Cellular and molecular background of the prevention of tissue ischemia/reperfusion injury - experimental and clinical investigations  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
108596
Type K
Principal investigator Jancsó, Gábor
Title in Hungarian A szöveti iszkémiás/reperfúziós károsodások kivédésének sejtszintű és molekuláris háttere - kísérletes és klinikai vizsgálatok
Title in English Cellular and molecular background of the prevention of tissue ischemia/reperfusion injury - experimental and clinical investigations
Keywords in Hungarian oxidatív stressz, iszkémia/reperfúzió
Keywords in English oxidative stress, ischemia/reperfusion
Discipline
Haematology, immunology, thrombosis, infectious diseases (Council of Medical and Biological Sciences)100 %
Ortelius classification: Surgery
Panel Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology
Department or equivalent Institute of Surgical Training and Research (University of Pécs)
Participants Arató, Endre
Bognár, Laura
De Roo, Kathleen
Dézsi, László
Fazekas, Gábor
Gadácsi, Melinda
Gasz, Balázs
Hardi, Péter
Kovács, Viktória
Kürthy, Mária
Lantos, János
Menyhei, Gábor
Nagy, Tibor
Petrovics, Laura
Pintér, Örs
Rőth, Erzsébet
Sínay, László
Sütő, Balázs
Takács, Ildikó
Varga, Péter
Veres, Gyöngyvér Tünde
Verzár, Zsófia
Starting date 2013-09-01
Closing date 2018-08-31
Funding (in million HUF) 25.620
FTE (full time equivalent) 45.82
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Érelzáródással járó kórképekben a sebészeti beavatkozás során a keringésből kirekesztett területek véráramlásának helyreállítása a kialakult iszkémia/reperfúzió (IR) miatt, oxidatív stresszel és ennek következtében reperfúziós károsodással járhat, amit gyulladásos folyamatok kísérnek. Ez az egész szervezet integritását veszélyeztetheti. Állatkísérletekben bizonyítást nyert, hogy a kirekesztés előtt, vagy a korai reperfúzió során alkalmazott rövid, repetitív IR stimulusok (pre- illetve posztkondicionálás), a kontrollált reperfúzió, ill. a vér rheológiai paramétereit javító oldatok, és bizonyos farmakonok védelmet nyújthatnak a reperfúziós sérülések ellen. Célunk, hogy állatkísérletek és prospektív klinikai vizsgálatok során tanulmányozzuk az IR károsodással járó folyamatokat, és a fenti módszerek hatékonyságát, a folyamatok molekuláris hátterének vizsgálatával együtt. Ismert a védekezésben szerepet játszó enzimek, antioxidánsok, mediátorok genetikai variabilitása, és szerepük az iszkémiás események klinikai kimenetelében. Állatmodelleken, valamint szív-, aorta és perifériás artériás érműtéteket követően vizsgáljuk az alanyok iszkémia toleranciáját. Feltételezzük, hogy az antioxidáns enzim glutathion-S-transzferáz (GST) aktivitása, illetve genetikai polimorfizmusa nagyban meghatározza a sejtek oxidatív stresszre adott gyulladásos és adaptív válaszát. Vizsgáljuk a kapcsolatot a redox szenzitív transzkripciós faktorok (HIF1-alfa, AP1, Nrf2), valamint a pro- és antiapoptotikus szignálmolekulák expressziója között. Azt várjuk, hogy eredményeink lehetővé teszik majd az egyéni kockázatbecslést és prevenciót.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Hipotézisünk szerint a kardiovaszkuláris kórképekben, és műtéti beavatkozások során a perkondicionálás (PC) és az iszkémiás posztkondicionálás (IP), ill. a kontrollált reperfúzió csökkenti a revaszkularizáció által okozott oxidatív stresszt, és a lokális és szisztémás gyulladásos válaszreakciókat. Feltételezzük, hogy a reperfúziós károsodások létrejöttében egyes antioxidáns enzimek pl. glutathion-S-transzferáz (GST) genetikai polimorfizmusa szerepet játszhat. Feltételezésünket állatkísérletekben és klinikai vizsgálatok során szeretnénk igazolni. Patkányokon és sertéseken az érrendszer különböző területein IR-t hozunk létre és a GST gátlása mellett vizsgáljuk az IR károsító, illetve az IP és PC védőhatását. Prospektív klinikai vizsgálatokban kardiológiai és érsebészeti beavatkozások során