10 years of Accession: Lessons from the agri-food sector of the New Member States  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
112394
Type K
Principal investigator Csáki, Csaba
Title in Hungarian 10 év EU tagság: Az új tagországok tapasztalatai az agrárszektorban
Title in English 10 years of Accession: Lessons from the agri-food sector of the New Member States
Keywords in Hungarian EU-csatlakozás, agrár-szektor, tapasztalatok, új tagországok
Keywords in English EU accession, Agri-food, Lessons, New Member States
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Agricultural economics
Panel Economics
Department or equivalent Department of Agricultural Economics and Rural Development (Corvinus University of Budapest)
Participants Jámbor, Attila
Starting date 2015-01-01
Closing date 2018-12-31
Funding (in million HUF) 7.794
FTE (full time equivalent) 2.60
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A csatlakozás tizedik évfordulója kiváló alkalmat biztosított arra, hogy megálljunk és értékeljük az első évtized mezőgazdasági teljesítményeit a régióban a kezdeti várakozások tükrében. A kutatás céljának megfelelően több fontos eredményt is elértünk. Először is egy 250 cikket tartalmazó tudományos adatbázisból kimutattuk, hogy a régió agrárgazdasági szakirodalmát alapvetően néhány szűk szerzői csoport írja és hogy egy-egy klikkbe tartozó szerzők az átlagnál gyakrabban hivatkoznak egymásra, illetve a „központi” szerzőkre az átlagnál gyakrabban hivatkoznak. Másodszor kimutattuk azt is, hogy a régió agrárteljesítményeit vizsgálva Lengyelország és a balti államok jártak az élen, míg a többi tagállam kevésbé volt képes kihasználni a csatlakozás nyújtotta lehetőségeket. A kutatásban számos külső okot is azonosítottunk, amelyek hozzájárulhattak az eltérő agrárteljesítményekhez. Harmadszor a KKE és a Független Államok Közössége (FÁK) országok mezőgazdaságának teljesítményeinek vizsgálatuk 1997 és 2016 között a konvergencia elméletek valamint Kernel sűrűség és Markov átmeneti valószínűség függvények alkalmazásával. Az eredmények szerint a két régió mezőgazdasága csak korlátozott mértékben tudott felzárkózni a nyugat-európai mezőgazdasághoz földtermelékenységben a vizsgált időszakban, míg a jelentős munka termelékenységbeli különbség továbbra is megmaradt ezen a téren.
Results in English
The 10th anniversary of EU accession was a good opportunity for stock-taking and evaluating the agricultural performance of the region, especially in light of initial expectations. Several important results were achieved as follows. First, our results based on 250 scientific articles showed that scientific articles on the region were written by a small group of researchers and that authors pertaining to a ‘scientific clique’ tend to cite ‘central authors’ and each other more than average. Second, by analysing agricultural performances in the region, our results suggest that Poland and the Baltic countries can be treated as the winners of EU accession in agriculture, while other countries seem to have used their potentials less. Reasons behind different performances have found to be numerous. Third, agricultural performances of CEE and CIS countries between 1997 and 2016 by using convergence theories, Kernel density and Markov transition probability functions were analysed. It turned out that agricultures of the two regions could just converge to a limited extent in land productivity to western-European standards in the period analysed, while differences in labour productivity seem to have remained.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112394
Decision
Yes

 

