Contributions to the History of Art of the Arpadian Age. I.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
112126
Type PD
Principal investigator Havasi, Krisztina
Title in Hungarian Adalékok az Árpád-kori művészet történetéhez. I.
Title in English Contributions to the History of Art of the Arpadian Age. I.
Keywords in Hungarian Művészettörténet, 11-13 századi művészet, építészet, Eger, középkori székesegyházak
Keywords in English Art Histoy, Art and Architecture of 11-13th Centuries, Eger, medieval cathedral
Discipline
Art History (Council of Humanities and Social Sciences)90 %
Ortelius classification: Art history
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)5 %
Ortelius classification: Archaeology
Mineralogy, Petrology (Council of Complex Environmental Sciences)5 %
Ortelius classification: Mineralogy
Panel Culture
Department or equivalent Institute for Art History (Research Centre for the Humanities)
Starting date 2015-02-01
Closing date 2020-01-31
Funding (in million HUF) 8.976
FTE (full time equivalent) 2.40
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási program során elkészült a középkori egri székesegyház Árpád-kori, valamint az Eger-környéki román kori templomok emlékanyagának művészettörténeti dokumentációja és kőfaragványainak szakkatalógusa. Az Árpád-kori egri székesegyház monografikus feldolgozása részletesebb fejezettel bővült (Imre király temetkezése, illetve a festett díszű román kori töredékek), a kézirat további fejezetei pedig több új és pontosabb adattal gazdagodtak. Részletesebb feldolgozás (katalógus, felmérés) és publikáció készült a székesfehérvári királyi bazilika 11. századi márványfaragványainak és opus sectile díszpadlójának töredékeiről. Pécsen a székesegyház 12. századi faragványcsoportjainak felmérése, kutatás- és gyűjteménytörténeti forrásainak feltárása, feldolgozása kezdődött el. A fenti emlékekkel is összefüggő 11. századi kisépítészeti együttesek, márványmunkák közül Zalavár és Pécsvárad töredékeinek, valamint Somogyvár, Csoltmonostor és Kutaspuszta 12. századi maradványainak művészettörténeti vizsgálatára, dokumentációjára került sor. A kutatási programban érintett műtárgyakról az MTA CSFK Földtani- és Geokémiai Intézetében készültek természettudományos vizsgálatok, anyagmeghatározások, amelyek az egyes töredékek proveniencia-kérdéseinek tisztázásához és az Árpád-kori művészetben használt kőanyagok feltérképezéséhez szolgálnak újabb adatokat. A felsorolt emlékcsoportokról műtárgyfelvételek is készültek.
Results in English
The art history documentation of records of the medieval Eger cathedral and of the Romanesque churches of the Eger region and the subject catalogue of their stone carvings were completed during the research program. A more detailed chapter (King Imre's /1196-1204/ burial place, painted Romanesque fragments) was added to the monograph of the Eger cathedral in the Arpadian era, and the other chapters of the manuscript were enriched with new and more accurate data. More detailed processing (catalog, survey) and publication of fragments of 11th century marble carvings and opus sectile flooring of the Royal Basilica of Székesfehérvár were completed. The survey of the 12th century carving groups of the cathedral, the exploration and processing of research and collection history of their sources began in Pécs. From the marble works of the 11th century small architectural ensembles related to the above mentioned memorials, fragments of Zalavár, Pécsvárad, as well as 12th century remains of Somogyvár, Csoltmonostor, Kutaspuszta were art historicaly examined and documented. The scientific researches, stone materials and painting definitions were made at the Institute of Geology and Geochemistry of the Research Centre for Astronomy and Earth Scinces (HAS), which serve to add further records to the clarification of the questions of provenance of the individual fragments and to map the stone materials used in Arpadian art. Works of art pictures of the listed memory groups also were made.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112126
Decision
Yes

 

