Elimination of micropollutants from underground water by means of membrane separation combined with advanced oxidation processes  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
112096
Type K
Principal investigator László, Zsuzsanna
Title in Hungarian Mélységi vizek szerves mikroszennyezőinek eltávolítása membrántechnikával kapcsolt nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokkal
Title in English Elimination of micropollutants from underground water by means of membrane separation combined with advanced oxidation processes
Keywords in Hungarian membránszűrés, nagyhatékonyságú oxidációs eljárások, víztisztítás
Keywords in English membrane separation, advanced oxidation processes, water treatment
Discipline
Water Management (Council of Physical Sciences)80 %
Ortelius classification: Water treatment
Chemical Engineering (Council of Physical Sciences)20 %
Ortelius classification: Environmental chemistry
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Department of Process Engineering (University of Szeged)
Participants Beszédes, Sándor
Dombi, András
Fazekas, Ákos Ferenc
Hodúr, Cecilia
Kertész, Szabolcs
Lemmer, Balázs
Pappné Sziládi, Katalin
Szabó, Anna
Veréb, Gábor
Starting date 2015-01-01
Closing date 2018-12-31
Funding (in million HUF) 38.100
FTE (full time equivalent) 11.82
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Felszín alatti vízforrásaink, például a termálvizek, vagy az ivóvízforrásul is szolgáló mélységi vizek következtében egyre inkább szennyeződnek igen kis koncentrációba jelen lévő anyagokkal, amelyek közül az egyik potenciális veszélyforrás az ásványi olaj eredetű szennyezések. A kutatás során célul tűztük ki annak vizsgálatát, hogy ezen szennyezők hatékonyan eltávolíthatók-e membránszeparációval, illetve, hogy a membránszűrés hatékonysága (pl. a fluxus) növelhető-e különböző oxidációs előkezelésekkel. Eredményeink az mutatják, hogy az ózonos kezelés önmagában kis hatékonysággal távolítja el a szennyezőanyagokat, ugyanakkor egy kis mértékű ózonos előkezelés megnöveli a membránszeparáció során elérhető fluxust. Hatékonyabb előkezelési módszernek bizonyult a Fenton-reakció, amelyhez hozzájárul a reaktánsok koaguláló-flokkuláló hatása is. A membráneltömődés legeredményesebben a membránfelület fotokatalizátor nanorészecskékkel, illetve szén nanocsövet is tartalmazó nanokompozitokkal való módosítása révén volt csökkenthető. Ez utóbbi eljárás további előnye, hogy a membránfelület hatékonyan tisztítható fotokatalitkus úton. Az egyes eljárások beruházási és működtetési költségeinek figyelembevételével végzett költségbecslés arra világított rá, hogy (azonos szennyezőanyag-eltávolítási hatékonyság mellett) a magas működtetési költségek miatt az ózonos előkezelés költségei a legmagasabbak, míg a módosított membránfelületek alkalmazása gazdasági szempontból a legkedvezőbb.
Results in English
Our groundwater sources, such as thermal waters, or ground water for drinking water, are may be contaminated with substances in very low concentrations, such as mineral oil. The aim of the research was to investigate whether these impurities can be effectively removed by membrane separation or whether the efficiency of membrane filtration (e.g. flux) can be increased by various oxidation pretreatments. Our results show that ozone treatment alone removes pollutants with low efficiency, while short-term pre-treatment increases the increases the available flux during membrane separation. Fenton reaction was to be a more efficient pre-treatment method, due to the coagulating-flocculating effect of the reactants. Membrane fouling could be most effectively reduced by modifying the membrane surface with photocatalytic nanomaterials or carbon nanotube containing nanocomposites. A further advantage of this latter method is that the membrane surface can be effectively cleaned by means of photocatalysis. The cost estimation, taking into consideration the investment and operating costs of each process has highlighted the high cost of ozone pretreatment (with the same removal efficiency), while the application of modified membrane surfaces was found to be the most economic process.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112096
Decision
Yes

 

List of publications

 
Mihály, Zakar ; Ildikó, Kovács ; Péter, Muhi ; Erika, Hanczné-Lakatos ; Gábor, Keszthelyi-Szabó ; Zsuzsanna, László: The effect of advanced oxidation pre-treatment on the membrane filtration parameters of dairy wastewater, HUNGARIAN JOURNAL OF INDUSTRY AND CHEMISTRY 45 : 2 pp. 23-27, 2017
Kálmán, Viktória ; Kertész, Szabolcs ; Beszédes, Sándor ; Pap, Zsolt ; Gyulavári, Tamás ; Hodúr, Cecilia ; László, Zsuzsanna ; Veréb, Gábor: Olajemulziók membránszűrése TiO2/szén-nanocső kompozittal módosított fotokatalitikus membránokkal, XXIV. Nemzetközi Vegyészkonferencia : 24th International Conference on Chemistry Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), p. 132, 2018
