Acarology: from taxonomy to biological control  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
108663
Type K
Principal investigator Kontschán, Jenő
Title in Hungarian Akarológia: a taxonómiától a biológiai védekezésig
Title in English Acarology: from taxonomy to biological control
Keywords in Hungarian Akarológia, agro-biodiverzítás, web-taxonómia, biológiai védekezés, bio-védelem
Keywords in English Acarology, agrobiodiversity, cybertaxonomy, biologicaly control, biosecurity
Discipline
Crop protection (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Crop protection
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Plant Protection Institute (Centre for Agricultural Research)
Participants Ács, Anita Zsanett
Kerezsi, Viktor
Suták, Anita
Szép, Erna
Starting date 2014-01-01
Closing date 2018-10-31
Funding (in million HUF) 24.040
FTE (full time equivalent) 7.46
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az atkák az egyik legdiverzebb csoportja az állatvilágnak, amely képviselői a trópusoktól a sarkvidékekig előfordulnak. Jelenleg több mint 54 000 fajuk ismert, de több mint tízszerese lehet a még felfedezésre váró fajoké. Az atkák mind a talajban, mind a növényeken előfordulnak, természetes élőhelyeken és mezőgazdasági területeken is. Számos fajuk igen jelentős gazdasági szempontból, mezőgazdasági, erdőgazdasági és élelmiszerkészletek kártevői lehetnek, de számos fajuk ismert, mint a biológiai védekezés eszköze. Ebben a projektben az Európai Unió Pannon régiójának mezőgazdasági területeinek talaj és növényeken élő atkáinak a feltárása a célom, egy a gyakorlati szakembereket segítő, a fajok azonosítását megkönnyítő honlap elkészítésével és új, a talajlakó kártevő és ínvazív fajok elleni a biológiai védekezésben szerepet játszó atkafajok felkutatásával.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A vizsgálat arra a kérdésre fókuszál, hogy milyen atkák élnek a mezőgazdasági területen, mind a talajban és mind a növényeken, illetve egyes talajlakó csoportoknak milyen szerepe lehet a biológiai védekezésben.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Ez a kutatás fel fogja tárni az atka-biodiverzítás a mezőgazdasági területeken, segít megérteni ezen ökoszisztémák működését, és segítheti ezek nagyobb termelékenységét. A kutatás további haszna, hogy segíti a gyakorlati növényvédelemben dolgozók munkáját és elősegíti az újonnan megjelenő invízív kártevők gyors felismerését. Továbbá, az eredmények hozzájárulnak a kevésbé ismert atkacsoportok biológiai védekezésben betöltött szerepének megismeréséhez.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az atkák az egyik legváltozatosabb csoportja az állatvilágnak, amely képviselői a trópusoktól a sarkvidékekig megtalálhatóak. Jelenleg több mint 54 000 fajuk ismert, de még több ezer faj felfedezésére lehet számítani. Az atkák mind a talajban, mind a növényeken előfordulnak, a természetes élőhelyeken és mezőgazdasági területeken is. Számos fajuk igen jelentős gazdasági szempontból, mezőgazdasági, erdőgazdasági és élelmiszerkészletek kártevői lehetnek, de számos fajuk ismert, mint a biológiai védekezés fontos eszköze. Ebben a projektben az Európai Unió Pannon régiójának mezőgazdasági területeinek talajban és növényeken élő atkáinak a feltárása a célom, egy a gyakorlati szakembereket segítő, a fajok azonosítását megkönnyítő honlap elkészítésével és új, a talajlakó kártevő és ínvazív fajok elleni a biológiai védekezésben szerepet játszó atkafajok felkutatásával.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The mites are one of the most diverse groups of animals, occurring from tropics to the Polar Regions. Currently more than 54 000 described species are known, but number of undiscovered species is at least ten times this number. Mites are found in most soil levels and on foliage in a natural forest or in an agricultural area. Several mite species have relevant economic importance: numerous species are pests of plants or stored products, but many species are also useful as predators of pest mites and insects. In my application, I focus on the Pannon area of the European Union, where I would like to study the biodiversity of the agricultural areas, enhance plant protection with cyber taxonomy, search for new natural enemies for the soil dwelling pests and alien, invasive animals.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

This research focus to the study of the soil dwelling and plant inhabiting mite diversity on the agricultural areas and study the role of the found soil dwelling mite species in the biological control.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The results will identify the pest mites in the Pannon region, thus helping practical specialists plan for plant protection and also provide early detection of new exotic incursions of pests
The results will contribute to understanding of the role of the scarcely investigated mite groups (Gamasina and Uropodina) that could become novel predators for biological control of pest insects, mollusks and mites.
