Athero-heme and vascular calcification  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
112333
Type K
Principal investigator Balla, József
Title in Hungarian Atero-hem és vaszkuláris kalcifikáció
Title in English Athero-heme and vascular calcification
Keywords in Hungarian hem, vas, hemoglobin, oxidáció, ferritin, hemoxigenáz, simaizomsejt, atherosclerosis, media sclerosis, calciphylaxis
Keywords in English heme, iron, hemoglobin, oxidation, ferritin, heme oxygenase, smooth muscle cells, atherosclerosis, media sclerosis, calciphylaxis
Discipline
Public health, health services, environmental and occupational medicine, epidemiology, medical ethics (Council of Medical and Biological Sciences)60 %
Ortelius classification: Nephrology
Cardiovascular system (Council of Medical and Biological Sciences)20 %
Cardiovascular system (Council of Medical and Biological Sciences)20 %
Ortelius classification: Cardiovascular system
Panel Physiology, Pathophysiology, Pharmacology and Endocrinology
Department or equivalent Institute of Internal Medicine (University of Debrecen)
Participants Balla, György
Balláné Oros, Melinda
Balogh, Enikő
Gáll, Tamás
Gyetvai, Ágnes
Hendrik, Zoltán
Jeney, Viktória
Nyitrai, Mónika
Posta, Niké
Potor, László
Sikura, Katalin Éva
Starting date 2015-01-01
Closing date 2018-12-31
Funding (in million HUF) 43.432
FTE (full time equivalent) 25.85
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A vaszkuláris kalcifikáció kóros hatásokra bekövetkező pontosan szabályozott folyamat, melynek hátterében elsősorban a vaszkuláris simaizomsejek csontsejtekké történő átalakulásának köszönhető mineralizáció áll. Az érfali csontszerű struktúra reszorpcióját, az élettani állapot helyreállítását a monocita/makrofág eredetű oszteoklasztok végzik.
Az utóbbi években figyeltük meg, hogy az érelmeszesedés területén hem és oxidált hemoglobin halmozódik fel, ami elősegíti a komplikált plakkok kialakulását. Ez ellensúlyozandó, a hemoxigenáz/ferritin rendszeren alapuló adaptációt, illetve gátló mechanizmusok megjelenést észleltük. Ennek részeként a simaizomsejtek oszteoblaszt irányú differenciálódásának ferroxidáz aktivitás általi szabályozását fedtük fel.
Korábbi eredményeinkre alapozva feltételezzük, hogy az artériákban zajló hem és hemoglobin oxidáció, valamint azok termékei a vaszkuláris kalcifikáció patogenetikai tényezője.
Kutatásaink célja az oszteoblaszt és oszteoklaszt aktivitások egyensúlyának felborulásáért felelős okok megismerése, továbbá azon mechanizmusok feltárása, melyek révén a hemoxigenáz/ferritin rendszer a vaszkuláris és valvuláris kalcifikációt szabályozza. Feltételezzük, hogy az erek mineralizációja a mitokondrium és a lizoszóma aktívan részvételével intracelluláris kifejlődésű, és a reaktív vas ferritin/metallotionein általi kontrolja gátolja a simaizomsejtek kalcifikációját. Az oszteoklaszt irányú differenciálódást vizsgáló kísérletek magyarázatot szolgáltatnak arra, hogy a hem, oxidált hemoglobin, és termékeik miként gátolják a csontszerű struktúrák reszorpciójáért felelős sejtek működését lehetővé téve egy új terápia kidolgozását.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A vaszkuláris kalcifikációhoz vezető oszteoblaszt és oszteoklaszt aktivitások egyensúlyának felborulása nem feltárt terület.
HIPOTÉZIS
Feltételezzük, hogy az artériákban zajló hem, hemoglobin oxidáció és termékeik a vaszkuláris kalcifikáció patogenetikai tényezője.
