Discovery of novel viruses and virus-like agents in animals and humans by molecular methods and viral metagenomics  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
111615
Type K
Principal investigator Reuter, Gábor
Title in Hungarian Új vírusok és vírus-szerű ágensek felfedezése állatokban és emberekben molekuláris és virális metagenomikai módszerekkel
Title in English Discovery of novel viruses and virus-like agents in animals and humans by molecular methods and viral metagenomics
Keywords in Hungarian vírus, genom, metagenomika, taxonómia, evolúció,
Keywords in English novel virus, genome, metagenomics, taxonomy, evolution, co-infection, virome
Discipline
Microbiology: virology, bacteriology, parasitology, mycology (Council of Medical and Biological Sciences)70 %
Epidemiology, veterinary microbiology (Council of Complex Environmental Sciences)15 %
Microbiology: virology, bacteriology, parasitology, mycology (Council of Medical and Biological Sciences)15 %
Panel Immunity, Cancer and Microbiology
Department or equivalent Government Office for Baranya County, Institute of State Public Health Service
Participants Boros, Ákos
Horváth, Katalin Barbara
Pankovics, Péter
Starting date 2015-02-01
Closing date 2019-01-31
Funding (in million HUF) 25.782
FTE (full time equivalent) 9.20
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A vírusokról alkotott képünk koránt sem teljes és napjainkban nagymértékben változik. A vírusok a legszámosabb, legsokszínűbb és legsikeresebb "lakói" a földi bioszférának. Konzervatív becslések szerint több mint 100 millió vírusfaj (ezen belül 1 millió gerinces vírusfaj) létezhet, melynek jelenleg csak 0,0025%-át ismerjük. A kutatás célja, hogy korábban nem ismert, új vírusfajokat, vírusnemzetségeket (esetleg víruscsaládokat) azonosítsunk, határozzunk meg, majd elemezzünk egészséges és beteg állatoktól és emberektől származó legkülönbözőbb mintákból. A vizsgálatokhoz elsősorban korszerű, igen hatékony szekvencia-független random amplifikációs molekuláris módszereket alkalmaznánk, melyek képesek gyakorlatilag bármilyen ígéretes kiindulási biológiai mintából, az "idegen/gazda" eredetű nukleinsavak elbontását követően, a vírus-kapsziddal védett nukleinsavak megtartására, annak relatív felsokszorozására (virális metagenomika). Ezt követően nagy áteresztő képességű új generációs szekvenáló és bioinformatikai eszközökkel és módszerekkel határoznánk meg szekvencia virális eredetét nagy adatbázisokkal való összehasonlítás segítségével. Ezzel az eljárással, egyidőben pontosabb, valóságosabb (komplexebb) képet szeretnénk kapni az adott élőlényből származó biológiai minta (minták) virális összetevőiről (virom) és lehetőség szerint taxonómiailag is új vírusok azonosítására törekszünk. A már azonosított és további új vírusok teljes genomjainak meghatározásával a vírusok diverzitásáról, rokonsági viszonyairól, evolúciójáról, társ-fertőzéseiről, fajok közötti átviteléről, kóroki szerepéről szeretnénk új információkat gyűjteni, ezzel bővítve a vírusokkal kapcsolatos ismereteket.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Konzervatív becslések szerint több mint 100 millió vírusfaj (ezen belül 1 millió gerinces vírusfaj) létezhet a földi bioszférában, melynek jelenleg csak 0,0025%-át ismerjük. Ez azt jelenti, hogy a vírusok csak igen szerény (majd hogy nem elhanyagolható) részét ismerjük, azaz, ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű és főleg valós ismereteink legyenek a vírusok számáról, jelentőségéről és szerepéről (pl. egyes akut és krónikus kórképekben, a mikrobiális flóra tagjaként, az élő organizmusok evolúciójában vagy akár a földi élet kialakulásában) további intenzív kutatások szükségesek. Napjaink technikai forradalma a molekuláris biológia és a bioinformatika területén új, hatékony eszközöket adtak a kezünkbe és megteremtették a lehetőségét annak, hogy gyakorlatilag bármilyen kiindulási biológiai mintában, egyidejűleg, nagy mennyiségű információ/adat rövid időn belül elemzésével bepillantsunk annak virális összetételébe. Így napjainkban, egy-egy biológiai minta vizsgálata immár komplexebb, valóságosabb képet mutathat a virális alkotókról és a klasszikus virológiai módszerekkel szemben alkalmasabb új vírusok azonosítására is. Vizsgálatainkkal egészséges és beteg állatoktól és emberektől származó legkülönbözőbb típusú mintákból szeretnénk taxonómiailag is új vírusokat azonosítani, majd teljes genomjukat meghatározni. Ennek segítségével a vírusok diverzitásáról, rokonsági viszonyairól, evolúciójáról, társ-fertőzéseiről, fajok közötti átviteléről, kóroki szerepéről szeretnénk új információkat gyűjteni. Vizsgálatainkkal, a jelen tudásunk és kapacitásunk szerint, néhány 10 taxonómiailag is új vírussal növelhetjük az ismert vírusok számát és a vírusokkal kapcsolatos ismereteket.