History of the Cumans to the Mongol invasion  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
111081
Type PUB-K
Principal investigator Kovács, Szilvia
Title in Hungarian A kunok története a mongol hódításig
Title in English History of the Cumans to the Mongol invasion
Keywords in Hungarian kunok, története
Keywords in English Cumans, history
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)90 %
Ortelius classification: Medieval history
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)10 %
Ortelius classification: Archaeology
Panel Publications Panel
Department or equivalent Balassi Kiadó
Starting date 2014-01-01
Closing date 2014-12-31
Funding (in million HUF) 1.200
FTE (full time equivalent) 0.20
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A kunok története egyike a belső-ázsiai steppe történet legfogasabb kérdéseinek. Ennek az átfogó témának bemutatását legutóbb Gyárfás István vállalta a 19. században. A nehézség oka a belső-ázsiai nomádokra általában jellemző belső írott források hiánya és a külső források korlátozott terjedelme, valamint a kunok történetének elképesztően hatalmas földrajzi kerete (a Kazak-steppétől a Kárpát-medencéig, illetve a rusz fejedelemségektől a Kaukázusig, a Balkán-félszigetig). A kunok a 11. század közepétől a 14. század végéig tartó mintegy 350 évben különböző helyeken és különböző mértékben játszottak szerepet a történeti folyamatokban. Az első két évszázadban a kun törzsszövetségek a történelem aktív formálói voltak Kelet-Európában és a Kaukázusban, míg 1240–41 (kelet-európai tatárjárás) után teljesen szétszóródtak. Egy részük a mongol birodalom alattvalója lett, míg más részeik továbbra is aktív szerepet játszottak a Balkán és a Magyar Királyság életében.
A kézirat tárgya a 350 éves kun történelem első, meghatározó 200 éve, amely a dolog természeténél fogva, a forrásadottságok miatt elsősorban eseménytörténeti jellegű, a politikai és hadi események kronológiájának, topográfiájának, a benne szereplő személyeknek a kritikai elemzését tartalmazza. A cél az eredeti források és a szakirodalom alapján egy olyan részletes összefoglaló elkészítése, mely alapvetően tájékoztat a kun történet vonatkozó időszakáról, az eddigi kutatásokról, mindezt úgy, hogy értékelem az adatokat és új javaslatokat is teszek.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kunok 350 éves történetének legfontosabb 200 (1050-es évek és 1241 között) éve a kutatás alaptémája. Sok rövidebb-hosszabb, részkérdéseket vizsgáló tanulmánytól eltekintve nincs a magyarság történetének szempontjából is fontos nép történetének összefoglaló áttekintése.
A kun (cuman, polovec, qïpčaq) törzsszövetség a 11. század közepén érkezett Kelet-Európába, ahol a mongol hódításig a steppén meghatározó szerepet játszott. Történetük szorosan összekapcsolódik a korabeli Kelet- és Dél-Európa, másrészt pedig a Kaukázus vidékének népeivel és államalakulataival. A kun–orosz, kun–grúz kapcsolatok valamint a kunok szerepe Bizáncban, találkozásuk a keresztesekkel, vagy szerepük a II. Bolgár Cárság kialakulásában, nem is beszélve a román etnogenezisben játszott szerepükről és a Magyar Királysághoz fűződő kapcsolataikról, amelyek mind azt jelzik, hogy szükség van a kun történelmet átfogóan feldolgozó monográfiára.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A lovas nomád kunok a Volga és az Al-Duna közötti térség egyik meghatározó hatalma voltak a 11–13. században. Történetük kutatása segítséget nyújthat a hasonló életmódot folytatott és ugyancsak a kelet-európai steppén élő magyarok korai történetének rekonstrukciójához is. A kunok, akárcsak a Szent István előtti magyarok, törzsszövetségi rendszerben éltek, nem rendelkeztek a török-nomád államalakulatok élén álló kagánnal és birodalommal sem.