1. Célkitűzés
Vizsgálni kívánjuk a vaszkuláris és valvuláris mineralizáció folyamatát, különös tekintettel a ferritin/ferroxidáz aktivitás hatásmechanizmusára. A simaizomsejtek kalcifikációját tanulmányozzuk fókuszálva az oszteoblasztra jellemző fenotípus kialakulására és a csont-specifikus gén aktiválódására, továbbá adatot gyűjtünk az intracelluláris amorf kalcium hidroxiapatit mitokondriumban és lizoszómában történő képződéséről és annak mechanizmusáról.
2. Célkitűzés
Vizsgáljuk vajon a mitokondriumban és lozoszómában lévő redox-aktív vas szabályozza-e a simaizomsejt/oszteoblaszt mineralizációt. Feltárjuk a hemoxágenáz/ferritin és metallotionein kontrolja alatt lévő reaktív vas szerepét a simaizomsejtek oszteoblaszt irányú differenciálódásában.
3. Célkitűzés
Vizsgáljuk vajon a hidrogén szulfid donorok gátolják-e a simaizomsejt mineralizációt.
4. Célkitűzés
Vizsgálni kívánjuk vajon a hem-oxidált LDL és ateróma lipid befolyásolja-e a monocita/makrofág eredetű oszteoklaszt differenciálódást és funkciót.
5. Célkitűzés
Vizsgáljuk vajon oxidált hemoglobin gátolja-e a monociták/makrofágok oszteoklaszt irányú differenciálódását.
Az oszteoklaszt genezisének tanulmányozása, a RANKL által előidézett sejtválasz vizsgálata magyarázatot adhat arra a kérdésre, hogy a csontszerű struktúrák reszorpciója miért nem következik be ateróma lipid jelenlétében, hem és oxidált hemoglobin expozíció mellett.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A vaszkuláris kalcifikáció az artériák predilekciós helyein kialakuló és szívbillentyűket is érintő, élettartamot alapvetően meghatározó kórfolyamat. Míg érelmeszesedésben az intima fokálisan mineralizációja észlelhető, addig media kalcifikációban az érfal diffúz meszesedése figyelhető meg, hasonlóan a calciphylaxishoz, ahol az arteriolák érintettségéről van szó.
Tanulmányunkban vizsgálni kívánjuk az ásványi depositumok képződésének intracelluláris mechanizmusát, amit a simaizomsejtek csontsejtekké történő átalakulását követően figyelhetünk meg. A ferritin/ferroxidáz aktivitás molekuláris szintű hatásának megismerése új eszközt adhat kezünkbe az oszteoblaszt képződés megakadályozásához. A redox aktív vas, mint a hemoxigenáz/ferritin rendszer általi kalcifikációs szabályozás egyek potenciális célpontja, egyéb beavatkozási pont létezésére is felhívhatja a figyelmet, többek között a hidrogén szulfid donorok és a metallotionein szerepére. Ez új terápiás eszköztár kifejlesztését teszi lehetővé a vaszkuláris mineralizáció gátlása érdekében.
Vajon meg tudjuk szüntetni a vaszkuláris kalcifikációt, miután az már kifejlődött, a hidroxiapatit lerakódott? A csontszerű struktúrák lebontása, az ásványi anyagok reszorpciója elvben elérhető a monocita/makrofág eredetű oszteoklasztok aktiválása révén. Ez teszi fontossá azt a kérdést, hogy az oszteoklaszt irányú differenciálódás miért gátolt ateróma lipid jelenlétében, vagy hemoglobin oxidáció mellett. A hem és oxidált hemoglobin jelenlétét már kimutattuk érelmeszesedésben, és a hemoxigenáz/ferritin rendszer szerepére is rámutattunk, azonban a kalcifikált szövet reszorpciójára vonatkozóan vizsgálatok nem történtek.
A mineralizáció és annak reszorpciója artériáink állandó történései, amiben a két meghatározó sejtaktivitás az oszteoblaszt és azt ellensúlyozó oszteoklaszt funkciókhoz köthető. Az egyensúly felborulásához az egyik vagy másik funkció előretörése, vagy éppen hiánya vezethet. Modellünkben az vaszkuláris kalcifikáció összekapcsolása az atero-hem teóriával új beavatkozási pontokat jelölhet ki a prevenció és a terápia területén.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az érelmeszesedés, az erek meszesedése az ütőerek és szívbillentyűk károsítása révén vezető haláloki tényező. Életet veszélyeztető szövődményei a szívinfarktus, agylágyulás, a végtagok elvesztése. A mész lerakódhat a nagyerek belső hártyájában és középső rétegeiben, ezáltal a szervek infarktusát, elégtelen működését okozza. A kiserekben lerakódva nem gyógyuló fekélyeket okoz.
