Consortional main: Research on the application of renewable energy utilization and landscape protection on sample areas of Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
112477
Type K
Principal investigator Szabó, Mária Ottilia
Title in Hungarian Konzorcium, fő p.: A megújuló energiaforrások alkalmazásának tájvédelmi szempontú vizsgálata hazai mintaterületeken – kihívások és lehetőségek
Title in English Consortional main: Research on the application of renewable energy utilization and landscape protection on sample areas of Hungary
Keywords in Hungarian Energiatervezés, környezetgazdálkodás, fenntarthatóság, tájhasználat, tájvédelem, turizmus
Keywords in English Energy planning, environment management, sustainability, land-use, landscape protection, tourism
Discipline
Physical geography (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Geography
Panel Agriculture, Environment, Ecology, Earth Sciences committee chairs
Department or equivalent Department of Environmental and Landscape Geography (Eötvös Loránd University)
Participants Budai, Edina Barbara
Csüllög, Gábor
Horváth, Gergely
Meleg, Dániel József
Munkácsy, Béla
Sáfián, Fanni
Tamás, László István
Starting date 2015-01-01
Closing date 2019-03-31
Funding (in million HUF) 20.160
FTE (full time equivalent) 7.96
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
1. Tájkonfliktusok feltárása és tájkarakterek meghatározása egyes mintaterületeken az ipari és a bányászati tájterhelés mutatói, valamint a települési tájhasználat változásának vizsgálata alapján. 2. Folyamatosan bővíthető, az ipartelepítésekben és a területi tervezésben is felhasználható geoinformatikai térképek és térinformatikai adatbázis létrehozása a tájérzékenység és a tájterhelés számszerűsíthető bemutatásához. 3. Degradált felszínek megújuló energiaforrások (biomassza, napelemek, szivattyús energiatárolás) telepítésével való hasznosítása, távhő alkalmazása lehetőségeinek kidolgozása. 4. Fenntartható energia-forgatókönyvek kidolgozása. Az energiatárolás lehetőségeinek felmérése a mintaterületen. 5. Biomassza hasznosításának lehetőségei a LEAP energiatervezési szoftver alapján. 6. Az energia-forgatókönyvek alapján javaslatok a szabályozási környezet optimalizálására. 7. A turizmus, a tájvédelem és a megújuló energiaforrások kapcsolatának vizsgálata alapján a szállodák pozitívan állnak a megújuló energiák hasznosításához, de kevéssé van lehetőségük a kiépítésre. A magánszállásadók esetében a finanszírozás nem megoldott. 8. Felmérések alapján mind a szállásadók, mind a természetjárók tájesztétikai okok miatt a szélturbinákkal szemben a napelemeket, napkollektorokat részesítik előnyben. 9. Körültekintő tervezéssel, fejlesztéssel és menedzseléssel tovább erősíthető a megújuló energia és a turizmus tájvédelmi szempontokat is figyelembe vevő kapcsolata.