This project has a biosecurity relevance, on the basis of the new results we can detecting incursions, knowing what you have is important species, so we can separate the native/naturalised from the exotic.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The mites are one of the most diverse groups of animals, occurring from tropics to the Polar Regions. Currently more than 54 000 described species are known, but number of undiscovered species is at least ten times this number. Mites are found in most soil levels and on foliage in a natural forest or in an agricultural area. Several mite species have relevant economic importance: numerous species are pests of plants or stored products, but many species are also useful as predators of pest mites and insects. In my application, I focus on the Pannon area of the European Union, where I would like to study the biodiversity of the agricultural areas, enhance plant protection with cyber taxonomy, search for new natural enemies for the soil dwelling pests and alien, invasive animals.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projekt időtartama alatt hazai, szubtrópusi és trópusi mezőgazdasági területek talajatkáit vizsgáltam meg, ezek az élőhelyek kevéssé ismertek, így számos hazai faunára új fajt mutattam ki, valamint tíz tudományra új fajt írtam le. Ez megerősítette az a hipotézist, hogy egyes agrárterületeknek, mint refúgiumoknak szerepe lehet a biodiverzítás megőrzésében is. A növényeken élő atkák tanulmányozása során számos faunára új fajt mutattam ki és leírtam hazánkból egy tudományra új fajt is. A két legfontosabb kártevő atkacsoportról (takácsatkák és laposatkák) egy új, határozóval kiegészített illusztrált monográfiát készítettem. Megvizsgáltam a kártevők szerepét az atkák elterjesztésében is, e vizsgálatok során számos kevéssé ismert fajt fedeztem fel különböző kártevőkről, valamint leírtam egy tudományra új atka fajt virágbogárról, hazánk keleti régiójából. A tervezett online határozót elkészítettem (http://agromites.webnode.hu/). A P. persimilis atka volt a leghatékonyabb ragadozó az invazív és az őshonos kártevő atkák ellen, és ha jelen volt a növényzeten, az atkák viselkedésében és a peterakásában változások álltak be. A legtöbb vizsgált ragadozó atka faj azonban nem bizonyult hatásosnak a kártevő csigák, rovarok és azok lárvái ellen, csak a Laelapidae és a Phytoseiidae család tagjai voltak hatékonyak.
Results in English
During this project, I investigated the mites of the Hungarian and subtropical and tropical agricultural soils. This habitat is scarcely investigated, numerous new species from the Hungarina fauna were reported and ten new species were discovered and named from the different tropical plantations. These habitats are good refuges for these species and thus these areas contribute significantly to conservation of the biodiversity. During the study of the plant-dwelling mites numerous pest species were reported firstly from Hungary, and one new species was discovered and described. A new comprehensive monograph was published with illustrated key to the pest spider mites and flat mites, including new occurrences in Hungary. The role of the mites of the pest invertebrates was also investigated. New species for the Hungarian fauna and scarcely investigated mite species are reported from different pests. A new mite species, which is associated to a flower beetle, was described and named from Hungary. New online key was developed (http://agromites.webnode.hu/). The P. persimilis mite is more effective in the consumption of the invasive and native spider mites than other predator species. But if the predatory mite present in the foliage, the plant feeding mites change their behaviour and oviposition. The majority of investigated predatory mites were not effect against the pest insects, the laelapids and phytoseids were very effective only against to the spider mites.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108663
