Ciprián Horváth: Cemeteries and grave findings from the Age of the Hungarian Landtaking and the Early Arpadians of County Győr and County Moson  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
111839
Type PUB-K
Principal investigator Révész, László
Title in Hungarian Horváth Ciprián: Győr és Moson megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei
Title in English Ciprián Horváth: Cemeteries and grave findings from the Age of the Hungarian Landtaking and the Early Arpadians of County Győr and County Moson
Keywords in Hungarian könyvkiadás, a honfoglalás kora, kora Árpád-kor, sírleletek, Győr, Moson megye
Keywords in English publishing, the conquest period, early Arpadian age, grave findings, County Győr and County Moson (part of Western Hungary)
Discipline
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)90 %
Ortelius classification: Archaeology
History (Council of Humanities and Social Sciences)10 %
Ortelius classification: History
Panel Publications Panel
Department or equivalent Department of Archeology (University of Szeged)
Starting date 2014-08-01
Closing date 2015-03-31
Funding (in million HUF) 2.546
FTE (full time equivalent) 0.13
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A pályázat célja a K84159-es számú Magyarország honfoglalás kori és Árpád-kori sírleletei című projekt során elkészült harmadik kézirat, azaz egy régészeti és történeti szempontból is rendkívül fontos terület és időszak anyagát feldolgozó kötet, Horváth Ciprián: Győr és Moson megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei című munkájának nyomdai kiadása. A kötet kézirata elkészült, részben megszerkesztett; a PUB-K jelű pályázat támogatásával a munka nyomdai előkészítési és nyomdai költségeit szeretnénk kifizetni.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A kutatás Győr és Moson megyék 10-11. századi történetére szeretne fényt deríteni, olyan kérdések tisztázásával, mint a magyar honfoglalók beköltözésének kérdései, a 10-11. századi anyagi kultúra (tárgyak, temetkezési szokások stb.) tipológiai kérdései vagy a térség településtörténete.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A régész szerző Győr és Moson megyék 10-11. századra datálható mintegy 65 lelőhelyét (temetőit), illetve ezek leletanyagát dolgozta fel. Raktári, adattári, levéltári és szakirodalmi kutásai révén nemcsak a lelőhelyek helyszínének vagy a leletek előkerülésének körülményeit tisztázta, de lemért és leírt, valamint tipológiailag rendszerezett minden 10-11. századra datálható leletet. De foglalkozott e fontos térség temetkezési szokásaival és településtörténetével is, kitérve a terület Keleti-Alpok vidékével való szoros kapcsolataira is. Nem lehet kellően hangsúlyozni, hogy a térség és az időszak a magyar történelem szempontjából milyen fontos.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A magyar történelem szempontjából rendkívül fontos nyugat-magyarországi régió honfoglalás kori és kora Árpád-kori régészeti anyagának felgyűjtése készült most el. A kötetben összegyűjtött és értékelt adatok egyértelművé teszik a magyar honfoglalás és államalapítás kiemelkedő szerepét a régió történetében. A Kárpát-medence és a magyarság régmúltjának jobb megismerése és megértése szempontjából nagyon fontos lenne e kötet megjelentetése, amely valóban reális képet fest a terület 10-11. századi történetéről, anyagi és szellemi kultúrájáról.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The aim of the project is to publish the third completed (finished) manuscript of our four years project (Grave-goods of Hungary from the Age of the Hungarian Landtaking and the Early Arpadians (K84159)). Ciprián Horváth’s book (Cemeteries and grave findings from the Age of the Hungarian Landtaking and the Early Arpadians of County Győr and County Moson) is about a very important region and a very important era. The manuscript is ready to publish, it was edited as well. We would like to finance the press costs of this book with the help of this PUB-K tender.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The aim of this research is to shed light on the history of County Győr and County Moson in the 10th-11th centuries with the help of answering the following questions: in which way did the Hungarian tribes conquest these regions? Or what can we say about the material culture of the 10th-11th century (artefacts, funerary customs etc.) or the settlement system of this region?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

