALITY OF MYCORRHIZOSPHERE IN RELATION TO VEGETATION TYPES OF SOLONCHAK GRASSLAND IN APAJPUSZTA, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 62:169-170, 2015
Mucsi M, Szili-Kovács T, Nyerky P, Szirányi B, Csontos P, Borsodi AK: GENETIC DIVERSITY AND CATABOLIC ACTIVITY PROFILES OF RHIZOSPHERE BACTERIAL COMMUNITIES FROM SOLONCHAK GRASSLANDS IN APAJPUSZTA, KISKUNSÁG NP, HUNGARY, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 62: 184, 2015
Csontos P, Ragályi P, Tamás J, Kalapos T, Szili-Kovács T: Legeltetett szikesek növényzetének vizsgálata Apaj (Pest megye) térségében, Apáczai nap tudományos konferencia (in press), 2015
Nyerky P: Alföldi szikes rizoszfératalajok összehasonlító bakteriológiai diverzitás vizsgálata, ELTE TTK Biológiai Intézet, Biológia MSc, pp89., 2015
Bárány Á: Kiskunsági szikes talajokban élő domináns növényfajok rizoszféra baktériumközösségeinek mikrobiális ökológiai vizsgálata, ELTE TTK Biológiai Intézet, Biológia MSc, pp., 2014
Bárány Á; Szili-Kovács T; Krett G; Füzy A; Márialigeti K; Borsodi AK: Metabolic activity and genetic diversity of microbial communities inhabiting the rhizosphere of halophyton plants, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 61:347-361, 2014
Mucsi M, Csontos P, Borsodi A, Krett G, Gazdag O, Szili-Kovács T: A mikrorespirációs (MicroRespTM) módszer alkalmazása apajpusztai szikes talajok mikrobaközösségeinek katabolikus aktivitás mintázatának vizsgálatára, AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 66(1): 165-179., 2017
SZILI-KOVÁCS Tibor, BÁRÁNY Ágnes, FÜZY Anna, TAKÁCS Tünde, KRETT Gergely, KOVÁCS Ramóna, BORSODI Andrea: Mikrobiális anyagcsere aktivitás-mintázat és mikorrhiza gomba kolonizáció elemzése három szikes tó melletti talaj rizoszférában, AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 66:(1) pp. 149-164. (2017), 2017
Borsodi A.K., Tóth E., Aszalós J.M., Bárány Á., Schumann P., Spröer C., Kovács A.L., Márialigeti K., Szili-Kovács T.: Bacillus kiskunsagensis sp. nov., a novel alkaliphilic and moderately halophilic bacterium isolated from soda soil, International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (doi: 10.1099/ijsem.0.002149), 2017
Borsodi A.K., Szili-Kovács T., Schumann P., Spröer C., Márialigeti K., Tóth E.: Nesterenkonia pannonica sp. nov., a novel alkaliphilic and moderately halophilic actinobacterium, International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (doi: 10.1099/ijsem.0.002263), 2017
Borsodi A.K., Korponai K., Schumann P., Spröer C., Felföldi T., Márialigeti K., Szili-Kovács T., Tóth E.: Nitrincola alkalilacustris sp. nov. and Nitrincola schmidtii sp. nov., novel alkaliphilic bacteria and emended description of the genus Nitrincola, International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (submitted), 2017
Szili-Kovács Tibor, Mucsi Márton, Krett Gergely, Takács Tünde, Borsodi Andrea: A mikrorespirációs módszer (MicroResp-TM) alkalmazása, In: Kátai János, Sándor Zsolt (szerk.) "Okszerű talajhasználat - talajvédelem": Talajtani vándorgyűlés 2016. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2016.09.01-, 2017
