A multi-level study on mechanisms of binocular stimulus processing  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
108747
Type K
Principal investigator Buzás, Péter
Title in Hungarian A binokuláris ingerfeldolgozás mechanizmusainak többszintű vizsgálata
Title in English A multi-level study on mechanisms of binocular stimulus processing
Keywords in Hungarian binokuláris látás, térlátás, pszichofizika, kiváltott potenciál, funkcionális képalkotás, elektrofiziológia
Keywords in English binocular vision, stereopsis, psychophysics, evoked potentials, functional imaging, electrophysiology
Discipline
Molecular and cellular neuroscience (Council of Medical and Biological Sciences)100 %
Ortelius classification: Neurobiology
Panel Neurosciences
Department or equivalent Institute of Physiology (University of Pécs)
Participants Horváth, Gábor
Jandó, Gábor
Kóbor, Péter
Kovács, Ilona
Nemes, Vanda Ágnes
Petykó, Zoltán
Ráczné Dr. Mikó-Baráth, Eszter
Radó, János
Telkes, Ildikó
Starting date 2013-09-01
Closing date 2018-08-31
Funding (in million HUF) 31.415
FTE (full time equivalent) 23.14
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Látásunk egységes érzékletként tárja elénk a világot, pedig a szembe vetülő képet olyan különálló idegpályák dolgozzák fel. Némelyik pl. csak a színeket "látja", másik inkább a térbeli mélységet (sztereopszis). Jelen kutatásainkban a sztereopszis és a színlátás időbeli vonatkozásaira koncentráltunk. Kutatásainkban a Julesz Béla által felfedezett véletlenpont sztereogrammokból álló mozgóképeket vagy a fotoreceptor típusokat szelektíven aktiváló színes ingereket használtunk. Kísérleteinkben különböző neurális mechanizmusokat kerestünk úgy, hogy reakció időket vagy elektródákkal regisztrált agyi elektromos jelek látenciáját mértük, mialatt az ingerek intenzitás- vagy színkontrasztját változtattuk. Azt találtuk, hogy újszülöttekben az agyi feldolgozási sebesség fejlődése a fogantatás utáni 47. héten a leggyorsabb és ez független a vizuális tapasztalattól. Felnőttekben kimutattuk, hogy a térlátás mely térbeli mélységekre a legérzékenyebb. Azt találtuk, hogy a közeledő ingerekre gyorsabban reagálunk, mint a távolodókra, bizonyára azok nagyobb biológiai jelentősége miatt. Feldolgozási sebességkülönbségeket találtunk a színlátás és az akromatikus látás között is macskákban, ami arra utal, hogy ezek a különbségek már korai emlős őseinknél is megvoltak. Alapkutatási eredményeinket hasznosítva kifejlesztettünk egy innovatív mobil technológiát is a térlátás korai vizsgálatára gyerekekben, ami segít a tartós látásromlás megelőzésében.
Results in English
Our visual sense shows us the world as a unified percept although the image projected into the eye is processed by separate nerve pathways. One pathway can only "see" colour, another can only "see" depth in space etc. In our recent studies, we wanted to find out more about the temporal aspects of stereopsis and colour vision. Stereopsis allows us to see the world in three dimensions. In our research, we used videos consisting of random dot stereograms invented by Béla Julesz or colour stimuli activating specific photoreceptor types. We measured reaction times or the latencies of neuronal responses recorded by electrodes while varying luminance or colour contrast and other properties of the visual stimuli in order to identify different neuronal mechanisms in the brain. We found that the maturation of processing speed in babies is independent of visual experience and it is fastest around the 47th postconceptual week. We also discovered that the adult human stereoscopic system is tuned to certain disparities and respond to near stimuli faster than to far stimuli, perhaps because of their higher biological relevance. We also found processing speed differences between colour vision and achromatic vision in cats suggesting that similar differences may have existed in our non-primate ancestors. Finally, we utilised our basic research achievements in developing innovative mobile technology for the early testing of stereo vision in children, which helps avoiding permanent vision loss.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108747
Decision
Yes

 