The archaeologist author has collected the data of 65 archaeological sites (cemeteries) dated to 10–11th century. Not only has he cleared the exact position of the sights and the circumstances of the archaeological excavations, but he also has measured and written down all the finds of the 10-11th centuries. He has systematised and evaluated this huge amount of material as well. As a consequense, he has written the complex history of the region based on the archaeological finds of the 10-11th century and he has panned out about the close ties with the region of Eastern Alps. It cannot be stressed enough, how important this region and period are from the respect of the Hungarian history.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

What has been completed here is the collection of the archaeological material of this important western part of Hungary of the landtaking and the early Arpadean period, which has outstanding importance from the respect of the Hungarian history. On the basis of the collected and evaluated data of this volume it becomes obvious that the Hungarian landtaking and foundation of the Hungarian kingdom had an extrem importance in the history of this region. The publishing of this volume, which shows a real picture of the ethnic relations and history of this region in the 10-11th centuries, would be vital from the respect of the better understanding of the history of the Carpathian basin and the Hungarian people.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázatunk (PUB-K 11839) célja a K84159-es számú „Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei” kutatási projektünk keretében elkészült harmadik monográfia: Horváth Ciprián „Győr és Moson megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei” című munkájának megjelentetése volt. (A fő pályázatunk témája a Kárpát-medence honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleleteit feldolgozó korpusz-sorozat munkálatainak folytatását és kiterjesztését foglalja magában. A kutatás során újabb rendkívüli fontosságú térségek leletanyagát dolgoztuk fel: így Erdély, a Partium és a Bánság; a nyíri Mezőség, valamint a tiszaluci temető és a Taktaköz, a kalocsai Sárköz, valamint Győr és Moson megye hasonló korú leletanyagát). Horváth Ciprián munkája 2015 márciusában (pp 509+127 tábla ISBN: 978-963-306-308-8) kijött a nyomdából, a feladatot tehát sikerrel teljesítettük. A kötetből a következő intézményeknek küldtünk példányokat: ELTE Központi Könyvtár, ELTE Régészeti Intézet Könyvtára, SZTE Központi Könyvtár (Klebersberg Könyvtár), SZTE Régészeti Tanszéki Könyvtár, Miskolci Egyetem Központi Könyvátr, PTE Központi Könyvtár, PTE Régészeti Tanszéki Könyvtár, DE Központi Könyvtár, PPKE Központi Könyvtár, PPKE Régészeti Tanszéki Könyvtár, KRE Központi Könyvtár, MNM Könyvtára, MTA Könyvtára, MTA BTK Régészeti Intézetének Könyvtára. Az OSZK-nak elküldtük a köteles példányokat is, valamint eljuttattunk egy példányt az OTKA Irodához is.
Results in English
The aim of our tender is the publication of the third finished monography „Cemeteries and grave findings from the Age of the Hungarian Landtaking and the Early Arpadians of County Győr and County Moson” by Ciprián Horváth of our project (Grave-goods of Hungary from the Age of the Hungarian Landtaking and the Early Arpadians). The topic of our research involves the continuation and extension of the works of the corpus-series on the archaeological grave goods from the period of the Hungarian Conquest and the Early Arpadian Age in the Carpathian Basin. We do research on new important areas, like Transylvania, the „nyíri Mezőség”, the cemeteries of Tiszaluc and the „Taktaköz”, the Sárköz of Kalocsa). Ciprián Horváth’s book has out of print since the march of 2015, so we have completed the task successfully. We have sent copies of this book to the following institutes: Library of ELTE, Library of the Dep. of Arch. of ELTE, Library of Univ. of Szeged, Library of the Dep. of Arch. of Univ. of Szeged, Library of Univ. of Miskolc, Library of Univ. of Pécs, Library of the Dep. of Arch. of Univ. of Pécs, Library of Univ. of Debrecen, Library of Pázmány P. Catholic Univ., Library of the Depart. of Arch. of Pázmány Péter Catholic Univ., Library of Károli G. Univ., Library of the Hungarian Nat. Museum, Library of the HAS, Library of the Arch. Institute of HAS. We have posted the deposit copies for the Hungarian National Library as well, and we have sent a copy to the OTKA Office.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=111839
Decision
Yes

 

List of publications

 
Horváth Ciprián: Győr és Moson honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei, Szeged, 2014
Back »