vizsgáljuk a GST polimorfizmus hatását a műtétek kimenetelére, a perioperatív infarktusra és a regenerációra. A funkcionális vizsgálatok mellett a szövettani és molekuláris változásokat is követjük. Feltételezzük, hogy további antioxidáns enzimek (GST, SOD, kataláz) és a sejtek túlélésében szerepet játszó intracelluláris jelátviteli utak, valamint a működtetésükben szerepet játszó transzkripciós faktorok (HIF1-alpha, NFkB, Nrf2) expressziója, és azok lehetséges genetikai variációi döntően befolyásolják a reperfúziós károsodások súlyosságát. Az indikátor és szabályozó funkcióval is bíró mikro RNS-ek expressziós profiljának IR hatására bekövetkező változásit szintén követni fogjuk. Várakozásunk szerint a molekuláris történések megismerése és befolyásolása révén teljesebb és gyorsabb strukturális és funkcionális javulás érhető el

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A fejlett ipari országokban a kardiovaszkuláris betegségek a népesség egyre növekvő hányadát érintik és várhatóan az elkövetkezendő évtizedben az egészségügynek stratégiailag is számolnia kell a betegek fokozott számával és a betegség szövődményeinek kezelésével. Az iszkémiás posztkondicionálás hatékonyságának megismerése révén a kardiovaszkuláris szövődmények csökkentése az elmúlt évtizedben a kísérletes kutatások egyik intenzíven vizsgált területe lett. Kutatásunk fő célja a rövid iszkémiás ciklusokkal kiváltható endogén adaptáció sejtszintű folyamatainak részletes megismerése, amely lehetővé teheti, hogy a szövetek saját adaptációs mechanizmusait terápiás célra is felhasználhassuk, és különféle gyógyszerekkel befolyásolni tudjuk. Munkánk során az alapjelenségek kutatása mellett betegeken is tanulmányozzuk az endogén adaptáció folyamatát. Célunk, hogy ezt az eddig kifejezetten a kísérletes kutatások körébe tartozó jelenséget a klinikum számára is használható módszerré változtassuk. Előre tervezett sebészeti beavatkozások során átmeneti iszkémia esetén lehetőséget tudnánk biztosítani a szövetek iszkémiás toleranciájának megnövelésére, a műtétet követő lokális és szisztémás reperfúziós károsodások csökkentésére. Ezen kívül a glutathion-S-transzferáz (GST) enzim genetikai polimorfizmusa, és a szív- és érműtétek kimenetele közti összefüggés felderítésétől azt várjuk, hogy eredményeink lehetővé teszik majd az egyéni kockázatbecslést és prevenciót.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A szív és érrendszeri betegségekben és különféle sebészeti beavatkozások során az átmeneti keringészavar és az oxigénhiányos állapotok által kiváltott sejtanyagcsere változások komoly kihívást jelentenek a klinikusok és a kutatók számára. A probléma az idősödő társadalmakban a betegség súlyossága és a növekvő száma miatt kiemelt fontosságú. Feltételezésünk szerint a reperfúziós károsodások csökkentésére a szervezet saját védekező rendszereinek működése speciális beavatkozásokkal jelentősen fokozható. Állatmodellen és klinikai betegeken vizsgáljuk e módszerek hatékonyságát és sejtszintű hátterüket, valamint hatásukat a reperfúzió kiváltotta komplex gyulladásos reakciókra. Ismert, hogy a vérkeringés helyreállításakor fellépő oxidatív stressz elleni védekezésben fontos szerepet játszó endogén antioxidáns enzimek genetikai változatossága befolyásolhatja a kardiovaszkuláris események klinikai kimenetét. Vizsgáljuk szívműtéten, illetve aorta műtéten átesett betegek iszkémiás toleranciájának és antioxidáns rendszerének kapcsolatát genetikai, illetve enzimvizsgálatok segítségével. Feltételezzük, hogy az antioxidáns enzim glutathion-S-transzferáz (GST) aktivitása nagyban meghatározza a sejtek oxidatív stresszre adott gyulladásos és adaptív válaszát. Célunk a sejtszintű védekezésben résztvevő mediátorok, enzimek, és transzkripciós faktorok genetikai variációinak és a kardiovaszkuláris iszkémia tolerancia közötti kapcsolat felderítése. Ezen összefüggések részletesebb megismerése olyan új diagnosztikus és terápiás stratégiák kifejlesztéséhez vezethet, amelyek enyhítik az átmeneti oxigénhiányos állapot következményeit.