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Napjaink technikai forradalma a molekuláris biológia és a bioinformatika területén új, hatékony eszközöket adtak a kezünkbe és megteremtették a lehetőségét annak, hogy gyakorlatilag bármilyen kiindulási biológiai mintában, egyidejűleg nagy mennyiségű információ/adat rövid időn belül elemzésével bepillantsunk annak valósabb virális összetételébe (virom). Egészséges és beteg állatoktól és emberektől származó legkülönbözőbb típusú mintákból szeretnénk taxonómiailag is új vírusokat azonosítani, majd teljes genomjukat meghatározni. Ennek segítségével a vírusok diverzitásáról, rokonsági viszonyairól, evolúciójáról, társ-fertőzéseiről, fajok közötti átviteléről, kóroki szerepéről szeretnénk új információkat gyűjteni. A kutatás segítségével növelni szeretnénk az ismert, taxonómiailag is új vírusfajok, vírusnemzetségek (esetleg vírus családok) számát, az azonosított vírusok teljes genomjainak meghatározásával és elemzésével. Az eredmények a mikrobiológia, ezen belül a virológia tudományán túl a megelőzés, a humán és állatorvos-tudomány, a közegészségügy-járványügy, az élelmiszer-, vér-, szervellátás biztonság legkülönbözőbb területein közvetlenül is hasznosulhatnak.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A vírusokhoz az átlagemberek körében sokféle hiedelem és félelem kapcsolódik. A vírusokról alkotott kép a kutatók számára sem teljes és napjainkban nagymértékben változik. A vírusok a legszámosabb, legsokszínűbb és legsikeresebb "lakói" a földi bioszférának. Konzervatív becslések szerint több mint 100 millió vírusfaj (ezen belül 1 millió gerinces vírusfaj) létezhet, melynek jelenleg csak 0,0025%-át ismerjük; azaz jelenleg ilyen igen csekély ismeret alapján van bármilyen elképzelésünk is a vírusokról. A kutatás célja, hogy korábban nem ismert, új vírusfajokat, vírusnemzetségeket (esetleg víruscsaládokat) azonosítsunk és írjunk le a ma legkorszerűbbnek számító, egyben igen hatékony szekvencia-független random apmlifikációs/molekuláris/metagenomikai és nagy adatmennyiség feldolgozására alkalmas bioinformatikai módszerek segítségével a legkülönbözőbb mintákból, melyek egészséges, illetve beteg állatoktól, emberektől származnak. Ennek segítségével pontosabb, valóságosabb (komplexebb) képet kaphatunk többek között a vírusok számáról, sokszínűségéről, rokonsági viszonyairól, evolúciójáról, társ-fertőzéseiről, fajok közötti átviteléről, kóroki szerepéről, mely eredmények a megelőzés, a humán és állatorvos-tudomány, a közegészségügy-járványügy, az élelmiszer-, vér-, szervellátás biztonság legkülönbözőbb területein hasznosulhatnak.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Our world view about viruses is far from complete and nowadays it is changing fundamentally. Viruses are the most abundant, diverse and successful inhabitants of the Earth’s biosphere. Conserved estimates shows that there are potentially more than 100 million virus species (including 1 million virus species in vertebrates) of which only 0.0025% is presently known. The aims of the study is to identify, characterize and analyze previously unknown novel virus species, genera (maybe family/ies) in wide range of specimens collected from healthy and diseased animals and humans. We would like to use modern, up-to-date and highly effective sequence-independent random molecular amplification methods which are able to maintain and relative over amplification of enriched capsid-protected viral nucleic acid (viral metagenomics) after degradation of “non-viral/host” origin nucleic acids from any promising biological specimens. Subsequently, we would like determine the viral origin of the sequences using high-throughput next generation sequencing and bioinformatics methods with help of online sequence database comparisons. With this procedure, we would like to give more exact, reliable (complex) synchronous view about the viral composition (virome) of the biological specimen(s) of the sampled organisms and to detect taxonomically novel viruses as far as possible. Based upon of the complete genome characterization of novel viruses identified (but nor characterized) previously and will identify during this study we would like to collect/expansion of data/information about the diversity, relationships, evolution, co-infections, interspecies-transmission and etiological role of viruses.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Conserved estimates shows that there are potentially more than 100 million virus species (including 1 million in vertebrates) present in Earth's biosphere, however, only the 0.0025% are presently known. This means, that the woefully small (virtually negligible) part of the viruses are known. If we would like an adequate amount, and more importantly, a more real knowledge about the number, importance and role of viruses (e.g. in certain acute/chronic diseases, in microbial flora, in evolution of living organisms or either in creation of Earth’s life) further intense research are needed. The present day technical revolution in molecular biology and bioinformatics give us a novel, effective tools and initiation of the possibility of the real time overview of more exact viral composition (virome) analysis using high amount of data/information within a short period of time in any