List of publications

 
Havasi Krisztina: Román kori emlék Európa keleti peremén. A halicsi Szent Pantaleon-templom és a magyarországi művészet., Művészettörténeti tanulmányok Tóth Sándor emlékére. Szerk. Takács Imre, Budapest 2019, 43-64., 2019
Havasi Krisztina: Marble works and marble floors in medieval Hungary in the late 12th century. Fragments of a choir screen and opus sectile from the medieval cathedral of Eger and its artistic connections, ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS SERIES HISTORICA 19: (Special Issue) pp. 215-224., 2019
Havasi Krisztina: Romanesque Sculpture in Medieval Hungary, In: Barral i Altet, Xavier; Lővei, Pál; Lucherini, Vinni; Takács, Imre (szerk.) The Art of Medieval Hungary, Viella (2018) pp. 145-163., 2018
Havasi Krisztina: A kácsi bencés apátság román kori kőfaragványai., Művészettörténeti Értesítő LXIV. (2015), 5–43., 2015
Havasi Krisztina: Egy festett díszű román kori kapuzat és a középkori egri székesegyház kifestésnek töredékei., Ars Hungarica XLI. (2015/2), 222–254., 2015
Havasi Krisztina: "Cuius corpus requiescit in ecclesia agriensi...", Archaeológiai Értesítő 142, pp. 129-166., 2017
Havasi, Krisztina: The Provostry Church of the Virgin Mary in Székesfehérvár, The Art of Medieval. Ed. Barral i Altet, Xavier; Lővei, Pál; Lucherini, Vinni; Takács, Imre. Roma, 2018, pp. 359-366. , 8 p., 2018
Havasi, Krisztina: Romanesque Sculpture in Medieval Hungary, The Art of Medieval Hungary. ed. Barral i Altet, Xavier; Lővei, Pál; Lucherini, Vinni; Takács, Imre. Roma,Viella, (2018) pp. 145-163., 2018
Havasi, Krisztina: The Medieval Cathedral of Pécs, The Art of Medieval Hungary. Ed. Barral i Altet, Xavier; Lővei, Pál; Lucherini, Vinni; Takács, Imre. Roma 2018, pp. 367-373., 2018
Havasi Krisztina: Bevezető a székesfehérvári „királyi bazilika” 11. századi márványfaragványainak anyagvizsgálatához. Introduction to material analysis of the 11th century marble carvings, Interdiszciplinaritás. Archeometriai, régészeti és művészettörténeti tanulmányok. Szerk. Ridovics, A; Bajnóczi, B; Dági, M; Lővei, P. Budapest 2017, 99-115., 2017
Havasi Krisztina: A király új palotája. Megjegyzések a kora 13. századi óbudai rezidencia művészettörténeti helyéhez = A New Palace for the King. Remarks on the Place in Art History of the, Benkő, Elek; Orosz, Krisztina (szerk.) In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások "az ország közepén" Budapest 2015, pp. 405-469., 2015
Havasi Krisztina: The Medieval Cathedral of Pécs, In: Barral i Altet, Xavier; Lővei, Pál; Lucherini, Vinni; Takács, Imre (szerk.) The Art of Medieval Hungary, Viella (2018) pp. 367-373., 2018
Havasi Krisztina: The Provostry Church of the Virgin Mary in Székesfehérvár, In: Barral i Altet, Xavier; Lővei, Pál; Lucherini, Vinni; Takács, Imre (szerk.) The Art of Medieval Hungary, Viella (2018) pp. 359-366., 2018
Havasi Krisztina: "Cuius corpus requiescit in ecclesia agriensi...", ARCHAEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ (BUDAPEST) 142: (1) pp. 129-166., 2017
Havasi Krisztina: Bevezető a székesfehérvári „királyi bazilika” 11. századi márványfaragványainak anyagvizsgálatához. Introduction to material analysis of the 11th century marble carvings of the Székesfehérvár "royal basilica", In: Ridovics, A; Bajnóczi, B; Dági, M; Lővei, P (szerk.) Interdiszciplinaritás. Archeometriai, régészeti és művészettörténeti tanulmányok, Magyar Nemzeti Múzeum; Szépművészeti Múzeum (2017) pp. 99-115., 2017
Havasi Krisztina: Egy festett díszű román kori kapuzat és a középkori egri székesegyház kifestésnek töredékei., Ars Hungarica XLI. (2015/2), 222–254., 2015
Havasi Krisztina: A kácsi bencés apátság román kori kőfaragványai, MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ LXVI: (1) pp. 5-43., 2015
Havasi Krisztina: A király új palotája. Megjegyzések a kora 13. századi óbudai rezidencia művészettörténeti helyéhez = A New Palace for the King. Remarks on the Place in Art History of the Early 13th-Century Royal Residence at Óbuda, In: Benkő, Elek; Orosz, Krisztina (szerk.) In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások "az ország közepén" = Archaeological, art historical and historical researches 'in the Middle of the Kingdom', MTA BTK Régészeti Intézet (2015) pp. 405-469., 2015
Back »