Changing populations or changing identities in the Bronze Age of the Carpathian Basin  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
108597
Type K
Principal investigator Kiss, Viktória
Title in Hungarian Migráció és kulturális változások a bronzkori Kárpát-medencében
Title in English Changing populations or changing identities in the Bronze Age of the Carpathian Basin
Keywords in Hungarian migráció, kulturális változás, régészet, embertan, bronzkor, identitás, Kárpát-medence
Keywords in English migration, cultural transformation, archaeology, biological anthropology, Bronze Age, identity, Carpathian Basin
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)60 %
Ortelius classification: Comparative archaeology
Population biology, anthropology (Council of Complex Environmental Sciences)40 %
Ortelius classification: Physical anthropology
Panel Social Sciences Committee Chairs
Department or equivalent Institute of Archaeology (Research Centre for the Humanities)
Participants Bernert, Zsolt
Dani, János
Hajdu, Tamás
Köhler, Kitti
Kulcsár, Gabriella
Pusztainé dr. Fischl, Klára
Szabó, Géza
Szathmári, Ildikó
Szeverényi, Vajk
Szeverényi, Vajk
Szeverényi, Vajk
Starting date 2014-01-01
Closing date 2018-12-31
Funding (in million HUF) 22.355
FTE (full time equivalent) 11.40
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Kárpát-medence őskori története során számos kulturális változás észlelhető az anyagi kultúra, a településszerkezet és a temetkezési szokások módosulásai alapján. A bronzkor Kr. e. 2500–1500 közötti változásait gyakran új népek betelepülésével, kisebb-nagyobb migrációkkal magyarázta a régészettudomány. Kutatásunk során a 21. század módszereinek alkalmazásával kerestünk választ a régészet alapvető kérdéseire: pontosan mikor és milyen okok vezettek a bronzkorban bekövetkezett változásokhoz, és ez összefüggésbe hozható-e közösségek vándorlásával. Eredményeink (50 14C és 75 stabilizotóp minta), és bioarcheológiai vizsgálataink fontos következtetéseket tesznek lehetővé. A fizikai antropológiai elemzések a hazai kora és középső bronzkori közösségekben az embertani típusok heterogenitását mutatják. A korábbi időszakok stroncium-izotópos adataiból helyben született és bevándorló egyének rajzolódnak ki egy-egy közösségen belül, igazolva a mobilitást, főként a nők esetében. A táplálkozást tekintve a szénizotópos vizsgálatok a kora és középső bronzkori közösségek döntően alacsony szén koncentrációjú táplálék (búza, árpa, gyümölcsök, és növényevő állatok) fogyasztását bizonyítják. A vizsgált időszak végén a magasabb szénkoncentrációjú ételek fogyasztása, és kisebb mobilitás mutatható ki, ami nem a vándorlások, hanem a megváltozott gazdálkodás fontosságát hangsúlyozzák. Mindez arra utal, hogy a nagy vándorlásoktól eltérően értelmezhető átalakulásokkal számolhatunk a vizsgált ezer évben.
Results in English
There is a wealth of evidence on the extensive cultural changes occurring in the prehistory of the Carpathian Basin. Alterations in material culture, and the transformation of settlement patterns and funerary practices are generally explained by migrations and the influx and settlement of new population groups in the Bronze Age, between 2500–1500 BC. The aim of our project was to find answers for the fundamental questions of archaeology by using methods of the 21th century: when and what caused cultural changes of the Bronze Age, and whether these alterations can be associated with population movements. Our results (50 radiocarbon and 75 stable isotope samples), as well as our bioarchaeological analysis provide important conclusions. Physical anthropological data suggest heterogeneity of Bronze Age population groups. During the earlier parts of the Bronze Age strontium isotope data prove mobility within one community, mainly women. Diet data results indicate consumption of low carbon food (wheat, barley, fruits and herbivore animal) in Early and Middle Bronze Age. While at the end of our study period higher carbon diet and low mobility rate are detected, providing evidence for important economic changes. All these data imply other ways of transformation rather than grate migrations during the studied one thousand years.