Results in English
1. Exploration on landscape conflicts and determination of landscape characters on sample areas based on indices of industrial and mining landscape load and on change of rural landuse. 2. Setting up of GIS-database and geoinformatic maps, which can be enlarged continuously, for numerical representation of landscape vulnerability and landscape load. 3. Utilization of degraded surfaces by implementation of renewable energy sources (biomass, solar energy, pumped energy storage), elaboration of possibilities of district heating systems. 4. Development of sustainable energy scenarios. Survey of perspectives of energy storage on sample area. 5. Perspectives of biomass utilization based on the LEAP energy planning software. 6. Recommendations for optimizing the regulatory environment based on the energy scenarios. 7. Surveying the connection among tourism, landscape protection and renewable energy sources hotels show positive attitude towards the utilization of renewable energy sources, however, they have less potential for deployment. In case of rural private accommodation sector there is limited possibility for financial investments. 8. According to surveys both the hosts and the tourists prefer solar energy than wind turbines because of landscape aesthetic reasons. 9. Provident planning, development and management can further improve the connection between renewable energy and tourism by the means of taking into account landscape protection aspects.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112477
Decision
Yes

 

List of publications

 
Horváth, Gergely: Spectacular badland on rhyolite tuff in north Hungary, In: Zorn, M. (ed.): Land degradation in a complex environment. COMLAND meeting and fieldtrip in Slovenia, Ljubjana. Book of abstracts, p. 21, 2016
Csüllög Gábor, Horváth Gergely, Tamás László, Szabó Mária, Munkácsy Béla: Quantitative assessment of landscape load caused by mining activity, European Countryside 9:(2) pp. 230-244, 2017
Soha Tamás, Munkácsy Béla, Harmat Ádám, Csontos Csaba, Horváth Gergely, Tamás László, Csüllög Gábor, Daróczi Henriett, Sáfián Fanni, Szabó Mária: GIS-based assessment of the opportunities for small-scale pumped hydroenergy storage in middle-mountain areas focusing on artificial landscape features, Energy (141) pp. 1363-1373., 2017
Kiss Ádám, Szabó Mária: Zostane zemvhodná prel'udí?, Mezricky J, Mezricky V (szerk.): Prekrocitpráh. (snad) námetry k úvahám. Kääriku. pp. 159-178., 2017
Ásványi Katalin. Juhász-Dóra Katalin, Jászberényi Melinda, Michalkó Gábor: Literature review of renewable energy in the tourism industry, Journal of Environmental Management and Tourism 8:(2) pp. 476-491, 2017
Szabó Mária, Horváth Gergely, Csüllög Gábor, Munkácsy Béla, Tamás László, Darabos Gabriella, Harmat Ádám: Tájállapot-vizsgálatok a Bükkalján, In: Blanka Viktória, Ladányi Zsuzsa (szerk.): Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században. Szeged. pp. 537-544., 2017
Munkácsy Béla, Soha Tamás, Havas Márton, Harmat Ádám, Szabó Mária, Csüllög Gábor, Horváth Gergely, Tamás László: A decentralizált energiatárolás lehetőségeinek vizsgálata egy magyarországi mintaterületen, In: Blanka Viktória, Ladányi Zsuzsa (szerk.): Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században. Szeged. pp. 453-461., 2017
Tamás László István, Csüllög Gábor, Horváth Gergely, Szabó Mária, Munkácsy Béla, Harmat Ádám: A Komáromi járás ipari tájterhelése és térképi modellje, In: Blanka Viktória, Ladányi Zsuzsa (szerk.): Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században. Szeged. pp. 574-584., 2017
