How to Study Western Liturgical Uses? Text Edition, History, Comparative Research, Methodology  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
109058
Type K
Principal investigator Földváry, Miklós István
Title in Hungarian A nyugati liturgia változatainak kutatása. Szövegkiadás, történeti-összehasonlító elemzés, módszertan
Title in English How to Study Western Liturgical Uses? Text Edition, History, Comparative Research, Methodology
Keywords in Hungarian liturgia, vallás, szövegkiadás, középkor
Keywords in English liturgy, religion, text edition, Middle Ages
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)40 %
Ortelius classification: History of the Christian church
Musicology (Council of Humanities and Social Sciences)40 %
Ortelius classification: Church music
Linguistics (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Historical linguistics
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Ancient and Classical Studies (Eötvös Loránd University)
Participants Gossler, Károly
Horváth, Balázs
Jusztin, Péter
Mezei, Jánosné
Paulik, Péter
Paulus, Frigyes
Szaszovszky, Ágnes
Varga, Benjamin
Starting date 2013-10-01
Closing date 2017-09-30
Funding (in million HUF) 48.192
FTE (full time equivalent) 12.51
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
1. Megalakult az ELTE Liturgiatörténeti Kutatócsoportja mint a nyugati liturgia középkori és kora újkori változatait kutató tudományos műhely, amely kiemelt figyelmet szentel a magyarországi forrásanyagnak. 2. USUARIUM néven megalkottuk a ma minden bizonnyal legnagyobb és legmódszeresebben fölépített liturgikus tárgyú digitális forrásgyűjteményt és adatbázist. 3. E segédeszköznek köszönhetően átfogó kutatásokat végeztünk és működőképes elemzési módszereket dolgoztunk ki a következő területeken: különféle könyvtípusok szerkezete és tartalmi összetétele, misepropriumok, laza szerkezetű rítusok, pszaltériumok, kalendáriumok, ólatin hagyományok. 4. Érvényes következtetésekre jutottunk a latin liturgikus úzusok variálódásának földrajzi és történeti mintázataival, és különösen a magyarországi változatok kialakításának XI. századi hátterével, kreatív kezdeteivel kapcsolatban. 5. Megkezdtük az esztergomi úzus minden jelentős emlékének kiadását a pszaltérium, a breviárium-sorozat kötetei, a rituále és a graduále megjelentetésével.
Results in English
1. A Research Group of Liturgical History has been founded, hosted by the Eötvös Loránd University, Budapest, as a scholarly workshop for analyzing the medieval and early modern variants of the Western liturgy, with special attention to the Hungarian evidence. 2. In all probability the largest and most well-organized digital source collection and database of the respective field has been created with the title USUARIUM. 3. Based on this research tool, comprehensive surveys have been conducted and a proper methodology developed concerning the structure and contents of various book types, Mass Propers, soft-structured rites, liturgical Psalters, Calendars and Old Latin traditions. 4. Conclusions have been drawn on the geographical and historical typology of the Latin liturgical Uses, and especially on the background and creative beginnings of the Hungarian usages in the 11th century. 5. In order to edit all the relevant sources of the Use of Esztergom, many of them have been published, including the whole Psalter, volumes of the Breviary, the Ritual and the Gradual.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109058
Decision
Yes

 

