Experimental investigation of the effects of forestry treatments on the forest site, regeneration and biodiversity  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
111887
Type K
Principal investigator Ódor, Péter
Title in Hungarian Erdészeti fahasználatok termőhelyre, felújulásra és biodiverzitásra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata
Title in English Experimental investigation of the effects of forestry treatments on the forest site, regeneration and biodiversity
Keywords in Hungarian erdőökológia, erdőgazdálkodás, mikroklíma,termőhely, erdei biodiverzitás, terepi kísérlet, felújulás, lágyszárúak, mohák, futóbogarak, gyűrűsférgek
Keywords in English forest ecology, forest management, microclimate, forest site, biodiversity, field experiment, forest regeneration, forest herbs, bryophytes, ground-beetles, annelids
Discipline
Environmental biology, ecotoxicology (Council of Complex Environmental Sciences)80 %
Ortelius classification: Ecology
Forestry (Council of Complex Environmental Sciences)20 %
Ortelius classification: Forest biodiversity
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Institute of Ecology and Botany, Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of Sciences (Centre for Ecological Research)
Participants Aszalós, Réka
Bidló, András
Boros, Gergely
Elek, Zoltán
Kovács, Bence
Samu, Ferenc
Soltész, Zoltán
Tinya, Flóra
Starting date 2015-01-01
Closing date 2019-12-31
Funding (in million HUF) 23.759
FTE (full time equivalent) 12.70
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Egy erdőökológiai kísérlet keretében vizsgáltuk különböző erdészeti beavatkozások (vágásterület, hagyásfacsoport, bontóvágás, lék, zárt idős erdő, mint kontroll) hatását az erdei ökoszisztémára (mikroklíma, talaj, felújulás, aljnövényzet, mohák, futóbogarak, pókok, televényférgek, lószúnyogok) egy gyertyános-kocsánytalan tölgyesben. Megállapítottuk, hogy a lék és a bontóvágás esetében megmarad a mikroklíma és az életközösségek erdei jellege, valamint a lékben további környezeti változások miatt (megnövekedett fénymennyiség és talajnedvesség) kifejezetten nő a biodiverzitás. A vágásterület szélsőséges abiotikus viszonyai a legtöbb erdei életközösséget nagymértékben átalakítják. A hagyásfacsoport bizonyos tekintetben (fény, hőingás, aljnövényzet) képes enyhíteni a vágásterület hatását, de a száraz és meleg talajviszonyok miatt a talajlakó közösségek itt is sérülnek. A felújulás a lékben éppolyan sikeres, mint a vágásterületen. A kutatás igazolja a folyamatos erdőborítás melletti gazdálkodási módok kedvezőbb ökológiai, természetvédelmi és gazdálkodási hatásait.
Results in English
The effects of different forestry treatments (clear-cutting, retention tree group, preparation cutting, gap-cutting, mature closed forest as control) were studied on forest ecosystem (microclimate, soil, regeneration, understory, bryophytes, ground beetles, spiders, enchytraeid worms, crane flies), in the framework of a forest ecological experiment, in a mature oak-hornbeam forest. The gap and preparation cutting maintained the buffered forest microclimate and the forest characteristics of the organism groups. In the gap, the biodiversity considerably increased because of favorable abiotic changes (increased light and soil moisture). The extreme environmental changes of the clear-cut converted and deteriorated the studied organism groups. The retention tree group can partially mitigate the negative effects of the clear-cut (light, air temperature range, understory), but the dry and warm soil conditions deteriorate the soil dwelling assemblages. The regeneration of trees was similarly successful in the gaps than in the clear-cuts. This experiment supports that timber production by continuous cover forestry is more favorable from conservational point of view than rotation forestry system.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=111887
