"Writing", ipseity, literature. On the (con)texts of Deconstruction.(On Derrida’s interpretations of Husserl and Lévinas)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
108926
Type PD
Principal investigator Radvánszky, Anikó
Title in Hungarian "Írás", ipszeitás, irodalom. A dekonstrukció (kon)textusairól. (Jacques Derrida Husserl- és Lévinas-interpretációi)
Title in English "Writing", ipseity, literature. On the (con)texts of Deconstruction.(On Derrida’s interpretations of Husserl and Lévinas)
Keywords in Hungarian dekonstrukció, irodalom, idő, etika
Keywords in English deconstruction, literature, time, ethics
Discipline
Philosophy (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Phenomenology
Panel Culture
Department or equivalent Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (Pázmány Péter Catholic University)
Starting date 2013-10-01
Closing date 2019-09-30
Funding (in million HUF) 5.580
FTE (full time equivalent) 1.46
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatásom első szakaszában a jelenlétmetafizika-kritika és a posztstrukturalista nyelvkoncepció Jacques Derrida írásai által előtérbe állított azon összefüggéseit jártam körül, melyek a francia filozófus Husserl- és Saussure-interpretációiból fakadnak Kutatásom a jel, az írás és az eredet fogalmai mentén vizsgálta azokat a témákat, elveket és gyakorlatokat, melyek a dekonstrukciót mint Jacques Derrida filozófiai és interpretációs stratégiáját és egyúttal tágabb értelemben mint általános bölcseleti irányzatot (gondolati stratégiát, olvasási módot, etikai és politikai tevékenységet stb.) megalapozták. Derrida-életmű nyelv- és idővonatkozásainak vizsgálata a tér és a térbeliség kérdései felé irányították a figyelmem. A kutatás második szakaszában Derrida filozófiájából kiindulva a dekonstrukció a térbeliség kapcsolatát, majd az ember és a tér kapcsolatának témáját filozófiai és művészeti szempontból közelítettem meg. A téma kapcsán előtérbe kerülő filozófia-esztétikai kérdésirányt Jacques Derrida munkái mellett a dekonstrukcióhoz és egyúttal az ún. térbeli fordulathoz is köthető filozófusok (Emmanuel Lévinas, Roland Barthes, Jean-Luc Nancy, Gaston Bachelard, Michel de Certeaud) műveinek térszempontú megközelítésével végeztem el. A kutatás másik irányvonalában a térfogalom különböző jelentéseit és a tér különböző minőségeit magyar és francia irodalmi alkotások tükrében vizsgáltam. Az elemzett művek szerzői: Maurice Blanchot, George Perec, Patrick Modiano, Michel Onfray, Jean Echenoz Mándy Iván, Weöres Sándor, Lengyel Péter, Turczi István, Bodor Ádám).
Results in English
In the first phase of my research I discuss the correlations between the criticism of the metaphysics of presence and the poststructuralist conception of language that were brought to the foreground by the writings of Jacques Derrida, which originate from the interpretations of the French philosopher Husserl and Saussure. My research examines the subjects, principles and practices - along the concepts of sign, writing and origin - that provided the foundation for deconstruction as the philosophical and interpretation strategy of Jacques Derrida, and at the same time provided the foundation for these in a broader sense, as a general school of philosophy (thought strategy, mode of reading, ethical and political activity, etc.). In the second phase of my research, starting from the philosophy of Derrida, I