INFERTILITY AND THE SOCIO-TECHNICAL PRACTICE OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
108981
Type K
Principal investigator Vicsek, Lilla Mária
Title in Hungarian Meddőség és az asszisztált reproduktív technológiák gyakorlata
Title in English INFERTILITY AND THE SOCIO-TECHNICAL PRACTICE OF ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES
Keywords in Hungarian orvosi biotechnológiák társadalmi aspektusai, Cselekvő-Hálózat-Elmélet, meddőség
Keywords in English Science and Technology Studies, social aspects of medical biotechnologies, Actor-Network-Theory, infertility,
Discipline
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)95 %
Ortelius classification: Social shaping of technology
Philosophy (Council of Humanities and Social Sciences)5 %
Ortelius classification: Ethics
Panel Society
Department or equivalent Institute for Sociology and Social Policy (Corvinus University of Budapest)
Participants Bauer, Zsófia
Király, Gábor
Paksi, Veronika
Sándor, Judit
Starting date 2013-10-01
Closing date 2018-09-30
Funding (in million HUF) 5.961
FTE (full time equivalent) 7.75
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunk célja volt választ találni számos, a meddőséghez és a lombikbébi eljárásokhoz, illetve egyéb a terhességet elősegítő technológiákhoz kapcsolódó kérdésekre. A projekt során számos olyan kutatási témát, kérdést vizsgáltunk, amelyeket Magyarországon még senki sem vizsgált korábban. Úgy véljük, vizsgálódásaink a nemzetközi szakirodalmat is számos új izgalmas hozadékkal gazdagították; nemcsak új empirikus eredmények szintjén, hanem elméleti és módszertani újítások terén is. A kutatás keretén belül 15 tanulmány készült el eddig. Eredményeink arra utalnak a fiatal magas iskolai végzettségű nők körében magas lehet a tudás deficit saját fertilitásuk kapcsán, és gondolkodásukban jellemzőek lehetnek a különböző fertilitás és technológiai mítoszok – pozitív tévhitek saját fertilitásuk és a lombikeljárás kapcsán. Tanulmányainkban az emögött álló potenciális mechanizmusokra is kitértünk. Emellett többek között vizsgáltuk az embriókkal kapcsolatos döntéseket és etikai keretezéseket (ennek részeként a döntést, hogy valaki részt vesz-e lombikeljárásban); az elektív petesejtfagyasztás megítélését a klinikai dolgozók körében; poszt-Cselekvő-Hálózat-Elméleti megközelítésből a standardok megformálását egy meddőségi klinika működésében. Vizsgáltuk a rendszer egyenlőtlenségeit, illetve fórumelemzéssel a páciensek reflexióit az egyenlőtlenségek kapcsán. Fórumelemzéssel kutattuk meddőségi eljárásokban részt vevő páciensek diskurzusait, az orvos-páciens viszonyra vonatkozó reflexióikat.
Results in English
The aim of our research was to find answers to a number of questions related to infertility and IVF procedure and other reproductive technologies. Within the framework of the project we examined research topics that have not been studied in Hungary earlier. We believe that our investigations have also enriched the international literature with new results: not only with new empirical results, but also with respect to theoretical and methodological innovations. 15 studies have been written so far within the framework of the project. The results of our focus group research suggest that young females may have great knowledge deficits about their fertility and fertility myths and technology myths might be characteristic in their thinking (positive misbeliefs about their own fertility and the help of technologies). In the articles we also addressed the potential mechanisms underlying these phenomena. In addition we have investigated decision-making on taking part in IVF and decisions related to the embryo and what ethical frameworks are used; the evaluation of elective egg freezing among clinical staff; standard formation following a post-Actor-Network-Theory approach at an infertility clinic. We analyzed the inequalities of the system and patients’ reflections on these inequalities, as well as rhetoric used by patients participating in infertility treatments, their reflection on doctor-patient relationships.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=108981
Decision
Yes

 