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tinya, F; Ódor, P: Congruence of the spatial pattern of light and understory vegetation in an old-growth, temperate mixed forest, Forest Ecology and Management 381: 84-92., 2016
Kovács B; Tinya F; Ódor, P.: Stand structural drivers of microclimate in mature temperate mixedforests, Agricultural and Forest Meteorology 234: 11-21., 2017
Elek, Z., Kovács, B., Aszalós, R., Boros, G., Samu, F., Tinya, F., Ódor, P.: Taxon-specific responses to different forestry treatments in a temperate forest, Scientific Reports 8, 16990, 2018
Kovács, B., Tinya, F., Guba, E., Németh, Cs., Sass, V., Bidló, A., Ódor, P.: The short-term effects of experimental forestry treatments on site conditions in an oak–hornbeam forest, Forests 9: 406, 2018
Boros, G., Kovács, B., Ódor, P.: Green tree retention enhances negative short-term effects of clear-cutting on enchytraeid assemblages in a temperate forest., Applied Soil Ecology 136: 106-115, 2019
Tinya, F., Kovács, B., Prättälä, A., Farkas, P., Aszalós, R., Ódor, P.: Initial understory response to experimental silvicultural treatments in a temperate oak-dominated forest., European Journal of Forest Research 138: 65-77, 2019
Kovács, B., Tinya, F., Németh, Cs., Ódor, P.: Unfolding the effects of different forestry treatments on microclimate in oak forests: results of a 4-year experiment., Ecological Applications in press., 2020
Tinya, F., Kovács, B., Aszalós, R., Tóth, B., Csépányi, P., Németh, Cs., Ódor, P.: Initial regeneration success of tree species after different forestry treatments in a sessile oak-hornbeam forest., Forest Ecology and Management 459: 117810, 2020
Kovács, B.: Erdei fahasználatok mikroklímára és vegetációra gyakorolt kísérletes vizsgálata., Doktori értekezés. ELTE TTK Biológia Doktori Iskola, 2019
Ódor P: Erdőökológiai kísérlet terepi bemutatója a Pilisben, Erdészeti Lapok 150(11): 337, 2015
Vadas, Á.: Epifiton és epixyl mohafajok túlélésének kísérletes vizsgálata különböző erdészeti kezelések során, OTDK dolgozat, ELTE TTK Biológiai Intézet, 2017
Vadas, Á.: Epifiton és epixyl mohafajok túlélésének kísérletes vizsgálata különböző erdészeti kezelések során, Biológus MSc szakdolgozat. ELTE TTK Biológia Intézet, 2018
Horváth, Cs.V.: Különböző erdészeti fahasználatok aljnövényzetre gyakorolt hatása a beavatkozások utáni negyedik évben., OTDK Dolgozat. ELTE TTK, Budapest., 2019
Horváth, Cs.V.: Különböző erdészeti beavatkozások hatása egy pilisi gyertyános-tölgyes aljnövényzetére., Biológia MSc szakdolgozat. ELTE TTK Biológia Intézet, 2019
Tóth, B.: Nagyvad fajok újulatra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata., Biológia-kémai tanári MSc szakdolgozat. ELTE TTK Biológia Intézet, 2019
Gránitz, Zs.: Erdészeti fahasználatok regenerációra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata, Biológia BSc szakdolgozat. AOTK Biológia Intézet, 2019
Ódor, P., Tinya, F., Kovács, B., Aszalós, R., Bidló, A., Boros, G., Csépányi, P., Elek, Z., Farkas, V., Horváth, Cs.V., Németh, Cs., Soltész, Z., Samu, F., Sass, V., Simon, L., Szenthe, G., Tóth, B., Vadas, Á.: Különböző erdészeti beavatkozások termőhelyre, biodiverzitásra és felújulásra gyakorolt hatása gyertyános tölgyesekben, Erdészeti Lapok 155(1): 8-12, 2020
Ódor P: Erdőökológiai kísérlet terepi bemutatója a Pilisben, Erdészeti Lapok 150(11): 337, 2015
Ódor P; Kovács B: Lophocolea heterophylla májmoha túlélése, különböző mikroklímatikus feltételeket biztosító erdészeti beavatkozások után, III. Aktuális eredmények a kriptogám növények kutatásában. Eger. Absztrakt kötet pp. 26., 2015
