Body, soul, spirits and supernatural communication (Studies on the transcendence 8.)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
111110
Type PUB-K
Principal investigator Pócs, Éva
Title in Hungarian Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció (Tanulmányok a transzcendensről VIII.)
Title in English Body, soul, spirits and supernatural communication (Studies on the transcendence 8.)
Keywords in Hungarian test, lélek, szellem, kommunikáció
Keywords in English body, soul, spirit, communication
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
Ortelius classification: Comparative ethnology
History (Council of Humanities and Social Sciences)15 %
Ortelius classification: History of religions
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)5 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Publications Panel
Department or equivalent Balassi Kiadó
Starting date 2014-01-01
Closing date 2015-09-30
Funding (in million HUF) 2.400
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A „Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció” című, Pócs Éva által szerkesztett mintegy 60 íves kötet több mint 40 szerző néprajzi és egyéb, változatos tudományterületekről származó tanulmányait tartalmazza, mintegy 60 fekete-fehér és színes fényképpel. A kötet alapját a „Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben” c. interdiszciplináris konferenciasorozat utolsó alkalmán, a 2012 szeptemberében Pécsen, a PTE Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszéke és az ISFNR Belief Narrative Network által rendezett konferencián elhangzott előadások képezik. A tervezett könyv nyolcadik tagja a Balassi Kiadó „Tanulmányok a transzcendensről” c., nagy szakmai sikereket elért, egyetemi oktatásban is használt kézikönyvsorozatának. Az elsőrendű cél az, hogy a címben jelzett témák legújabb kutatási eredményeit hozzáférhetővé tegyük a néprajz, irodalomtudomány, vallástudomány művelői részére és ismét egy kézikönyvvel szolgáljunk az egyetemi oktatás számára.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A könyv fő célkitűzése a vizsgált vallásetnológiai fogalmak sokoldalú megközelítése, a legújabb kutatási eredmények felmérése és megvitatása a folklorisztika, antropológia. vallástudomány, művelődéstörténet, pszichiátria, irodalomtudomány részéről és szakmaközi párbeszéd folytatása kutatási problémáink megoldására. A könyv központi témái, amelyeket a fejezetek beosztása is tükröz, a következők: lélekképzetek (keresztény és nem-keresztény); halál, test, lélek és a halottak szellemei; kettős lények: farkasember, vámpír, boszorkány; kommunikáció a szellemvilággal.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A könyv szerzői az illető témák legjobb szakemberei, akik a magyaroktól eltekintve 10 európai országból származnak. Témáik a folklorisztika és vallásantropológia találkozási pontjain elhelyezkedő vallásetnológiai fogalmak és folklorisztikus, valamint irodalmi reprezentációik voltak, amelyeket az előadások alapján készült tanulmányok változatos nézőpontokból közelítenek meg.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A könyv egyik célja az, hogy a címben jelzett témák legújabb kutatási eredményeit hozzáférhetővé tegye a néprajz, irodalomtudomány, vallástudomány iránt érdeklődő laikus olvasóközönség illetve a diákok számára is. A közérthető nyelven írott tanulmányok a kutatás sokféle területére nyújtanak betekintést a témákban járatlan olvasó számára is.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The book entitled „Body, soul, spirits and supernatural communication” edited by Éva Pócs contains papers of more than 40 scholars on ethnography and various other fields of research.
The size of the book is cca 650 pages with about 60 black-and-white and coloured pictures.
The volume is based on the papers of the conference held in Pécs in September 2012, organized by the Department of Ethnography and Cultural Anthropology of the Pécs University and the Belief Narrative Network of the ISFNR. The planned book would be the 8th volume of the succesful book series of the Balassi Publishing House, the volumes of which – since the beginning of their publishing – has been accepted as university coursebooks. The primary goal is to make the research objects mentioned in the title accessible to professionals of ethnography, literary scholarship and history of religion and to serve as a manual for university instruction again.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The primary objective is to approach the various concepts of religious ethnology and to survey the latest findings from the angle of folklore studies,, anhtopology, cultural history, psíchiatry, literary sudies, etc.; as well as to create an interdisciplinary discourse to find the solution to our various scientific problems. The central research topics reflected also in the arrengement of the chapters of the book are: soul concepts (Christian and non-Christian); death, body, soul and spirits of the dead; double beings: werewolf, vampire, witch; communication with the spirit world.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The authors of the papers are the best experts of their projects, coming, apart from the Hungarians, from 10 European countries. Their topics are religious ethnological concepts and their folkoristic and literary representations which take place at the meeting points of folkloristics and religious anthropology. The studies based on the conference papers discuss their newest research findings from various points of view.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

An important goal of the book is also to make the newest results of the researches concerning the objects mentioned in the title accessible to the lay audience and to students interested in ethnography, literary scholarship and history of religion. The papers written in popular style give an insight into various domains of research even for readers unfamilar with the given topics.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció (Tanulmányok a transzcendensről VIII.) (Szerkesztette: Pócs Éva) a Balassi Kiadónál határidőre megjelent. A kötetből a kiírásnak megfelelően egy-egy példányt juttattunk az ország legnagyobb egyetemei könyvtárainak: Miskolci Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, MTA Könyvtára, ELTE Egyetemi Könyvtára. A postai feladóvevények illetve az átvételi igazolások másolatát papíralapú elszámoláshoz csatoljuk.
Results in English
A Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció (Tanulmányok a transzcendensről VIII.) (Szerkesztette: Pócs Éva) a Balassi Kiadónál határidőre megjelent. A kötetből a kiírásnak megfelelően egy-egy példányt juttattunk az ország legnagyobb egyetemei könyvtárainak: Miskolci Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, MTA Könyvtára, ELTE Egyetemi Könyvtára. A postai feladóvevények illetve az átvételi igazolások másolatát papíralapú elszámoláshoz csatoljuk.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=111110
Decision
Yes
Back »