type of biological specimens. Using these techniques, nowadays, it is possible to collect more exact, reliable (complex) synchronous view about the viral composition (virome) of the biological specimen(s) and it is better suited to detect taxonomically novel viruses than classic virological methods. In this study, we would like to identify and than characterize taxonomically novel viruses in wide range of different type of specimens collected from healthy and diseased animals and humans. With this help, we would like to collect novel information/knowledge about the diversity, relationships, evolution, co-infections, interspecies-transmission and etiological role of viruses. Based upon of our present knowledge (and capacity) it is possible to increase the taxonomically novel viruses with some tens.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The present day technical revolution in molecular biology and bioinformatics give us a novel, effective tools and initiation of the possibility of the real time overview of more exact viral composition (virome) analysis using high amount of data/information within a short period of time in any type of biological specimens. In this study, we would like to identify and than characterize of the complete genome of taxonomically novel viruses in wide range of different type of specimens collected from healthy and diseased animals and humans. With this help, we would like to collect novel information/knowledge about the diversity, relationships, evolution, co-infections, interspecies-transmission and etiological role of viruses. We would like to expansion of the number of the known, taxonomically novel virus species, genera (maybe family/ies) based upon the complete genome characterization and analysis of the discovered viruses. The results will be utilized directly not only in microbiology especially in virology but also in wide range of areas including prevention, medical and veterinary science, communicable diseases, food-, blood and organ supply safety.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

There are plenty of beliefs and fears related to viruses in laymen. The views about viruses among specialist are also far from complete and nowadays it is changing fundamentally. Viruses are the most abundant, diverse and successful inhabitants of the biosphere. Conserved estimates shows that there are potentially more than 100 million virus species (including 1 million virus species in vertebrates) present in Earth's biosphere, however, only the 0.0025% of the virus species are presently known; it means that our present understanding about viruses is woefully poorly. The aims of the study are to detect and characterize novel - previously unknown - virus species, virus genera (possibly virus families) in wide range of specimens collected from healthy and diseased animals and humans using up-to-date, highly effective sequence independent random amplification/molecular/metagenomic and high capacity bioinformatic methods. This study gives us more exact, reliable (complex) view about viruses including the number, diversity, relationships, evolution, co-infections, inter-species transmission and etiological role of viruses which results could be used in wide range of areas including prevention, medical and veterinary science, communicable diseases, food-, blood and organ supply safety.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A 4 kutatási év alatt összesen 21 taxonómiailag új vírusfajt és 10 új vírus nemzetséget azonosítottunk és határoztunk meg, melyeket 35 peer-reviewed tudományos közleményben (ΣIF=133,779) és 22 könyvfejezetben publikáltunk. Az ígéretes mintákat (n=133 pool) virális metagenomikai és új generációs szekvenáló módszerekkel vizsgáltuk. Az új vírusok teljes genomjait kombinált molekuláris módszerekkel határoztuk meg, melyek egy részét laboratóriumunkban fejlesztettük ki. Kombinált módszereket alkalmaztunk az azonosított vírusok számosságának, előfordulásának, diverzitásának, evolúciós kapcsolatainak és potenciális klinikai és etiopatogenetikai hátterének vizsgálatára. A témavezető (RG) részt vehetett kutatási partnerénél egy 21 napos tanulmányúton a Blood Systems Research Institute-ban (San Francisco/USA). Összefoglalva, az ízeltlábúak, halak, kétéltűek, hüllők, madarak és emlősök osztályából állatfajok viromját vizsgáltuk virális metagenomikai/újgenerációs szekvenáló módszerekkel és taxonómiailag új RNS és DNS vírusokat fedeztünk fel 7 víruscsaládból (Picornaviridae, Astroviridae, Parvoviridae, Hepeviridae, Rhabdoviridae, Picobirnaviridae, Retroviridae). Új, genetikailag távoli vírusokat azonosítottunk különböző gazdafajokból és egyes esetekben a pathogenezist is sikeresen feltártuk. Fenntartottuk a nemzetközi együttműködésünket a virális molekuláris epidemiológia és az új vírusok felfedezése területén a világ vezető laboratóriumaival és szakértőivel.
Results in English