Gábor, Veréb ; Júlia, Végh ; Szabolcs, Kertész ; Sándor, Beszédes ; Cecilia, Hodúr ; Zsuzsanna, László: Effects of pre-ozonation on ultrafiltration of oil-in-water emulsions using different hydrophilic and hydrophobic membranes, Ozone and Advanced Oxidation Solutions for Emerging Pollutants of concern to the Water and the Environment - Proceedings, IOA, p. 21, 2018
Veréb, Gábor ; Végh, Júlia ; Kertész, Szabolcs ; Beszédes, Sándor ; Hodúr, Cecilia ; László, Zsuzsanna: Olajemulziók ózonos előkezeléssel intenzifikált ultraszűrésére különböző polimer membránok esetében, XXIV. Nemzetközi Vegyészkonferencia : 24th International Conference on Chemistry Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), (2018) p. 119, 2018
Gábor, Veréb ; Ákos, Fazekas ; Viktória, Kálmán ; Fanni, Redenczki ; Tünde, Dobó ; Mihály, Zakar ; Ildikó, Kovács ; Szabolcs, Kertész ; Sándor, Beszédes ; Cecilia, Hodúr et al.: Utilization of advanced oxidation processes for advanced membrane separation of oil contaminated waters, Book of Abstracts - International Conference on Science, Technology, Engineering and Economy (ICOSTEE 2018), p.82, 2018
Szabolcs, Kertész ; Szabolcs, Szerencsés ; Zita, Seres ; Cecilia, Hodúr ; József, Csanádi ; Gábor, Veréb ; Sándor, Beszédes ; Zsuzsanna, László: Purification of Synthetic Dairy Wastewater by Vibratory Ultra and Nanofiltration, 10th Eastern European IWA Young Water Professionals Conference Zágráb, Horvátország : International Water Association (IWA), (2018) pp. 327-328., 2018
Gábor Veréb, Viktória Kálmán, Tamás Gyulavári, Szabolcs Kertész, Sándor Beszédes, Gábor Kovács, Klára Hernádi, Zsolt Papp, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Advantages of TiO2/carbon Nanotube Modified Photocatalytic Membranes in the Purification of Oil in Water Emulsions, Water science and Technology Water Supply, in press, DOI: 10.2166/ws.2018.172, 2018
Gábor, Veréb ; Norbert, Csizmadia ; Szabolcs, Kertész ; Sándor, Beszédes ; Cecilia, Hodúr ; Zsuzsanna, László: Effects of Humic Acid as Organic Part of Water Matrix on Ozonation/membrane Separation Combined Treatment of oil Contaminated Waters, 10th Eastern European IWA Young Water Professionals Conference Zágráb, Horvátország : International Water Association (IWA), (2018) pp. 179-180., 2018
Veréb, G ; Kovács, I ; Zakar, M ; Kertész, S ; Hodúr, C ; László, Z: Matrix effect in case of purification of oily waters by membrane separation combined with pre-ozonation, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 25 pp. 34976-34984, 2018
I, Kovács ; G, Veréb ; Sz, Kertész ; S, Beszédes ; C, Hodúr ; Zs, László: Investigation of surface and filtration properties of TiO2 coated ultrafiltration polyacrylonitrile membranes, WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 77 : 4 pp. 931-938, 2018
Szabolcs Kertész, Ildikó Kovács, Cecilia Hodúr, Gábor Keszthelyi-Szabó, Gábor Veréb, Zsuzsanna László: Ultrasound membrane hybrid processes for dairy wastewater treatment: pilot-scale analysis, DESALIN WATER TREAT 57: (48-49) 23335-23342, 2016
Kiss Zsolt László, László Zsuzsanna: Előkezelések hatása olajtartalmú szennyvizek membránszűrésére, MEMBRÁNTECHN IP BIOTECHNOL VI: (1) 5-14, 2015
VERÉB Gábor, FILUS Erik Sándor, KOVÁCS Ildikó, KERTÉSZ Szabolcs, BESZÉDES Sándor, HODÚR Cecília, LÁSZLÓ Zsuzsanna: Olajszennyezések ózonos előkezeléssel kombinált membránszűrése desztillált vízben és modell termálvízben, In: MAJDIK Kornélia (szerk.) (szerk.) XXI. Nemzetközi Vegyészkonferencia . Csíksomlyó, Románia, 2015.09.23-2015.09.27. Kiadvány: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), 2015. pp. 83, 2015
Kovács Ildikó, Kertész Szabolcs, Beszédes Sándor, Veréb Gábor, Hodúr Cecilia, László Zsuzsanna: Tio2 Nanorészecskékkel Bevont Membránok Jellemzőinek és Fotokatalitikus Aktivitásának Vizsgálata, In: Alapi Tünde, Ilisz István (szerk.) (szerk.) Proceedings of the 21st International Symposium on Analytical and Environmental Problems. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 2015. pp. 43-47., 2015
Zsolt László, Kiss, Ildikó Kovács, Gábor Veréb, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Treatment of model oily produced water by combined pre-ozonation–microfiltration process, Desalination and Water Treatment, 48-49 SI 23225-23231, 2016
Szabolcs Kertész, Ildikó Kovács, Cecilia Hodúr, Gábor Keszthelyi-Szabó, Gábor Veréb, Zsuzsanna László: Ultrasound membrane hybrid processes for dairy wastewater treatment: pilot-scale analysis, DESALIN WATER TREAT 57: (48-49) 23335-23342, 2016
László Zsuzsanna, Csenki Dorottya Zsuzsanna, Veréb Gábor: Effect of ozonolysis of sunflower oil on biodiesel properties, In: Paola Pittia, Gerhard Schleining, Cristina L M Silva, Lilia Neri, Anita Habershuber (szerk.) (szerk.) Book of Abstracts 4th International ISEKI Food Conference: Responsible Research and Innovation in the Food Value Chain. Bécs: BOKU, 2016. pp. 206.