Csontos P, Mucsi M, Ragályi P, Szili-Kovács T: A talaj – mikroba – növény indikátor rendszer vizsgálata szikes élőhelyen, In: Lőrincz Ildikó (szerk.) XX. Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia Absztraktok: Semper reformare. 56 p. Konferencia helye, ideje: Győr, Magyarország, 2016.1, 2017
Csontos P, Tamás J, Mucsi M, Ragályi P, Szili-Kovács T: Eltérő vízgazdálkodású szikes növénytársulások és talajaik mikroba közösségeinek elemzése többváltozós módszerekkel: Comparisons of salt affected vegetation types and the, In: Zoltán Barina, Krisztina Buczkó, László Lőkös, Beáta Papp, Dániel Pifkó, Erzsébet Szurdoki (szerk.) XI. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében nemzet, 2017
Kovács Ramóna, Szili-Kovács Tibor, Parádi István, Csontos Péter, Füzy Anna, Takács Tünde: Characterization of mycorrhizosphere in a Hungarian saline-sodic grassland: Ph.D. Winter school "Novel approaches to unravel the plant-soil-microbial systems in action", Piacenza (Italian Society of Agricultural Chemistry) - 2016. 02.15-18., Poszter (2016), 2016
Kovács Ramóna, Szili-Kovács Tibor, Parádi István, Füzy Anna, Takács Tünde: EGY NÖVÉNY, HAT GOMBA… „HÁT ÉN IMMÁR KIT VÁLASSZAK, VIRÁGOM, VIRÁGOM…”, In: Keresztes Gábor (szerk.) Tavaszi szél 2016: Nemzetközi multidiszciplináris konferencia: Absztraktkötet. 485 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2016, 2016
Krett Gergely, Kériné Borsodi Andrea, Szabó Attila, Anda Dóra, Felföldi Tamás, Szili - Kovács Tibor: Metagenomikai megközelítés alkalmazása a talajok bakteriális közösségeinek feltárására, In: Kátai János, Sándor Zsolt, Szász Gabriella (szerk.) Talajtani Vándorgyűlés: "Okszerű talajhasználat - Talajvédelem": Program ; Az előadások és a poszterek összefoglal, 2016
Márton Mucsi, Orsolya Gazdag, Gergely Krett, Péter Csontos, Andrea Borsodi, Tibor Szili Kovács: Diversity and catabolic activity profiles of soil microbial communities from saline sodic soils in Hungary, In: Dr Márialigeti Károly (szerk.) A Magyar Mikrobiológiai Társaság 2016. évi nagygyűlése és a XII. Fermentációs Kollokvium: absztraktkötet. Konferencia helye, ideje: Kes, 2016
Mucsi Márton, Nyerky Petra, Szirányi Barbara, Csontos Péter, Kériné Borsodi Andrea, Szili-kovács Tibor: Genetic Diversity and Catabolic Profiles of Rhizosphere Microbial Communities Inhabiting Sline Sodic Soils in Hungary, In: Keresztes Gábor (szerk.) Tavaszi szél 2016: Nemzetközi multidiszciplináris konferencia: Absztraktkötet. 485 p. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2016, 2016
Mucsi Márton, Szili-kovács Tibor, Nyerky Petra, Szirányi Barbara, Csontos Péter, Kériné Borsodi Andrea: Genetic diversity and catabolic profiles of rhizosphere microbial communities inhabiting saline sodic soils in Hungary: Ph.D. Winter school "Novel approaches to unravel t, Piacenza (Italian Society of Agricultural Chemistry) - 2016. 02.15-18., Poszter (2016), 2016
Csontos P, Mjazovszky Á, Ragályi P, Szili Kovács T: Minimi-area vizsgálatok szikes növénytársulásokban., In: Lőrincz Ildikó (szerk.) XVIII. Apáczai-napok. Tudományos Konferencia: Quid est veritas? (Jn 18,38) : Teóriák, hipotézisek és az igazság viszonya. 527 p. Konferencia, 2015

 

Events of the project

 
2015-08-03 12:15:18
Résztvevők változása
2015-03-17 14:52:37
Résztvevők változása
2014-11-09 00:05:10
Résztvevők változása
Back »