During the 4 research years total of 21 taxonomically novel virus species and at least 10 novel virus genera were identified, characterized and published in 35 peer-reviewed scientific papers (ΣIF=133.779) and in 22 book chapters. Promising samples (n=133 pools) were subjected to viral metagenomics and next generation sequencing methods. The complete novel viral genomes were determined by combined molecular methods some of them were developed in our laboratory. Combined methods were also used to investigate the abundance, endemic presence, diversity, evolutional connections and potential clinical and etiopathogenetic background of the identified viruses. The senior scientist (RG) was participated in a 21-day-long study tour at the research partner Blood Systems Research Institute (San Francisco/USA). In summary, the virome of animal species (in class of arthropod, fish, amphibian, reptile, bird and mammal) were investigated using viral metagenomics/next generation sequencing methods and taxonomically novel RNA and DNA viruses related to 7 virus families (Picornaviridae, Astroviridae, Parvoviridae, Hepeviridae, Rhabdoviridae, Picobirnaviridae, Retroviridae) were discovered. Novel, genetically divergent viruses were detected in different host species and in certain cases the pathogenesis was also successfully confirmed. We maintained the international co-operation in the fields of viral molecular epidemiology and novel virus discovery with world-class laboratories and experts.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=111615
Decision
Yes

 

List of publications

 
Reuter G: Virológiai diagnosztikai módszerek/Tenyésztéses módszerek - társszerző. Elektronikus tananyagfejlesztés „Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére, TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001” pályá, Pécsi Tudományegyetem, 2015
Pankovics P, Boros Á, Tóth Z, Phan TG, Delwart E, Reuter G: Genetic characterization of a second novel picornavirus from an amphibian host smooth newt (Lissotriton vulgaris), ARCH VIROL &: & in press, 2017
Horváth KB, Pankovics P, Kálmán E, Kádár Z, Battyáni Z, Lengyel Z, Reuter G: Epidemiological, clinicopathological and virological features of Merkel cell carcinomas in Medical Center of University of Pécs, Hungary (2007-2012), PATHOL ONCOL RES 22: (1) 71-77, 2016
Pankovics P, Boros Á, Bíró H, Horváth KB, Phan TG, Delwart E, Reuter G: Novel picornavirus in domestic rabbits (Oryctolagus cuniculus var. domestica), INFECT GENET EVOL 37: 117-122, 2016
Hargitai R, Pankovics P, Kertész AM, Bíró H, Boros Á, Phan TG, Delwart E, Reuter G: Detection and genetic characterization of a novel parvovirus distantly related to human bufavirus in domestic pigs, ARCH VIROL161(4): 1033-1037, 2016
Boros Á, Pankovics P, Adonyi Á, Fenyvesi H, Day JM, Phan TG, Delwart E, Reuter G: A diarrheic chicken simultaneously co-infected with multiple picornaviruses:Complete genome analysis of avian picornaviruses representing up to six genera, VIROLOGY 489: 63-74, 2016
Boros Á, Raáb M, Károly É, Karai A, Kátai A, Bolba N, Pankovics P, Reuter G: A cluster of salivirus A1 (Picornaviridae) infections among newborn babies with acute gastroenteritis in a neonatal hospital unit in Hungary, Archives of Virology, 161:1671-1677., 2016
Reuter G, Boros Á, Pál J, Kapusinszky B, Delwart E, Pankovics P: Detection and genome analysis of a novel (dima)rhabdovirus (Riverside virus) from Ochlerotatus sp. mosquitoes in Central Europe, Infection, Genetics and Evolution, 39:336-341, 2016
Reuter G, Boros Á, Mátics R, Kapusinszky B, Delwart E, Pankovics P: Divergent hepatitis E virus in birds of prey, common kestrel (Falco tinnunculus) and red-footed falcon (Falco vespertinus), Hungary, INFECT GENET EVOL 43: 343-346, 2016
Reuter G, Pankovics P, Boros Á: Saliviruses – the first knowledge about a newly discovered human picornavirus, REV MED VIROL 27 (1) : e1904, 2017
Reuter G, Boros Á, Mátics R, Kapusinszky B, Delwart E, Pankovics P: A novel avian-like hepatitis E virus in wild aquatic bird, little egret (Egretta garzetta), in Hungary, INFECT GENET EVOL 46: 74-77, 2016
Pankovics P, Boros Á, Tóth Z, Phan TG, Delwart E, Reuter G: Genetic characterization of a second novel picornavirus from an amphibian host smooth newt (Lissotriton vulgaris), ARCH VIROL 162:1043-1050, 2017
Boros Á, Pankovics P, Kőmíves S, Liptai Z, Dobner S, Ujhelyi E, Várallyay Gy, Zsidegh P, Bolba N, Reuter G: Co-infection with coxsackievirus A5 and norovirus GII.4 could have been the trigger the first episode of a severe encephalopathy in a six-year-old child with the intermit, Archives of Virology, 2017. 162(6), 1757-1763., 2017
Boros Á, Pankovics P, Mátics R, Adonyi Á, Bolba N, Phan TG, Delwart E, Reuter G: Genome characterization of a novel megrivirus-related avian picornavirus from a carnivorous wild bird Western Marsh-harrier (Circus aeruginosus), Archives of Virology, 162(9), 2781-2789., 2017
Pankovics P, Boros Á; Mátics R, Kapusinszky B, Delwart E, Reuter G: Ljungan/Sebokele-like picornavirus in birds of prey, common kestrel (Falco tinnunculus) and red-footed falcon (F. vespertinus)., Infection, Genetics and Evolution, 55, 14-19., 2017