List of publications

 
Horvath G, Nemes VA, Rado J, Czigler A, Torok B, Buzas P, Jando G: Simple reaction times to cyclopean stimuli reveal that the binocular system is tuned to react faster to near than to far objects., PLOS ONE 13: (1) Paper e0188895. 18 p., 2018
Budai A, Czigler A, Mikó-Baráth E, Nemes V, Horváth G, Pusztai Á, Pinero DP, Jandó G: Validation of dynamic random dot stereotests in pediatric vision screening, Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, 2018
Mikó-Baráth, E. Markó, K. Budai, A. Török, B. Kovács, I. Jandó, G.: Maturation of cyclopean visual evoked potential phase in preterm and full-term infants, Invest Ophthalmol Vis Sci, 2014
Horváth G, Nemes VA, Mikó-Baráth E, Török B, Jandó G: Cyclopean reaction time depends on disparity, 9th FENS Forum of Neuroscience. Milan, 2014
Fülöp D: Temporal characteristics of dynamic random dot correlogram evoked VEPs suggest multiple mechanisms in stereovision, Annual Meeting of the Hungarian Medical Association of America. Balatonfüred, Hungary, 2014
Nemes VA, Horváth G, Fülöp D, Jandó G: Temporal characteristics of binocular visual information processing, a VEP study, Meeting of the Federation of European Physiological Societies, 2014
Buzás P, Horváth G, Nemes VA, Török B, Pásztor S, Kovács I, Jandó G: Hysteresis effect on the speed of processing changes in binocular correlation, XV. Biannual Conference of the Hungarian Neuroscience Society, 2015
Buzás, P. Horváth, G. Nemes, V. A. Czigler, A. Budai, A. Radó, J. Török, B. Kovács, I. Jandó, G.: Processing of binocular correlation in the human visual system, A Magyar Élettani Társaság 79. Vándorgyűlése és a Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság 2015. évi konferenciája, 2015
Horváth, G. Nemes, V.A. Mikó-Baráth, E. Török, B. Jandó, G.: Keresztezett küklopszi stimulusra mért reakcióidő a kontraszt és diszparitás függvényében, A Magyar Élettani Társaság 79. Vándorgyűlése és a Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság 2015. évi konferenciája, 2015
Nemes, V. A. Török, B. Horváth, G. Mikó-Baráth, E. Gyenge, M. Buzás, P. Jandó, G.: Simple reaction times to Dynamic Random Dot Correlo- and Stereograms, Proceedings of the Trieste Symposium on Perception and Cognition, 2014
Őze, A. Puszta, A. Buzás, P. Braunitzer, G. Benedek, G. Nagy, A.: The effect of light flashes on contrast thresholds of parvocellular and koniocellular pathway associated colors, XV. Biannual Conference of the Hungarian Neuroscience Society, 2015
Budai, A. Csizek, Zs. Fülöp, D. Nemes, V. Mikó-Baráth, E. D'Orlando, F. Caporusso, F. Agostini, T. Jandó, G.: Psychophysical dynamic stereo vision tests in amblyopia screening, Trieste Symposium on Perception and Cognition, 2014
Czigler A, Fülöp D, Budai A, Radó J, Buzás P, Trunk A, Hernádi I, Jandó G: A binokuláris diszparitás által kiváltott potenciálok különböző feldolgozó mechanizmusra utalnak keresztezett és keresztezetlen diszparitás esetén, HMAA Summer Conference, Balatonfüred, 2016
Czigler A, Harmouche A, Fülöp D, Csizek Z, Juhász P, Nemes V, Jandó G: Mobil számítástechnikai eszközök használata gyermekek amblyopia szűrésében, HMAA Summer Conference, Balatonfüred, 2016
Fülöp D, Czigler A, Radó J, Horváth G, Buzás P, Trunk A, Hernádi I, Jandó G: Binokuláris mélységérzékelés vizsgálata EEG-vel, Magyar Farmakológiai, Anatómus, Mikrocirkulációs és Élettani Társaságok Közös Tudományos Konferenciája (FAMÉ 2016), Pécs, 2016
Horváth G, Radó J, Czigler A, Nemes V, Fülöp D, Pásztor S, Török B, Kovács I, Buzás P, Jandó G: Reaction times to changes in binocular correlation are consistent with the fusional hysteresis effect, European Conference on Visual Perception, Barcelona, poster 2P029, 2016
Radó J, Buzás P: Visual evoked potentials in response to various spatial patterns embedded in dynamic random dot correlograms and stereograms, Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium, 2016
