A Taxonomic Atlas of the Eurasian and North African Noctuoidea VI. Noctuinae I  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
110122
Type PUB-K
Principal investigator Varga, Zoltán Sándor
Title in Hungarian Az eurázsiai és észak-afrikai Noctuoidea taxonómiai atlasza 6. Noctuinae 1
Title in English A Taxonomic Atlas of the Eurasian and North African Noctuoidea VI. Noctuinae I
Keywords in Hungarian Chersotis genus Noctuidae taxonómia monográfia illusztrált
Keywords in English Chersotis genus Noctuidae taxonomy monography illustrated
Discipline
Animal behaviour, behavioural ecology (Council of Complex Environmental Sciences)80 %
Ortelius classification: Systematic zoology
Phylogenetics, systematics, taxonomy, comparative biology, ecophysiology (Council of Complex Environmental Sciences)10 %
Environmental biology, ecotoxicology (Council of Complex Environmental Sciences)10 %
Ortelius classification: Animal ecology
Panel Publications Panel
Department or equivalent Department of Evolutionary Zoology and Human Biology (University of Debrecen)
Starting date 2013-08-01
Closing date 2013-11-30
Funding (in million HUF) 1.055
FTE (full time equivalent) 0.40
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A közelmúltban megindított "Taxonomic Atlas of Eurasiatic and North African Noctuoidea" könyvsorozat 6. kötetének megjelentetése. A könyvsorozat, amelynek eddig 5 kötete jelent meg, jelentős részben épít a pályázó korábbi (legutóbbiak: K47005 és K73597, utóbbi befejezve 2010-ben) OTKA projektjeinek eredményeire. Ez a kötet a Noctuinae alcsalád egyik fajgazdag nemzetségének taxonómiai monográfiája. A könyvben 9 tudományra új faj és 8 alfaj kerül leírásra, 15 faj esetében lectotypus kijelölésre kerül sor, és 9 faj ill. alfaj taxonómiai státusza változik. Valamennyi taxon hím és nőstény genitális struktúráit eredeti, saját preparátumok alapján készített fotótáblákon ábrázoljuk, ezen kívül 26 és 49 színes táblán mutatjuk be nagyított, illetve természetes nagyságú képeken az egyes taxonokat. Ezek lehetővé teszik valamennyi eddig ismert faj pontos meghatározását. Minden fajnál megadjuk az ismert elterjedését és életmenet-sajátságait.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A könyv lezárt kutatásokra épül, ismereteket összegző jellegű. A könyv általános részei választ adnak a Chersotis nemzetséggel kapcsolatban felmerült taxonómiai és filogenetikai kérdésekre, megadják a monofiletikus eredetű fajcsoportokat és áttekintik a nemzetség elterjedésével és életmenetével kapcsolatos kérdéseket.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A bagolylepkéken belül a Noctuinae az egyik legfajgazdagabb alcsalád; ezen belül a monografikusan feldolgozott nemzetség a fajgazdagabbak közé tartozik, amely különösen Eurázsia arid övezeteiben elterjedt, ahol jelentős egyedszámokat is elérhet. A könyv a rovartani alapkutatásokkal foglalkozók mellett az alkalmazott (agrár- és erdészeti) rovartani kutatásokhoz is hasznos információkat nyújt.
Mivel a könyv eurázsiai léptékű, számít a nemzetközi tudományos kutatói közvélemény érdeklődésre is, ezért a könyv angol nyelvű és jelentős részben korábban semmilyen formában sem ábrázolt taxonokat, tudományra új fajokat, illetve korábban leírt fajok típuspéldányait mutatja be.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A könyvben tárgyalt lepkecsoport az ún. "földi-bagolylepkék" közé tartozik, amelyek hernyói a talaj felszíni rétegében, illetve a talajközeli növényzetben élnek. Emiatt gyakran gazdasági jelentőségűek, ugyanakkor felismerésük, pontos meghatározásuk gyakran nem könnyű, egyszerű, ugyanakkor változékony színezetük és rajzolatuk miatt. Ezért szükséges mind az egyes fajok tipikus egyedeinek és változatainak is a bemutatása, valamint a pontos meghatározáshoz elengedheetlen ivarszervi jellegeknek az ábrázolása, amelynek a könyv magas színvonalon kíván eleget tenni.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The book is the 6th volume of the book series: "Taxonomic Atlas of Eurasiatic and North African Noctuoidea" and the first volume on the subfamily Noctuinae, one oft the most diverse groups of this family-group.
In the book 9 new species and 8 new subspecies of the genus Chersotis Boisduval, 1840 are described, lectotypes of 15 species are designated, 9 new taxonomic stati are stated and 2 formerly of valid species recognised taxa are synonymised. The book will contain 29 coloured plates with magnified figures, 49 coloured plates with lifesized figures of specimens, and 112 monochromatic plates of the genital structures of all taxa.
The main objective of this book is a possibly complete presentation of the genus Chersotis both in taxonomical and biogeographical respects. Since most Chersotis species show a considerable individual and geographical variation, it was necessary to figure a larger number of specimens of most taxa, including valuable type materials. We are proud that a significant part of these specimens belong to some large collections in Hungary; the details you can see in the type enumerations and also in the legends of the coloured plates, which follow the style of the previous volumes. This volume is also based on a large number of genital slides, predominantly prepared by the authors. Although we already had hundreds of slides from the times of our earlier publications, these have been completed by a large number of new slides.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The book reviews and summarises the results on the taxa og genus Chersotis. The general part of the book deals with taxonomy, phylogeny and biogeography of the genus, The systematic part considers the monophyletic species groups, species and subspecies. Diagnoses, distribution and life cycle characteristics of taxa are described in details.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The subfamily Noctuinae is one of the most diverse subclade of the Noctuidae. The revised genus belongs to the species rich genera of this subfamily. Its members are widely distributed mostly in the arid-semiarid mountaneous regions of Eurasia and some species can appear in large individual numbers. The book presents the results of basic taxonomical research but it can transmit useful information also for the appiled antomological research.
The book consider the genus Chersotis in global, mostly Eurasiatic scale, the text is written in English and the photoplates present numerous taxa, incl. type specimens of most taxa, which have been never figured until yet.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