Zell R, Delwart E, Gorbalenya A, Hovi T, King AMQ, Knowles NJ, Lindberg M, Pallansch MA, Palmenberg AC, Reuter G, Simmonds P, Skern T, Stanway G, Yamashita T: ICTV Virus Taxonomy Profil: Picornaviridae, Journal of General Virology, 98 (10), 2421-2422., 2017
Boros Á, Albert M, Pankovics P, Bíró H, Pesavento PA, Phan TG, Delwart E, Reuter G: Outbreaks of neuroinvasive astrovirus associated with encephalomyelitis, weakness, and paralysis among weaned pigs, Hungary., Emerging Infectious Diseases, 23(12), 1999-2010., 2017
Reuter G, Boros Á, Földvári G, Szekeres S, Mátics R, Kapusinszky B, Delwart E, Pankovics P: Dicipivirus (family Picornaviridae) in wild Northern white-breasted hedgehog (Erinaceus roumanicus), Archives of Virology, 163(1), 175-181., 2018
van Beek J, de Graaf M, Al-Hello H, Allen DJ, Ambert-Balay K, Botteldoorn N, Brytting M, Buesa J, Cabrerizo M, Chan M, Cloak F, Di Bartolo I, Guix S, Hewitt J, Iritani N, Jin M, Johne R, Lederer I, Mans J, Martella V, Maunula L, McAllister G, Niendorf S, Niesters HG, Podkolzin AT, Poljsak-Prijatelj M, Rasmussen LD, Reuter G, Tuite G, Kroneman A, Vennema H, Koopmans MPG: Molecular surveillance of norovirus, 2005-16: an epidemiological analysis of data collected from the NoroNet network., The Lancet Infectious Diseases, 2018. in press, 2018
Boros Á, Pankovics P, Simmonds P, Kiss T, Phan TG, Delwart E, Reuter G: Genomic analysis of a novel picornavirus from a migratory waterfowl, greater white-fronted goose (Anser albifrons), Archives of Virology, 2018. in press, 2018
Pankovics P, Boros Á, Phan TG, Delwart E, Reuter G: Novel passerivirus (family Picornaviridae) in outbreak of enteritis with high mortality among estrildid finches (Uraeginthus sp.), Archives of Virology, 2018. in press, 2018
Nagy E, Sonnevend Á, Reuter G (szerkesztők): Klinikai mikrobiológiai esetismertetések, Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt., 430 p. (2. átdolgozott kiadás.), 2016
Reuter G, Pankovics P, Boros Á: Saliviruses – the first knowledge about a newly discovered human picornavirus, REV MED VIROL 27 (1) : e1904, 2017
Pankovics P, Boros Á, Tóth Z, Phan TG, Delwart E, Reuter G: Genetic characterization of a second novel picornavirus from an amphibian host smooth newt (Lissotriton vulgaris), ARCH VIROL 162:1043-1050, 2017
Boros Á, Pankovics P, Kőmíves S, Liptai Z, Dobner S, Ujhelyi E, Várallyay Gy, Zsidegh P, Bolba N, Reuter G: Co-infection with coxsackievirus A5 and norovirus GII.4 could have been the trigger the first episode of a severe encephalopathy in a six-year-old child with the intermit, Archives of Virology, 2017. 162(6), 1757-1763., 2017
Boros Á, Pankovics P, Mátics R, Adonyi Á, Bolba N, Phan TG, Delwart E, Reuter G: Genome characterization of a novel megrivirus-related avian picornavirus from a carnivorous wild bird Western Marsh-harrier (Circus aeruginosus), Archives of Virology, 162(9), 2781-2789., 2017
Pankovics P, Boros Á; Mátics R, Kapusinszky B, Delwart E, Reuter G: Ljungan/Sebokele-like picornavirus in birds of prey, common kestrel (Falco tinnunculus) and red-footed falcon (F. vespertinus)., Infection, Genetics and Evolution, 55, 14-19., 2017
Zell R, Delwart E, Gorbalenya A, Hovi T, King AMQ, Knowles NJ, Lindberg M, Pallansch MA, Palmenberg AC, Reuter G, Simmonds P, Skern T, Stanway G, Yamashita T: ICTV Virus Taxonomy Profil: Picornaviridae, Journal of General Virology, 98 (10), 2421-2422., 2017
Boros Á, Albert M, Pankovics P, Bíró H, Pesavento PA, Phan TG, Delwart E, Reuter G: Outbreaks of neuroinvasive astrovirus associated with encephalomyelitis, weakness, and paralysis among weaned pigs, Hungary., Emerging Infectious Diseases, 23(12), 1999-2010., 2017
Reuter G, Boros Á, Földvári G, Szekeres S, Mátics R, Kapusinszky B, Delwart E, Pankovics P: Dicipivirus (family Picornaviridae) in wild Northern white-breasted hedgehog (Erinaceus roumanicus), Archives of Virology, 163(1), 175-181., 2018
van Beek J, de Graaf M, Al-Hello H, Allen DJ, Ambert-Balay K, Botteldoorn N, Brytting M, Buesa J, Cabrerizo M, Chan M, Cloak F, Di Bartolo I, Guix S, Hewitt J, Iritani N, Jin M, Johne R, Lederer I, Mans J, Martella V, Maunula L, McAllister G, Niendorf S, Niesters HG, Podkolzin AT, Poljsak-Prijatelj M, Rasmussen LD, Reuter G, Tuite G, Kroneman A, Vennema H, Koopmans MPG: Molecular surveillance of norovirus, 2005-16: an epidemiological analysis of data collected from the NoroNet network., The Lancet Infectious Diseases, 2018. 18(5):545-553, 2018
Boros Á, Pankovics P, Simmonds P, Kiss T, Phan TG, Delwart E, Reuter G: Genomic analysis of a novel picornavirus from a migratory waterfowl, greater white-fronted goose (Anser albifrons), Archives of Virology, 2018. 163(4):1087-1090., 2018
Pankovics P, Boros Á, Phan TG, Delwart E, Reuter G: Novel passerivirus (family Picornaviridae) in outbreak of enteritis with high mortality among estrildid finches (Uraeginthus sp.), Archives of Virology, 2018. 163(4):1063-1071., 2018
Reuter G, Pankovics P, Boros Á: Nonsuppurative (aseptic) meningoencephalomyelitis associated with neurovirulent astrovirus infections in humans and animals, Clinical Microbiology Reviews, 2018. 31(4), e00040-18, 2018