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Restoration of the vascular bed following diseases with vascular occlusion due to the ischemia/reperfusion (IR) cycle can lead to oxidative stress and subsequent reperfusion injury accompanied by inflammatory processes. According to previous animal studies, short intermittent ischemic stimuli lasting only for a few second, prior to occlusion or at an early phase of reperfusion (i.e. ischemic pre/post conditioning), controlled reperfusion, as well as the application of solvents improving rheological properties of blood, or certain chemicals could all protect tissues from reperfusion injury. Our studies aim at investigating processes with IR injuries, and the efficacy of these interventions in animal models and prospective clinical studies. In addition, we will also study the molecular background of these processes. The genetic heterogeneity of the enzymes, antioxidants and mediators involved in oxidative defense and that of the cell salvation signaling pathways, and their crucial role in determining the clinical outcome following an ischemic insult are well known. Therefore we investigate the ischemic tolerance in animal models and patients following cardiac, aortic or peripheral arterial surgery. We hypothesize, that the activity of the antioxidant glutathion-S-transferase (GST) will substantially influence the inflammatory and adaptive responses of cells to oxidative stress. We will study the relationship between the expression of redox sensitive transcription factors (HIF1-alpha, AP1, Nrf2), and those of pro- and proapoptotic signaling molecules. We expect that our results make individual risk assessment and prevention available.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

According to our hypothesis in cardiovascular diseases and during surgical interventions preconditioning (PC) and ischemic post-conditioning (IP), as well as controlled reperfusion decreases the ischemia/reperfusion (IR) induced oxidative stress, and the local and systemic inflammatory reactions. We suppose that polymorphism of the antioxidant enzyme glutathion-S-transferase (GST) plays a role in the incidence of reperfusion injury. Our hypotheses will be tested during animal studies and clinical investigations. We induce IR at various points of the vascular bed of rats and pigs, and injuries by IR and the protective roles of PC and IP will be studied together with the inhibition of GST. In prospective clinical studies during cardiac- and vascular surgery the effect of genetic polymorphism of GST on the outcome of surgical interventions, perioperative infarction and regeneration, will be studied. Beyond investigating functional parameters, histological and molecular changes will also be followed. Further, we suggest that genetic variations of other antioxidant systems and survival signaling pathways (GST, SOD, catalase, HIF1-alpha, NFkB) crucially influence the severity of reperfusion injuries. Changes in the expression profile of micro RNA having indicator and regulatory functions as well will also be followed upon IR. We expect that understanding of molecular events may lead us to gain knowledge on better and faster structural and functional recovery.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

