Ferenc Erkel and His Workshop  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
112504
Type K
Principal investigator Szacsvai, Katalin
Title in Hungarian Erkel Ferenc és műhelye
Title in English Ferenc Erkel and His Workshop
Keywords in Hungarian 19. századi zenetörténet; Nemzeti Színház; repertoár 1837-1884; magyar nemzeti opera; Erkel Ferenc; Erkel Ferenc kompozíciós módszere; Erkel műhelye; zenekritika
Keywords in English Music History 19th Century, Hungarian National Theatre; Repertoire 1837–1884; Hungarian National Opera; Ferenc Erkel; Compositional Method of Ferenc Erkel; Erkel Workshop, Music Criticism
Discipline
Musicology (Council of Humanities and Social Sciences)90 %
Ortelius classification: Opera studies
History (Council of Humanities and Social Sciences)10 %
Ortelius classification: History of performance
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Musicology (Research Centre for the Humanities)
Participants Halász, Péter
Mikusi, Balázs
Sirató, Ildikó
Tallián, Tibor
Starting date 2014-09-01
Closing date 2019-08-31
Funding (in million HUF) 23.038
FTE (full time equivalent) 5.57
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
(1) elkészült a Nemzeti Színház 1837–1884 közötti előadásainak adatbázisa (16452 színlap, ca. 660.000 forrásadat); kutattuk az intézmény előadói gyakorlatát és műsorpolitikáját, a korai zenés színjátszás (Buda, Kolozsvár, Arad, Pozsony, Kassa) forrásanyagát (2) az Erkel Ferenc Operák kritikai kiadás részeként elkészült az Erzsébet Erkel által írt II. felvonásának kritikai közreadása, melyből a Magyar Állami Operaház cd-felvételt készített, továbbá sor került a Bánk bán kompozíciós forrásainak elemzésére és kiadásra előkészítésére. (3) sajtókutatást végeztünk és digitalizáltuk a Magyar Zenetörténeti Osztály sajtókutatásait (Magyar Zenetörténeti Adattár ca.21.000 támlap digitalizálás, 20.696.010 karakter). E munkák során összesen ca.98.000 képfájl készült magyarországi, románia, szlovákiai és bécsi kotta- és levéltárakban, könyvtárakban. Magyar és idegen nyelvű publikációink: 28 könyvfejezet, 20 tudományos folyóiratcikk, 2 poster-prezentáció és egy poster-kiállítás, további 33 konferencia-előadás. A pályázattal összefüggésben jelent meg négy könyv, és a pályázatban résztvevő zenetudós hallgatók három MA és egy BA szakdolgozata, folyamatban van három disszertáció. Projektzáró kiállítást és országos zenetörténeti vetélkedőt rendeztünk, melyhez iskolai segédanyagot készítettünk, foglalkozásokat tartottunk (4), ismeretterjesztő írásokat közöltünk (18), ill. előadás tartottunk (16), hangversenyt szerveztünk (2), szakmai lektori feladatokat láttunk el (5).