Book of Abstracts 4th International ISEKI Food Conference, 2016
Gábor VERÉB, Renáta BOZÓKI, Mihály ZAKAR, Ildikó KOVÁCS, Cecília HODÚR, Zsuzsanna LÁSZLÓ: PURIFICATION OF OIL CONTAMINATED WATER BY DIFFERENT ADVANCED OXIDATION PROCESSES COMBINED WITH MEMBRANE FILTRATION, In: Gábor Keszthelyi-Szabó, Cecília Hodúr, Judit Krisch (szerk.) (szerk.) International Conference on Science and Technique Based on Applied and Fundamental Research (ICoSTAF'16): Book of Abstracts. Szeged: University of Szeged Faculty of Engineering, 2016. pp. 44a., 2016
Zsuzsanna László, Zoltán Csetle, Viktor Bleskanj, Zita Seres, Cecilia Hodúr: Effect of ozone pretreatment of sugar industrial waste water on microfiltration parameters, In: Gábor Keszthelyi-Szabó, Cecília Hodúr, Judit Krisch (szerk.) (szerk.) International Conference on Science and Technique Based on Applied and Fundamental Research (ICoSTAF'16): Book of Abstracts. Szeged: University of Szeged Faculty of Engineering, 2016. pp. 30., 2016
Ildikó Kovács, Szabolcs Kertész, Gábor Veréb, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: TiO2 COATED MEMBRANE SURFACE CHARACTERISATION WITH CONTACT ANGLE MEASUREMENTS, In: Alapi Tünde , István Ilisz (szerk.) (szerk.) Proccedings of the 22nd International Symposium on Analytical and Environmental Problems. Szeged: University of Szeged, 2016. pp. 45-48., 2016
Ildikó Kovács, Gábor Veréb, Szabolcs Kertész, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Surface characteristics of TiO2 coated ultrafiltration membranes, In: Berkesné Rodek Nóra, Barabás Enikő III. Soós Ernő Tudományos Konferencia – Víz- és szennyvízkezelés az iparban. Nagykanizsa: Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ, 2016. pp. 15., 2016
Veréb Gábor, Bozóki Renáta, Kovács Ildikó, Kertész Szabolcs, Hodúr Cecilia, László Zsuzsanna: TREATMENT OF OIL CONTAMINATED WATERS BY (PHOTO-)FENTON REACTION AND THEIR EFFECTS ON MEMBRANE FILTRATION, In: Alapi Tünde , István Ilisz (szerk.) (szerk.) Proccedings of the 22nd International Symposium on Analytical and Environmental Problems. Szeged: University of Szeged, 2016. pp. 57-60., 2016
Zakar Mihály, Veréb Gábor, Hodúr Cecília, Keszthelyi-Szabó Gábor, Lakatos Erika, László Zsuzsanna: PURIFICATION OF INDUSTRIAL WASTEWATER WITH THE COMBINATION OF OZONATION AND MEMBRANE SEPARATION, In: Alapi Tünde , István Ilisz (szerk.) (szerk.) Proccedings of the 22nd International Symposium on Analytical and Environmental Problems. Szeged: University of Szeged, 2016. pp. 53-56., 2016
Kovács I, Beszédes S, Kertész S, Veréb G, Hodúr C, Papp I Z, Kukovecz Á, László Z: Investigation of titanium-dioxide coatings on membrane filtration properties, STUD UNIV BABES-BOLYAI CHEM 62: (1) 249-259, 2017
Ildikó Kovács, Szabolcs Kertész, Gábor Veréb, Ibolya Zita Papp, Ákos Kukovecz, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Membrane fouling control by means of TiO2 coating during model dairy wastewater filtration, DESALIN WATER TREAT 73: 415-421, 2017
Gábor Veréb, Mihály Zakar, Ildikó Kovács, Katalin Pappné Sziládi, Szabolcs Kertész, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Effects of pre-ozonation in case of microfiltration of oil contaminated waters using polyethersulfone membrane at various filtration conditions, DESALIN WATER TREAT 73: 409-414, 2017
Gábor Veréb, Renáta Bozóki, Ildikó Kovács, Szabolcs Kertész, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Effects of Photo-Fenton Pre-Treatment of Crude Oil Contaminated Water on Membrane Microfiltration, In: Maryna Feierabend, Olha Novytska, Vince Bakos (szerk.) (szerk.) Conference Proceedings of 9th Eastern European Young Water Professionals Conference: Uniting Europe for Clean Water: Cross-Border Cooperation of Old, New and Candidate Countries of EU for identifying problems, finding causes and solutions. Budapest, Magyarország, 2017.05.24-2017.05.27. Kiadvány: 2017. pp. 682-689., 2017
Gábor Veréb, Ildikó Kovács, Tünde Dobó, Szabolcs Kertész, Mónika Vörös, László Manczinger, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF UV-C AND NEAR UV LIGHT SOURCES USED IN PHOTOCATALYTIC MEMBRANEREACTORS, In: Josef Krysa (szerk.) (szerk.) 5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP5): Book of abstracts. Prague: University of Chemistry and Technology (UCT), 2017. pp. 439., 2017
Gábor Veréb, Lilla Nagy, Szabolcs Kertész, Ildikó Kovács, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Highly efficient purification of finely dispersed oil contaminated waters by coagulation/flocculation method and effects on membrane filtration, STUD UNIV BABES-BOLYAI CHEM 62: 259-270, 2017
M Zakar, E Lakatos, G Keszthelyi-Szabó, Zs László: PURIFICATION OF DAIRY WASTEWATERS BY ADVANCED OXIDATION PROCESSES AND MEMBRANE FILTRATION, REV FAC ENG ANALECTA TECH SZEGED 11: (1) 32-38, 2017
Gábor Veréb, Norbert Csizmadia, Szabolcs Kertész, Sándor Beszédes, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: A vízmátrix szerves- és szervetlen összetevőinek hatásai kőolajjal szennyezett vizek ózonkezeléssel és membránszűréssel történő kombinált kezelésére, In: Tünde Alapi, István Ilisz (szerk.) (szerk.) Proceedings of the 23rd International Symposium on Analytical and Environmental Problems. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 2017. pp. 522-527., 2017