Reuter G, Boros Á, Tóth Z, Kapusinszky B, Delwart E, Pankovics P: Detection of a novel RNA virus with hepatitis E virus-like non-structural genome organization in amphibian, agile frog (Rana dalmatina) tadpoles., Infection, Genetics and Evolution, 65, 112-116, 2018
Pankovics P, Boros Á, Nemes Cs, Kapusinszky B, Delwart E, Reuter G: Molecular characterization of a novel picobirnavirus in chicken, Archives of Virology, 163(12), 3455-3458., 2018
Boros Á, Polgár B, Pankovics P, Fenyvesi H, Engelmann P, Phan TG, Delwart E, Reuter G: Multiple divergent picobirnaviruses with functional prokaryotic Shine-Dalgarno ribosome binding sites present in cloacal sample of a diarrheic chicken, Virology, 525, 62-72., 2018
Boros Á, Hamarics Zs, Fenyvesi H, Liptai Z, Nyul Z, Pankovics P, Reuter G: A humán parechovírusok klinikai jelentősége súlyos újszülött- és csecsemőkori fertőzésekben, hazánkban., Orvosi Hetilap, 160(10), 391-400., 2019
Altan E, Kubiski SV, Boros Á, Reuter G, Sadeghi M, Deng X, Creighton EK, Crim MJ, Delwart E: A highly divergent picornavirus infecting the gut epithelia of zebrafish (Danio rerio) in research institutions world-wide, Zebrafish, 2019. in press, 2019
Horváth KB, Boros Á, Kálmán E, Pankovics P, Delwart E, Reuter G.: Characterization of an integrated, endogenous mouse mammary tumor virus-like (MMTV) betaretrovirus genome in a black Syrian hamster (Mesocricetus auratus) with a skon tumor, Viruses, 2019. submitted, 2019
Reuter G: A vírusok alkotórészei és szerkezete., Az Orvosi Mikrobiológia Tankönyve. 3. javított kiadás, Szerkesztő: Pál Tibor, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2019. in press, 2019
Reuter G: A vírusok szaporodása, Az Orvosi Mikrobiológia Tankönyve. 3. javított kiadás, Szerkesztő: Pál Tibor, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2019. in press, 2019
Reuter G: A vírusok betegségokozó képessége – virális patogenezis, Az Orvosi Mikrobiológia Tankönyve. 3. javított kiadás, Szerkesztő: Pál Tibor, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2019. in press, 2019
Reuter G: Anellovírusok, Az Orvosi Mikrobiológia Tankönyve. 3. javított kiadás, Szerkesztő: Pál Tibor, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2019. in press, 2019
Reuter G: Picornavírusok, Az Orvosi Mikrobiológia Tankönyve. 3. javított kiadás, Szerkesztő: Pál Tibor, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2019. in press, 2019
Reuter G: Orthomyxovírusok, Az Orvosi Mikrobiológia Tankönyve. 3. javított kiadás, Szerkesztő: Pál Tibor, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2019. in press, 2019
Reuter G: Calicivírusok és egyéb gastroenteritist okozó vírusok, Az Orvosi Mikrobiológia Tankönyve. 3. javított kiadás, Szerkesztő: Pál Tibor, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2019. in press, 2019
Kónya J, Reuter G: Hepatitist okozó vírusok, Az Orvosi Mikrobiológia Tankönyve. 3. javított kiadás, Szerkesztő: Pál Tibor, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2019. in press, 2019
Pál T, Reuter G: A mikrobák és a gazdaszervezet kölcsönhatásai – Az emberi mikrobióta, Az Orvosi Mikrobiológia Tankönyve. 3. javított kiadás, Szerkesztő: Pál Tibor, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2019. in press, 2019
Pál T, Nagy E, Reuter G: Diagnosztika, terápia, megelőzés – Klinikai mikrobiológiai vizsgálatok., Az Orvosi Mikrobiológia Tankönyve. 3. javított kiadás, Szerkesztő: Pál Tibor, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2019. in press, 2019
Boros Á, Reuter G, Albert M, Pankovics P: Porcine astroviruses and the uses thereof, European Patent Office EP17306260.5 (elküldve: 2017. szeptember 25., nyilvános: 2019. március), 2019
: Klinikai mikrobiológiai esetismertetések, Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt., 430 p. (2. átdolgozott kiadás.), 2016
Boros Á, Pankovics P, Adonyi Á, Fenyvesi H, Day JM, Phan TG, Delwart E, Reuter G: A diarrheic chicken simultaneously co-infected with multiple picornaviruses:Complete genome analysis of avian picornaviruses representing up to six genera, VIROLOGY 489: 63-74, 2016
Hargitai R, Pankovics P, Kertész AM, Bíró H, Boros Á, Phan TG, Delwart E, Reuter G: Detection and genetic characterization of a novel parvovirus distantly related to human bufavirus in domestic pigs, ARCH VIROL in press: in press, 2016
Horváth KB, Pankovics P, Kálmán E, Kádár Z, Battyáni Z, Lengyel Z, Reuter G: Epidemiological, clinicopathological and virological features of Merkel cell carcinomas in Medical Center of University of Pécs, Hungary (2007-2012), PATHOL ONCOL RES 22: (1) 71-77, 2016
Pankovics P, Boros Á, Bíró H, Horváth KB, Phan TG, Delwart E, Reuter G: Novel picornavirus in domestic rabbits (Oryctolagus cuniculus var. domestica), INFECT GENET EVOL 37: 117-122, 2016
Reuter G: Emésztőszervi fertőzések – hepatitis C vírus, In: Nagy E, Sonnevend Á, Reuter G (szerk.) (szerk.) Klinikai mikrobiológiai esetismertetések. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt., 2016. pp. 168-170. (2. átdolgozott kiadás.), 2016