approached the relationship between deconstruction and spatiality, then the subject of the relationship between being and space from the aspect of philosophy then art. I performed a spatial perspective exploration of the works of philosophers associated with deconstruction as well as the so-called spatial turn (Emmanuel Lévinas, Roland Barthes, Jean-Luc Nancy, Gaston Bachelard, Michel de Certeaud). I also examined the various definitions of the concept of space and the different qualities of space as reflected in the literary works of 20th century and contemporary Hungarian (Mándy Iván, Weöres Sándor, Lengyel Péter, Turczi István, Bodor Ádám) and French (Maurice Blanchot, George Perec, Patrick Modiano, Michel Onfray, Jean Echenoz) authors.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108926
Decision
Yes

 

List of publications

 
Radvánszky Anikó: . « Je n’ai jamais rien dit contre la voix » Sur le rapport de Derrida avec la musique, Orbán, Jolán; Anikó, Radvánszky (szerk.) Dons et résistances. Études sur Jacques Derrida Paris, Franciaország: Éditions L'Harmattan, 2019
Radvánszky Anikó- Ádám Anikó: Térérzékelések-térértelmezések, Budapest, 2015
Radvánszky Anikó: De l'infini du visage á l'infini du langage - sur l'oeuvre d'Emmanuel Lévinas, Ádám Anikó, Sepsi Enikő, Stéphane Kalla (szerk.) Contempler l'infini., 2015
Radvánszky Anikó: A dekonstrukció eredetei és terei, Ádám Anikó, Radvánszky Anikó (szerk.) Térérzékelések-térértelmezések., 2015
Radvánszky Anikó: Les origines et les espaces de la déconstruction, VERBUM: ANALECTA NEOLATINA XV: pp. 75-86. (2014), 2014
Radvánszky Anikó: Jel-Írás-Eredet. A dekonstrukció (kon)textusairól, Kijárat, Budapest, 2016
Radvánszky Anikó- Ádám Anikó: Térérzékelések-térértelmezések, Kijárat, Budapest, 2015
Radvánszky Anikó: De l'infini du visage á l'infini du langage - sur l'oeuvre d'Emmanuel Lévinas, Ádám Anikó, Sepsi Enikő, Stéphane Kalla (szerk.) Contempler l'infini, L'Harmattan, Budapest, 2015
Radvánszky Anikó: A dekonstrukció eredetei és terei, Ádám Anikó, Radvánszky Anikó (szerk.) Térérzékelések-térértelmezések, Kijárat, Budapest, 2015
Orbán Jolán, Anikó Radvánszky: Dons et résistances. Études sur Jacques Derrida, l'Harmattan, Paris, Budapest, 2019
Anikó Radvánszky: Avant-propos, Lire et vivre. Études sur l'expérience de la lecture, eds. Anikó Ádám, Francois Soulages, Anikó Radvánszky, l'Harmattan, Paris, 2019
Ádám Anikó, Horváth Eszter, Radvánszky Anikó: Entre nous: Études sur Jean-Luc Nancy, Budapest-Paris, Magyarország: Éditions L'Harmattan, 2018
Radvánszky Anikó: Corpus ego sum. Le rapport entre corps et âme dans Corpus de Jean-Luc Nancy, Entre nous. Études sur Jean-Luc Nancy, eds. Anikó Radvánszky, Ádám Anikó, L'Harmattan, Paris, Budapest, 2018
Radvánszky Anikó: „Beszélhetnek a kortársak” : Esszék és tanulmányok Weöres Sándorról, Ráció Kiadó, Budapest, 2017
Radvánszky Anikó: Voyage chez soi: Michel Onfray Théorie du voyage. Poétique de la géographie, REVUE D'ÉTUDES FRANCAISES 18, 2013, pp. 183-193, 2013
Radvánszky Anikó: « Marcel Proust de notre temps » : le temps, l’espace et la mémoire chez Patrick Modiano, Lasemaine.fr 2015 Porto, eds, COUTINHO, Ana Paula; OUTEIRINHO, Maria de Fátima; ALMEIDA, José Domingues, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, 2015
Ádám Anikó, Radvánszky Anikó, François Soulages: L'homme qui rêve, L'Harmattan, Paris, 2015