Soha Tamás, Munkácsy Béla, Csüllög Gábor, Harmat Ádám, Csontos Csaba, Tamás László, Szabó Mária, Horváth Gergely: A decentralizált szivattyús energiatárolás lehetőségeinek GIS-alapú vizsgálata középhegységi környezetben, hazai mintaterületek alapján, Területfejlesztés és Innováció 11:(2) pp. 3-16., 2017
Munkácsy Béla, Harmat Ádám, Soha Tamás, Havas Márton, Csontos Csaba, Darabos Gabriella: A decentralizált villamosenergia-tárolás a térbeliség tükrében: Vizsgálatok egy bükki mintaterületen, XII. Óbudai Energetikai Konferencia. Óbudai Egyetem, Budapest. pp. 37-69., 2017
Kiss Ádám, Szabó Mária: Élhető marad-e az emberi környezet?, Fizikai Szemle 67:(7-8) pp. 219-227., 2017
Budai Edina, Harmat Ádám Munkácsy Béla, Horváth Gergely, Szabó Mária, Csüllög Gábor, Tamás lászló, Darabos Gabriella: Komárom-Esztergom megye állattartásából származó biogáz-hasznosítási potenciáljának meghatározása térinformatikai módszerekkel, In: Pajtókné Tari Ilona, Tóth Antal (szerk.) Magyar Földrajzi Napok 2016. Eger, pp. 236-245., 2016
Harmat Ádám, Munkácsy Béla, Budai Edina, Szabó Mária, Horváth Gergely, Csüllög Gábor, Tamás László: A szilárd biomassza-potenciál környezetileg fenntartható kiaknázásának lehetőségei a Bükkalján, In: Pajtókné Tari Ilona, Tóth Antal (szerk.) Magyar Földrajzi Napok 2016. Eger, pp. 246-256., 2016
Szabó Mária,Horváth Gergely, Csüllög Gábor,Tamás László, Munkácsy Béla, Darabos Gabriella, Harmat Ádám, Budai Edina: Település a tájban - Tibolddaróc (Településjellemzők és a fenntartható tájhasználat lehetőségei), In: Pajtókné Tari Ilona, Tóth Antal (szerk.) Magyar Földrajzi Napok 2016. Eger, pp. 488-499., 2016
Tamás László, Csüllög Gábor, Horváth Gergely, Szabó Mária, Harmat Ádám, Budai Edina, Munkácsy Béla: Ipari objektumok terepi állapotfelmérésének és térinformatikai adatbázis kialakításának főbb tapasztalatai, In: Pajtókné Tari Ilona, Tóth Antal (szerk.) Magyar Földrajzi Napok 2016. Eger, pp. 569-578., 2016
Balizs Dániel, Michalkó Gábor: A turisztikai potenciál megújuló energia orientált befolyásolásának alternatívája egy nógrádi mintaterületen, Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok 2:(4) pp. 28-43, 2017
Michalkó Gábor, Juhász-Dóra Katalin: A tájértékek képi tükröződése a közösségi médiában: Instagram, turizmus és zöld energia, In: Blanka Viktória, Ladányi Zsuzsa (szerk.): Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században. Szeged. pp. 436-443., 2017
Michalkó Gábor, Ásványi Katalin, Juhász-Dóra Katalin, Jászberényi Melinda: A megújuló energiával összefüggő turizmusfejlesztés Tibolddaróc lakosságának attitűd-vizsgálata tükrében, Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek 14:(1) pp. 88-100., 2017
Michalkó Gábor, Lontai-Szilágyi Zsuzsanna, Kiss Kornélia, Martonné Erdős Katalin: A megújuló energia szerepe a falusi turizmus modernizációjában, In: Szalók Csilla, Petykó Csilla (szerk.) Változások és kihívások a turizmusban. Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest. pp. 4-19., 2017
Michalkó Gábor, Juhász-Dóra Katalin, Irimiás Anna: Social media picture analysis to explore hidden tourism potentials of green energy plants, XXXII Congresso Geografico Italiano “L’apporto della geografia trari voluzioni e riforme” p. 348., 2017
Szabó Mária, Horváth Gergely, Csüllög Gábor, Tamás László, Michalkó Gábor, Munkácsy Béla, Harmat Ádám, Budai Edina: Analysis of three Hungarian landscape types and landscape load researches, XIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár. p. 43., 2017
Kiss Ádám, Szabó Mária: Training of experts for non-fossil based energy technologies in higher education, XIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Kolozsvár. p.36., 2017