List of publications

 
Csaba Csaki, Attila Jambor: After the Transition: The Impact of EU Membership upon the agriculture of the New Member Countries, Ayal Kimhi - Zvi Lerman: Agricultural Transition in Post-Soviet Europe and Central Asia after 25 Years: International Workshop in honor of Professor Zvi Lerman, 2015
Imre Ferto, Attila Jambor: Drivers of vertical intra-industry trade: the case of the Hungarian agri-food sector, Agricultural Economics, 46:(1) pp. 113-123., 2015
Attila Jambor: Country- and industry-specific determinants of intra-industry trade in agri-food products in the Visegrad countries, Studies in Agricultural Economics, 117:(2) pp. 93-101., 2015
Popp József, Balogh Péter, Kovács Sándor, Jámbor Attila: Hálózatosodás az agrárgazdaságtanban: Szerzői és hivatkozási kapcsolatok a Kelet-Közép-Európáról szóló szakirodalomban, Közgazdasági Szemle, 62:(5) pp. 525-543., 2015
Csaba Csaki, Attila Jambor: 10 Years of EU Membership: The case of the NMS agri-food sector, International Association of Agricultural Economists, 2015 Conference, August 9-14, 2015, Milan, Italy, 2015
Áron Török, Attila Jámbor: Determinants of revealed comparative advantages: The case of the European ham trade, AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA, 62:(10) pp. 471-482., 2016
József Popp, Sándor Kovács, Péter Balogh, Attila Jámbor: Co-authorship and Co-citation Networks in the Agricultural Economics Literature: The Case of Central and Eastern Europe, Eastern European Economics, 54:(2) pp. 153-170., 2016
Attila Jámbor, Ildikó Ehretné Berczi: Comparative advantages and EU accession: the case of the NMS vegetable sector, Acta Horticulturae, ISHS 1132:(20) pp. 35-41., 2016
Jámbor Attila, Somai Miklós, Kovács Sándor: Tíz év az Európai Unióban – az új tagországok agrárteljesítményei, Közgazdasági Szemle, 63:(3) pp. 260-284., 2016
Attila Jámbor, Nuno Carlos Leitao: Industry-specific determinants of vertical intra-industry trade: the case of EU new member states’ agri-food sector, Post-Communist Economies, 28:(1) pp. 34-48., 2016
Attila Jámbor, Jeremiás Balogh, Péter Kucsera: Country and industry specific determinants of intra-industry agri-food trade in the Baltic Countries, AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA 62:(6) pp. 280-291., 2016
Csaba Csaki, Attila Jambor: Ten Years of EU Membership: How Agricultural Performance Differs in the New Member States, EuroChoices, 15:(2) pp. 35-41., 2016
Jeremias Mate Balogh, Attila Jambor: Determinants of revealed comparative advantages: The case of cheese trade in the European Union, Acta Alimentaria, Paper On-Line, 2016
Attila Jámbor, Miklós Somai, Sándor Kovács: 10 Years of EU Membership: Diverging Performances in New Member States Agriculture, EKONOMICKY CASOPIS 64:(5) pp. 458-476., 2016
Jeremias Mate Balogh, Attila Jambor: Determinants of revealed comparative advantages: The case of cheese trade in the European Union, Acta Alimentaria, 2017
Jeremias Balogh, Attila Jambor: The global competitiveness of European wine producers, British Food Journal, 2017
Attila Jámbor, Péter Gál: Agricultural export competitiveness of Central and Eastern European Countries, Proceedings of the 6th International Conference of Economic Sciences. Konferencia helye, ideje: Kaposvár, Magyarország, 2017.05.04-2017.05.05., 2017
Jeremiás Máté Balogh, Attila Jámbor: Competitiveness of the fruit and vegetable sector: The case of Central and Eastern Europe, LIX. Georgikon Napok Konferenciakiadványa. Konferencia helye, ideje: Keszthely, Magyarország, 2017.09.28-2017.09.29., 2017
Attila Jambor, Nuno Carlos Leitao: Economic Growth and Sustainable Development: Evidence from Central and Eastern Europe, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY ECONOMICS AND POLICY 7:(5) pp. 171-177., 2017
Csáki Csaba, Jámbor Attila: Konvergencia vagy divergencia: Merre tart Kelet-Közép-Európa és a FÁK mezőgazdasága?, Közgazdasági Szemle, 65(10): 1048-1066., 2018
Csaba Csaki, Attila Jambor: Drivers of Agricultural Development: How Agriculture of Eastern Europe Evolved After Transition?, 22nd ICABR Conference, Washington DC, USA, 12-15 June 2018, 2018
Attila Jambor: 20 Years of Productivity in European Agriculture: Is There a Convergence?, Pintér, Gábor; Zsiborács, Henrik; Csányi, Szilvia (szerk.) Arccal vagy háttal a jövőnek? : LX. Georgikon Napok, tanulmánykötet Keszthely, Magyarország : Pannon Egyetem Ge, 2018
Attila Jambor: EU Membership and Agriculture: Lessons learned from the case of Central and Eastern European Countries, 62nd AARES Annual Conference, Adelaide, South Australia, 6 - 9 February, 2018, 2018
Back »