Tünde Dobó, Gábor Veréb, Ildikó Kovács, Szabolcs Kertész, Mónika Vörös, László Manczinger, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Fotokatalitikus membránreaktorok: UV-C és UV-A fénnyel történő gerjesztések alkalmazhatóságának összehasonlítása, In: Tünde Alapi, István Ilisz (szerk.) (szerk.) Proceedings of the 23rd International Symposium on Analytical and Environmental Problems. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 2017. pp. 528-533., 2017
Gábor Veréb, Zoltán Mikó, Szabolcs Kertész, Ildikó Kovács, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Koagulált TiO2 nanorészecskék alkalmazása, In: MAJDIK Kornélia (szerk.) (szerk.) XXIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia: 23rd International Conference on Chemistry. Déva, Románia, 2017.10.25-2017.10.28. Kiadvány: Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), 2017. pp. 128, 2017
Tünde Dobó, Szabolcs Kertész, Ildikó Kovács, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László, Gábor Veréb: Fotokatalitikusan aktív membránfelületek alkalmazása olajszennyezett vizek kezelésére, In: MAJDIK Kornélia (szerk.) (szerk.) XXIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia: 23rd International Conference on Chemistry. Déva, Románia, 2017.10.25-2017.10.28. Kiadvány: Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), 2017. pp. 131, 2017
Kovács Ildikó, Veréb Gábor, Kertész Szabolcs, Hodúr Cecilia, László Zsuzsanna: Fouling mitigation and cleanability of TiO2 photocatalyst-modified PVDF membranes during ultrafiltration of model oily wastewater with different salt contents, Environmetnal Science and Pollution Research, pp. 34912-34921, 2017
Ákos, Fazekas ; Gábor, Veréb ; Sándor, Beszédes ; Cecilia, Hodúr ; Zsuzsanna, László ; Kertész, Szabolcs: Fenton and different light source assisted photo-Fenton reactions for the purification of real thermal wastewater, Book of Abstracts - International Conference on Science, Technology, Engineering and Economy (ICOSTEE 2018) Szeged, Magyarország: Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar,, 2018
Ákos, Fazekas ; Gábor, Veréb ; Szabolcs, Kertész ; Sándor, Beszédes ; Cecilia, Hodúr ; Zsuzsanna, László: COMPARISON OF DIFFERENT ADVANCED OXIDATION PROCESSES USED TO THE DECOMPOSITION OF ORGANIC POLLUTANTS IN REAL THERMAL WASTEWATER, Ozone and Advanced Oxidation Solutions for Emerging Pollutants of concern to the Water and the Environment - Proceedings, IOA, pp 116-123., 2018
Szabolcs, Kertész ; Dzsenifer, Garai ; Mihály, Zakar ; Cecilia, Hodúr ; Gábor, Veréb ; Sándor, Beszédes ; Zita, Šereš ; Zsuzsanna, László: Examination of different pretreatment methods treating model wastewater, Book of Abstracts - International Conference on Science, Technology, Engineering and Economy (ICOSTEE 2018) SZTE Mérnöki Kar, p 50., 2018
Zoltán, Jákói ; Cecilia, Hodúr ; Zsuzsanna, László ; Sándor, Beszédes: Detection of the efficiency of microwave–oxidation process for meat industry wastewater by dielectric measurement, WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 78 : 10 pp. 2141-2148, 2018
Szabolcs, Kertész ; Dzsenifer, Garai ; Mihály, Zakar ; Cecilia, Hodúr ; József, Csanádi ; Gábor, Veréb ; Sándor, Beszédes ; Zita, Šereš ; Zsuzsanna, László: Pretreatment methods for model dairy wastewater organic load decreasing, 4th International Congress Food Technology, Quality and Safety Abstract Book Novi Sad, Szerbia : University of Novi Sad, Institute of Food Technology, (2018) p. 52, 2018
Mihály, Zakar ; Imre, Dániel Farkas ; Szabolcs, Kertész ; Erika, Hanczné-Lakatos ; Gábor, Keszthelyi-Szabó ; Zita, Šereš ; Zsuzsanna, László: Investigation of the effect of ozone pretreatment in the membrane filtration of real dairy wastewater, Book of Abstracts - International Conference on Science, Technology, Engineering and Economy (ICOSTEE 2018), 2018
I. Kovács, G. Veréb, Sz. Kertész, S. Beszédes, C. Hodúr, Zs. László: Investigation of surface and filtration properties of TiO2 coated ultrafiltration polyacrylonitrile membranes, Water science and technology, Available Online 5 December 2017, wst2017610; DOI: 10.2166/wst.2017.610, 2017
I Kovács, K Szabó, C Hodúr, Sz Kertész, S Beszédes, G Veréb, Zs László: Effect of Fenton-reaction pre-treatment on membrane filtration parameters of dairy wastewater, In: Magó László, Kurják Zoltán (szerk.) (szerk.) IV. Synergy International Conference - Engineering, Agriculture and Green Industry Innovation: Book of Abstracts. Gödöllő: Szent István University, 2015. pp. 68., 2015
Ildikó Kovács, Szabolcs Kertész, Sándor Beszédes, Cecilia Hodúr, Ibolya Zita Papp, Ákos Kukovecz, Zsuzsanna László: Removal of Acid red 1 by TiO2 nanoparticles coated polyethersulfone membrane under UV irradiation, In: The International Ozone Association (szerk.) (szerk.) Ozone and Advanced Oxidation Leading-edge science and technologies Proseedings: 22nd World Congress & Exibition. Barcelona: International Ozone Association, 2015. pp. 10.2-1-10.2-6., 2015
Kiss Zsolt László, László Zsuzsanna: Előkezelések hatása olajtartalmú szennyvizek membránszűrésére, MEMBRÁNTECHN IP BIOTECHNOL VI: (1) 5-14, 2015