In industrialized countries cardiovascular diseases affect an ever increasing part of the population, and health care systems must strategically handle the problem of increasing number of patients that requires the treatment of complications as well. On the basis of getting to know the efficacy of post-conditioning, experimental research in the past decade intensively focused on reducing cardiovascular complications. The main focus of our research is to better understand the cellular mechanisms of the endogenous adaptation induced by short repeated ischemic episodes, which may allows us to use these inherent adaptive tissue mechanisms for therapeutic purposes, and to influence them by various medications. In addition to basic research, these endogenous adaptive mechanisms will also be explored in patients, in order to translate this phenomenon from experimental animals into a clinically relevant method. During planned surgical interventions with transient ischemia we aim at increasing the ischemic tolerance of tissues, and reducing post-surgical local and systemic reperfusion injury. In addition, from the exploration of the relationship between the genetic polymorphism of glutathion-S-transferase (GST) enzyme, and the outcome of cardiac- and vascular surgery we expect that our results make individual risk assessment and prevention available.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Throughout cardiovascular diseases and in various surgical interventions transient circulatory failure and metabolic changes due to ischemic conditions may represent serious challenges for researchers and clinicians. Regarding the aging societies with an increasing number of patients and more severe symptoms these problems gained utmost importance. According to our hypothesis the inherent defense mechanisms of the organism against reperfusion injuries could be significantly enhanced by specific interventions. The efficacy of these methods in experimental models and clinical patients, and their cellular background and effects on the reperfusion-induced complex inflammatory reactions will be investigated. It is well known that the clinical outcome of cardiovascular events following restoration of the circulation will depend on genetic variations of the antioxidant enzymes that play a role in cell defense mechanisms against subsequent oxidative stress. We will study the correlation between ischemic tolerance and the antioxidant system using genetic and enzymatic assays in patients subjected to cardiac or aortic surgery. We believe that the activity of the antioxidant enzyme glutathion-S-transferase (GST) has a major influence on the inflammatory and adaptive cellular responses to oxidative stress. Our aim is to study the relationship between the genetic variations of mediators, enzymes and transcription factors, and the cardiovascular tolerance to ischemia. Learning these relationships may help us to develop new diagnostic tools and therapeutic strategies, which could ameliorate the consequences of transient ischemic events.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázatban végzett munka a kardiovaszkuláris sebészeti és hasi sebészeti beavatkozások során kialakuló iszkémiás-reperfúziós károsodások csökkentésének, kivédésének lehetőségeit vizsgálja. Munkánk során in vivo állatkísérletes modellekben vizsgáltuk a különböző szerveken létrehozott iszkémia-reperfúziós károsodások kivédésének lehetőségeit iszkémiás posztkondícionálás, farmakológiai ágensek, kontrollált reperfúzió alkalmazásával. Aorta-, veseartéria kirekesztést és zsigeri iszkémia létrehozását követően a posztkondícionálás citoprotektív hatását figyeltük meg, a farmakológiai szerek tekintetében az alkalmazott Na-pentozán-poliszulfát, pentoxifyllin, etakrinsav, peroxiszóma-proliferátor-aktivált-receptor-gamma-agonista esetén szintén jelentős mértékű reperfúziós károsodás csökkenést, a gyulladásos válaszreakciók emelkedésének csökkenését tudtunk kimutatni. Klinikai vizsgálataink során a szív iszkémia-reperfúziós toleranciájának GST-polimorfizmussal való összefüggését vizsgáltuk, ahol a perioperatív infarktus rizikó jól megfeleltethető bizonyos GST-allélek előfordulásának, így a klinikumban markerként alkalmazható lehet. Vizsgálataink hozzájárultak a reperfúziós folyamatok mélyebb megismeréséhez, valamint sikerült igazolnunk a posztkondícionálás, az alkalmazott farmakológiai szerek, a kontrollált reperfúzió hatékonyságát kísérletes és klinikai körülmények között.