Results in English
(1) a database of National Theater performances (1837-1884) was completed (16,452 playbills, ca. 660,000 source data); we made researches on the theater’s performance practice and program policy, and the sources of the early musical theater (Buda, Cluj-Napoca, Arad, Bratislava, Košice). (2) the critical edition of Erzsébet’s 2nd act by Erkel was completed (Ferenc Erkel Operas), from which the Hungarian State Opera House produced a CD-recording. The preparation and analysis of Bánk bán’s compositional sources for publication were carried out. (3) we made new press researches and digitized the material of the Hungarian Music History Department’s former press research (Hungarian Music History Archive ca. 21,000 summary plate; 20,696,010 characters). A total number of ca. 98,000 image files were created in the archives and libraries of Hungary, Romania, Slovakia and Vienna. Hungarian and foreign language publications: 28 book chapters, 20 scientific journal articles, 2 poster presentations and 1 poster exhibition, 33 other conference presentations. 4 books have been published in connection with our application, 3 MA and 1 BA theses have been completed and 3 PhD dissertations are in progress. We organized a project closing exhibition and a national music history quiz, for which we prepared teaching materials, held workshops (4), published educational articles (18), gave lectures (16), organized concerts (2), and worked as professional lecturers (5).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112504
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kim Katalin (szerk.), szerk. munkatársai: Békéssy Lili, Murvai Bőke Gabriella, Tóth Emese, Vizinger Zsolt.: Adattár. Magyar nyelvű színjátszás regionális adatbázisa. A Pesti Magyar–Nemzeti Színház (NSZ) műsora és zenei repertoárja (1837–1884), BTK Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténet Osztály, Magyar Zenetörténet Online honlap, 2019
Kim Katalin (kurátor, szerk.,), munkatársak: Békéssy Lili, Gusztin Rudolf, Horváth Pál, Murvai-Bőke Gabriella, Németh István Csaba, Tóth Emese, Vizinger Zsolt: Hymnusz-emléknap, Áder János köztársasági elnök úr fővédnökségével 2019. június 12. A Játékos Magyar Zenetörténet vetélkedő döntője és az Erkel-műhely kiállítás megnyitója., BTK Zenetudomány Intézet, Magyar Zenetörténeti Osztály szervezésében Erkel-műhely kiállításmegnyitó és Játékos Magyar Zenetörténet országos vetélkedő döntője, 2019
KIM KATALIN (kurátor). Munkatársak: BÉKÉSSY LILI, ELEK MARTIN, GUSZTIN RUDOLF, HORVÁTH PÁL, MURVAI-BŐKE GABRIELLA, NÉMETH ISTVÁN CSABA. RISKÓ KATA, TÓTH EMESE, VIZINGER ZSOLT. Zenetörténeti Múzeum részéről: BARANYI ANNA, BORZ ZSÓFIA. Vágó: KUKÁR MANÓ. Látványterv: KIM ATTILA. Grafikai tervezés: VIZINGER ZSOLT. Kivitelezés: Print Wizard kft.: Erkel-műhely. Kiállítás a Hymnusz megzenésítésének 175. évfordulója alkalmából. 2019. június 12. – 2020. november 15.0., BTK Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeum, a Magyar Zenetörténeti Osztályának kiállítása,, 2019
Kim Katalin (szerk.), tartalom: Magyar Zenetörténeti Osztály munkatársai, digitalizálás: Horváth Pál, adatbázis tervezés, OCR, design: Vizinger Zsolt: Magyar Zenetörténeti Adattár, Zenei sajtógyűjtés, Cédulakatalógus. Adatbázis, BTK Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztály, Magyar Zenetörténet Online honlap, 2019
Kim Katalin (közreadó), Horváth Pál ( korrektor): Erkel Ferenc: Erzsébet. II. felvonás. Kritikai közreadás. Erkel Ferenc Operák kritikai összkiadás függelékes sorozata. Kiadásra előkészítve., Közreadja a BTK Zenetudományi Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár. Kiadja Rózsavölgyi Kiadó, Budapest. (kiadásra előkészítve), 2019