Michalkó Gábor, Juhász-Dóra Katalin, Irimiás Anna: Megújulunk? A megújuló energia szerepe a jó hellyé válás folyamatában, Fazekas István et al. (szerk.) IX. Magyar Földrajzi Konferencia előadásainak összefoglalói. MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, 2018
Csontos Csaba, Soha Tamás, Munkácsy Béla, Horváth Gábor, Harmat Ádám, Horváth Gergely, Csüllög Gábor, Szabó Mária: Hibrid távfűtésrendszer létrehozásának vizsgálata térinformatikai támogatással, Fazekas István, Kiss Emőke, Lázár István (szerk.) Földrajzi tanulmányok. Debrecen. pp. 147-151., 2018
Horváth Gábor, Munkácsy Béla, Soha Tamás, Csontos Csaba, Harmat Ádám, Horváth Gergely, Csüllög Gábor, Szabó Mária: A fűtési energiafelhasználás modellezése egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei mintaterületen, Fazekas István, Kiss Emőke, Lázár István (szerk.) Földrajzi tanulmányok. Debrecen. pp. 153-156, 2018
Harmat Ádám, Munkácsy Béla, Soha Tamás, Csontos Csaba, Horváth Gergely, Csüllög Gábor, Szabó Mária: Az erdészeti biomassza fenntarthatósági kérdései Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Fazekas István, Kiss Emőke, Lázár István (szerk.) Földrajzi tanulmányok. Debrecen. pp. 157-160., 2018
Gálosi-Kovács Bernadett, Horváth Gergely: Határokon átnyúló természetvédelmi területek lehetőségei és problémái, Földrajzi Közlemények 142. 4. pp. 309–327., 2018
Papp Luca, Sádli Gyula, Soha Tamás, Csontos Csaba, Munkácsy Béla, Csüllög Gábor, Horváth Gergely, Harmat Ádám, Szabó Mária: Esztergom távhőszolgáltatásáról és annak lehetséges bővítéséről az energiaföldrajz tükrében, Területfejlesztés és Innováció 12. 1. pp. 3–19., 2018
Munkácsy Béla, Horváth Gábor, Nagy Bence: Közösségi energiatermelés a dán gyakorlatban, In Green - Környezetipar & Környezetkultúra 3. 3. pp. 32-36., 2018
Szabó Mária, Kiss Ádám: The importance of expert training for continuous and safe energy supply of modern societies, 16th International BBCC/JTEFS Conference on Sustainable Development, Culture, Education. Antalya/Turkey. 1-4 November, 2018 Abstract Book. p. 32., 2018
Kiss Ádám, Szabó Mária: A Kárpát-medence energia jövője: megújuló források vagy atomenergia, XIV. Kárpát-Medencei Környezettudományi Konferencia kiadványa. Gödöllő, Szerk.: Füleky Gy. Kiadó: MAG Mezőgazdaságért Alapítvány, Gödöllő. pp. 148-152., 2018
Karancsi Zoltán, Horváth Gergely, Csüllög Gábor, Szabó Mária: The role of the landscape aesthetic values in the geotourism, Głowniak Ewa, Wasiłowska Agnieszka, Leonowicz Paulina (eds.) Geoheritage and geoconservation: modern approaches and applications towards the 2030 agenda. ProGEO IX. Sympo, 2018
Horváth Gergely, Szabó Mária, Csüllög Gábor, Tamás László, Munkácsy Béla, Soha Tamás:: Leromlott és nem hasznosított felszínek a Novohrad–Nógrád Geopark területén, IX. Magyar Földrajzi Konferencia, Összefoglalók. Szerk.: Fazekas István, Kiss Emőke, Lázár István. Kiadó: MTA DTB Földtudományi Szakbizottság. pp. 109, 2018
Michalkó Gábor, Lontai-Szilágyi Zsuzsanna, Kiss Kornélia, Martonné Erdős Katalin: A megújuló energia szerepe a falusi turizmus modernizációjában, Turizmus Bulletin: 17(1-2) pp. 35-44, 2017
Michalkó Gábor, Irimiás Anna, Juhász-Dóra Katalin, Ilyés Noémi: Social media picture analysis to explore hidden tourism potentials of green energy plants, In: Franco Salvatori (a cura di) Atti del XXXII Congresso Geografico Italiano “L’apporto della geografia trari voluzioni e riforme”. A.Ge.I, Roma pp. 3109-3114., 2019