Reuter G: Immunkompromittált beteg fertőzései – BK vírus, In: Nagy E, Sonnevend Á, Reuter G (szerk.) (szerk.) Klinikai mikrobiológiai esetismertetések. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt., 2016. pp. 405-407. (2. átdolgozott kiadás.), 2016
Reuter G: Központi idegrendszer és a szem fertőzési – adenovírus keratokonjunktivitis, In: Nagy E, Sonnevend Á, Reuter G (szerk.) (szerk.) Klinikai mikrobiológiai esetismertetések. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt., 2016. pp. 284-286. (2. átdolgozott kiadás.), 2016
Reuter G: Szisztémás fertőzések – parvovírus B19, In: Nagy E, Sonnevend Á, Reuter G (szerk.) (szerk.) Klinikai mikrobiológiai esetismertetések. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt., 2016. pp. 323-325. (2. átdolgozott kiadás.), 2016
Reuter G: Légúti fertőzések - Humán metapneumovírus, In: Nagy E, Sonnevend Á, Reuter G (szerk.) (szerk.) Klinikai mikrobiológiai esetismertetések. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt., 2016. pp. 115-118. (2. átdolgozott kiadás.), 2016
Reuter G: Az emésztőrendszer fertőzései - hepatitis A vírus, In: Nagy E, Sonnevend Á, Reuter G (szerk.) (szerk.) Klinikai mikrobiológiai esetismertetések. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt., 2016. pp. 165-167. (2. átdolgozott kiadás.), 2016
Reuter G: Az emésztőrendszer fertőzései - hepatitis E vírus, In: Nagy E, Sonnevend Á, Reuter G (szerk.) (szerk.) Klinikai mikrobiológiai esetismertetések. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt., 2016. pp. 171-174. (2. átdolgozott kiadás.), 2016
Reuter G, Pál E: Immunkompromittált beteg fertőzései – JC vírus, In: Nagy E, Sonnevend Á, Reuter G (szerk.) (szerk.) Klinikai mikrobiológiai esetismertetések. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt., 2016. pp. 412-414. (2. átdolgozott kiadás.), 2016
Reuter G, Pankovics P: Norovírus GII.17-2014 (Kawasaki) pandémia és a hazai helyzet, EPINFO 23: (2) 13-16, 2016
Reuter G, Schneider F: Szisztémás fertőzések – enterovírus okozta kéz-láb-száj betegség, In: Nagy E, Sonnevend Á, Reuter G (szerk.) (szerk.) Klinikai mikrobiológiai esetismertetések. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt., 2016. pp. 330-332. (2. átdolgozott kiadás.), 2016
Boros Á, Fenyvesi H, Pankovics P, Bíró H, Phan GT, Delwart E, Reuter G: Secondary structure analysis of swine pasivirus (family Picornaviridae) RNA reveals type-IV IRES and parechovirus-like 3’UTR organization., ARCH VIROL 160: (5) 1363-1366, 2015
Boros Á, Pankovics P, Simmonds P, Pollák E, Mátics R, Phan TG, Delwart E, Reuter G: Genome analysis of a novel, highly divergent picornavirus from common kestrel (Falco tinnunculus): the first non-enteroviral picornavirus with type-I-like IRES, INFECT GENET EVOL 32: 425-431, 2015
de Graaf M, van Beek J, Vennema H, Podkolzin AT, Hewitt J, Bucardo F, Templeton K, Mans J, Nordgren J, Reuter G, Lynch M, Rasmussen LD, Iritani N, Chan MC, Martella V, Ambert-Balay K, Vinjé J, White PA, Koopmans MP: Emergence of a novel GII.17 norovirus – end of the GII.4 era?, EUROSURVEILLANCE 20: (26) 8-15, 2015
Ng TFF, Sachsenröder J, Reuter G, Knowles NJ, Delwart E, Johne R: Rabovirus: a proposed new picornavirus genus that is phylogenetically basal to enteroviruses and sapeloviruses, ARCH VIROL 160: (10) 2569-2575, 2015
Ng TFF, Wellehan JF, Coleman JK, Kondow NO, Deng X, Waltzek TB, Reuter G, Knowles NJ, Delwart E: A tortoise-infecting picornavirus expands the host range of the family Picornaviridae, ARCH VIROL 160: (5) 1319-1323, 2015
Pankovics P, Boros Á, Kiss T, Delwart E, Reuter G: Detection of a mammalian-like astrovirus in bird, European roller (Coracias garrulus), INFECT GENET EVOL 34: 114-121, 2015
Pankovics P, Boros Á, Reuter G: Novel 5’/3’ RACE method for amplification and determination of single-stranded RNAs through double-stranded RNA (dsRNA) intermediates, MOL BIOTECHNOL 57: 974-981, 2015
Reuter G, Boros Á, Tóth Z, Phan TG, Delwart E, Pankovics P: A highly divergent picornavirus in the amphibian, the smooth newt (Lissotriton vulgaris), J GEN VIROL 96: (9) 2607-2613, 2015
Boros Á, Raáb M, Károly É, Karai A, Kátai A, Bolba N, Pankovics P, Reuter G: A cluster of salivirus A1 (Picornaviridae) infections among newborn babies with acute gastroenteritis in a neonatal hospital unit in Hungary, Archives of Virology, 2016
Reuter G, Boros Á, Pál J, Kapusinszky B, Delwart E, Pankovics P: Detection and genome analysis of a novel (dima)rhabdovirus (Riverside virus) from Ochlerotatus sp. mosquitoes in Central Europe, Infection, Genetics and Evolution, 2016
Reuter G: 2. Mikrobiológiai diagnosztika./2.4 Nukleinsav alapú, molekuláris biológiai vizsgáló módszerek., Fertőző betegségek, Medicina Könyvkiadó ZRt., Szerkesztő: Maródi László, 2016
Boros Á, Fenyvesi H, Pankovics P, Bíró H, Phan GT, Delwart E, Reuter G: Secondary structure analysis of swine pasivirus (family Picornaviridae) RNA reveals type-IV IRES and parechovirus-like 3’UTR organization., ARCH VIROL 160: (5) 1363-1366, 2015