Kim Katalin (szerk.), tartalom: Békéssy Lili, Gusztin Rudolf, Horváth Pál, Kim Katalin, Loch Gergely, Németh István Csaba, Szvoren Edina, Vizinger Zsolt: Zenei sajtógyűjtés. Sajtóadatbázis. 19. és kora 20. századi folyóiratok zenei adataival., BTK Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztály Magyar Zenetörténeti Adattár Magyar Zenetörténet Online honlap, 2019
Kim Katalin (szerk.); szövegek: Békéssy Lili, Gusztin Rudolf, Horváth Pál, Kim Katalin, Murvai-Bőke Gabriella Tóth Emese, Vizinger Zsolt. Honlaptervezés és készítés: Vizinger Zsolt.: Hymnusz-emléknap. A ZTI Magyar Zenetörténeti Osztály által szervezett kétfordulós országos Játékos Magyar Zenetörténet vetélkedőhöz készült iskolai segédanyag., BTK Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztály jelen pályázat keretében készült Magyar Zenetörténet Online honlapján, 2019
Kim Katalin (közreadó), Horváth Pál ( korrektor), Kocsár Balázs (karmester): Erkel Ferenc: Erzsébet. II. felvonás. Kritikai közreadás. Erkel Ferenc Operák kritikai összkiadás függelékes sorozata. Közreadja a BTK Zenetudományi Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár. Kiadja Rózsavölgyi Kiadó, Budapest. (kiadásra előkészítve). A kritikai közreadás partitúrája és szólamanyaga, alapján az opera bemutatója és CD-felvétele: Magyar Állami Operaház, 2019. november 18., 2019
Mikusi Balázs: Volkmann Róbert, Magyar Zeneszerzők 41, szerk. Berlász Melinda, Budapest, Budapest Music Center, 2020
Békéssy Lili: A Nemzeti Színház ünnepei. Az intézmény és a Habsburg-dinasztia. Konferencia előadás tanulmány változata, in Barna Gábor – Taupert Dóra (szerk.): Emlékező rítusok és ünneplés. Évfordulók, jubileumok, szent évek (Szeged, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport), 187-208, 2018
Békéssy Lili: Katonazenekarok Pest-Budán az 1850-es években. Konferencia előadás tanulmány változata in, Magyar Zene 56/3 (2018), 265–280, 2018
Kim Katalin: Pange lingua. Erkel Hymnuszának keletkezéstörténetéhez. MZZT Tallián Tibor tiszteletére rendezett konferencián elhangzott előadás tanulmány változata in, Kim Katalin (szerk.), a szerkesztő munkatársai: Békéssy Lili, Gusztin Rudolf, Horváth Pál:Zenetudományi dolgozatok 2017–2018, Budapest, BTK Zenetudományi Intézet, 115-130, 2019
Békéssy Lili: Celebrating the Habsburgs in the Hungarian National Theatre (1837–1873). Konferencia előadás tanulmány változata. Musical culture/s of the Habsburg Monarchy and its successors states: Cultural, social and historical approaches”. Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, 2017. február 22–24., Musicologica Austriaca. Konferencia kötet, a folyóirat külön számaként (megjelenés alatt), 2019
Gusztin Rudolf: Choral Movement in Nineteenth-century Hungary: A Mean of Expressing National Identity Through Music. Konferencia előadás tanulmány változata. Musical culture/s of the Habsburg Monarchy and its successors states: Cultural, social and historical approaches”, Universität für Musik und Darstellende Kuns Wien, 2017. február 22–24. Konferencia kötet in Musicologica Austriaca külön számaként (megjelenés alatt), 2019
Kim Katalin: Demythologizing the Genesis of the Hungarian National Anthem. Konferencia előadás tanulmány változata. Musical culture/s of the Habsburg Monarchy and its successors states: Cultural, social and historical approaches”, Universität für Musik und Darstellende Kuns Wien, 2017. február 22–24. Konferencia kötet in Musicologica Austriaca (megjelenés alatt), 2019
Békéssy Lili: Az 1857-es magyarországi császárjárás zenei reprezentációja. MZZT Tallián Tibor tiszteletére rendezett konferencián elhangzott előadás tanulmány változata in, Kim Katalin (szerk.). szerkesztő munkatársai: Békéssy Lili, Gusztin Rudolf, Horváth Pál: Zenetudományi dolgozatok 2017–2018, Budapest, BTK Zenetudományi Intézet, 189-208, 2019