Gyakorlatilag kész van egy kunokról szóló monográfia. Így történetük, amely ugyan szegényes forrásokkal, de mégiscsak dokumentálható, párhuzamként felhasználható korábbi időszakok népeinek, így a magyarok történetének kutatásához is. Emellett szem előtt tartandó az is, hogy a kunok egy jelentős csoportja beköltözött a Magyar Királyság területére és fontos szerepet töltött be az ország történetében.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A kun (cuman, polovec, qïpčaq) törzsszövetség a 11. század közepén érkezett Kelet-Európába, ahol a mongol hódításig a steppén meghatározó szerepet játszott. Történetük szorosan összekapcsolódik a korabeli Kelet- és Dél-Európa, másrészt pedig a Kaukázus vidékének népeivel és államalakulataival. A kun–orosz, kun–grúz kapcsolatok valamint a kunok szerepe a Balkán-félszigeten, találkozásuk a keresztesekkel, vagy szerepük a II. Bolgár Cárság kialakulásában, nem is beszélve a román etnogenezisben játszott szerepükről és a Magyar Királysághoz fűződő kapcsolataikról, amelyek mind azt jelzik, hogy szükség van a kun történelmet átfogóan feldolgozó könyvre. A kunoknak, mint a térség politikai erőviszonyait a 11–13. század folyamán meghatározó lovasnomád népnek a kutatása segítséget nyújthat a korábban hasonló életmódot folytatott, és ugyancsak a kelet-európai steppén élő magyarok korai történetének rekonstrukciójához is. A kunok, akárcsak a Szent István előtti magyarok, törzsszövetségi rendszerben éltek, nem rendelkeztek a török-nomád államalakulatok élén álló kagánnal és birodalommal sem.
A kunok, akárcsak a Szent István előtti magyarok, törzsszövetségi rendszerben éltek, nem rendelkeztek a török-nomád államalakulatok élén álló kagánnal és birodalommal sem. Így történetük párhuzamként felhasználható a magyarok történetének kutatásához is. Lényeges az is, hogy a kunok egy jelentős csoportja beköltözött a Magyar Királyság területére és fontos szerepet töltött be az ország történetében.
A munka célja, hogy bemutassa a kunok mintegy 350 éves történetének első 200 évét, a 11. század közepétől a tatárjárásig.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The history of the Cumans is one of the most difficult questions in the history of Inner Asian steppe. In the 19th century István Gyárfás wrote a comprehensive description of the topic. The history of Cumans is difficult because the lack of internal written sources, the limited extent of external sources and another problem is the incredibly vast geographic frame of Cuman’s history (from the Kazakh steppe to the Carpathian basin, from the Principalities of Kievian Rus to the Caucasus and to the Balkan Peninsula). The Cumans contributed to the historical processes in different places and different degrees about 350 years from the middle of 11th century to the end of 14th century. They as active shapers of history played important role in the Eastern Europe and the Caucasus region in the first two centuries. However, they scattered completely after the Mongol invasion (1240-41). A part of them became subject of the Mongol Empire while others continue to play an active role in the life of the Hungarian Kingdom and on the Balkan.
The subject of the manuscript is the first 200 years of the Cuman history which primarily relates to historical events; it includes the critical analysis of chronology and topography of political-military events and persons. My purpose was to prepare a detailed summary based on the original sources and literature which is going to inform about the history of Cumans in the period above mentioned and about the current research, while I appreciate the data and make new proposals.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The main topic of my research is the first main 200 years (from 1050s to 1241) of 350 years of Cuman history. Although several interesting studies and books have emerged in recent years on the history of the Cumans, there is little published historiographical overview about this people.
The Cuman (Polovcian, Qïpčaq) tribes arrived in the Eastern Europe in the middle of the 11th century. They played a dominant role in that region to the Mongol invasion. Their history is closely linked to the history of peoples and states from Eastern and Southeastern Europe and from the Caucasus region.