Kovács B.; Aszalós R; Bidló A; Boros G; Dombos M; Elek Z; Flórián N; Guba E; Samu F; Sass V; Somay L; Ódor P: Erdészeti fahasználatok termőhelyre, felújulásra és biodiverzitásra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata – egy új kísérlet bemutatása, 10. Magyar Ökológus Kongresszus, Veszprém. Absztrakt Kötet, pp. 83., 2015
Ódor P; Kovács B.: Effect of forestry treatments on microclimate, soil, biodiversity and regeneration in temperate oak-hornbeam forests - an experimental approach, Dynamics, management and conservation of temperate forests. Workshop. University of Copenhagen, Danmark, 2015
Kovács B; Tinya F; Ódor, P.: Stand structural drivers of microclimate in mature temperate mixedforests, Agricultural and Forest Meteorology 234: 11-21., 2017
Tinya, F; Ódor, P: Congruence of the spatial pattern of light and understory vegetation in an old-growth, temperate mixed forest, Forest Ecology and Management 381: 84-92., 2016
Elek, Z; Bérces, S; Szalkovszki, O; Ódor, P: Hogyan segíthet az erdészeti gyakorlat megőrizni a talajfelszíni ragadozó ízeltlábúak diverzitását?, In: Korda, M (szerk.), Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 203-214., 2016
Ódor, P., Boros, G., Elek, Z., Samu, F., Tinya, F., Aszalós, R., Bidló, A., Csépányi, P., Kovács, B.: Effect of forestry treatments on microclimate, regeneration and biodiversity. An experimental study., Oral presentation. IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania, October 24–27 2016, Beijing, China, Abstracts, pp. 232., 2016
Kovács, B; Tinya, F; Ódor, P: Effects of different forest management treatments on micr oclimate. An experimental study., Poster. IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania, October 24–27 2016, Beijing, China, Abstracts, pp. 435., 2016
Boros, G; Kovács, B; Ódor, P.: The effects of forestry treatments on enchytraeid worms (Annelida, Oligochaeta) in a Hungarian sessile oak- hornbeam forest, Poster. IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania, October 24–27 2016, Beijing, China, Abstracts, 414-415., 2016
Kovács, B.: Erdészeti fahasználatok termőhelyre, felújulásra és biodiverzitásra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata. A "Pilisi kísérlet" bemutatása., Előadás. Erdő és biodiverzitás. NAIK ERTI Szeminárium, 2016.09. 07. Sárvár., 2016
Kovács, B.: The effect of management on forest microclimate: observational and experimental approaches., Oral presentation. Student Conference on Conservation Science, MTA centre for Ecological Research, Tihany, Hungary., 2016
Ódor, P.: Erdőökológiai kísérlet a Pilisben, Előadás. Országos Erdészeti Egyesület Visegrádi Helyi Csoport Rendezvénye, Budapest. 2016. február 4., 2016
Boros, G., Kovács, B., Ódor, P.: Experimental investigation of the effects of forestry treatments on the forest site, regeneration, above- and belowground diversity, Oral presentation. Belowground biodiversity in changing environment, Cost Action FP 1305 Workshop, Krakow. book of Abstract pp. 29., 2015
Kovács B; Tinya F; Ódor, P.: Stand structural drivers of microclimate in mature temperate mixedforests, Agricultural and Forest Meteorology 234: 11-21., 2017
Vadas, Á., Kovács, B., Ódor, P.: The effect of different forest management types on the survival rate of epixylic and epiphytic bryophytes, Oral presentation. 4th Conference on Criptogams, Eger, 2017. november 30 – szeptember 1, Acta Biologica Plantarum Agriensis 5: 45., 2017
Tóth, B., Kovács, B., Aszalós, R., Ódor, P.: Nagytestű növényevő fajok és erdészeti fahasználatok együttes hatásának vizsgálata egy pilisi gyertyános-tölgyesben, Poszter. XI. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Eger, 2017. November 2-5, Absztrakt kötet, pp. 149., 2017