Kim Katalin: Winning The National Theatre’s Competition. Ferenc Erkel’s Hymnusz and The Bells Of Pressburg. Konferencia előadás tanulmány változata. Pozsony, VEĽKÉ OSOBNOSTI MALÝCH DEJÍN V. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 28. – 29. novembra 2018, in Edita Bugalová (ed.): MALÉ OSOBNOSTI VEĽKÝCH DEJÍN. Kötet CD_változata (Bratislava, Slovenská muzikologická asociácia – Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum,20-29, 2019
Kim Katalin: Winning The National Theatre’s Competition. Ferenc Erkel’s Hymnusz and The Bells Of Pressburg. Konferencia előadás tanulmány változata. Pozsony, VEĽKÉ OSOBNOSTI MALÝCH DEJÍN V. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 28. – 29. novembra 2018, in Edita Bugalová (ed.): MALÉ OSOBNOSTI VEĽKÝCH DEJÍN. Konferencia-kötet. (Bratislava, Slovenská muzikologická asociácia – Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum,20-29, 2019
Kim Katalin: Beethoven Fideliójának előadásai Pest-Budán, Studia Musicologica Beethoven-évfordulóra megjelenő kötete (előkészületben), 2020
Békéssy Lili: Military Bands and Multiculturalism. Béla Kéler and The Case of Pest. Konferencia előadás tanulmány változata CD számára bővebben. V. Pozsony, VEĽKÉ OSOBNOSTI MALÝCH DEJÍN V. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 28. – 29. novembra 2018, in Edita Bugalová (ed.): MALÉ OSOBNOSTI VEĽKÝCH DEJÍN.Kötet CD-változata.Bratislava, Slovenská muzikologická asociácia –Slovenské národné múzeum –Hudobné múzeum, 393-400, 2019
Békéssy Lili: Military Bands and Multiculturalism. Béla Kéler and The Case of Pest. Konferencia előadás tanulmány változata. V. Pozsony, VEĽKÉ OSOBNOSTI MALÝCH DEJÍN V. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 28. – 29. novembra 2018, in Edita Bugalová (ed.): MALÉ OSOBNOSTI VEĽKÝCH DEJÍN.Bratislava, Slovenská muzikologická asociácia – Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum,312-319, 2019
Horváth Pál: Erkel Ferenc vígoperája: A Sarolta játszópéldányainak tanulságai. MA szakdolgozat, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Tanszak, Témavezető Kim Katalin. Védés: 2016. június, 2016
Varga Veronika: Heinisch József. BA szakdolgozat. Témavezető: Szacsvai Kim Katalin, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zenetudományi Tanszak ( védés 2015. június), 2015
Varga Veronika: Adalékok Doppler Ferenc nemzeti színházi balettjeinek történetéhez. MA szakdolgozat. Témavezető: Tallián Tibor, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Tanszak. (Védés 2018. június), 2018
Elek Martin: Mercadante Il Giuramento című operája a Nemzeti Színházban. Betekintés az intézmény 19. századi előadói gyakorlatába. MA szakdolgozat az opera részben Erkel Ferenc által hangszerelt változatának elemzésével., Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zenetudományi Tanszak, 2019. Témavezető: Tallián Tibor., 2019
Elek Martin: Erkel Ferenc első operai hangszerelése, Magyar Zene (LVII. évfolyam), 2019/2, 168-196, 2019
Tallián Tibor: A Wagner-ügy: Magyarázatok magyarázata és minden magyarázat, in: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Megértés és megértetés : A magyarázat a bölcsészettudományokban (Budapest: Gondolat Kiadó, 2017), pp. 96–119., 2017
Békéssy Lili – Gusztin Rudolf – Horváth Pál – Kim Katalin: Zene a kulturális emlékezet szolgálatában. Négy tanulmány a Fodor Pál , BTK főigazgató által vezetett interdiszciplináris kutatóprojekt (Mohács 1526–2026: rekonstrukció és emlékezet) keretében megjelent kötet számára., Fodor Pál – Varga Szabolcs (szerk.): Több, mint egy csata: Mohács. Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben (Budapest, MTA BTK, 463-506.), 2019
Kim Katalin: Bevezetés. Énekes játék, opera. -- „Zene a kulturális emlékezet szolgálatában” c. tanulmány fejezete., in Fodor Pál – Varga Szabolcs (szerk.): Több, mint egy csata: Mohács. Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben (Budapest, MTA BTK, 463-476), 2019