Results in English
In this project we have examined the possible methods for reducing the ischemic-reperfusion injuries evoked by the cardiovascular and abdominal surgical interventions. We have examined the extent of ischemic-reperfusion injury in animal models on different organs and the possibilities for reducing these injuries by ischemic postconditioning, pharmacological agents and controlled reperfusion. In our in vivo experiments we have demonstrated the cytoprotective effect of postconditioning after splanchnic ischemia, aortic- or renal artery clamping. The administered pharmacological drugs(Sodium-penthosan-polysulphate, pentoxifyllin, ethacrynic acid, peroxisome-proliferator-activated receptor-gamma-agonist) in different models significantly reduced the ischemic-reperfusion injuries and the developing inflammatoric response. We have examined in our clinical study the correspondence between GST-polymorphism and the ischemic tolerance of the heart. The risk of the perioperative heart attack is significantly higher in patients having a special combination of GST alleles, so it can be used in the future for a new marker. Our results help to understand the clinical complications of reperfusion injury and we could evidence the protective potential of postconditioning, the administered pharmacological drugs and the controlled reperfusion.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108596
Decision
Yes

 

List of publications

 
Hardi Péter, Nagy Tibor, Fazekas Gábor, Pintér Örs, Nagy Ágnes, Vecsernyés Mónika, Ifj. Sétáló György, Szelechman Ildikó, Szekeres Eszter, Bognár Laura, Arató Endre, Jancsó Gábor: Pentozán-poliszulfát-nátrium hatása vese ischaemiás-reperfúziós károsodására állatkísérletes modellben., MAGYAR SEBÉSZET 68:(3) p. 113., 2015
Nagy Tibor, Tóth Mónika, Hardi Péter, Nagy Ágnes, Bognár Laura, Szelechman Ildikó, Sárvári Katalin, Pintér Örs, Fazekas Gábor, Jancsó Gábor, Arató Endre: Az endogén antioxidáns glutation S-transzferáz etakrinsavval történő gátlása súlyosbítja az ischaemia-reperfúziós károsodásokat és csökkenti a posztkondicionálás védőhatá, MAGYAR SEBÉSZET 68:(3) p. 114., 2015
Sárvári Katalin, Veres Gyöngyvér Tünde, Petrovics Laura, Nagy Ágnes, Takács Ildikó, Hardi Péter, Nagy Tibor, Vereczkei András, Jancsó Gábor: PPAR-gamma agonista adásával csökkenthető a pneumoperitoneum hatására létrejövő reperfúziós károsodás mértéke patkányokban., MAGYAR SEBÉSZET 68:(3) p. 125., 2015
Veres Gyöngyvér Tünde, Takács Ildikó, Nagy Tibor, Hardi Péter, Kondor Ariella, Jávor Szaniszló, Sárvári Katalin, Petrovics Laura, Baracs József, Lantos János, Jancsó Gábor, Wéber György, Vereczkei András: Prekondicionálással csökkenthető-e a laparoszkópos epeműtét során kialakult oxidatív stressz?, MAGYAR SEBÉSZET 68:(3) p. 126., 2015
Fazekas Gábor, Nagy Tibor, Hardi Péter, Kasza Gábor, Arató Endre, Jancsó Gábor, Menyhei Gábor: Decellularizált sertésbiograft vizsgálata., MAGYAR SEBÉSZET 68:(3) p. 132., 2015
Pintér Örs, Lénárd László, Szabados Sándor, Jancsó Gábor, Kovács Viktória, Hardi Péter, Nagy Tibor: Glutation S-transzferáz genetikai polimorfizmusának kapcsolata koszorúér-intervención és szívműtéten átesett betegek oxidatív stressz-paramétereinek változásával és a kli, MAGYAR SEBÉSZET 68:(3) p. 140., 2015