Tinya, F., Kovács, B., Aszalós, R., Ódor, P.: Erdészeti kezelések aljnövényzetre gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata, Poszter. XI. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Eger, 2017. November 2-5, Absztrakt kötet, pp. 147., 2017
Kovács, B., Tinya, F., Németh, Cs., Sass, V., Bidló, A., Ódor, P.: Erdészeti fahasználatok termőhelyre gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata, Poszter. XI. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Eger, 2017. November 2-5, Absztrakt kötet, pp. 91., 2017
Elek, Z., Boros, G., Samu, F., Aszalós, R., Tinya, F., Kovács, B., Ódor, P.: Élőlénycsoportok erdészeti kezelésekre adott válasza függ a diszperziós képességüktől: minél kevesebbet mozogsz, annál jobban változol, Poszter. XI. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Eger, 2017. November 2-5, Absztrakt kötet, pp. 64., 2017
Bereczki, K., Németh, Cs., Ódor, P.: Erdészeti fahasználatok hernyópredációra gyakorolt hatásának vizsgálata gyurmából készült álpréda alkalmazásával, Poszter. XI. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Eger, 2017. November 2-5, Absztrakt kötet, pp. 48., 2017
Samu, F., Ódor, P., Elek, Z.: The effects of four forestry treatments on the community structure of spiders, Poster. 30th European Congress of Arachnology. August 20th-25th, 2017, University of Nottingham, Nottingham, UK, Book of Abstract, pp. 105., 2017
Ódor, P., Boros, G., Samu, F., Aszalós, R., Tinya, F., Kovács, B., Elek, Z.: The effects of forestry treatments on the community structure of different organism groups, Oral presentation. 1st International Conference of Community Ecology, 28-29 September 2017, Budapest, Hungary, Book of Abstracts, pp. 68., 2017
Ódor, P., Kovács, B., Tinya, F., Aszalós, R., Boros, G., Elek, Z., Samu, F., Bidló, A., Csépányi, P.: The effects of forestry treatments on microclimate, regeneration and biodiversity, Oral presentation. Wooded rural landscapes: biodiversity, cultural legacy and conservation. 20-22 September, University of Rzeszów, Book of Abstracts, pp. 75., 2017
Kovács, B., Tinya, F., Aszalós, R., Boros, G., Elek, E., Samu, F., Bidló, A., Csépányi, P., Ódor, P.: The effects of forestry treatments on microclimate, regeneration and biodiversity: first results of an experimental study, Oral presentation. 2nd International Conference on Forests, 26-29 April, 2017, Bavarian Forest National Park, Neuschönau, Germany. Book of Abstracts, pp. 17., 2017
Tinya, F., Kovács, B., Prättälä, A., Farkas, P., Ódor, P.: Initial response of the understory to experimental silvicultural treatments in a temperate deciduous forest in Hungary, Poster. 2nd International Conference on Forests, 26-29 April, 2017, Bavarian Forest National Park, Neuschönau, Germany. Book of Abstracts, pp. 102., 2017
Kovács, B., Tinya, F., Guba, E., Németh, Cs., Sass, V., Bidló, A., Ódor, P.: The short-term effects of experimental forestry treatments on site conditions in an oak–hornbeam forest, Forests 9: 406, 2018
Elek, Z., Kovács, B., Aszalós, R., Boros, G., Samu, F., Tinya, F., Ódor, P.: Taxon-specific responses to different forestry treatments in a temperate forest, Scientific Reports 8, 16990, 2018
Tinya, F., Kovács, B., Prättälä, A., Farkas, P., Aszalós, R., Ódor, P.: Initial understory response to experimental silvicultural treatments in a temperate oak-dominated forest., European Journal of Forest Research in press., 2019
Ódor, P., Aszalós, R., Bidló, A., Boros, G., Elek, Z., Kovács, B., Samu, F., Sass, V., Tinya, F., Tóth, B., Vadas, Á.: Effects of forestry treatments on forest site, biodiversity and regeneration, Oral presentation. 5th Forum Carpaticum Conference, Eger. Book of Abstracts, pp. 100., 2018