The members of the subfamily Noctuinae belong phylogenetically to the "pest clade" of owlet moths which consist of several well known pest species. The caterpillers are often called "cutworms" which are living either in the topsoil or among the low vegetation and play a significant role in turnover of grasslands and pastures. The identification of these moths is, however, often difficult and laborious since the moths have a relatively simple coloration and high variability. Thus, to the exact identification of species we need high-quality figures of type specimens, the geographical and individual variations but also the micrographs on the structural characters of the genitalia of boths sexes. The book attempts to fulfill these requirements in high quality coloured and monochromatic photoplates.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat tárgya: Z. Varga, P. Gyulai, L. Ronkay, G. Ronkay: A Taxonomic Atlas of the Eurasian and North African Noctuoidea. Vol. 6. Noctuinae I. angol nyelvű tudományos könyv megjelentetése. A könyv egy könyvsorozat része , amelyről részletes információk a www.heterocera.net honlapon találhatók meg. A könyv szerzői: Dr. Varga Zoltán, az MTA Doktora (egyben pályázó), Dr. Gyulai Péter, Dr. Ronkay László, Ronkay Gábor. A könyv főbb adatai A könyv kiadója: Heterocera Press, Budapest. ISBN 978-615-5279-01-0 A könyv részlegesen hozzáférhető a Heterocera Press honlapján (www.heterocera.net ) A könyv terjedelme és tagolódása: pp. 313. Szöveg: pp. 9-109., Színes táblák: pp. 111-183. Ivarszervi fotótáblák: pp. 183-281. A könyv megjelenési ideje: 2013. május 15. Megjelent 500 példányban.
Results in English
The objective of the proposal was the publication of the scientific book (in English): Z. Varga, P. Gyulai, L. Ronkay, G. Ronkay: A Taxonomic Atlas of the Eurasian and North African Noctuoidea. Vol. 6. Noctuinae I. The volume is part of a book series from which more information is available: www.heterocera.net The Authors of the book are: the applicant Prof. Dr. Zoltán Varga (D.Sc.), Dr. Péter Gyulai, Dr. László Ronkay, Gábor Ronkay. Main data of the book: Published by: Heterocera Press, Budapest. ISBN 978-615-5279-01-0 Some part of the book are electronically accessible on the home page: www. heterocera.net The scope of the book: pp. 313. Text: pp. 9-109. Coloured plates: pp. 111-183, Genitalia photoplates: pp. 183-281. Data of publication: 15. May 2013. Printed in 500 copies
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=110122
Decision
Yes

 

List of publications

 
Z. Varga, P. Gyulai, L. Ronkay, G. Ronkay:: A Taxonomic Atlas of the Eurasian and North African Noctuoidea. Vol. 6. Noctuinae I. pp. 313., Heterocera Press, Budapest. ISBN 978-615-5279-01-0, 2013
Back »