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108597
Decision
Yes

 

List of publications

 
J Dani, K P Fischl, G Kulcsár, V Szeverényi, V Kiss: Visible and invisible inequality: changing patterns of wealth consumption in Early and Middle Bronze Age Hungary, H Meller, H P Hahn, R Jung, R Risch (szerk.) : Arm und Reich – Zur ressourcenverteilung in prähistorischen Gesellschaften. Halle (Saale) 2016, 219-242. (ISBN:978-3-944507-45-3), 2016
Kiss Viktória: From bones, bronzes and sites to society: multidisciplinary analysis of human mobility and social changes in Bronze Age Hungary (2500–1500 BC), THE EUROPEAN ARCHAEOLOGIST 48: pp. 18-21, 2016
Morten E. Allentoft, Martin Sikora, Karl-Göran Sjögren, Sjögren Rasmussen, Morten Rasmussen, Jesper Stenderup, Peter B. Damgaard, Hannes Schroeder, Torbjörn Ahlström, Lasse Vinner, Anna-Sapfo Malaspinas, Ashot Margaryan, Tom Higham, Cavid Chivall, Niels Lynnerup, Lise Harvig, Justyna Baron, Philippe Della Casa, Pawel Dąbrowski, Paul R. Duffy, Alexander V. Ebel, Andrey Epimakhov, Karin Frei, Miroslaw Furmanek, Tomasz Gralak, Andrey Gromov, Stanislaw Gronkiewicz, Gisela Grupe, Tamás Hajdu, T., Radoslaw Jarysz, Valeri Khartanovich, Alexandr Khokhlov, Viktória Kiss, Jan Kolář, Aivar Kriiska, Irena Lasak, Cristina Longhi, George McGlynn, Algimantas Merkevicius, Inga Merkyte, Mait Metspalu, Ruzan Mkrtchyan, Vyacheslav Moiseyev, László Paja, György Pálfi, Dalia Pokutta, Łukasz Pospieszny, T. Douglas Price, Lehti Saag, Mikhail Sablin, Natalia Shishlina, Václav Smrčka, Vasilii I. Soenov, Vajk Szeverényi, Gusztáv Tóth, Synaru Trifanova, Liivi Varul, Magdolna Vicze, Levon Yepiskoposyan, Vladislav Zhitenev, Ludovic Orlando, Thomas Sicheritz-Pontén, Soren Brunak, Rasmus Nielsen, Kristian Kristiansen, Eske Willerslev: Population genomics of Bronze Age Eurasia, Nature 522, 167-172, 2015
P. Fischl K, Kiss V, Kulcsár G, Szeverényi V: Old and new narratives for the Carpathian Basin around 2200 BC, Meller H, Arz WH, Jung R, Risch R. (eds.) 2200 BC – A climatic breakdown as a cause for the collapse of the old world? 7th Archaeological Conference of Central Germany. October 23–26, 2014 in Halle (Saale). Halle (Saale), 503-524., 2015
Szeverényi, V., Kiss, V.: Material evidence for warfare in Early and Middle Bronze Age Hungary, In: Fernández-Götz, M., Roymans, N. (eds.) Conflict Archaeology: Materialities of Collective Violence in Late Prehistoric and Early Historic Europe. 37-51., 2018
Major, I., Dani, J., Kiss, V., Melis, E., Patay, R., Szabó, G., Hubay, K., Túri, M., Futó, I., Huszánk, R., Jull, T. A. J., Molnár, M.: Adoption and evaluation of a sample pretreatment protocol for radiocarbon dating of cremated bones at HEKAL, Radiocarbon 60 (2018) 159–171., 2018
Zoffmann, K. Zs., Hajdu, T.:: A középső és késő bronzkori Kárpát-medence népességeinek biológiai kapcsolatai a klasszikus történeti embertani vizsgálatok tükrében., A bronzkor kutatásának helyzete MagyMagyarországon. A 2014. december 17-18-án rendezett konferencia előadásának kivonatai, Bp. 2014, 48-49., 2014
