An experiment to get a better understanding of the "Janus face" of social control theories - through the social construct of drug use as an example  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
109375
Type K
Principal investigator Felvinczi, Katalin
Title in Hungarian Kísérlet a társadalmi kontroll "Janus arcúságának" megismerésére - a droghasználat társadalmi konstrukciójának példáján
Title in English An experiment to get a better understanding of the "Janus face" of social control theories - through the social construct of drug use as an example
Keywords in Hungarian drog, attitűd, mintázat, társadalmi kontroll
Keywords in English attitudes, drug use patterns, social control
Discipline
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)60 %
Ortelius classification: Societal behaviour
Psychology (Council of Humanities and Social Sciences)40 %
Ortelius classification: Social psychology
Panel Society
Department or equivalent Institute of Psychology (Eötvös Loránd University)
Participants Demetrovics, Zsolt
Kun, Bernadette
Paksi, Borbála
Starting date 2013-09-01
Closing date 2017-03-31
Funding (in million HUF) 19.018
FTE (full time equivalent) 4.27
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A 2015 tavaszán, a 18-34 éves népesség 1534 fős országos reprezentatív mintáján készült, az előkészítés során a hazai szakértők körében Delphi kutatással, a kvantitatív adatok értelmezése tekintetében pedig lakossági fókuszcsoportos vizsgálattal kiegészített komplex kutatás három területet vizsgált. Egyrészt a pszichoaktív szerhasználat látens faktorainak megismerésére, másrészt a droghasználókkal kapcsolatos attitűdök drogepidemiológiai hatásának vizsgálatára, valamint a drogfogyasztás aktuális elterjedtségének leírására és a tendenciák nyomon követésére irányult. A kutatás a drogfogyasztókkal kapcsolatos társadalmi vélekedések hátterében álló látens faktorok azonosításával megerősítette a drogfogyasztással kapcsolatos attitűdök „Janus arcúságát”, azaz a stigmatizáció prevenciós és deviancia erősítő szerepének együttes jelenlétét. A droghasználattal kapcsolatos társadalmi vélekedések más marginalizált társadalmi csoportok kontextusában való elemzése révén olyan többdimenziós látens struktúra bontakozott ki, ami lehetővé teszi a pszichoaktív szerhasználattal kapcsolatos attitűdök rendszerszintű értelmezését. A kutatás hiánypótló epidemiológiai eredményei megbízható és érvényes képet adnak a pszichoaktív szerhasználat aktuális jellemzőiről és mintázódásáról, a drogfogyasztási tendenciák nyomon követése tekintetében pedig egy, a drogepidemiológiai szakirodalomban újszerű, a kohorsz-vizsgálat módszerét alkalmazó becslő eljárás került alkalmazásra.
Results in English
Our complex research was carried out on the representative sample of young people (18-34 years) involving 1534 persons in Spring, 2015, with a preparatory phase including a Delphi survey among national experts and focus group discussions among representatives from the adult population contributing to the interpretation of the findings of the quantitative stage, concentrated on three domains: better understanding of the latent factors of psychoactive substance use; revealing the influence of attitudes towards drug users on dug epidemiological indicators; the description of actual drug use prevalence data and analysing the relevant trends. Our research on the latent factors of social beliefs related to drug users confirmed the “Janus face” of these attitudes, i.e. stigmatisation is having a preventive and a deviance provoking potential at the same time. Based on the analysis of social attitudes related to substance use in the context of other marginalised groups a multidimensional latent structure was detected, which contributes to the systemic interpretation of the findings. The gap filling epidemiological results of the research draw a reliable and valid picture on the current patterns and characteristics of psychoactive substance use, whilst in monitoring the trends a unique approach in drug epidemiological research, an estimation technique based on cohort analysis, was implemented.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=109375
Decision
Yes

 

List of publications

 
Paksi Borbála: Addiktológiai kutatások és trendek 2013 évben, Kábítószerügyi Tanács ülése, 2014
Paksi Borbála: Stagnálás vagy növekedés? - a magyarországi felnőtt népesség drogérintettségének becslése, A Magyar Addiktológiai Társaság IX. Országos Kongresszusa 2013. november 21-23, Siófok, Supplementum kötet, pp. 35., 2013
