Camp-dwellers and their Families. Life path analyses of prisoners leaving Hortobágy closed camps in 1953  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
110152
Type PUB-K
Principal investigator Saád, József
Title in Hungarian Táborlakók és családjaik. Életút-elemzések a hortobágyi zárt táborokból 1953-ban szabadult családok körében
Title in English Camp-dwellers and their Families. Life path analyses of prisoners leaving Hortobágy closed camps in 1953
Keywords in Hungarian kérdőíves kutatás, hortobágyi zárt táborok, életút elemzések
Keywords in English questionnaire survey, closed camps in Hortobágy, life path analyses
Discipline
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: Sociology
History (Council of Humanities and Social Sciences)50 %
Ortelius classification: Contemporary history
Panel Publications Panel
Department or equivalent Argumentum Kiadó, Tudományszervező és Szolgáltató Kft.
Starting date 2013-08-01
Closing date 2015-06-30
Funding (in million HUF) 0.864
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kiadásra pályázó Táborlakók és családjaik. Életútelemzések a hortobágyi zárt táborokból 1953-ban szabadult családok körében c. kiadvány technikai szerkesztés előtt álló kézirat. A fejezetek jórészt a „Telepesek” és „szabadok”. Társadalomtörténeti és ökológiai tanulmányok c. NK 69288 sz. OTKA-kutatás keretében végzett kérdőíves adatfelvétel és -elemzés eredményeit tartalmazzák. A bevezető két fejezet és a kötet végi mellékletek az 1950-1953 közötti hortobágyi kitelepítések kutatásának (kutathatóságának) történetét és azokat az alapvető ismereteket tartalmazza, amelyek a táborrendszer létrejöttére és a 12 táborra vonatkoznak. A kiadvány − e fejezetek közötti − kétharmada kvalitatív elemekkel összedolgozott, statisztikai életútelemzés: a táborélet előtti élethelyzetek, a szabadulás utáni visszailleszkedés és az egyes generációk máig követhető életeseményeinek elemzése családok és egyének szintjén.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A téma statisztikai megközelítése nem szokványos: az un. történelmi sérelmi csoportok többnyire emlékezésekben, irodalmi és művészeti (pl. film-) feldolgozásokban, történeti munkákban kapnak helyet. A hortobágyi táborvilág kutatását is történészek kezdték el. (Kiadványunkban a téma „felfedezésének” történetének bemutatásával külön fejezet foglalkozik.) A kvantitatív módszereket alkalmazó, empirikus társadalomkutatás (társadalomtudományi tényfeltárás) − szociológiai érdeklődés − a téma feldolgozásának perifériáján sem kapott helyet. Amikor az OTKA- projekt céljai közé egy kérdőíves adatfelvételt is beiktattunk, végső soron arra kerestük a választ, hogy mi teszi a statisztikai megközelítést egyfelől adekváttá, másfelől kétségessé és problematikussá, mindezzel együtt ugyanakkor mégis szükségessé.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Az 1950-1953 közötti hortobágyi kitelepítéseknek nagy irodalma van: dokumentumközlések, emlékiratok, forráskiadások, történeti feldolgozások foglalkoznak a témával. Ezeket folyamatosan filmek, rádióműsorok, emlékülések stb. egészítik ki. Minderre (s nem utolsó sorban saját publikált történeti feldolgozásainkra) a kiadvány egymással összefüggő tanulmányaiban (l. Tartalomjegyzék) mint háttérismeretre támaszkodunk. Tervezett kiadványunk jelentőségét a téma eddigiekhez képest új megközelítésében látjuk. Egy közel 9000 fős − élethelyzetét tekintve, homogén − társadalmi csoport generációkat átfogó életútjainak statisztikai elemzése a szociológiai és a kvantitatív módszerekre érzékeny társadalomtörténet területén is ösztönző hatású lehet.
A tervezett kiadvány az érintettek (egykori kitelepítettek és utódaik) körein túlmenően, az egyetemek képzési kínálatában hasznosulva számíthat tartós érdeklődésre. Már publikált könyvünk és tanulmányaink ismeretében, a Hortobágyi Nemzeti Park jelezte, hogy Látogató Központjában és árusító helyein a természetvédelmi kiadványok körét szívesen bővítené a térség tájtörténetét taglaló, vagy ahhoz kapcsolódó művekkel.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A témával foglalkozva, azt tapasztaltuk, hogy a történelmi sérelmek tárgyilagos ismertetése és az érintettek életvilágait rekonstruáló megközelítések számíthatnak tartós fogadókészségre. Erre törekedtünk, amikor a húsz ezres példányszámú Rubicon c. történelmi magazin 2010/6-os számában megkíséreltük a hortobágyi kitelepítések történetét népszerű formában összefoglalni. Hasonló szándék vezérelte a hortobágyi társadalomkísérletről a Kommentár c. folyóirat 2012/1. számában közzétett tanulmány megírását. (L. témavezető kutató csatolt irodalomjegyzékét.) Mindkét tanulmány visszhangot keltett a laikusok (ezen belül nem kizárólag a kitelepítéssel érintettek) körében. Statisztikai elemzések esetében a közérthető megfogalmazás nehezebb feladat. A kiadvány tanulmányainak tartalmi véglegesítésekor, szembesülve ezzel a nehézséggel, közérthető megfogalmazásra törekedtünk, ugyanis főleg ezen múlik, hogy a reális történeti önismeret formálódása során a kutatói szándék és a befogadói igény közeledjék egymáshoz.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