Annak ellenére, hogy a háttérben meghúzódó jól ismert betegségeket kezeljük, az érelmeszesedés továbbra is vezető tényezője a halálozási statisztikának. Sürgető tehát, hogy az erek meszesedésének hátterében új kórfolyamatokat és kórokokat tárjunk fel, annak érdekében, hogy hatásosan tudjunk küzdeni ellene.
Artériákban az ásványi anyagok felhalmozását csontsejtek végzik, amik kóros behatásra az erek falát alkotó simaizomsejtből fejlődnek ki. A mész eltakarítása csontot bontó képességgel rendelkező falósejtek feladata lenne. Amennyiben a csontsejtműködés előtérbe kerül, és a falósejt jótékony hatása elégtelen számítani lehet az érbetegség kialakulására. Megfigyeltük, hogy az ütőerek kis bevérzései ezt az egyensúlyt borítják fel, és feltételezzük, hogy felelőssé tehető az érelmeszesedés kialakulásáért. Felvetjük annak lehetőségét, hogy a hemoxigenáz/ferritin rendszer, aminek érfali megjelenését mi írtuk le, új molekuláris alapként szolgálhat az erek meszesedése ellen. Bevérzés szerepét tanulmányozva célunk, hogy feltárjuk, az mikként vezet csontsejtek megjelenéséhez erekben, és miért nem kapcsol be a falósejt eltakarító funkció. Eredményeink bizonyára szolgálni fogják a betegség megelőzését, új terápia kidolgozását, és a munka hozzájárul a résztvevő PhD és egyetemi hallgatók szakmai fejlődéséhez.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Vascular calcification is a well regulated process in which mineral deposition is produced mainly by osteoblast-like cells derived from vascular smooth muscle cells. The opposing process exists –mineral resorption– and is mediated by osteoclast like cells generated from monocyte/macrophages.
We previously revealed that oxidized hemoglobin and heme accumulate in atherosclerotic lesions promoting plaque development, and adaptation against such a threat exists based on heme oxygenase-1/ferritin system. More recently we have observed that ferritin and intracellular ferroxidase activity regulates calcification and osteoblastic differentiation of vascular smooth muscle cells.
Drawing upon this observations we hypothesis that insult of arteries by heme and oxidized hemoglobin, and its related substances are implicated in the pathogeneses of vascular calcification.
Our aim is to explore the origin of imbalance between osteoblast-like and osteoclast-like cell activities, and to reveal the mechanism by which ferritin/ferroxidase activity regulates vascular and cardiac valvular calcification. We propose that mineralization occurs intracellular via mitochondria-lysosomal axis, and control of redox active low-mass iron by heme oxygenase-1/ferritin and metallothionein prevent vascular smooth muscle cell calcification within the arteries. Studies on osteoclastic differentiation will provide insight why failure of osteoclastogenesis occurs in response to heme and oxidized hemoglobin.
Our studies may help to understand the origin of imbalance between osteoblast-like and osteoclast-like cell activities leading to vascular calcification, and can offer novel targets for intervention.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

The imbalance between osteoblast-like and osteoclast-like cell activities that results in vascular mineralization is not explored yet.
HYPOTHESIS
We hypothesize that insult of arteries by heme, oxidized hemoglobin, and its related substances are implicated in the pathogeneses of vascular calcification.
Specific aim 1
Examine the mechanism of mineral formation by which ferritin/ferroxidase activity regulates vascular and cardiac valvular calcification. Regulation of bone specific phenotype, the expression of osteoblast specific genes related to intracellular formation of amorphous calcium phosphate in mitochondria and lysosomes transported to matrix vesicles will be revealed in vascular smooth muscle cell calcification.