Paksi Borbála: Módszertani dilemmák egy 2013-ban készült lakossági vizsgálat szerhasználatra vonatkozó adatai kapcsán, A Magyar Addiktológiai Társaság IX. Országos Kongresszusa 2013. november 21-23, Siófok, Supplementum kötet, pp. 36., 2013
Borbála Paksi, Anna Magi, Katalin Felvinczi,: Methodological dilemmas related to the drug use prevalence estimates in the context of an adult population opinion survey, poster/rapid communication, Lisbon Addictions 2015, Lisbon, 23–25 September 2015, http://www.lisbonaddictions.eu/, 2015
Katalin Felvinczi, Anna Magi, Zsolt Demetrovics, Borbála Paksi,: To get a better understanding of the "Janus face" of social control theories - through the social construct of drug use as an example/paper presentation, Lisbon Addictions 2015, 23—25 September Lisbon | Portugal, www.lisbonaddictions.eu, 2015
Paksi Borbla: Drogfogyasztás a magyarországi felnőtt népesség körében - a 2015. évi „Országos Lakossági Adatfelvétel Addiktológiai Problémákról” (OLAAP 2015) első eredményei., Magyar Addiktológiai Társaság X. kongresszusa, plenáris előadás, 2015
Felvinczi Katalin, Magi Anna, Demetrovics Zsolt, Paksi Borbála: Droghasználati szokások és társadalmi vélekedések – az észlelt társadalmi attitűdök és a szerhasználói magatartás összefüggéseinek egy lehetséges magyarázata, Magyar Addiktológiai Társaság X. Kongresszusa, 2015
Demetrovics Zs, Paksi B, Magi A, Felvinczi K: Egyes viselkedési addikciók elterjedtsége és társadalmi mintázódása a magyarországi felnőtt népesség körében, Vargha András (szerk.) Múlt és jelen összeér: A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet. 418 p. (ISBN:978-615-80241-2-9, 2016
Felvinczi K, Paksi B, Magi A, Demetrovics Zs: A droghasználókkal kapcsolatos társadalmi viszonyulások más marginalizált társadalmi csoportokkal kapcsolatos vélekedések kontextusában, az OLAAP 2015 vizsgálat alapján, In: Vargha András (szerk.) Múlt és jelen összeér: A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet. 418 p. (ISBN:978-615-80241-, 2016
Magi A, Demetrovics Zs, Paksi B, Felvinczi K: Az addiktológiai problémák pszichiátriai tünetek és az impulzivitás mentén mutatkozó dinamikájának és etiológiájának vizsgálata, In: Vargha András (szerk.) Múlt és jelen összeér: A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet. 418 p. (ISBN:978-615-80241-, 2016
Paksi B, Magi A, Demetrovics Z, Felvinczi K: The prevalence of new psychoactive substances in Hungary – based on a general population survey dealing with addiction related problems (OLAAP 2015), RESEARCH AND ADVANCES IN PSYCHIATRY 2:(3) p. 115. (2016), 2016
Paksi B, Magi A, Demetrovics Zs, Felvinczi K: Szerhasználó magatartások elterjedtsége a magyarországi felnőtt népesség körében – trendek és mintázódások, Vargha András (szerk.) Múlt és jelen összeér: A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet. 418 p. (ISBN:978-615-80241-2-9, 2016
Felvinczi K, Magi A, Paksi B, Demetrovics Zs: Pszichoaktív szerhasználókkal kapcsolatos társadalmi attitűdök a 2015. évi „Országos Lakossági Adatfelvétel Addiktológiai Problémákról” (OLAAP 2015) című vizsgálat első e, ADDIKTOLÓGIA: ADDICTOLOGIA HUNGARICA 14: pp. 20-21. (2015), 2015
Paksi B., Magi A., Felvinczi K., Demetrovics Zs.: Drogfogyasztás a magyarországi felnőtt népesség körében - a 2015. évi „Országos Lakossági Adatfelvétel Addiktológiai Problémákról” (OLAAP 2015) első eredményei, A Magyar Addiktológiai Társaság X. Országos Kongresszusa 2015. november 26-28, Siófok, Supplementum kötet, pp. 53., 2015
Paksi Borbála: Alkoholfogyasztás a felnőtt népesség körében – a 2015. évi „Országos Lakossági Adatfelvétel Addiktológiai Problémákról” (OLAAP 2015) alapján, MAT tematikus konferencia. Budapest, 2016. május 19., 2015
Paksi Borbála: Az „Országos Lakossági Adatfelvétel Addiktológiai Problémákról” (OLAAP 2015) c. kutatás eredményei, Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése, 2016. június 2-4., Budapest. In. Vargha A. (szerk) Kivonatkötet. pp. 78-79., 2016
Paksi Borbála: ÚPSZ-használattal kapcsolatos epidemiológiai tapasztalatok azOrszágos Lakossági Adatfelvétel Addiktológiai Problémákról (OLAAP 2015) című kutatás alapján, L’Harmattan Kiadó, Budapest,, 2017
9. Paksi B., Magi A., Demetrovics Zs., Felvinczi K.:: Szerhasználó magatartások elterjedtsége a magyarországi felnőtt népesség körében – trendek és mintázódások., Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése, 2016. június 2-4., Budapest. In. Vargha A. (szerk) Kivonatkötet. pp. 79-80., 2016