Tibor Nagy, Viktória Kovács, Péter Hardi, Tünde Gyöngyvér Veres, Ildikó Takács, Gábor Jancsó, László Sinay, Gábor Fazekas, Örs Pintér, Endre Arató: Inhibition of Glutathione S-transferase by ethacrynic acid augments the ischaemia-reperfusion damages and apoptosis and attenuates the positive effect of ischaemic postco, JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH 52:(1) pp. 53-61., 2015
Kovács Viktória, Gasz Balázs, Balatonyi Borbála, Járomi Luca, Kisfali Péter, Borsiczky Balázs, Jancsó Gábor, Marczin Nándor, Szabados Sándor, Melegh Béla, Nasri Alotti, Rőth Erzsébet: Polymorphisms in glutathione S-transferase are risk factors for perioperative acute myocardial infarction after cardiac surgery: a preliminary study, Mol Cell Biochem. 2014 Apr;389(1-2):79-84., 2014
Jancsó Gábor, Arató Endre, Hardi Péter, Nagy Tibor, Pintér Örs, Fazekas Gábor, Gasz Balázs, Takács Ildikó, Menyhei Gábor, Kollár Lajos, Sínay László: Controlled reperfusion decreased reperfusion induced oxidative stress and evoked inflammatory response in experimental aortic-clamping animal model, CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION, 2016
Kenyeres Péter, Sínay László, Jancsó Gábor, Rábai Miklós, Tóth András, Tóth Kálmán, Arató Endre: Controlled reperfusion reduces hemorheological alterations in a porcine infrarenal aortic-clamping ischemia-reperfusion model, CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION, 2016
Szelechman Ildikó, Arató Endre, Hardi Péter, Nagy Tibor, Takács Ildikó, Sárvári Katalin, Veres Gyöngyvér Tünde, Sétáló György, Vecsernyés Mónika, Jancsó Gábor: Explicit role of a peroxisome proliferator-activated receptor gamma agonist against renal ischemic failure in isolated perfused kidney system in rats, EUR SURG RES 2015;55(suppl 1):40, 2015
Nagy T, Hardi P, Takács I, Tóth M, Petrovics L, Jancsó G, Sínay L, Fazekas G, Pintér Ö, Arató E.: Pentoxifylline attenuates the local and systemic inflammatory response after infrarenal abdominal aortic ischemia-reperfusion., Clin Hemorheol Microcirc., 2017
Hardi P, Nagy T, Fazekas G, Arató E, Menyhei G, Sétáló G Jr, Vecsernyés M, Pintér Ö, Takács I, Bohonyi N, Jancsó G.: Sodium Pentosan Polysulfate Reduced Renal Ischemia-Reperfusion-Induced Oxidative Stress and Inflammatory Responses in an Experimental Animal Model., J Vasc Res., 2016
Pintér Ö, Hardi P, Nagy T, Gasz B, Kovács V, Arató E, Sínay L, Lénárd L, Jancsó G.: The role of GST polymorphism in reperfusion induced oxidative stress, inflammatory responses and clinical complications after surgical and percutaneous coronary intervent, Clin Hemorheol Microcirc., 2017
Hardi Péter: INVESTIGATION OF EXPERIMENTAL WARM AND COLD KIDNEY ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY IN ANIMAL MODEL, PTE-ÁOK Doktori és Habilitációs Iroda, 2017
Nagy Tibor: Effects of pharmacological and surgical interventions on ischemia reperfusion injury in bilateral acute hind limb ischemia rat model., PTE-ÁOK Doktori és Habilitációs Iroda, 2015
Kovács Viktória: The role of glutathione S-transferase in myocardial ischaemicreperfusion pathways and endogenous adaptation responses, PTE-ÁOK Doktori és Habilitációs Iroda, 2015