List of publications

 
Földváry Miklós István: A Liturgiatörténeti Kutatócsoport digitális forrásgyűjteménye, Magyar Egyházzene XXI 101–111, 2014
Földváry Miklós István: Régiók, történelem és önazonosság a középkori Európában: A liturgiatörténet tanúsága, In: Nemzet és Európa (Tanulmányok a 70 éves Martin József tiszteletére). Eger, Líceum, 91–105., 2014
Földváry Miklós István: A római rítus változatainak kutatása IV.: Virágvasárnap a középkori Európában I–II., Magyar Egyházzene XXI 115–147, 2014
Szoliva Gábriel: A középkori pálos kompletórium története rétegei, Magyar Egyházzene XXI 149–176, 2014
Szoliva Gábriel: Kései esztergomi antifónák az Oláh-pszaltériumban, Zenetudományi Dolgozatok 1978—2012: 35 éves jubileumi kötet. Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet. pp. 57-75., 2014
Szoliva Gábriel: Utólagos zenei bejegyzések a Budai pszaltérium-ban, Magyar Egyházzene XXI 11–20, 2014
Földváry Miklós (forráskiad.): Psalterium Strigoniense I. – Esztergomi zsoltároskönyv I., Budapest: Argumentum; ELTE BTK Latin Tanszék, 361 p., 2014
Földváry Miklós (forráskiad.): Psalterium Strigoniense II. – Esztergomi zsoltároskönyv II., Budapest: Argumentum; ELTE BTK Latin Tanszék, 425 p., 2014
Földváry Miklós (forráskiad.): Psalterium Strigoniense III. – Esztergomi zsoltároskönyv III., Budapest: Argumentum; ELTE BTK Latin Tanszék, 104 p., 2014
Földváry Miklós: A Liturgiatörténeti Kutatócsoport digitális forrásgyűjteménye, MAGYAR EGYHÁZZENE 21: (1) 101-111, 2014
Földváry Miklós: Régiók, történelem és önazonosság a középkori Európában, In: Széchenyi Ágnes, Buzinkay Géza (szerk.) (szerk.) Magyar Nemzet és Európa: Tanulmányok a 70 éves Martin József tiszteletére. Eger: Líceum Kiadó, 2014. pp. 91-105., 2014
Földváry Miklós István: A római rítus változatainak kutatása IV., MAGYAR EGYHÁZZENE 21: (2) 115-147, 2014
Földváry Miklós István: A római rítus változatainak kutatása V., MAGYAR EGYHÁZZENE 21: (2) 227-260, 2014
Földváry Miklós István: Az esztergomi benedikcionále, Budapest: Argumentum; ELTE BTK Vallástudományi Központ, Liturgiatörténeti Kutatócsoport, 102 p. (Műhelytanulmányok; 1.), 2014
Földváry Miklós István: A római rítus változatainak kutatása VI., MAGYAR EGYHÁZZENE 21: (4) 339-358, 2014
Földváry Miklós István: Esztergomi recitációs tónusok, In: Anon Földváry Miklós István (szerk.) (szerk.) Psalterium Strigoniense III. – Esztergomi zsoltároskönyv III.: Liber tonarius – Tonárius. Budapest: Argumentum; ELTE BTK Latin Tanszék, 2014. pp. 5-11., 2014
Földváry Miklós István: Prooemium – Előszó, In: Anon Földváry Miklós István (szerk.) (szerk.) Psalterium Strigoniense I. – Esztergomi zsoltároskönyv I.: Pars nocturnalis – Nokturnále. Budapest: Argumentum; ELTE BTK Latin Tanszék, 2014. pp. vii-xx., 2014
Szoliva Gábriel: Preface, In: Psalterium Strigoniense Venetiis 1523 (forráskiad.: Szoliva Gábriel), MTA ZTI, 71-130., 2015
Szoliva Gábriel: Előszó, In: Psalterium Strigoniense (forráskiad. Szoliva Gábriel), MTA ZTI, 9-65., 2015
Szoliva Gábriel (forráskiad.): Psalterium Strigoniense Venetiis 1523 cum notis musicis manuscriptis:, Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, 435 p., 2015
földváry miklós: A „magyar” hamvazószerda változatai és eredete, MAGYAR EGYHÁZZENE 23: (2) 127-144, 2016
földváry miklós: Vízkereszti vízszentelés a görögök szokása szerint, MAGYAR EGYHÁZZENE 23: (1) 3-28, 2016
Földváry Miklós: Az Obsequiale Strigoniense, MAGYAR EGYHÁZZENE 22: 339-348, 2015
földváry miklós, Horváth Balázs: Beyond the Gradual, STUD MUSIC (2007-) 56: (2-3) 161-172, 2015
Anon: Breviarium Strigoniense, Proprium de Tempore Adventus, Budapest: Argumentum; ELTE BTK Latin Tanszék, 151 p. (Moumenta Ritualia Hungarica, Series Practica; IV/a.), 2016
Anon: Psalterium Strigoniense I. – Esztergomi zsoltároskönyv I., Budapest: Argumentum; ELTE BTK Latin Tanszék, 361 p., 2014
Anon: Psalterium Strigoniense II. – Esztergomi zsoltároskönyv II., Budapest: Argumentum; ELTE BTK Latin Tanszék, 425 p., 2014
Anon: Psalterium Strigoniense III. – Esztergomi zsoltároskönyv III., Budapest: Argumentum; ELTE BTK Latin Tanszék, 104 p., 2014
Földváry Miklós: A házasságkötés rítussora a magyar hagyományban, Magyar Egyházzene 23, 359-378, 2016
Földváry Miklós: A magyarországi zsolozsma-lekcionárium temporáléjának jellegzetességei III., Magyar Egyházzene 23, "in press", 2016
Földváry Miklós: Előszó, in: Dobszay László: A Bugnini-liturgia és a reform reformja, "in press", 2017
Földváry Miklós: Eine gattungsunabhängige liturgische Datenbank und die Libri ordinarii, "in press" CANTUS Network-Tagung: Libri ordinarii der Kirchenprovinz Salzburg, konferenciakötet, 2017
Földváry Miklós: Gyászszertartások a régi magyar liturgiában, "in press", A Pray-kódex kritikai kiadása tanulmányokkal, 2017
Földváry Miklós: Survival vagy revival? Zsidó elemek a római liturgiában I., in: Religio[nes] konferenciakötet, ELTE Vallástudományi Központ ("in press"), 2017
Földváry Miklós: The Blessing of Waters on the Eve of Epiphany according to a Greek Tradition, Archiv für Liturgiewissenschaft ("in press"), 2017
Földváry Miklós: Pauline Customs within the Esztergom Use Archaism, Variant or Usage?, Musica Claromontana - Studia ("in press"), 2017
Miklós Földváry: Rezension zu: Gyug, Richard F. (Hrsg.): Liturgy and Law in a Dalmatian City. The Bishop’s Book of Kotor (Sankt-Peterburg, Bran, F. no. 200). Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies 2016. ISBN: 978-0-88844-204-8; XXXII, 640 S., H-Soz-Kult, 25.01.2017, 2017
Horváth Balázs: Korai magyar szakramentáriumok nemzetközi összefüggésben. A középkori magyar liturgia nemzetközi kapcsolatai, MA-szakdolgozat, ELTE, 2016

 

Events of the project

 
2017-10-26 13:23:03
Résztvevők változása
2016-05-19 12:23:09
Résztvevők változása
2015-01-30 09:49:56
Résztvevők változása
2013-12-02 16:06:43
Résztvevők változása
Back »