Kovács Ildikó, Kertész Szabolcs, Beszédes Sándor, Veréb Gábor, Hodúr Cecilia, László Zsuzsanna: Tio2 Nanorészecskékkel Bevont Membránok Jellemzőinek és Fotokatalitikus Aktivitásának Vizsgálata, In: Alapi Tünde, Ilisz István (szerk.) (szerk.) Proceedings of the 21st International Symposium on Analytical and Environmental Problems. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 2015. pp. 43-47., 2015
VERÉB Gábor, FILUS Erik Sándor, KOVÁCS Ildikó, KERTÉSZ Szabolcs, BESZÉDES Sándor, HODÚR Cecília, LÁSZLÓ Zsuzsanna: Olajszennyezések ózonos előkezeléssel kombinált membránszűrése desztillált vízben és modell termálvízben, In: MAJDIK Kornélia (szerk.) (szerk.) XXI. Nemzetközi Vegyészkonferencia . Csíksomlyó, Románia, 2015.09.23-2015.09.27. Kiadvány: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), 2015. pp. 83, 2015
Zsolt László Kiss, Ildikó Kovács, Gábor Veréb, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Treatment of model oily produced water by combined preozonation-microfiltration process, In: EUROMED Desalination for Clean Water and Energy: Cooperation among Mediterranean Countries of Europe and the MENA Region. Palermo, Olaszország, 2015.05.10-2015.05.14. Kiadvány: 2015. pp. 67, 2015
Zsolt László, Kiss, Ildikó Kovács, Gábor Veréb, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Treatment of model oily produced water by combined pre-ozonation–microfiltration process, Desalination and Water Treatment, doi: 10.1080/19443994.2015.1109754, 2015
Zsolt László, Kiss, Ildikó Kovács, Gábor Veréb, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Treatment of model oily produced water by combined pre-ozonation–microfiltration process, Desalination and Water Treatment, 48-49 SI 23225-23231, 2016
Gábor Veréb, Mihály Zakar, Ildikó Kovács, Katalin Pappné Sziládi, Szabolcs Kertész, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Effects of pre-ozonation in case of microfiltration of oil contaminated waters using polyethersulfone membrane at various filtration conditions, In: Desalination for the Environment Clean Water and Energy . Róma, Olaszország, 2016.05.22-2016.05.26. Kiadvány: Róma: 2016. pp. 181, 2016
Gábor VERÉB, Renáta BOZÓKI, Mihály ZAKAR, Ildikó KOVÁCS, Cecília HODÚR, Zsuzsanna LÁSZLÓ: PURIFICATION OF OIL CONTAMINATED WATER BY DIFFERENT ADVANCED OXIDATION PROCESSES COMBINED WITH MEMBRANE FILTRATION, In: Gábor Keszthelyi-Szabó, Cecília Hodúr, Judit Krisch (szerk.) (szerk.) International Conference on Science and Technique Based on Applied and Fundamental Research (ICoSTAF'16): Book of Abstracts. Szeged: University of Szeged Faculty of Engineering, 2016. pp. 44a., 2016
I Kovács, G Veréb, S Beszédes, Sz Kertész, C Hodúr, Zs László: TiO2 COATED POLYACRYLONITRILE MEMBRANE'S APPLICATION TO TREAT OILY WASTEWATER, In: Zdenek Palaty (szerk.) (szerk.) PERMEA - Internatinal Conference on Membrane Processes. Prague: Czech Membrane Platform, 2016. pp. 61., 2016
Ildikó Kovács, Gábor Veréb, Szabolcs Kertész, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Surface characteristics of TiO2 coated ultrafiltration membranes, In: Berkesné Rodek Nóra, Barabás Enikő III. Soós Ernő Tudományos Konferencia – Víz- és szennyvízkezelés az iparban. Nagykanizsa: Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ, 2016. pp. 15., 2016
Ildikó KOVÁCS, Sándor BESZÉDES, Szabolcs KERTÉSZ, Gábor VERÉB, Cecilia HODÚR, Zsuzsanna LÁSZLÓ: PURIFICATION OF MODEL DAIRY WASTEWATER BY ADVANCED OXIDATION PROCESSES COMBINED WITH MEMBRANE FILTRATION, In: Gábor Keszthelyi-Szabó, Cecília Hodúr, Judit Krisch (szerk.) (szerk.) International Conference on Science and Technique Based on Applied and Fundamental Research (ICoSTAF'16): Book of Abstracts. Szeged: University of Szeged Faculty of Engineering, 2016. pp. 27., 2016
Ildikó Kovács, Szabolcs Kertész, Gábor Veréb, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Effects of heterogeneous photocatalysis on membrane filtration properties using TiO2 coated membranes, In: Desalination for the Environment Clean Water and Energy . Róma, Olaszország, 2016.05.22-2016.05.26. Kiadvány: Róma: 2016. pp. 136-137., 2016
Ildikó Kovács, Szabolcs Kertész, Gábor Veréb, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: TiO2 COATED MEMBRANE SURFACE CHARACTERISATION WITH CONTACT ANGLE MEASUREMENTS, In: Alapi Tünde , István Ilisz (szerk.) (szerk.) Proccedings of the 22nd International Symposium on Analytical and Environmental Problems. Szeged: University of Szeged, 2016. pp. 45-48., 2016
KOVÁCS Ildikó, Dr BESZÉDES Sándor, Dr KERTÉSZ Szabolcs, Dr Veréb Gábor, Prof Dr HODÚR Cecilia, Dr LÁSZLÓ Zsuzsanna: TiO2 réteg vastagságának optimalizálása, és hatása a membránszűrés paramétereire, In: MAJDIK Kornélia (szerk.) (szerk.) XXII. Nemzetközi Vegyészkonferencia . Temesvár, Románia, 2016.11.03-2016.11.06. Kiadvány: Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania (HTSST), 2016. pp. 97, 2016
László Zsuzsanna, Csenki Dorottya Zsuzsanna, Veréb Gábor: Effect of ozonolysis of sunflower oil on biodiesel properties, In: Paola Pittia, Gerhard Schleining, Cristina L M Silva, Lilia Neri, Anita Habershuber (szerk.) (szerk.) Book of Abstracts 4th International ISEKI Food Conference: Responsible Research and Innovation in the Food Value Chain. Bécs: BOKU, 2016. pp. 206.