Veres Gyöngyvér Tünde, Takács Ildikó, Nagy Tibor, Jancsó Gábor, Kondor Ariella, Pótó László, Vereczkei András: Pneumoperitoneum induced ischemia-reperfusion injury of the peritoneum - Preconditioning may reduce the negative side-effects caused by carbon-dioxide pneumoperitoneum - Pilot study, Clin Hemorheol Microcirc. 2018;69(4):481-488., 2018
Petrovics Laura, Nagy Tibor, Hardi Péter, Bognár Laura, Pavlovics Gábor, Tizedes György, Takács Ildikó, Jancsó Gábor: The effect of trimetazidine in reducing the ischemia-reperfusion injury in rat epigastric skin flaps., Clin Hemorheol Microcirc. 2018;69(3):405-415., 2018
Werling József, T. Nagy, V. Kovács, L. Sínay, E. Arató, T. Gy. Veres, I. Takács, I. Szelechman, P. Hardi, K. Sárvári, G. Jancsó: Controlled Reperfusion of Infrarenal Aorta Decreased Ischaemic-Reperfusion Injuries after Aortic Clamping in Vascular Surgery., European Surgical Research, 52:93-250, 43, 2014
Veres Gyöngyvér Tünde, Katalin Sárvári, Laura Petrovics, Tibor Nagy, Péter Hardi, Ildikó Takács, Ervin Máthé, György Wéber, András Vereczkei, Gábor Jancsó: The role of pre- and postconditioning to avoid the ischaemia-reperfusion injury caused by pneumoperitoneum, European Surgical Research, 52:93-250, 110, 2014
Kovács Viktória, Nagy Tibor, Veres Gyöngyvér Tünde, Hardi Péter, Lantos János, Jancsó Gábor, Gasz Balázs: A glutathion S-transzferáz gátló etakrinsav hatása acut myocardiális iszkémia/reperfúziós folyamatokra, Magyar Sebészet, 67/3, 180, 2014
Sárvári Katalin, Petrovics Laura, Nagy Tibor, Kovács Viktória, Hardi Péter, Máthé Ervin, Jancsó Gábor, Wéber György, Vereczkei András, Veres Gyöngyvér Tünde: A prekondicionálás és posztkondicionálás szerepének összehasonlítása a pneumoperitoneum okozta káros oxidatív hatások kivédésében, Magyar Sebészet, 67/3,205-206, 2014
Hardi Péter, Nagy Tibor, Veres Gyöngyvér Tünde, Kovács Viktória, Fazekas Gábor, Pintér Örs, Nagy Ágnes, Kovács Sándor, Szelechman Ildikó, Szekeres Eszter, Takács Veronika, Bognár Laura, Jancsó Gábor: Vese iszkémiás károsodások csökkentése penthosan polysulfate natrium (PPSN) adásával állatkísérletes modellben, Magyar Sebészet, 67/3, 166-167, 2014
Nagy Tibor, Kovács Viktória, Hardi Péter, Veres Gyöngyvér Tünde, Kürthy Mária, Lantos János, Pintér Örs, Sínay László, Menyhei Gábor, Rőth Erzsébet, Jancsó Gábor, Arató Endre: Az endogén antioxidáns glutation S-transzferáz gátló etakrinsav hatása az iszkémia-reperfúziós károsodásokra alsó végtagi akut iszkémia patkánymodellen, Magyar Sebészet, 67/3, 192, 2014
Veres Gyöngyvér Tünde, Nagy Tibor, Sárvári Katalin, Petrovics Laura, Hardi Péter, Kovács Viktória, Takács Ildikó, Lantos János, Kondor Ariella, Baracs József, Máthé Ervin, Wéber György, Jancsó Gábor, Vereczkei András: Széndioxiddal készített pneumoperitoneum okozta káros hatások vizsgálata és csökkentésének lehetősége - Klinikai vizsgálat, Magyar Sebészet, 67/3, 221-222, 2014

 

Events of the project

 
2018-03-13 10:24:11
Résztvevők változása
2015-01-28 13:20:37
Résztvevők változása
2014-10-14 09:21:52
Résztvevők változása
2014-05-26 11:31:45
Résztvevők változása
2014-03-27 13:04:45
Résztvevők változása
Back »