Boros Á, Pankovics P, Simmonds P, Pollák E, Mátics R, Phan TG, Delwart E, Reuter G: Genome analysis of a novel, highly divergent picornavirus from common kestrel (Falco tinnunculus): the first non-enteroviral picornavirus with type-I-like IRES, INFECT GENET EVOL 32: 425-431, 2015
Ng TFF, Wellehan JF, Coleman JK, Kondow NO, Deng X, Waltzek TB, Reuter G, Knowles NJ, Delwart E: A tortoise-infecting picornavirus expands the host range of the family Picornaviridae, ARCH VIROL 160: (5) 1319-1323, 2015
Pankovics P, Boros Á, Kiss T, Delwart E, Reuter G: Detection of a mammalian-like astrovirus in bird, European roller (Coracias garrulus), INFECT GENET EVOL 34: 114-121, 2015
Reuter G, Boros Á, Tóth Z, Phan TG, Delwart E, Pankovics P: A highly divergent picornavirus in the amphibian, the smooth newt (Lissotriton vulgaris), J GEN VIROL 96: (9) 2607-2613, 2015
Ng TFF, Sachsenröder J, Reuter G, Knowles NJ, Delwart E, Johne R: Rabovirus: a proposed new picornavirus genus that is phylogenetically basal to enteroviruses and sapeloviruses, ARCH VIROL 160: (10) 2569-2575, 2015
Horváth KB, Pankovics P, Kálmán E, Kádár Z, Battyáni Z, Lengyel Z, Reuter G: Epidemiological, clinicopathological and virological features of Merkel cell carcinomas in Medical Center of University of Pécs, Hungary (2007-2012), PATHOL ONCOL RES 22: (1) 71-77, 2016
Pankovics P, Boros Á, Reuter G: Novel 5’/3’ RACE method for amplification and determination of single-stranded RNAs through double-stranded RNA (dsRNA) intermediates, MOL BIOTECHNOL 57: 974-981, 2015
de Graaf M, van Beek J, Vennema H, Podkolzin AT, Hewitt J, Bucardo F, Templeton K, Mans J, Nordgren J, Reuter G, Lynch M, Rasmussen LD, Iritani N, Chan MC, Martella V, Ambert-Balay K, Vinjé J, White PA, Koopmans MP: Emergence of a novel GII.17 norovirus – end of the GII.4 era?, EUROSURVEILLANCE 20: (26) 8-15, 2015
Pankovics P, Boros Á, Bíró H, Horváth KB, Phan TG, Delwart E, Reuter G: Novel picornavirus in domestic rabbits (Oryctolagus cuniculus var. domestica), INFECT GENET EVOL 37: 117-122, 2016
Hargitai R, Pankovics P, Kertész AM, Bíró H, Boros Á, Phan TG, Delwart E, Reuter G: Detection and genetic characterization of a novel parvovirus distantly related to human bufavirus in domestic pigs, ARCH VIROL161(4): 1033-1037, 2016
Boros Á, Pankovics P, Adonyi Á, Fenyvesi H, Day JM, Phan TG, Delwart E, Reuter G: A diarrheic chicken simultaneously co-infected with multiple picornaviruses:Complete genome analysis of avian picornaviruses representing up to six genera, VIROLOGY 489: 63-74, 2016
Boros Á, Raáb M, Károly É, Karai A, Kátai A, Bolba N, Pankovics P, Reuter G: A cluster of salivirus A1 (Picornaviridae) infections among newborn babies with acute gastroenteritis in a neonatal hospital unit in Hungary, Archives of Virology, 2016
Reuter G, Boros Á, Pál J, Kapusinszky B, Delwart E, Pankovics P: Detection and genome analysis of a novel (dima)rhabdovirus (Riverside virus) from Ochlerotatus sp. mosquitoes in Central Europe, Infection, Genetics and Evolution, 39:336-341, 2016
Reuter G: 2. Mikrobiológiai diagnosztika./2.4 Nukleinsav alapú, molekuláris biológiai vizsgáló módszerek., Fertőző betegségek, 71-79 oldal, Medicina Könyvkiadó ZRt., Szerkesztő: Maródi László, 2016
Knowles N, Reuter G: Chapter 29, Porcine caliciviruses, In: Zimmerman J, Karriker L, Ramirez A, Schwartz K, Stevenson G (szerk.) (szerk.) Diseases of Swine, 11th edition. Hoboken: Wiley-Blackwell Publishing Ltd., 2017. pp. in press., 2017
Reuter G, Knowles N: Chapter 27, Porcine astroviruses, In: Zimmerman J, Karriker L, Ramirez A, Schwartz K, Stevenson G (szerk.) (szerk.) Diseases of Swine, 11th edition. Hoboken: Wiley-Blackwell Publishing Ltd., 2017. pp. in press., 2017
Zell R, Delwart E, Gorbalenya AE, Hovi T, King AMQ, Knowles NJ, Lindberg M, Pallansch MA, Palmenberg AC, Reuter G, Simmonds P, Skern T, Stanway G, Yamashita T: Virus Taxonomy, Classification and Nomenclature of Viruses Xth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses, [hiányzó városnév]: Elsevier Academic Press, 48 p., 2017
Reuter G, Boros Á, Mátics R, Kapusinszky B, Delwart E, Pankovics P: Divergent hepatitis E virus in birds of prey, common kestrel (Falco tinnunculus) and red-footed falcon (Falco vespertinus), Hungary, INFECT GENET EVOL 43: 343-346, 2016
Reuter G, Boros Á, Mátics R, Kapusinszky B, Delwart E, Pankovics P: A novel avian-like hepatitis E virus in wild aquatic bird, little egret (Egretta garzetta), in Hungary, INFECT GENET EVOL 46: 74-77, 2016
Reuter G, Pankovics P, Boros Á: Saliviruses – the first knowledge about a newly discovered human picornavirus, REV MED VIROL 27 (1) : e1904, 2017
Knowles N, Reuter G: Chapter 29, Porcine caliciviruses, In: Zimmerman J, Karriker L, Ramirez A, Schwartz K, Stevenson G (szerk.) (szerk.) Diseases of Swine, 11th edition. Hoboken: Wiley-Blackwell Publishing Ltd., in press., 2019
Reuter G, Knowles N: Chapter 27, Porcine astroviruses, In: Zimmerman J, Karriker L, Ramirez A, Schwartz K, Stevenson G (szerk.) (szerk.) Diseases of Swine, 11th edition. Hoboken: Wiley-Blackwell Publishing Ltd., in press., 2019
Back »