Specific aim 2
Examine whether control of mitochondria - lysosomal redox-active iron inhibits vascular smooth muscle cell and/or osteoblast calcification. Control of redox active low-mass iron by heme oxygenase-1/ferritin and metallothionein and its role in preventing vascular smooth muscle cell calcification will be explored.
Specific aim 3
Examine whether H2S donors inhibits osteoblastic transition of vascular smooth muscle cells. We will designate the most potent compound out of the H2S releasing donors in preventing vascular calcification.
Specific aim 4
Examine whether heme-oxidized LDL and atheroma lipid alter osteoclastic differentiation and function in the vasculature.
Specific aim 5
Examine whether oxidized hemoglobins alter osteoclastic differentiation and function. Osteoclastogenesis and RANKL-induced responses will be studied to explain why failure of mineral resorption occurs in the presence of heme and oxidized hemoglobin.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Vascular calcification occurs in distinct sites of arteries and cardiac valves, and it leads to devastating clinical consequences thereby determining life expectancy. While in atherosclerosis the intima is affected focally at predisposed areas, in media sclerosis the media layers of arterial wall are mineralized, and in calciphylaxis the arterioles are affected in a diffuse fashion.
In our studies the mechanisms by which mineral deposition is produced by osteoblast-like cells derived from vascular smooth muscle cells will be revealed. Examination of the molecular basis for the action of ferritin/ferroxidase activity provides a novel insight in preventing transition of smooth muscle cells to osteoblast. The assessment of redox active iron as a potential target of heme oxygenase-1/ferritin system to control vascular calcification designates other new molecular approaches such as metallothionein or hydrogen sulfide donors. All of these tools offer potential to inhibit, or even halt vascular mineralisation.
Can we reverse vascular calcification after it has developed? The answer to this question is the mineral resorption, as an opposing process exhibited by monocytes/macrophage derived osteoclast like cells. This is why it is important to examine whether oxidized lipids and hemoglobins alter osteoclastic differentiation and function. After all, extensive stress of heme, oxidized hemoglobin exists within the atherosclerotic lesion and adaptation based on home oxygenase-1/ferritin develops. Osteoclast activity might be the way to remove calcium hydroxyapatite deposits from the calcified artery thereby reverse vascular mineralization.
Mineralization in sclerotic arteries results from an uncoupling of two opposing processes: mineral deposition by osteoblast-like cells and mineral resorption by osteoclast-like cells. To seek the cause of imbalance between mineral deposition and resorption of vascular calcification certainly designate new therapeutic approach. Our model is novel that connects the athero-heme theory with vascular mineralization with the potential for new preventive steps and treatment.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Vascular calcification is the leading cause of mortality that occurs in distinct sites of arteries and cardiac valves. Devastating clinical consequences include heart attack, stroke, amputations, thereby determining life expectancy. While in atherosclerosis the internal layer is affected focally resulting in infarctions, in media sclerosis the medial layers of arterial wall are mineralized in a diffuse fashion with the result of heart failure.
In spite of the effort to prevent and treat the well-known diseases as risk factors of vascular calcification, their leading contribution to mortality has not changed. Therefore, we need to identify novel pathophysiology and new risk factors to fight mineralization and its devastation.