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kontschán J: New Uropodina mites (Acari: Mesostigmata) from a Taiwanese Cryptomera japonica (Taxodiaceae) plantation, ACTA ZOOLOGICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 60:(1): 57-71., 2014
Kontschán J: Contribution to the Tetranychidae and Tenuipalpidae Fauna of Hungary (Acari: Prostigmata), ACTA PHYTOPATHOLOGICA ET ENTOMOLOGICA HUNGARICA 49(2): 261-269., 2014
Kontschán J, Ács A: A Stratiolaelaps scimitus (Womersley, 1956) első magyarországi megjelenése és szerepe a biológiai védekezésben, NÖVÉNYVÉDELEM 50(9): 401-404., 2014
Kontschán J, Ács A, Neményi A: Adatok a magyarországi bambuszok atkáihoz, NÖVÉNYVÉDELEM 50(7): 339-343, 2014
Ripka, G., Kontschán, J. & Neményi, A.: A new genus and species of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea: Diptilomiopidae) on Phyllostachys iridescens (Poaceae) from Hungary., Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 61(1): 47-56., 2015
Kontschán, J., Wang G.Q. & Neményi, A.: New Uropodina species and records from a bamboo plantation from Taiwan (Acari, Mesostigmata), Spixiana, 38(2): 263-272., 2015
Kontschán, J.: Egy új takácsatka faj [Petrobia harti (Ewing, 1909)] első hazai előfordulása (Acari: Tetranychidae)., Növényvédelem, 51(9):424-427., 2015
Kontschán, J.: Ismeretek a hazai kártevő rovarok atkáiról I.: Két faunára új atkafaj (Acari: Mesostigmata: Laelapidae) cserebogarakról (Coleoptera: Melolonthinae)., Növényvédelem, 51(9): 417-420., 2015
Kontschán, J.: A csiga atka (Riccardoella oudemansi Thor, 1902) első hazai adata spanyol meztelen csigáról., Növényvédelem, 51(2): 55-57., 2015
Kontschán, J. & Kiss, B.: First record of the family Protodinychidae Evans, 1957 (Acari: Mesostigmata: Uropodina) from Hungary, Ecologica Montenegrina, 2(4): 283-288., 2015
Kontschán, J.: First record of three mite species (Acari) in Greece collected on commercial bumblebee (Hymenoptera: Apidae: Bombus terrestris Linnaeus, 1758), Ecologica Montenegrina, 2(2): 158-161., 2015
Kontschán, J.: Two new Uropodina species (Acari: Uropodidae) from a Pinus radiata plantation in Kenya, Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 61(1): 33-45., 2015
Kontschán, J., Ács, A., Wang, G-Q. & Neményi, A.: New data to the mite fauna of Hungarian bamboo plantations., Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 50(1): 77-83., 2015
Kontschán, J., Wang, G-Q., Neményi, A.: Nenteria lii sp. n. (Acari: Mesostigmata: Nenteriidae) a new bamboo leaf litter dwelling Uropodina speciels (Acari: Mesostigmata) from Xinxiang (Henan, China) with notes, Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 50(2):195–208., 2015
Ács, A., Kontschán, J.: Contribution to the Veigaiaidae Oudemans, 1939 fauna of the Carpathian Basin and the Balkan Peninsula (Acari: Mesostigmata)., Opuscula zoologica Hungarica (Budapest), 46(2):121-131., 2015
Kontschán, J., Ács, A., Suták, A., Kiss B.: A hazai autópályák pihenőinek atkái., StormingBrain Kiadó, Budapest, pp. 124., 2015
Kontschán, J.: Atkák (Acari) mikroskálán: akarológiai vizsgálat egy kiskertben., Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban (XXXII.). 63-69., 2015
Zach P, Krsiak, B., Kulfan, J., Parák, M., Kontschán, J.: Mites Trichouropoda and Uroobovella spp. (Uropodoidea) phoretic on bark beetles (Scolytinae): a comparison from a declining mountain spruce forest in Central Europe., International Journal of Acarology, 42(4): 212-217., 2016
Ács, A., Suták, A., Kontschán, J.: New records of macrochelid mites and description of a new phoretic species (Acari: Mesostigmata: Macrochelidae) from Greece, Acarologia, 56(1): 61-71., 2016
Kontschán, J., Molnár, B.P.: A puszpáng-takácsatka [Eurytetranychus latus (Canestrini & Fanzago, 1876)] első bizonyított hazai előfordulása (Acari: Tetranychidae)., Növényvédelem, 77(52): 387-390., 2016
Kontschán, j., Ács, A., Suták, A.: Contribution to the soil-dwelling mite fauna of the Hungarian agroecosystems (Acari)., Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 51(1):133-143., 2016