Radvánszky Anikó: «As origens e os espaços da Desconstrução», Escrita's da Resistência (Celan - Blanchot - Derrida - Nancy), ed. Fernanda Bernardo, Palimage, Coimbra, 2018
Radvánszky Anikó: Előszó, Térérzékelések – térértelmezések Budapest, Magyarország: Kijárat Kiadó,, 2015
Radvánszky Anikó: Les origines et les espaces de la déconstruction, Dons et résistances. Études sur Jacques Derrida, Orbán Jolán; Anikó Radvánszky (eds), L'Harmattan, Paris, 2019
Radvánszky Anikó: Az üres jel : Jelentés és térbeliség Roland Barthes-nál, A szöveg kijáratai. Tanulmányok Roland Barthes-ról, Kijárat, Budapest, 2019, 2019
Radvánszky Anikó: Avant-propos, Dons et résistances. Études sur Jacques Derrida, Jolán Orbán, Anikó Radvánszky, (eds.) L'Harmattan, Paris, Budapest, 2019
Radvánszky Anikó: Előszó, A szöveg kijáratai. Tanulmányok Roland Barthes-ról, Kijárat, Budapest,, 2019
Radvánszky Anikó, Ádám Anikó: Espace sensible - espace lisible, Verbum Analecta Neolatina, Balassi Kiadó, Budapest, 2014
Radvánszky Anikó: «L’epoca della tonalità si è conclusa una volta per sempre»: Alcune connessioni tra la critica della lingua e la critica dell’ideologia nell’opera di Imre Kertész, RIVISTA DI STUDI UNGHERESI 16 pp. 35-45., 2017
Radvánszky Anikó: A cipőfűző kettős kötése.: Jacques Derrida a képi reprezentáció problematikájáró, A kép(iség) multidiszciplináris értelmezései a kultúra-, az irodalom- és a művészettudományokban, Sütő Csaba András; Szalai, Zsolt (szerk) Nyugat-Magyarországi Egyetem Ki, 2013
Radvánszky Anikó: Corpus ego sum: A test és a lélek kapcsolata Jean-Luc Nancy Corpus című mű vében, Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában, szerk. Boros Oszkár et al., Gondolat, Budapest, 2014
Radvánszky Anikó: Előszó, Radvánszky, Anikó (szerk.) „Beszélhetnek a kortársak”: Esszék és tanulmányok Weöres Sándorról, Budapest, Magyarország : Ráció Kiadó, 2017
Ádám Anikó, Francois Soulages, Anikó Radvánszky: Lire et vivre. Études sur l'expérience de la lacture, L'Harmattan, Paris, 2019
Radvánszky Anikó: Utazás önmagunkhoz: Michel Onfray: Az utazás elmélete. A földrajz poétikája, Antal, Éva; Valastyán, Tamás (szerk.) Kritikai mintázatok: Tanulmányok Angyalosi Gergely 60. születésnapjára Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013
Radvánszky Anikó: Loci memoriae. Az emlékezés tér-és időbeli alakzatai: Lengyel Péter Cseréptörés című regényében, Radvánszky, Anikó (szerk.) "Figyeljétek a mesélő embert": Esszék és tanulmányok Lengyel Péterről Budapest, Magyarország: Ráció Kiadó, 2013
Radvánszky Anikó: A végtelen távlatai Weöres Sándor költészetében,, Radvánszky, Anikó (szerk.) „Beszélhetnek a kortársak”: Esszék és tanulmányok Weöres Sándorról, Budapest, Magyarország : Ráció Kiadó, 2017
Radvánszky Anikó: Avant-propos, Orbán, Jolán; Anikó, Radvánszky (szerk.) Dons et résistances. Études sur Jacques Derrida, Paris, Franciaország: Éditions L'Harmattan, 2019
Radvánszky Anikó: Avant-propos, Ádám, Anikó; Francois, Soulages; Anikó, Radvánszky (szerk.) Lire et vivre. Études sur l'expérience de la lecture, Paris, Franciaország: Éditions L'Harmattan,, 2019
Radvánszky Anikó: "Figyeljétek a mesélő embert": Esszék és tanulmányok Lengyel Péterről,, Budapest, Magyarország: Ráció Kiadó, 2013
Radvánszky Anikó: „Beszélhetnek a kortársak”: Esszék és tanulmányok Weöres Sándorról, Budapest, Magyarország: Ráció Kiadó, 2017
Radvánszky Anikó: Jel-Írás-Eredet. A dekonstrukció (kon)textusairól, Budapest, 2016
Back »