List of publications

 
Sándor, Judit; Vicsek, Lilla & Bauer, Zsófia: Let Us Talk about Eggs! Professional Resistance to Elective Egg Vitrification and Gendered Medical Paternalism, Medicine, Health Care and Philosophy, 21/3, 311–323 o., 2018
Vicsek Lilla: Egyetemi hallgatónők gyermekvállalási tervei és értelmezései a korhoz kapcsolódó fertilitás csökkenésről, socio.hu, 8/3, 80-106 o., 2018
Vicsek Lilla: Fertility myths, technology myths and their sources, Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 9/2 (megjelenés alatt), 2018
Vicsek Lilla - Bauer Zsófia - Szolnoki Noémi: A cél, hogy legyen egy kisbabád és minden mást félreteszel - Etikai keretek az embriókkal kapcsolatos döntéseknél a lombikeljárás során, kézirat, folyóirathoz beadva elbírálásra, 2018
Kádár Eszter: Opportunity, obligation, risk – The representation of preimplantational genetic tests in the Hungarian online news media, Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 8/1, 48-70. o., 2017
Kádár Eszter: Lehetőség, kötelesség, kockázat: Preimplantációs genetikai vizsgálatok reprezentációja a magyar online hírmédiában, Médiakutató, 16/1, 77-100, 2016
Vicsek Lilla - Szolnoki Noémi: Az embrió, mint társadalmi-kulturális entitás, Kisdi Barbara (szerk.) Létkérdések a születés körül. Társadalomtudományi vizsgálatok a szülés és születés témakörében. Budapest: L'Harmattan. (megjelenés alatt), 2015
Vicsek Lilla: "The Goal is To Have a Baby and You Put all Other Things Aside" - Ethical Frames in the Decision-making About Embryos Among Hungarian IVF Patients., 14th Critical Issues in Science, Technology and Society Studies conference, Graz, Ausztria, 2015. május 12., 2015
Vicsek Lilla: Kapcsolódások a biotechnológiai nyilvánosság színterei között, Médiakutató, 16 (1), 2015
Bauer Zsófia: "Laikus szakértő" páciensek, avagy a változó orvos-beteg viszony megélése és értékelése a meddőségkezelési eljárásban, Kultúra és Közösség 45 (3), 159-172.o., 2014
Vicsek Lilla-Király Gábor - Kónya Hanna: Networks in the social sciences - Comparing Actor-Network-Theory and Social Network Analysis, CJSSP, 2, megjelenés alatt, 2016
Lilla Vicsek: Improving Data Quality and Avoiding Pitfalls of Online Text-Based Focus Groups, The Qualitative Report, 21 (7), 2016
Sándor, Judit; Vicsek, Lilla & Bauer, Zsófia: Let Us Talk about Eggs! Professional Resistance to Elective Egg Vitrification and Gendered Medical Paternalism. (Online megjelent offline előttt), Medicine, Health Care and Philosophy, 2017
Vicsek Lilla: Online fókuszcsoportok alkalmazása, Vezetéstudomány, 48 (4). pp. 36-45. ISSN 0133-0179 DOI 10.14267/VEZTUD, 2017
Bauer Zsófia: The meaning of childlessness along the infertility treatment pathway – Hungarian netnography., 13th Conference of the European Sociological Association (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities Athens, Greece, 29 Aug. - 01 Sept. 2017, 2017
Bauer Zsófia: The meaning of childlessness along the infertility treatment pathway – Hungarian netnography., 13th Conference of the European Sociological Association (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities Athens, Greece, 29 Aug. - 01 Sept. 2017, 2017
Vicsek Lilla: Kapcsolódások a biotechnológiai nyilvánosság színterei között, A hazai intézményes szociológia 50 éve - A Magyar Szociológiai Társaság és az MTA TK Szociológiai Intézet közös jubileumi konferenciája, Budapest, 2013. október 27., 2013
Vicsek Lilla: Reproduktív technológiák alkalmazásának szocio-technikai gyakorlata, Science and Technology Studies műhelykonferencia, Budapest, 2013. január 4., 2014
Vicsek Lilla: GM Crops in Hungary: Comparing Mass Media Framing and Public Understanding of Technoscientific Controversy, Science as Culture, 23 (3) 344-368. o., 2014
Bauer Zsófia: Systematic inequalities in medically assisted eproduction in Hungary – the patients’ perspective, STS Conference- Graz, 5-6 May 2014. Proceedings: STS Conference Graz 2014: Critical Issues in Science and TechnologyStudies ISSN: 2304-4233, 2014
Bauer Zsófia: Bound together by Fate and Faith: A Qualitative Analysis of Online Discussionson Assisted Reproduction in Hungary, In: Szekeres Valéria (szerk.) Proceedings of FIKUSZ '13 Symposium for Young Researchers (ISBN:978-615-5018-91-6) Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2013.11, 2013
Bauer Zsófia: Experiencing Assisted Reproductive Technologies int he Digital Age, XVIII ISA World Congress of Sociology, Session: Assisted Reproductive Technologies and the Sociological Imagination: New Conceptual Tools, Yokohama, July 13-19, 2014., 2014
Bauer Zsófia: Male Reactions During Infertility Treatment As Interpreted By Their Female Partners., European Population Conference, Session 11: Gender, sexuality and reproductive health. Budapest, 25-28 June, 2014, 2014
Bauer Zsófia: Meddőség és asszisztált reprodukciós technológiák megélése: a páciensek, mint laikus szakértők., STS Műhely konferencia, Reprodukciós technológiák alkalmazása szekció, 2014. január 3-4, Budapest, 2014
Bauer Zsófia: Meddőség és asszisztált reprodukciós technológiák megélése a digitális korban., Magyar Szociológiai Társaság Jubileumi konferenciája, 2013. október 26, Budapest., 2013
Vicsek Lilla: Reproduktív technológiák alkalmazásának szocio-technikai gyakorlata, Science and Technology Studies műhelykonferencia, Budapest, 2014. január 4., 2014
Bauer Zsófia - Kiss Eszter: Az asszisztált reprodukciós technikák etikai kihívásai: a jövő orvos generációjának attitűdjei tükrében, Létkérdések a születés körül, Társadalomtudományi konferencia a szülés és születéskulturális meghatározóiról a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézetének sz, 2014
Back »