Kontschán, J.: Uropodina mites (Acari: Mesostigmata) from agricultural areas of Ecuador., Opuscula Zoologica Budapest, 47(1): 93–99, 2016
Kontschán, J., Salamon, P.: A pillekosboratka (Tenuipalpus pacificus Baker, 1945) újabb előfordulása Magyarországon., Növényvédelem, 52(5): 213-217., 2016
Kontschán, J.: Adatok vadméheken (Hymenoptera: Apidae) élő atkákhoz (Acari): Ritka és faunára új fajok vadméhekről., Növényvédelem, 52(2): 83-86., 2016
Kontschán, J., Kerezsi, V., Kiss, B., Tóth, M.: Sancassania chelone Oudemans, 1916 (Acari: Acaridae) associated with pest beetles: new records and new hosts in Hungary, Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 51(2):267-272., 2016
Kontschán, J.: Újabb adatok a mezei pocok (Microtus arvalis Pallas, 1778) atkáihoz., Georgikon for Agriculture, 20(1): 93-96., 2016
Kontschán, J., Kiss, B., Tóbiás, I.: Three new Trachytes Michael, 1894 species from the east Mediterranean region (Acari: Mesostigmata: Trachytidae), Systematic & Applied Acarology 22(12): 2127–2140., 2017
Kontschán, J., Szederjesi T.:: Exotic mite family (Parholaspididae Evans, 1956) introduced to Hungary: First record of Holaspina alstoni (Evans, 1956) from Hungarian greenhouses (Acari: Mesostigmata), Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 52 (1): 83−90., 2017
Kontschán, J., Szederjesi, T., Oláh, R., Vétek, G.: Ismeretek hazai kártevő rovarok atkáiról II .: Az Allothrombium pulvinum Ewing, 1917 (Acari: Trombidiidae), mint levéltetvek parazitája, NÖVÉNYVÉDELEM 78 (53): 255-258., 2017
Kontschán, J., Ripka, G.: Checklist of the Hungarian spider mites and flat mites (Acari: Tetranychidae and Tenuipalpidae), Systematic & Applied Acarology 22(8): 1199–1225, 2017
Kiss, E., Szénási, Á., Neményi, A., Kontschán, J.: Can we use the predatory mites against the invasive bamboo pest spider mites?, Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 52 (1): 91−96, 2017
Kiss, E., Szénási, Á., Neményi, A., Kontschán, J.: Idegenhonos, botnádat károsító takácsatkák (Acari: Tetranychidae) újabb megjelenése Magyarországon, NÖVÉNYVÉDELEM 78 (53): 295-298., 2017
Gyuris, E., Szép, E., Kontschán, J., Hettyey, A., Tóth, Z.: Behavioural responses of two-spotted spider mites induced by predatorborne and prey-borne cues, Behavioural Processes 144: 100–106, 2017
Kontschán J., Ács A., Bozsik G., Kerezsi V., Szederjesi T., Szőcs G.: Atkák agrár-ökoszisztémákban: a Macrochelidae (Mesostigmata) család szerepe a növényvédelemben, Georgikon for Agriculture 21(1): 45-51., 2017
Kontschán J.: Macrocheles kekensis sp. n., a new macrochelid mite associated with a centoniin beetle from Hungary (Acari, Mesostigmata), Zookeys, 768: 97-104., 2018
Kontschán J., Ripka G.: A new species of Aegyptobia and redescription of Tenuipalpus szarvasensis Bozai, 1970 (Acari, Tenuipalpidae), Zookeys, 785: 99-115., 2018
Kontschán, J., Kiss, E., Ripka, G.: Magyarország takácsatkái és laposatkái (Acari: Tetranychidae és Tenuipalpidae), Növényvédelem, különszám, 1-70., 2018
Gyuris, E., Szép, E., Kontschán, J. Hettyey, A., Tóth, Z.: Efficiency against the two-spotted spider mite Tetranychus urticae and prey-age-related choice of three predatory mites, Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 64(1): 75–90., 2018
Kontschán, J. Albert, R., Almási, K., Kerezsi, V., Tóbiás, I.: First record of the family Penthaleidae (Acari) in Hungary: Morphological and molecular approaches of the Hungarian Penthaleus cf. major (Dugès, 1837), Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 53(1): 97−110, 2018
Kontschán, J., Albert, R., Almási, K., Kerezsi, V., Tóbiás, I.: A Penthalaeus cf. major (Dugés, 1837) első szabadföldi előfordulásai hazánkban (Acari: Penthaleidae), NÖVÉNYVÉDELEM 79: 333-336., 2018

 

Events of the project

 
2016-03-18 13:47:39
Résztvevők változása
2014-09-15 17:20:16
Résztvevők változása
2014-03-06 17:45:47
Résztvevők változása
Back »