Ódor, P., Aszalós, R., Boros, G., Elek, Z., Kovács, B., Samu, F., Sass, V., Tinya, F., Tóth, B., Vadas, Á.: Erdészeti fahasználatok termőhelyre, biodiverzitásra és felújulásra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata, Előadás. 11. Magyar Ökológus Kongresszus, Nyíregyháza. Absztraktkötet, pp. 60., 2018
Kovács, B., Tinya, F., Németh, Cs., Ódor, P.: Erdészeti beavatkozások mikroklímára gyakorolt hatásainak kísérletes vizsgálata a Pilisben., Előadás. 11. Magyar Ökológus Kongresszus, Nyíregyháza. Absztraktkötet, pp. 49., 2018
Elek, Z., Bérces, S., Szlavko, A., Ódor, P.: Functional plasticity of ground beetles can presume the changes in their community composition by forestry treatments, Oral presentation. 5th European Congress of Conservation Biology, Jyväskylä, Finland. Book of Abstracts pp. 457., 2018
Tinya, F., Kovács, B., Ódor, P.: Towards a more nature-based silviculture: effects of experimental forestry treatments on forest regeneration in an oak-hornbeam stand., Poster. 5th European Congress of Conservation Biology, Jyväskylä, Finland. Book of Abstracts pp. 72., 2018
Ódor, P., Kovács, B., Boros, G., Samu, F., Aszalós, R., Tinya, F., Elek, Z.: Effects of forestry treatments on forest site conditions and the biodiversity of different organism groups., Oral presentation. 5th European Congress of Conservation Biology, Jyväskylä, Finland. Book of Abstracts pp. 707, 2018
Samu, F ; Elek, Z ; Kovács, B ; Tinya, F ; Aszalós, R ; Bidló, B ; Ódor, P.: Shifts in the community structure of spiders over four years after forestry treatments., Poster. 31st European Congress of Arachnology, Vác, Hungary. Book of Abstracts pp. 116, 2018
Tinya, F., Kovács, B. ; Aszalós, R., Ódor, P.: Erdészeti kezelések aljnövényzetre gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata., Poszter. XII. Aktuális Flóra‐ és Vegetációkutatás a Kárpát‐medencében, Debrecen. Program és összefoglalók pp. 95., 2018
Boros, G., Kovács, B., Ódor, P.: Green tree retention enhances negative short-term effects of clear-cutting on enchytraeid assemblages in a temperate forest., Applied Soil Ecology in press, 2019
Kovács, B.: Az erdei mikroklíma vizsgálata gazdasági erdőkben., Doktori Értekezés. ELTE TTK Biológia Doktori Iskola, Budapest., 2018
Horváth, Cs.: Különböző erdészeti fahasználatok aljnövényzetre gyakorolt hatása a beavatkozások utáni negyedik évben., OTDK Dolgozat. ELTE TTK, Budapest., 2019
Tóth, B.: Nagytestű növényevő fajok és erdészeti fahasználatok együttes hatásának vizsgálata egy pilisi gyertyános-tölgyesben., OTDK Dolgozat. ELTE TTK, Budapest., 2019
Kovács, B; Tinya, F; Ódor, P: Effects of different forest management treatments on microclimate. An experimental study., Poster. IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania, October 24–27 2016, Beijing, China, Abstracts, pp. 435., 2016
Kovács, B.: Erdészeti fahasználatok termőhelyre, felújulásra és biodiverzitásra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata. A "Pilisi kísérlet" bemutatása., Előadás. Erdő és biodiverzitás. NAIK ERTI Szeminárium, 2016.09. 07. Sárvár., 2016
Kovács, B.: The effect of management on forest microclimate: observational and experimental approaches., Oral presentation. Student Conference on Conservation Science, MTA centre for Ecological Research, Tihany, Hungary., 2016
Elek, Z., Ruzickova, J., Ódor, P.: Individual decisions drive the changes in movement patterns of ground beetles between forestry management types in Hungary., Oral presentation. 2nd International Conference of Community Ecology, Bologna, Book of Abstracts, pp. 79., 2019

 

Events of the project

 
2017-02-07 12:09:07
Résztvevők változása
2016-02-05 10:33:19
Résztvevők változása
2014-12-16 09:16:49
Résztvevők változása
Back »