Mineral deposition is produced mainly by osteoblast-like cells derived from vascular smooth muscle cells in pathological conditions, and resorption of mineral deposits is taken care by osteoclast-like cells. Vascular calcification is certainly the consequence of the imbalance between osteoblast- and osteoclast-like cell activities. We propose that such pathology is due to intraplaque haemorhage that promotes mineral deposition within the arteries. We also suggest novel strategies including heme oxygenase/ferritin system that serve as a novel preventive action, or even as a new basis of the treatment against hardening the vessels. The aim of our research is to explore the exact mechanism by which intraplaque haemorhage results in the imbalance between mineral deposition and resorption of vascular calcification and certainly to designate new therapeutic approaches. The study will involve PhD and MS students contributing their scientific development.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Laboratóriumunk korábban leírta, hogy az érelmeszesedéses plakk területén hem-stressz észlelhető, amit elsősorban a vörösvértest eredetű hemoglobin oxidációja okoz. A jelenlegi kutatási időszakban vizsgálataink a hem sorsának tanulmányozására irányult. Felismertük, hogy az érelmeszesedés területén a hemoglobin oxidációja gátlás alatt áll, amit a cisztation-gamma-liáz (CSE) és cisztation-béta-szintáz (CBS) által generált kénhidrogén gáz biztosít. Kimutattuk, hogy a kénhidrogén gátolja a hemoglobin és a hem oxidációját. CSE/CBS/H2S hiányállapotban szabad hem jelenik meg az erek falában, melynek eredménye az endoplazmatikus retikulum stressz (ER stressz) kialakulása. Az ER stressz létrejöttét képes gátolni, a lokálisan szintetizált alfa-1-mikroglobulin és a máj által termelt hemopexin. Exogén kénhidrogén forrás biztosítása donor molekulák alkalmazásával visszaállítható a H2S élettani szintje, és ezzel az erek kóros átalakulása sem következik be. A hem-stressz megjelenésével egyidőben az erek és a szívbillentyűk sejtjeiben (vaszkuláris simaizom sejtek, valvuláris interstíciális sejtek, őssejtek) adaptációs mechanizmusok fejlődnek ki, melynek molekuláris letéteményesei a H-ferritin és a CSE/CBS rendszer. A 3H-1, 2-ditiol-3-tion (D3T) emelve a H-ferritin szintjét gátolja a vaszkuláris mineralizációt. A CSE/CBS rendszer a H2S szintjének emelésén keresztül szintén anti-kalcifikációs tulajdonsággal rendelkezik.
Results in English
Since our laboratory previously revealed that in the progression of atherosclerosis exposure of arteries to heme derived from hemoglobin occurs we examined their fate within the lesion. We revealed that hydrogen sulfide gas within the vascular wall generated by Cystathione-gamma lyase (CSE) and Cystathionine beta-synthase (CBS) enzymes represents an atheroprotective pathway for removing or limiting the formation of oxidized hemoglobin, heme and lipid derivatives. Failure of CSE-CBS/H2S system allows heme to trigger Endoplasmic Reticulum stress in vascular cells, unless alfa-1-microglobulin and hemopexin hamper such an insult. Employing donors (NaSH, Na2S, GYY4137, AP67, AP72) as exogenous hydrogen source to enhance its level or for supplementation inhibits remodeling of vessels. We demonstrated that induction of H-ferritin represents an adaptive cellular response to heme exposure by the vessels (vascular smooth muscle cells, valvular interstitial cells, stem cells) that inhibits vascular mineralization and osteoblastic trans-differentiation of resident and stem cells. We explored that utilization of 3H-1, 2-dithiole-3-thione (D3T) to induce ferritin expression prove a novel therapeutic potential in valvular and vascular mineralization. CSE-CBS/H2S system was explored to also exhibit a direct anti-calcification function providing a novel therapeutic approach to prevent hardening of vessels and valves