13. Felvinczi K., Demetrovics Zs., Kalo Zs., Paksi B: Current situation related to NPS use in Hungary – EU funded projects to reveal the complexity of the case., European conference on Novel psychoactive substances/NPS; clinical, pharmacological, analytical chemistry, toxicity, legislative, and criminological issues, 15-16 Novembe, 2016
Paksi Borbála: ÚPSZ használattal kapcsolatos epidemiológiai tapasztalatok az Országos Lakossági Adatfelvétel Addiktológiai Problémákról (OLAAP) 2015 alapján., Változó Képletek –ÚJ(abb) szerek: kihívások, mintázatok, megoldások Budapest, 2016. december 1-2., 2016
15. Paksi Borbála: Változások a felnőtt népesség szerhasználatában – a lakossági vizsgálatok alapján., „Változások a tiltott és legális szerfogyasztásban - lehetséges magyarázatok.” Kerekasztal beszélgetés. Budapest, 2016. december 8., 2016
Paksi B.:: Alkohol- és drog fogyasztás a felnőtt népesség körében –a 2015. évi „Országos Lakossági Adatfelvétel Addiktológiai Problémákról” (OLAAP 2015) alapján., Bács-Kiskun Megyei Kórház, Pszichiátriai osztály, Orvos továbbképzés, 2017. január 18, 2017
Paksi Borbála: Az ÚPSZ jelenség valósága(i)? Az új (vagy nem is olyan új) pszichoaktív szerek fogyasztásának valósága – a lakossági kutatási adatok alapján., XXI. Pszinapszis - Porondon a valóság. Budapest, 2017.04.21-23. In.: Absztraktfüzet, pp. 74., 2017
Kaló Zs., Paksi B., Demetrovics Zs., Felvinczi K.: Difficulties and dilemmas in field work related to NPS in Hungary., V International Conference on Novel Psychoactive Substances. October 23-24 2017, Vienna (előadás, elfogadott absztrakt), 2017
Kaló, Zs., Móró, L., Demetrovics, Zs., Felvinczi, K.:: A mixed-methods analysis of online NPS user discussion in Hungary., Drugs: Education, Prevention & Policy, DOI: 10.1080/09687637.2017.1327571, megjelenés alatt, 2017
Felvinczi K., Paksi B., Kaló Zs., Demetrovics Zs.:: New Psychoactive Substances in Hungary: user group characteristics, patterns, motives and problems in Hungary., V International Conference on Novel Psychoactive Substances. October 23-24 2017, Vienna (előadás, elfogadott absztrakt), 2017
Demetrovics Zsolt: The role of motives in substance-related and behavioral addictions., Abstracts of the 3rd International Conference on Behavioral Addictions, Journal of Behavioral Addictions. Volume 5. Supplement 1, 2016
22. Urbán, R., Kun, B., Farkas, J., Paksi, B., Kökönyei, Gy., Unoka, Z., Felvinczi, K., Oláh A., Demetrovics Z.: Bifactor structural model of Symptom Checklists: SCL-90 and Brief Symptom Inventory (BSI) in a non-clinical community sample., Psychiatry Research, 216(1), 146-154., 2014
Fruzsina Iszaj, Bea Ehmann, Mark D. Griffiths, Zsolt Demetrovics: A qualitative study on the effects of psychoactive substance use upon artistic creativity: A brief report., Substance Use and Misuse (under review), 2017
Csibi Sándor, Demetrovics Zsolt, Szabo Attila: Az Okostelefon-használat Megvonási Tünetskála (OMT) validálása iskolás gyermekekkel., Pszicholgia Hungarica (benyújtott kézirat), 2017
25. Niko Männikkö, Heidi Ruotsalainen, Zsolt Demetrovics, Laura Myllymäki, Jouko Miettunen, Maria Kääriäinen: Problematic gaming behavior among Finnish junior high school students: Relation to socio-demographics and gaming behavior characteristics, benyújtott kézirat, 2017
Paksi B., Demetrovics Zs., Magi A., Felvinczi K.: Az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról 2015 (OLAAP 2015) reprezentatív lakossági felmérés módszertana és a minta leíró jellemzői., Neuropsychopharmacologia Hungarica, XIX. 2. (megjelenés alatt), 2017
Tzipi Buchman-Wildbaum, Borbála Paksi, Edit Sebestyén, Bernadette Kun, Katalin Felvinczi, Ágoston Schmelowszky, Zsolt Demetrovics, Róbert Urbán: Public attitudes towards mentally ill patients in Hungary between 2001 and 2015, XIII. PhD Meeting in social and organizational psychology. Challenging the past, creating a future, 1-2 June 2017, Iscte-Iul Lisbon, Portugal, 2017
Tzipi Buchman-Wildbaum, B orbála Paksi, Edit Sebestyén, Bernadette Kun, Katalin Felvinczi, Ágoston Schmelowszky, Zsolt Demetrovics, Róbert Urbán: Public attitudes towards mentally ill patients and their determinants in Hungary, XIII. PhD Meeting in social and organizational psychology. Challenging the past, creating a future, 1-2 June 2017, Iscte-Iul Lisbon, Portugal, 2017
Back »