Csányi M.: A társadalmi rétegződés jelei a jánoshidai késő bronzkori temetőben, A bronzkor kutatásának helyzete Magyarországon. A 2014. december 17-18-án rendezett konferencia előadásának kivonatai. Bp. 2014, 53-54., 2014
Köhler K.: A kora bronzkori Kárpát-medence népességeinek embertani vázlata, A bronzkor kutatásának helyzete Magyarországon. A 2014. december 17-18-án rendezett konferencia előadásának kivonatai. Bp. 2014, 47., 2014
P. Fischl K, Kiss V, Kulcsár G, Szeverényi V: Old and new narratives for the Carpathian Basin around 2200 BC., Meller H, Arz WH, Jung R, Risch R. (eds.) 2200 BC – A climatic breakdown as a cause for the collapse of the old world? Halle 2015, 503-524, 2015
Kiss V: Recent data on chronology, distribution, and connections of Kisapostag, Transdanubian Encrusted Pottery and Litzenkeramik, In: Bátora J, Tóth P (eds): Keď bronz vystriedal meď–When Bronze Replaced Copper. Zborník príspevkov z XXIII. medzinárodného sympózia 2013. Bratislava–Nitra 2015, 27-37, 2015
Morten E. Allentoft, Martin Sikora, Karl-Göran Sjögren, Sjögren Rasmussen, Morten Rasmussen, Jesper Stenderup, Peter B. Damgaard, Hannes Schroeder, Torbjörn Ahlström, Lasse Vinner, Anna-Sapfo Malaspinas, Ashot Margaryan, Tom Higham, Cavid Chivall, Niels Lynnerup, Lise Harvig, Justyna Baron, Philippe Della Casa, Pawel Dąbrowski, Paul R. Duffy, Alexander V. Ebel, Andrey Epimakhov, Karin Frei, Miroslaw Furmanek, Tomasz Gralak, Andrey Gromov, Stanislaw Gronkiewicz, Gisela Grupe, Tamás Hajdu, T., Radoslaw Jarysz, Valeri Khartanovich, Alexandr Khokhlov, Viktória Kiss, Jan Kolář, Aivar Kriiska, Irena Lasak, Cristina Longhi, George McGlynn, Algimantas Merkevicius, Inga Merkyte, Mait Metspalu, Ruzan Mkrtchyan, Vyacheslav Moiseyev, László Paja, György Pálfi, Dalia Pokutta, Łukasz Pospieszny, T. Douglas Price, Lehti Saag, Mikhail Sablin, Natalia Shishlina, Václav Smrčka, Vasilii I. Soenov, Vajk Szeverényi, Gusztáv Tóth, Synaru Trifanova, Liivi Varul, Magdolna Vicze, Levon Yepiskoposyan, Vladislav Zhitenev, Ludovic Orlando, Thomas Sicheritz-Pontén, Soren Brunak, Rasmus Nielsen, Kristian Kristiansen, Eske Willerslev: Population genomics of Bronze Age Eurasia, Nature 522 (2015) 167-172, 2015
Szeverényi, V., Giblin, J., Hajdu, T., Kulcsár, G., Kiss, V.: Physical trauma and warfare in Bronze Age Hungary, Campbell, L. (ed.): 21st Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 2-5 September 2015. University of Glasgow, Scotland. Abstracts 2015, 333, 2015
Kiss, V., Fábián, Sz., Hajdu, T., Köhler, K., Major, I., Molnár, M., Szabó, G.: From inhumation to cremation – changing burial rites in Early and Middle Bronze Age Hungary, In: International Open Workshop: Socio-Environmental Dynamics over the Last 12,000 Years: The Creation of Landscapes IV. Kiel University, Germany. 2015, 76-77, 2015
Dani J., P. Fischl K., Kulcsár G., Szeverényi V., Kiss V.: Visible and invisible inequality: changing patterns of wealth consumption in Early and Middle Bronze Age Hungary., H Meller, H P Hahn, R Jung, R Risch (szerk.): Arm und Reich – Zur ressourcenverteilung in prähistorischen Gesellschaften. Halle (Saale), 219-242., 2016
Fischl K., Kiss V., Kulcsár G.: Ember és környezete kapcsolatának változásai a bronzkori Kárpát-medencében., Ember és környezet kapcsolata a Kárpát-medencében. Természet Világa 147 (2016, különszám) 58-62., 2016
Hajdu, T., György-Toronyi, A., Pap, I., Rosendahl, W., Szabó, G.: The chronology and meaning of the Transdanubian encrusted pottery decoration., Praehistorische Zeitschrift 91 (2016) 353–368, 2016
Hajdu T., Giblin J., Kulcsár G., Szeverényi V., Gyenis Gy., Kiss V.: Health and diseases in a Middle Bronze Age population from Érd, Central Hungary., IUAES Inter Congress. World anthropologies and privatization of knowledge: engaging anthropology in public. Dubrovnik, Horvátország. Abstract book, 129., 2016