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112333
Decision
Yes

 

List of publications

 
KE Sikura, T Szerafin, A Zarjou, A Agarwal, G Alvarado, Z Hendrik, Gy Balla, J Balla: Targeting H-ferritin to mitigate valvular mineralization, 9th International Conference on Heme Oxygenases Prague 2016-BOOK OF ABSTRACT, 2016, 2016
Sumegi A, Nagy P, Fiatal Sz, Adany R, Olvaszto S, Balla Gy, Balla J: GT-repeat Polymorphism in the Heme Oxygenase-1 Gene Promoter Shows Association with Severe Carotid Atherosclerosis, 9th International Conference on Heme Oxygenases Prague 2016-BOOK OF ABSTRACT, 2016, 2016
Jakab Á, Emri T, Sipos L, Kiss Á, Kovács R, Dombrádi V, Kemény-Beke Á, Balla J, Majoros L, Pócsi I.: Betamethasone augments the antifungal effect of menadione--towards a novel anti-Candida albicans combination therapy., J Basic Microbiol., 2015
Bolisetty S, Zarjou A, Hull TD, Traylor AM, Perianayagam A, Joseph R, Kamal AI, Arosio P, Soares MP, Jeney V, Balla J, George JF, Agarwal A.: Macrophage and epithelial cell H-ferritin expression regulates renal inflammation., Kidney Int., 2015
Balogh E, Tolnai E, Nagy B Jr, Nagy B, Balla G, Balla J, Jeney V.: Iron overload inhibits osteogenic commitment and differentiation of mesenchymal stem cells via the induction of ferritin., Biochim Biophys Acta, 2016
Becs G, Hudák R, Fejes Z, Debreceni IB, Bhattoa HP, Balla J, Kappelmayer J.: Haemodiafiltration elicits less platelet activation compared to haemodialysis., BMC Nephrol., 2016
Varga VE, Lőrincz H, Zsíros N, Fülöp P, Seres I, Paragh G, Balla J, Harangi M.: mpact of selective LDL apheresis on serum chemerin levels in patients with hypercholesterolemia., Lipids Health Dis., 2016
Balogh E, Nagy B Jr, Gyetvai Á, Bene Z, Hendrik Z, Jeney V, Nagy P, Papp Á, Balla J, Balla G, Kappelmayer J, Nagy B.: Impaired Immunosuppressive Effect of Bronchoalveolar Mesenchymal Stem Cells in Hypersensitivity Pneumonitis: Preliminary Findings., Cytometry B Clin Cytom, 2018
Greil J, Verga-Falzacappa MV, Echner NE, Behnisch W, Bandapalli OR, Pechanska P, Immenschuh S, Vijayan V, Balla J, Tsukahara H, Schneider M, Janka G, Claus M, Longerich T, Muckenthaler MU, Kulozik AE.: Mutating heme oxygenase-1 into a peroxidase causes a defect in bilirubin synthesis associated with microcytic anemia and severe hyperinflammation., Haematologica., 2016
Jakab Á, Antal K, Emri T, Boczonádi I, Imre A, Gebri E, Majoros L, Pfliegler WP, Szarka M, Balla G, Balla J, Pócsi I.: Effects of hemin, CO2, and pH on the branching of Candida albicans filamentous forms., Acta Microbiol Immunol Hung, 2016
Gáll T, Lehoczki G, Gyémánt G, Emri T, Szigeti ZM, Balla G, Balla J, Pócsi I.: Optimization of desferrioxamine E production by Streptomyces parvulus., Acta Microbiol Immunol Hung., 2016
Berkes A, Szikszay E, Kappelmayer J, Kerényi A, Szabó T, Ujhelyi L, Bari K, Balla G, Balla J.: Use of Hemadsorption in a Case of Pediatric Toxic Shock Syndrome., Case Rep Crit Care., 2017
Szigeti ZM, Talas L, Palicz Z, Szentesi P, Hargitai Z, Csernoch L, Balla J, Pocsi I, Banfalvi G, Szeman-Nagy G.: Murine model to follow hyphal development in invasive pulmonary aspergillosis., Appl Microbiol Biotechnol., 2018
Csongrádi A, Enyedi A, Takács I, Végh T, Mányiné IS, Pólik Z, Altorjay IT, Balla J, Balla G, Édes I, Kappelmayer J, Tóth A, Papp Z, Fagyas M.: Optimized angiotensin-converting enzyme activity assay for the accurate diagnosis of sarcoidosis., Clin Chem Lab Med., 2018