Book of Abstracts 4th International ISEKI Food Conference, 2016
Mihály ZAKAR, Gábor VERÉB, Ildikó KOVÁCS, Cecília HODÚR, Zsuzsanna LÁSZLÓ: APPLYING OZONIZATION AS PRE- OR PRO-TREATMENT COMBINED WITH MEMBRANE FILTRATION FOR THE PURIFICATION OF OIL CONTAMINATED WATERS, In: Gábor Keszthelyi-Szabó, Cecília Hodúr, Judit Krisch (szerk.) (szerk.) International Conference on Science and Technique Based on Applied and Fundamental Research (ICoSTAF'16): Book of Abstracts. Szeged: University of Szeged Faculty of Engineering, 2016. pp. 54b., 2016
Szabolcs Kertész, Ildikó Kovács, Cecilia Hodúr, Gábor Keszthelyi-Szabó, Gábor Veréb, Zsuzsanna László: Ultrasound membrane hybrid processes for dairy wastewater treatment: pilot-scale analysis, DESALIN WATER TREAT in press: , 2016
Veréb Gábor, Bozóki Renáta, Kovács Ildikó, Kertész Szabolcs, Hodúr Cecilia, László Zsuzsanna: TREATMENT OF OIL CONTAMINATED WATERS BY (PHOTO-)FENTON REACTION AND THEIR EFFECTS ON MEMBRANE FILTRATION, In: Alapi Tünde , István Ilisz (szerk.) (szerk.) Proccedings of the 22nd International Symposium on Analytical and Environmental Problems. Szeged: University of Szeged, 2016. pp. 57-60., 2016
Veréb Gábor, Nagy Lilla, Kovács Ildikó, Kertész Szabolcs, Hodúr Cecilia, László Zsuzsanna: Purification of oil contaminated waters by coagulation/flocculation, membrane filtration and combined methods, In: MAJDIK Kornélia (szerk.) (szerk.) XXII. Nemzetközi Vegyészkonferencia . Temesvár, Románia, 2016.11.03-2016.11.06. Kiadvány: Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania (HTSST), 2016. pp. 114, 2016
Zakar M, Veréb G., Hodúr C., Keszthelyi-Szabó G., Lakatos Erika, László Zs. : Élelmiszeripari szennyvizek kezelése ózonkezelés és membránszeparáció kombinálásával, In: Szalka Éva, Bali Papp Ágnes (szerk.) (szerk.) XXXVI. Óvári Tudományos Nap: Hagyomány és innováció az agrár- és élelmiszergazdaságban I-II. Mosonmagyaróvár: Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, 2016. pp. 141-148., 2016
Zakar Mihály, Veréb Gábor, Hodúr Cecília, Keszthelyi-Szabó Gábor, Lakatos Erika, László Zsuzsanna: PURIFICATION OF INDUSTRIAL WASTEWATER WITH THE COMBINATION OF OZONATION AND MEMBRANE SEPARATION, In: Alapi Tünde , István Ilisz (szerk.) (szerk.) Proccedings of the 22nd International Symposium on Analytical and Environmental Problems. Szeged: University of Szeged, 2016. pp. 53-56., 2016
Zsuzsanna László, Zoltán Csetle, Viktor Bleskanj, Zita Seres, Cecilia Hodúr: Effect of ozone pretreatment of sugar industrial waste water on microfiltration parameters, In: Gábor Keszthelyi-Szabó, Cecília Hodúr, Judit Krisch (szerk.) (szerk.) International Conference on Science and Technique Based on Applied and Fundamental Research (ICoSTAF'16): Book of Abstracts. Szeged: University of Szeged Faculty of Engineering, 2016. pp. 30., 2016
Kiss Zsolt László, László Zsuzsanna: Előkezelések hatása olajtartalmú szennyvizek membránszűrésére, MEMBRÁNTECHN IP BIOTECHNOL VI: (1) 5-14, 2015
I Kovács, K Szabó, C Hodúr, Sz Kertész, S Beszédes, G Veréb, Zs László: Effect of Fenton-reaction pre-treatment on membrane filtration parameters of dairy wastewater, In: Magó László, Kurják Zoltán (szerk.) (szerk.) IV. Synergy International Conference - Engineering, Agriculture and Green Industry Innovation: Book of Abstracts. Gödöllő: Szent István University, 2015. pp. 68., 2015
Kovács Ildikó, Kertész Szabolcs, Beszédes Sándor, Veréb Gábor, Hodúr Cecilia, László Zsuzsanna: Tio2 Nanorészecskékkel Bevont Membránok Jellemzőinek és Fotokatalitikus Aktivitásának Vizsgálata, In: Alapi Tünde, Ilisz István (szerk.) (szerk.) Proceedings of the 21st International Symposium on Analytical and Environmental Problems. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 2015. pp. 43-47., 2015
Zsolt László, Kiss, Ildikó Kovács, Gábor Veréb, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Treatment of model oily produced water by combined pre-ozonation–microfiltration process, Desalination and Water Treatment, 48-49 SI 23225-23231, 2016
Ildikó KOVÁCS, Sándor BESZÉDES, Szabolcs KERTÉSZ, Gábor VERÉB, Cecilia HODÚR, Zsuzsanna LÁSZLÓ: PURIFICATION OF MODEL DAIRY WASTEWATER BY ADVANCED OXIDATION PROCESSES COMBINED WITH MEMBRANE FILTRATION, In: Gábor Keszthelyi-Szabó, Cecília Hodúr, Judit Krisch (szerk.) (szerk.) International Conference on Science and Technique Based on Applied and Fundamental Research (ICoSTAF'16): Book of Abstracts. Szeged: University of Szeged Faculty of Engineering, 2016. pp. 27., 2016
László Zsuzsanna, Csenki Dorottya Zsuzsanna, Veréb Gábor: Effect of ozonolysis of sunflower oil on biodiesel properties, In: Paola Pittia, Gerhard Schleining, Cristina L M Silva, Lilia Neri, Anita Habershuber (szerk.) (szerk.) Book of Abstracts 4th International ISEKI Food Conference: Responsible Research and Innovation in the Food Value Chain. Bécs: BOKU, 2016. pp. 206.