Kiss V., Kulcsár G., Czene A., Fábián Sz., Giblin J., Hajdu Tamás, Köhler Kitti, Patay R., Szabó G., Szeverényi V.: Transformations of burial practices through one thousand years – new results of the investigation of Early and Middle Bronze Age cemeteries in Hungary., IUAES Inter Congress. World anthropologies and privatization of knowledge: engaging anthropology in public. Dubrovnik, Horvátország. Abstract book, 129., 2016
Kiss, V., Hajdu, T., Köhler, K.: Konferencia az antropológia társadalmi szerepvállalásáról – World Anthropologies and privatization of knowledge engaging anthropology in public., Magyar Régészet 2016. nyár – Hungarian Archaeology 2016 Summer, 2016
Szeverényi V., J. Giblin, Hajdu T., Kulcsár G., Priskin A., Kiss V.: Human remains from Early and Middle Bronze Age settlements in Hungary., Settlements of life and death. Studies from Prehistory to Middle Ages. 25th-28th May 2016, Tulcea, Romania, Abstract book, 12., 2016
Cardarelli, A., Cavazzuti C., Gavrinović M., Hajdu T., Kiss V., Kulcsár G., Melis E., Rebay-Salisbury K., Szabó G., Szeverényi V.: The first Urnfields in the Plains of the Po and Danube., Miari M., Negrino F. (red.): Italy between Europe and the Mediterranean: mobility, interaction and exchange. Forlì, 12-15. October 2016. Abstract book, 25-26., 2016
P. Fischl, K., Kiss, V., Kulcsár, G.: Hungarian Early and Middle Bronze Age chronology revisited, Reinecke’s Heritage. Terminology, Chronology and_Identity in Central Europe between 2300 and 1600 BC. Chateau Křtiny, 12-15 June 2017. Abstract book. Praha 2017, 21, 2017
Csányi M.: Amiről a sírleletek szólnak. A társadalmi rétegződés jelei a jánoshidai késő bronzkori temetőben - What the grave goods talking about. Traces of Social Stratification in, Tisicum 25 (2016 [2017]) 109–120, 2017
P. Fischl Klára, Hajdu Tamás: Mezőnagymihály-Nagyecsér-Észak lelőhely bronzkori temetkezései Bronzezeitliche Gräber aus Mezőnagymihály-Nagyecsér-Nord, Tisicum 25 (2016) 141–160, 2017
Kiss V.: Middle Bronze Age mortuary practices from southern Transdanubia., At the Gates of the Balkans – Prehistoric communities of the Baranya/Baranja region and the adjacent areas. International Roundtable conference. Abstract book 2017, 42, 2017
Kulcsár Gabriella, Kiss Viktória: Újra a balatonakali sírról – The Bronze Age burial from Balatonakali – revisited., Tisicum 25 (2016) 73–80, 2017
J Dani, K P Fischl, G Kulcsár, V Szeverényi, V Kiss: Visible and invisible inequality: changing patterns of wealth consumption in Early and Middle Bronze Age Hungary, H Meller, H P Hahn, R Jung, R Risch (szerk.) : Arm und Reich – Zur ressourcenverteilung in prähistorischen Gesellschaften. Halle (Saale) 2016, 219-242. (ISBN:978-3-944507-45-3), 2016
Kulcsár G., Kiss V.: ”Europe without walls”: new vistas of Bronze Age research in Hungary, 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Istanbul, Turkey, 10-14 September 2014. Abstracts, 2014
Earle, T. K., Kulcsár G., Kiss V., Serlegi G., Szeverényi V.: A Benta-völgyi kutatások új eredményei., Magyar régészet. Online Magazin 2014/nyár., 2014
Earle, T. K., Kulcsár, G., Kiss, V., Serlegi, G., Szeverényi,V.: Recent results from the Bronze Age research into the Benta Valley, Hungarian Archaeology Online Magazin 2014/Summer, 2014
Kiss V.: Vándorló emberek, messziről jött bronzok? Bronzkori temetkezések és fémtárgyak új OTKA és FP7-es kutatásának céljai és eddigi eredményei, A bronzkor kutatásának helyzete Magyarországon. A 2014. december 17-18-án rendezett konferencia előadásának kivonatai, Bp. 2014, 100-101., 2014
Back »