Potor L, Nagy P, Méhes G, Hendrik Z, Jeney V, Pethő D, Vasas A, Pálinkás Z, Balogh E, Gyetvai Á, Whiteman M, Torregrossa R, Wood ME, Olvasztó S, Nagy P, Balla G, Balla J.: Hydrogen Sulfide Abrogates Hemoglobin-Lipid Interaction in Atherosclerotic Lesion, Oxid Med Cell Longev., 2018
Diószegi Á, Tarr T, Nagy-Vincze M, Nánásy-Vass M, Veisz R, Bidiga L, Dezső B, Balla J, Szodoray P, Szekanecz Z, Soltész P.: Microthrombotic renal involvement in an SLE patient with concomitant catastrophic antiphospholipid syndrome: the beneficial effect of rituximab treatment., Lupus, 2018
Csepanyi E, Czompa A, Szabados-Furjesi P, Lekli I, Balla J, Balla G, Tosaki A, Bak I.: The Effects of Long-Term, Low- and High-Dose Beta-Carotene Treatment in Zucker Diabetic Fatty Rats: The Role of HO-1., Int J Mol Sci, 2018
Fülöp T, Tapolyai MB, Zsom L, Molnar MZ, Abdul Salim S, Újhelyi L, Becs G, Balla J, Hamrahian M.: Successful Practice Transitioning Between Hemodialysis and Hemodiafiltration in Outpatient Units: Ten Key Issues for Physicians to Remember., Artif Organs, 2018
Fejes Z, Czimmerer Z, Szük T, Póliska S, Horváth A, Balogh E, Jeney V, Váradi J, Fenyvesi F, Balla G, Édes I, Balla J, Kappelmayer J, Nagy B Jr.: Endothelial cell activation is attenuated by everolimus via transcriptional and post-transcriptional regulatory mechanisms after drug-eluting coronary stenting., PLoS One, 2018
Bereczki D Jr, Balla J, Bereczki D.: Heme Oxygenase-1: Clinical Relevance in Ischemic Stroke., Curr Pharm Des, 2018
Varga VE, Lőrincz H, Szentpéteri A, Juhász L, Seres I, Paragh G Jr, Balla J, Paragh G, Harangi M.: Changes in serum afamin and vitamin E levels after selective LDL apheresis., J Clin Apher, 2018
Priksz D, Bombicz M, Varga B, Kurucz A, Gesztelyi R, Balla J, Toth A, Papp Z, Szilvassy Z, Juhasz B.: Upregulation of Myocardial and Vascular Phosphodiesterase 9A in A Model of Atherosclerotic Cardiovascular Disease., Int J Mol Sci., 2018
Gáll T, Pethő D, Nagy A, Hendrik Z, Méhes G, Potor L, Gram M, Åkerström B, Smith A, Nagy P, Balla G, Balla J.: Heme Induces Endoplasmic Reticulum Stress (HIER Stress) in Human Aortic Smooth Muscle Cells., Front Physiol, 2018
Sikura K, Potor L, Szerafin T, Zarjou A, Agarwal A, Arosio A, Poli M, Hendrik Z, Méhes G, Oros M, Posta N, Balla G, Balla J: POTENTIAL ROLE OF H-FERRITIN IN MITIGATING VALVULAR MINERALIZATION, Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 2019
Becs G, Zarjou A, Agarwal A, Kovács KÉ, Becs Á, Nyitrai M, Balogh E, Bányai E, Eaton JW, Arosio P, Poli M, Jeney V, Balla J, Balla G: Pharmacological induction of ferritin prevents osteoblastic transformation of smooth muscle cells, J Cell Mol Med, 2015
Alvarado G, Jeney V, Tóth A, Csősz É, Kalló G, Huynh AT, Hajnal C, Kalász J, Pásztor ET, Édes I, Gram M, Akerström B, Smith A, Eaton JW, Balla G, Papp Z, Balla J: Heme-induced contractile dysfunction in Human cardiomyocytes caused by oxidant damage to thick filament proteins, Free Radic Biol Med, 2015
Alvarado G, Toth A, Papp Z and Balla J: Heme induced contractile dysfunction in human cardiomyocytes by myofilament protein oxidation, 9th International Conference on Heme Oxygenases Prague 2016-BOOK OF ABSTRACT, 2016
Tolnai E, Balogh E, Pataki I, Nagy A, Katona E, Balla J, Balla G, Jeney V: Ferryl hemoglobin triggers inflammatory response upon intraventricular hemorrhage in premature infants, 9th International Conference on Heme Oxygenases Prague 2016-BOOK OF ABSTRACT, 2016, 2016

 

Events of the project

 
2015-04-07 09:00:12
Résztvevők változása
Back »