Book of Abstracts 4th International ISEKI Food Conference, 2016
Mihály ZAKAR, Gábor VERÉB, Ildikó KOVÁCS, Cecília HODÚR, Zsuzsanna LÁSZLÓ: APPLYING OZONIZATION AS PRE- OR PRO-TREATMENT COMBINED WITH MEMBRANE FILTRATION FOR THE PURIFICATION OF OIL CONTAMINATED WATERS, In: Gábor Keszthelyi-Szabó, Cecília Hodúr, Judit Krisch (szerk.) (szerk.) International Conference on Science and Technique Based on Applied and Fundamental Research (ICoSTAF'16): Book of Abstracts. Szeged: University of Szeged Faculty of Engineering, 2016. pp. 54b., 2016
Gábor VERÉB, Renáta BOZÓKI, Mihály ZAKAR, Ildikó KOVÁCS, Cecília HODÚR, Zsuzsanna LÁSZLÓ: PURIFICATION OF OIL CONTAMINATED WATER BY DIFFERENT ADVANCED OXIDATION PROCESSES COMBINED WITH MEMBRANE FILTRATION, In: Gábor Keszthelyi-Szabó, Cecília Hodúr, Judit Krisch (szerk.) (szerk.) International Conference on Science and Technique Based on Applied and Fundamental Research (ICoSTAF'16): Book of Abstracts. Szeged: University of Szeged Faculty of Engineering, 2016. pp. 44a., 2016
Zsuzsanna László, Zoltán Csetle, Viktor Bleskanj, Zita Seres, Cecilia Hodúr: Effect of ozone pretreatment of sugar industrial waste water on microfiltration parameters, In: Gábor Keszthelyi-Szabó, Cecília Hodúr, Judit Krisch (szerk.) (szerk.) International Conference on Science and Technique Based on Applied and Fundamental Research (ICoSTAF'16): Book of Abstracts. Szeged: University of Szeged Faculty of Engineering, 2016. pp. 30., 2016
Ildikó Kovács, Szabolcs Kertész, Gábor Veréb, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: TiO2 COATED MEMBRANE SURFACE CHARACTERISATION WITH CONTACT ANGLE MEASUREMENTS, In: Alapi Tünde , István Ilisz (szerk.) (szerk.) Proccedings of the 22nd International Symposium on Analytical and Environmental Problems. Szeged: University of Szeged, 2016. pp. 45-48., 2016
Zakar M, Veréb G., Hodúr C., Keszthelyi-Szabó G., Lakatos Erika, László Zs. : Élelmiszeripari szennyvizek kezelése ózonkezelés és membránszeparáció kombinálásával, In: Szalka Éva, Bali Papp Ágnes (szerk.) (szerk.) XXXVI. Óvári Tudományos Nap: Hagyomány és innováció az agrár- és élelmiszergazdaságban I-II. Mosonmagyaróvár: Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, 2016. pp. 141-148., 2016
Ildikó Kovács, Gábor Veréb, Szabolcs Kertész, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Surface characteristics of TiO2 coated ultrafiltration membranes, In: Berkesné Rodek Nóra, Barabás Enikő III. Soós Ernő Tudományos Konferencia – Víz- és szennyvízkezelés az iparban. Nagykanizsa: Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ, 2016. pp. 15., 2016
Veréb Gábor, Bozóki Renáta, Kovács Ildikó, Kertész Szabolcs, Hodúr Cecilia, László Zsuzsanna: TREATMENT OF OIL CONTAMINATED WATERS BY (PHOTO-)FENTON REACTION AND THEIR EFFECTS ON MEMBRANE FILTRATION, In: Alapi Tünde , István Ilisz (szerk.) (szerk.) Proccedings of the 22nd International Symposium on Analytical and Environmental Problems. Szeged: University of Szeged, 2016. pp. 57-60., 2016
Zakar Mihály, Veréb Gábor, Hodúr Cecília, Keszthelyi-Szabó Gábor, Lakatos Erika, László Zsuzsanna: PURIFICATION OF INDUSTRIAL WASTEWATER WITH THE COMBINATION OF OZONATION AND MEMBRANE SEPARATION, In: Alapi Tünde , István Ilisz (szerk.) (szerk.) Proccedings of the 22nd International Symposium on Analytical and Environmental Problems. Szeged: University of Szeged, 2016. pp. 53-56., 2016
Gábor Veréb, Ildikó Kovács, Tünde Dobó, Szabolcs Kertész, Mónika Vörös, László Manczinger, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF UV-C AND NEAR UV LIGHT SOURCES USED IN PHOTOCATALYTIC MEMBRANEREACTORS, In: Josef Krysa (szerk.) (szerk.) 5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP5): Book of abstracts. Prague: University of Chemistry and Technology (UCT), 2017. pp. 439., 2017
Gábor Veréb, Lilla Nagy, Szabolcs Kertész, Ildikó Kovács, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Highly efficient purification of finely dispersed oil contaminated waters by coagulation/flocculation method and effects on membrane filtration, STUD UNIV BABES-BOLYAI CHEM 62: 259-270, 2017
Gábor Veréb, Mihály Zakar, Ildikó Kovács, Katalin Pappné Sziládi, Szabolcs Kertész, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Effects of pre-ozonation in case of microfiltration of oil contaminated waters using polyethersulfone membrane at various filtration conditions, DESALIN WATER TREAT 73: 409-414, 2017