Radó J, Horváth G, Fülöp D, Orsi G, Török B, Jandó G, Buzás P,: Characterisation and Calibration of Polarised LCD and OLED Displays for Presentation of Dynamic Random Dot Patterns of Controlled Luminance and Contrast, IBRO Workshop Budapest, 2016
Radó J, Kóbor P, Meczker Á, Török B, Jandó G, Buzás P,: Measurement of visual contrast threshold and reaction time in awake behaving cats, IBRO Workshop Budapest, 2016
Buzás P, Horváth G, Nemes V, Török B, Pásztor S, Kovács I, Jandó G: Hysteresis effect on the speed of processing changes in binocular correlation., In: XV. Biannual Conference of the Hungarian Neuroscience Society Hungarian Academy of Sciences . Budapest, Magyarország, 2015.01.22-2015.01.23. Kiadvány: 2015. pp. 18 Paper P1/101. , 2015
Allston MA, Nemes V, Fülöp D, Radó J, Orsi G, Buzás P, Jandó G: Oculocutaneous albinism: a Functional Neuroimaging Case Study., In: FENS Regional Meeting 2017 . Pécs, Magyarország, 2017.09.20-2017.09.23. Kiadvány: 2017. Paper P3-470. , 2017
Fülöp D, Orsi G, Radó J, Buzás P, Jandó G: Representation of binocular disparity in the human brain using functional magnetic resonance imaging., In: FENS Regional Meeting 2017 . Pécs, Magyarország, 2017.09.20-2017.09.23. Kiadvány: 2017. Paper P3-104. , 2017
Fülöp D, Radó J, Jandó G, Buzás P: SS-VEP feldolgozása EEGLAB környezetben., In: Keresztes Gábor, Kohus Zsolt, Szabó P. Katalin, Tokody Dániel (szerk.) (szerk.) Tavaszi Szél Konferencia 2017: Nemzetközi Multidiszciplináris Konferencia : Absztraktkötet. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2017. pp. 364., 2017
Gábor Horváth, Vanda A. Nemes, János Radó, András Czigler, Béla Török, Péter Buzás, Gábor Jandó: Simple reaction times to cyclopean stimuli reveal that binocular system is tuned to react faster to near than to far objects, PLoS ONE, 2017
Kóbor P, Petykó Z, Radó J, Buzás P: Steady-state visual evoked potentials to cone-isolating contrasts in awake behaving cats., In: FENS Regional Meeting 2017 . Pécs, Magyarország, 2017.09.20-2017.09.23. Kiadvány: 2017. Paper P1-415. , 2017
Kobor P, Petyko Z, Telkes I, Martin PR, Buzas P: Temporal properties of colour opponent receptive fields in the cat lateral geniculate nucleus., EUR J NEUROSCI 45: (11) 1368-1378, 2017
Mikó-Baráth E, Budai A, Fülöp D, Nemes V, Kerekes J, Juszt J, Guth K, Horváth G, Szabó I, Buzás P, Jandó G: Increasing the sensitivity of a new, web-based amblyopia screening application., In: FENS Regional Meeting 2017 . Pécs, Magyarország, 2017.09.20-2017.09.23. Kiadvány: 2017. Paper P1-425. , 2017
Radó J, Fülöp D, Horváth G, Jandó G, Buzás P: SSPVEP feldolgozás kialakítása T2circ statisztikával EEGLAB környezetben., In: Fiser József, Krajcsi Attila, Sáry Gyula (szerk.) (szerk.) 19. Magyar Látás Szimpózium . Szeged, Magyarország, 2017.02.03. Kiadvány: Szeged: 2017. pp. x, 2017
Radó J, Fülöp D, Sári Z, Frigyik AB, Horváth G, Szabó S, Jandó G, Buzás P: What can ICA tell us about ssVEP sources?, In: FENS Regional Meeting 2017 . Pécs, Magyarország, 2017.09.20-2017.09.23. Kiadvány: 2017. Paper P1-428. , 2017
Telkes I, Meczker Á, Kóbor P, Szabó-Meleg E, Buzás P: Recoverin immunopositive bipolar cells of the cat retina., In: FENS Regional Meeting 2017 . Pécs, Magyarország, 2017.09.20-2017.09.23. Kiadvány: 2017. Paper P1-434. , 2017
Horváth G, Radó J, Czigler A, Nemes V, Fülöp D, Pásztor S, Török B, Kovács I, Buzás P, Jandó G: Reaction times to changes in binocular correlation are consistent with the fusional hysteresis effect., In: Aivar P (szerk.) (szerk.) 39th European Conference on Visual Perception (ECVP) 2016, Barcelona . Barcelona, Spanyolország, 2016.08.28-2016.09.01. Kiadvány: 2016. pp. 111-112., 2016
János Radó, Zoltán Sári, Gábor Jandó, Péter Buzás: How ensure the expected luminance and contrast without monocular cues in Random Dot Stereograms and Correlograms?, 41st European Conference on Visual Perception (ECVP) 2018 Trieste, Italy 26–30 August 2018 , 2018

 

Events of the project

 
2014-09-15 17:35:52
Résztvevők változása
2013-10-16 10:20:27
Résztvevők változása
Back »