Korencsák István – Munkácsy Béla – Budai Edina – Darabos Gabriella – Harmat Ádám: Energiagazdálkodás és erdőgazdaság – a tűzifa hasznosításának energetikai megtérülése a Salgótarjáni Erdészet térségében, In: Budai Edina – Munkácsy Béla (szerk.): Az energetikai irányváltás küszöbén. Energiaföldrajzi kutatások magyarországi mintaterületeken. ELTE, Budapest, pp 36-63., 2016
Szücs Péter Noel – Darabos Gabriella: Szilárd biomasszára vonatkozó energetikai megtérülési számítás egy Komárom-Esztergom megyei esettanulmány példáján, . In: Budai Edina – Munkácsy Béla (szerk.): Az energetikai irányváltás küszöbén. Energiaföldrajzi kutatások magyarországi mintaterületeken. ELTE, Budapest. pp 80-102., 2016
Harmat Ádám – Munkácsy Béla – Szalkai Lőrincz Ágnes – Ballabás Gábor – Csüllög Gábor – Horváth Gergely – Szabó Mária: A közösségek által generált energetikai megoldások, mint a területfejlesztés eszközei, Területfejlesztés és Innováció 10. 3. pp. 3-15, 2016
Szabó Mária – Csüllög Gábor – Horváth Gergely – Tamás László – Munkácsy Béla – Harmat Ádám – Budai Edina: Fenntartható települési tájhasználat lehetőségei a Bükkalján a múlt tanulságai alapján: a tibolddaróci példa, In: Pajtókné Tari I. – Tóth A. (szerk.): Magyar Földrajzi Napok 2016. Absztraktkötet. Eger. p. 88, 2016
Tamás László – Csüllög Gábor – Horváth Gergely – Szabó Mária – Harmat Ádám – Budai Edina – Munkácsy Béla: Ipari objektumok terepi állapotfelmérésének és térinformatikai adatbázis kialakításának főbb tapasztalatai., In: Pajtókné Tari I. – Tóth A. (szerk.): Magyar Földrajzi Napok, Absztraktkötet. Eger. p. 106, 2016
Horváth, Gergely – Szabó, Mária – Csüllög, Gábor – Munkácsy, Béla – Tamás, László – Budai, Edina: Utilization perspectives of degraded landscapes in the area of the Novohrad–Nógrád Geopark, 3rd International Geographic Congress. Book of abstracts. Beijing. p 1182., 2016
Munkácsy Béla – Havas Márton – Harmat Ádám: A sűrített levegős energiatárolás perspektívái egy fenntartható energiarendszerben, In: Balázs Boglárka (szerk.): Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VII. Theory meets practice in GIS. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. p. 575, 2016
Szabó Mária – Kiss Ádám: Renewable energies in teacher education of environmental studies, 14th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture, Education. Abstractsbook. Konya. p. 177, 2016
Szabó Mária – Munkácsy Béla – Michalkó Gábor – Horváth Gergely – Csüllög Gábor – Tamás László – Harmat Ádám – Budai Edina: Térségi kihívások a megújuló energiaforrások alkalmazásában a Bükkalján, XII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Abstractbook. Beregszász. pp. 69-70, 2016
Budai Edina – Harmat Ádám – Munkácsy Béla – Horváth Gergely – Csüllög Gábor – Tamás László – Szabó Mária: A biogáz-hasznosítás potenciáljának meghatározása térinformatikai módszerekkel Komárom-Esztergom megyében, In: Pajtókné Tari I. – Tóth A. (szerk.): Magyar Földrajzi Napok 2016. Absztraktkötet. Eger. p. 54, 2016
Harmat Ádám – Munkácsy Béla – Budai Edina – Szabó Mária – Horváth Gergely – Csüllög Gábor – Tamás László: A szilárd biomassza-potenciál környezetileg fenntartható kiaknázásának lehetőségei a Bükkalján, In: Pajtókné Tari I. – Tóth A. (szerk.): Magyar Földrajzi Napok 2016. Absztraktkötet. Eger. pp. 54-55, 2016
Michalkó Gábor – Juhász-Dóra Katalin – Kenesei Zsófia – Kolos Krisztina – Jászberényi Melinda – Kiss Kornélia – Ásványi Katalin – Bódis Gábor: A megújuló energia hasznosítása a magyarországi szállodaiparban, In: Pajtókné Tari Ilona – Tóth Antal (szerk.): Magyar Földrajzi Napok 2016. Absztraktkötet. p. 122, 2016