A kiadásra pályázó Táborlakókés családjaik. Életútelemzések a hortobágyi zárt táborokból 1953-ban szabadult családok körében c. kiadvány technikai szerkesztés előtt álló kézirat. A fejezetek jórészt a „Telepesek” és „szabadok”. Társadalom történeti és ökológiai tanulmányok c. NK 69288 sz. OTKA-kutatás keretében végzett kérdőíves adatfelvétel és -elemzés eredményeit tartalmazzák. A bevezető két fejezet és a kötet végi mellékletek az 1950-1953 közötti hortobágyi kitelepítések kutatásának (kutathatóságának) történetét és azokat az alapvető ismereteket tartalmazza, amelyek a táborrendszer létrejöttére és a 12 táborra vonatkoznak. A kiadvány − e fejezetek közötti − kétharmada kvalitatív elemekkel összedolgozott, statisztikai életútelemzés: a táborélet előtti élethelyzetek, a szabadulás utáni visszailleszkedés és az egyes generációk máig követhető életeseményeinek elemzése családok és egyének szintjén.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

A téma statisztikai megközelítése nem szokványos: az un. történelmi sérelmi csoportok többnyire emlékezésekben, irodalmi és művészeti (pl. film-) feldolgozásokban, történeti munkákban kapnak helyet. A hortobágyi táborvilág kutatását is történészek kezdték el. (Kiadványunkban a téma „felfedezésének” történetének bemutatásával külön fejezet foglalkozik.) A kvantitatív módszereket alkalmazó, empirikus társadalomkutatás (társadalomtudományi tényfeltárás) − szociológiai érdeklődés − a téma feldolgozásának perifériáján sem kapott helyet. Amikor az OTKA- projekt céljai közé egy kérdőíves adatfelvételt is beiktattunk, végső soron arra kerestük a választ, hogy mi teszi a statisztikai megközelítést egyfelől adekváttá, másfelől kétségessé és problematikussá, mindezzel együtt ugyanakkor mégis szükségessé.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Az 1950-1953 közötti hortobágyi kitelepítéseknek nagy irodalma van: dokumentumközlések, emlékiratok, forráskiadások, történeti feldolgozások foglalkoznak a témával. Ezeket folyamatosan filmek, rádióműsorok, emlékülések stb. egészítik ki. Minderre (s nem utolsó sorban saját publikált történeti feldolgozásainkra) a kiadvány egymással összefüggő tanulmányaiban (l. Tartalomjegyzék) mint háttérismeretre támaszkodunk. Tervezett kiadványunk jelentőségét a téma eddigiekhez képest új megközelítésében látjuk. Egy közel 9000 fős − élethelyzetét tekintve, homogén − társadalmi csoport generációkat átfogó életútjainak statisztikai elemzése a szociológiai és a kvantitatív módszerekre érzékeny társadalomtörténet területén is ösztönző hatású lehet.
A tervezett kiadvány az érintettek (egykori kitelepítettek és utódaik) körein túlmenően, az egyetemek képzési kínálatában hasznosulva számíthat tartós érdeklődésre. Már publikált könyvünk és tanulmányaink ismeretében, a Hortobágyi Nemzeti Park jelezte, hogy Látogató Központjában és árusító helyein a természetvédelmi kiadványok körét szívesen bővítené a térség tájtörténetét taglaló, vagy ahhoz kapcsolódó művekkel.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

A témával foglalkozva, azt tapasztaltuk, hogy a történelmi sérelmek tárgyilagos ismertetése és az érintettek életvilágait rekonstruáló megközelítések számíthatnak tartós fogadókészségre. Erre törekedtünk, amikor a húsz ezres példányszámú Rubicon c. történelmi magazin 2010/6-os számában megkíséreltük a hortobágyi kitelepítések történetét népszerű formában összefoglalni. Hasonló szándék vezérelte a hortobágyi társadalomkísérletről a Kommentár c. folyóirat 2012/1. számában közzétett tanulmány megírását. (L. témavezető kutató csatolt irodalomjegyzékét.) Mindkét tanulmány visszhangot keltett a laikusok (ezen belül nem kizárólag a kitelepítéssel érintettek) körében. Statisztikai elemzések esetében a közérthető megfogalmazás nehezebb feladat. A kiadvány tanulmányainak tartalmi véglegesítésekor, szembesülve ezzel a nehézséggel, közérthető megfogalmazásra törekedtünk, ugyanis főleg ezen múlik, hogy a reális történeti önismeret formálódása során a kutatói szándék és a befogadói igény közeledjék egymáshoz.

 

Final report

 
Results in Hungarian
• A 1950-1953 között véghezvitt hortobágyi kitelepítés elméleti igényű értelmezése az 1945 utáni társadalomkísérletek sorában. • Az 12 alföldi kényszermunkatábor egykori és mai helyszíneinek azonosítása és leírása. • A táborrendszer történeti örökségének: a táborok létrejöttének, felszámolásának és utóéletének szociológiai és tájtörténeti feldolgozása. • A táborlakó családok deportálás előtti és szabadulás utáni életútjának elemzése statisztikai és kvalitatív módszerekkel. • A hortobágyi deportálás értelmezése a múltfeldolgozás és az emlékezetpolitika összefüggéseiben.
Results in English
• The publication analyses the deportations of 1950-1953 to Hortobágy (the Hungarian plane) – a kind of social engineering – in a theoretical framework. • It identifies and describes the scenery of the 12 forced labour camps in the given period and also searches the present remnants. • It elaborates on the historical heritage (the foundation, the functioning, the liberation and the effects) of the labour camp system both in a sociological and an ecological approach. • It analyses the way of life of the camp-dweller families before and after deportation applying statistical and also qualitative methods. • It seeks interpretations of Hortobágy deportations in the context of how personal memory, professionals and politicians reflect past.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=110152
Decision
Yes

 

List of publications

 
Saád József (Szerk.): Hortobágy örökségei. Kényszermunkatáborok és lakóik nyomában, Budapest, 2015
Back »