The relations between the Cumans and their neighbours (Rus’, Kingdom of Georgia, Medieval Armenia), the Cumans’ role in history of Byzantine Empire, their fights with the crusaders, their historical role in the restoration of the Second Bulgarian Empire, their role in Romanian ethnogenesis and at last their relations with the Kingdom of Hungary – all indicate the need for a comprehensive monograph of the Cuman history. The manuscript is primarily concerned with the history of events, examining the political and diplomatic relations between the Cumans and their neighbours.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The horse-riding, nomadic Cumans were one of the major powers in the area from the Volga Region to the Lower Danube during the 11th to 13th centuries. The researches on Cuman history can help in reconstruction of the life Hungarian people before the Hungarian conquest. The Cumans same as Hungarians before Saint Stephen rule had not gone beyond tribal or tribal federation system. They have not got Khagan and state or empire. Rather, different groups under independent tribal chief acted on their own initiative.
Actually, I wrote a monograph about the Cumans. Therefore, history of the Cumans basing on meagre sources can be used as an analogy for history of the Hungarians. Furthermore, it is important to note that a significant group of the Cumans moved into the territory of the Kingdom of Hungary and played an important role in country’s history.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

This study is a historiographical overview of the history of Cumans whose time boundaries are justified by two events. The beginning is obvious since Cumans were first mentioned to appear west of the Volga in 1054−1055. The end of the period is marked by the Mongol conquest of the areas inhabited by Cumans at the end of the 1230s.
The manuscript is primarily concerned with the history of events, examining the political and diplomatic relations between the Cumans and their neighbours. Their relations with their neighbours (Rus’, Kingdom of Georgia, Medieval Armenia), the Cumans’ role in history of Byzantine Empire, their fights with the crusaders, their historical role in the restoration of the Second Bulgarian Empire, their role in Romanian ethnogenesis and at last their relations with the Kingdom of Hungary – all indicate the need for a comprehensive monograph of the Cuman history.
The Cumans same as Hungarians before Saint Stephen rule had not gone beyond tribal or tribal federation system. They have not got Khagan and state or empire. Rather, different groups under independent tribal chief acted on their own initiative. Therefore, history of the Cumans can be used as an analogy for history of the Hungarians. Furthermore, it is important to note that a significant group of the Cumans moved into the territory of the Kingdom of Hungary and played an important role in country’s history.
The main topic of my research is the first main 200 years (from 1050s to 1241) of 350 years of Cuman history.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA által támogatott, 111081 azonosító számú ”A kunok története a mongol hódításig” című projekt (2014.01.01.–2014.12.31) lezárult. A szerződésben vállalt kunokról szóló monográfia ( „A kunok története a mongol hódításig”) elkészült. A Magyar Őstörténeti Könyvtár 29. köteteként (sorozatszerkesztő Zimonyi István) jelent meg a tervezetteknek megfelelően. A munkatervben megfelelően a Balassi Kiadónál (Budapest) jelent meg 500 példányban, B/5-ös formátumban, kartonált kötésben. Az OTKA támogatás (szám és logó egyaránt) az előírtaknak megfelelően fel van tüntetve. A kötetekből a következő intézmények kell kapnak példányt: a támogató OTKA Iroda mellett az OSZK (a kötelespéldány szolgáltatásról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően), MTA Könyvtára, MTA BTK, SZTE, ELTE, ME, PTE, DE, PPKE és a KRE könyvtárai.
Results in English
Az OTKA által támogatott, 111081 azonosító számú ”A kunok története a mongol hódításig” című projekt (2014.01.01.–2014.12.31) lezárult. A szerződésben vállalt kunokról szóló monográfia ( „A kunok története a mongol hódításig”) elkészült. A Magyar Őstörténeti Könyvtár 29. köteteként (sorozatszerkesztő Zimonyi István) jelent meg a tervezetteknek megfelelően. A munkatervben megfelelően a Balassi Kiadónál (Budapest) jelent meg 500 példányban, B/5-ös formátumban, kartonált kötésben. Az OTKA támogatás (szám és logó egyaránt) az előírtaknak megfelelően fel van tüntetve. A kötetekből a következő intézmények kell kapnak példányt: a támogató OTKA Iroda mellett az OSZK (a kötelespéldány szolgáltatásról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően), MTA Könyvtára, MTA BTK, SZTE, ELTE, ME, PTE, DE, PPKE és a KRE könyvtárai.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=111081
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kovács Szilvia: A kunok története a mongol hódításig, Balassi Kiadó: Budapest, 2014
Back »