Michalkó Gábor – Kiss Kornélia – Kenesei Zsófia – Kolos Krisztina – Juhász-Dóra Katalin – Ásványi Katalin – Jászberényi Melinda – Bódis Gábor: A megújuló energia szerepe a vidéki szállásadásban, In: Pintér Réka – Csapó János (szerk.): Környezet–biztonság–turizmus. VIII. Országos Turisztikai Konferencia. Absztraktkötet. p 35, 2016
Tamás László – Csüllög Gábor – Horváth Gergely – Szabó Mária – Munkácsy Béla: Módszertani lehetőségek az ipari tájterhelés vizsgálatára egy Duna menti mintaterület példáján, Tájökológiai Lapok 14. 2. pp. 83-97, 2016
Szabó Mária, Horváth Gergely, Csüllög Gábor, Tamás László, Munkácsy Béla, Budai Edina: A terepgyakorlatok jelentősége a környezeti nevelésben, In: Környezeti nevelés Célok és eszközök (szerk.) (szerk.) Környezeti nevelés: célok és eszközök. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2015. pp. ., 2015
Szabó Mária, Kiss Á: A XXI. Század kihívásai és a környezeti nevelés szükségessége, In: Környezeti nevelés Célok és eszközök (szerk.) (szerk.) Környezeti nevelés: célok és eszközök. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2015. pp. ., 2015
Horváth Gergely: A bányák, mint történeti földrajzi és tájtörténeti elemek, Történeti Földrajzi Közlemények , 3. 2. pp. 90–103., 2015
Tamás László: A tájkarakter elemzések jelentősége a történeti földrajzban – a Komáromi járás tájkaraktereinek változása az 1980-as és 2010-es évek között, Történeti Földrajzi Közlemények, 3. 2. pp. 247-257., 2015
Karancsi Zoltán, Horváth Gergely, Sütő László, Csüllög Gábor: Anthropogenic geomorphosites in the Karancs–Medves Region., pp. 139-147 in: : Lóczy Dénes (ed.): Landscapes and landforms of Hungary. Springer Verlag, Heidelberg, 2015
Pintér Zoltán, Horváth Gergely, Jakab Gergely, Karancsi Zoltán: Rhyolite badland at Kazár, pp. 149–155 In: Lóczy Dénes (ed): Landscapes and landforms of Hungary. Springer Verlag, Heidelberg, 2015
Horváth Gergely, Lóczy Dénes: Geoheritage, geoconservation, geomorphosites in Hungary., pp. 281–288 In: Lóczy Dénes (ed.): Landscapes and landforms of Hungary. Springer Verlag, Heidelberg, 2015
Munkácsy Béla, Havas Márton, Hrenkó Izsák, Szücs Péter: A smart city koncepció a Salzburg térségében folyó projektek tanulságainak tükrében, 10. Jubileumi Óbudai Energetikai Konferencia - Smart Cities. Óbudai Egyetem, Budapest, 2015
Sáfián Fanni. Munkácsy Béla: A decentralizált energiarendszer és a közösségi energiatermelés lehetőségei a településfejlesztésben Magyarországon, Földrajzi Közlemények, 139. 4. pp. . 257-272., 2015
Havas Márton, Hrenkó Izsák: Északnyugat-Magyarország alkalmassága szélerőművek és sűrített levegős energiatároló telepítésére, Földrajzi Közlemények, 139. 4. pp. 273-287., 2015
Juhász-Dóra Katalin, Ásványi Katalin, Jászberényi Melinda, Michalkó Gábor: The role of renewable energy in the hotel competitiveness., p. 98. EUGEO Budapest: Congress programme and abstracts, 2015
Harmat Ádám, Csüllög Gábor, Horváth Gergely, Meleg Dániel, Munkácsy Béla, Szabó Mária, Tamás László: Energy use in the Bükk LEADER Region, p. 112. EUGEO Conference Budapest: Congress programme and abstracts, 2015
Horváth Gergely, Csüllög Gábor, Munkácsy Béla, Szabó Mária, Tamás László: Investigation of landscape load caused by mining activities on a Hungarian industrial region, p. 115. EUGEO Conference Budapest: Congress programme and abstracts, 2015
Munkácsy Béla: A megújuló energiaforrások szerepe a hosszú távra szóló energiatervezési dokumentumokban, p. 5. A megújuló energiaforrások felhasználásának meteorológiai vonatkozásai konferencia, 2015

 

Events of the project

 
2015-07-15 13:13:32
Résztvevők változása
2015-05-20 16:19:27
Résztvevők változása
2014-07-28 09:01:35
Résztvevők változása
Back »