Gábor Veréb, Norbert Csizmadia, Szabolcs Kertész, Sándor Beszédes, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: A vízmátrix szerves- és szervetlen összetevőinek hatásai kőolajjal szennyezett vizek ózonkezeléssel és membránszűréssel történő kombinált kezelésére, In: Tünde Alapi, István Ilisz (szerk.) (szerk.) Proceedings of the 23rd International Symposium on Analytical and Environmental Problems. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 2017. pp. 522-527., 2017
Gábor Veréb, Renáta Bozóki, Ildikó Kovács, Szabolcs Kertész, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Effects of Photo-Fenton Pre-Treatment of Crude Oil Contaminated Water on Membrane Microfiltration, In: Maryna Feierabend, Olha Novytska, Vince Bakos (szerk.) (szerk.) Conference Proceedings of 9th Eastern European Young Water Professionals Conference: Uniting Europe for Clean Water: Cross-Border Cooperation of Old, New and Candidate Countries of EU for identifying problems, finding causes and solutions. Budapest, Magyarország, 2017.05.24-2017.05.27. Kiadvány: 2017. pp. 682-689., 2017
Gábor Veréb, Zoltán Mikó, Szabolcs Kertész, Ildikó Kovács, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Koagulált TiO2 nanorészecskék alkalmazása, In: MAJDIK Kornélia (szerk.) (szerk.) XXIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia: 23rd International Conference on Chemistry. Déva, Románia, 2017.10.25-2017.10.28. Kiadvány: Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), 2017. pp. 128, 2017
I Kovács, G Veréb, Sz Kertész, S Beszédes, C Hodúr, Zs László: Investigation of Surface and Filtration Properties of TiO2 Coated Ultrafiltration Polyacrylonitrile Membranes, In: Maryna Feierabend, Olha Novytska, Vince Bakos (szerk.) (szerk.) Conference Proceedings of 9th Eastern European Young Water Professionals Conference: Uniting Europe for Clean Water: Cross-Border Cooperation of Old, New and Candidate Countries of EU for identifying problems, finding causes and solutions. Budapest, Magyarország, 2017.05.24-2017.05.27. Kiadvány: 2017. pp. 607-614., 2017
Ildikó Kovács, Szabolcs Kertész, Gábor Veréb, Ibolya Zita Papp, Ákos Kukovecz, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Membrane fouling control by means of TiO2 coating during model dairy wastewater filtration, DESALIN WATER TREAT 73: 415-421, 2017
Kovács I, Beszédes S, Kertész S, Veréb G, Hodúr C, Papp I Z, Kukovecz Á, László Z: Investigation of titanium-dioxide coatings on membrane filtration properties, STUD UNIV BABES-BOLYAI CHEM 62: (1) 249-259, 2017
Kovács Ildikó, Veréb Gábor, Kertész Szabolcs, Hodúr Cecilia, László Zsuzsanna: Fouling mitigation and cleanability of TiO2 photocatalyst-modified PVDF membranes during ultrafiltration of model oily wastewater with different salt contents, ENVIRON SCI POLLUT R 1:, 2017
M Zakar, E Lakatos, G Keszthelyi-Szabó, Zs László: PURIFICATION OF DAIRY WASTEWATERS BY ADVANCED OXIDATION PROCESSES AND MEMBRANE FILTRATION, REV FAC ENG ANALECTA TECH SZEGED 11: (1) 32-38, 2017
Mihály Zakar, Erika Hanczné Lakatos, Gábor Keszthelyi-Szabó, Szabolcs Kertész, Gábor Veréb, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Tejipari szennyvíz összetételének hatása a membrán eltömődésére ultraszűrés során, In: MAJDIK Kornélia (szerk.) (szerk.) XXIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia: 23rd International Conference on Chemistry. Déva, Románia, 2017.10.25-2017.10.28. Kiadvány: Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), 2017. pp. 72, 2017
Tünde Dobó, Gábor Veréb, Ildikó Kovács, Szabolcs Kertész, Mónika Vörös, László Manczinger, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László: Fotokatalitikus membránreaktorok: UV-C és UV-A fénnyel történő gerjesztések alkalmazhatóságának összehasonlítása, In: Tünde Alapi, István Ilisz (szerk.) (szerk.) Proceedings of the 23rd International Symposium on Analytical and Environmental Problems. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 2017. pp. 528-533., 2017
Tünde Dobó, Szabolcs Kertész, Ildikó Kovács, Cecilia Hodúr, Zsuzsanna László, Gábor Veréb: Fotokatalitikusan aktív membránfelületek alkalmazása olajszennyezett vizek kezelésére, In: MAJDIK Kornélia (szerk.) (szerk.) XXIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia: 23rd International Conference on Chemistry. Déva, Románia, 2017.10.25-2017.10.28. Kiadvány: Kolozsvár: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), 2017. pp. 131, 2017

 

Events of the project

 
2018-09-03 13:03:42
Résztvevők változása
2018-07-19 16:48:24
Résztvevők változása
2017-11-06 14:18:25
Résztvevők változása
2015-11-02 11:19:43
Résztvevők változása
2014-07-25 12:43:29
Résztvevők változása
Back »