Horváth Pál: A nemzeti zene körüli viták és a Nemzeti Színház történelmi operái. „Zene a kulturális emlékezet szolgálatában” c. tanulmány fejezete, in Fodor Pál – Varga Szabolcs (szerk.): Több, mint egy csata: Mohács. Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben (Budapest, MTA BTK), 476-482., 2019
Gusztin Rudolf: A magyarországi dalármozgalom Mohács-emlékezete. „Zene a kulturális emlékezet szolgálatában” c. tanulmány fejezete, in Fodor Pál – Varga Szabolcs (szerk.): Több, mint egy csata: Mohács. Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben (Budapest, MTA BTK), 482–488, 2019
Békéssy Lili: Dalok és zongoradarabok. „Zene a kulturális emlékezet szolgálatában” c. tanulmány fejezete., in Fodor Pál – Varga Szabolcs (szerk.): Több, mint egy csata: Mohács. Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben (Budapest, MTA BTK), 488-504, 2019
Horváth Pál: Énekesjátéktól a magyar operáig. A Béla futása előadásai, forrásai és változatai, Magyar Zene (LVII. évfolyam, 1. szám, 2019. február), 14−30., 2019
Gusztin Rudolf: The Hungarian National Choral Movement in the Light of the National Choral Society Meeting of 1863”. Poszter-prezentáció, Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Musikwissenschaft, Austrian Music Studies: Gegenstand – Perspektiven – Konzepte, Innsbruck, Haus der Musik, , 2019. december 4–7., 2019
Békéssy Lili: The dimensions of nationalism. A reading of Pest’s musical life in the context of the 1850s’ press. Poszter-prezentáció, Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Musikwissenschaft, Austrian Music Studies: Gegenstand – Perspektiven – Konzepte, Innsbruck, Haus der Musik, 2019. december 4–7, 2019
Szacsvai Kim Katalin: Erkel egyedül. Az Erzsébet néhány talányos kéziratoldala., Magyar Zene, 2014, 3. szám, 270–315., 2014
Szacsvai Kim Katalin -- Békéssy Lili: Ruzitska György: Béla futása. Ismeretterjesztő előadás, Magyar Állami Operaház, 2017. június 9. Rögzítette: Bartók Rádió., 2017
Kim Katalin: Erkel-műhely. Ismeretterjesztő írás a Zenetörténeti Múzeumban rendezett kiállításunk apropóján., Gramophon. Zenei folyóirat, 2019. szeptember, 6–10. oldal., 2019
Murvai-Bőke Gabriella: Játékos Magyar Zenetörténet – Vetélkedő a Hymnusz megzenésítésének 175. évfordulója alkalmából”, Parlando, 2019/4, 2019
Kim Katalin: Interjú a pályázat keretében a Magyar Zenetörténeti Osztály munkatársai által rendezett, 2019. június 12-én megnyílt Erkel-műhely kiállítás kapcsán, Muzsikáló reggel 2019. július 9. Bartók Rádió, Szerkesztő-riporter: Katona Márta., 2019
Kim Katalin: Beszélgetés a MZO által rendezett Erkel-műhely kiállítás anyagáról és a Hymnuszról, Összhang 2019. aug. 14. (19.00-19.30), ismétlése aug. 15. (09.30-10.00) Bartók Rádió. Szerkesztő-riporter: Katona Márta., 2019
Kim Katalin: Beszélgetés 2. része a MZO által rendezett Erkel-műhely kiállítás anyagáról és a Hymnuszról, Összhang 2019. szept. 16. (19.00-19.30) ismétlése szept. 21. (09.30-10.00) Bartók Rádió, szerkesztő-riporter: Katona Márta., 2019
Kim Katalin: Beszélgetés 3. része. a MZO által rendezett Erkel-műhely kiállítás anyagáról és a Hymnuszról, Új Zenei Újság 2019. aug. 24. 11.30-12.00 ismétlése aug. 24. 22.30-23.00 Bartók Rádió, szerkesztő-riporter: Katona Márta., 2019
Kim Katalin: Beszélgetés Erkel Ferenc halálának 125. évfordulója alkalmából. Első rész. Bartók Rádió., Évfordulók nyomában c. műsor. Szerkesztő riporter Katona Márta. 2018. május 28., 19:00-19:30., 2018
Kim Katalin: Beszélgetés Erkel Ferenc halálának 125. évfordulója alkalmából. Második rész. Bartók Rádió., Évfordulók nyomában c. műsor. Szerkesztő riporter Katona Márta. 2018. június 6., 19:00-19:30. (ismétlés: 2018. augusztus 22.), 2018
Kim Katalin (szerk.), A vetélkedő titkára: Murvai-Bőke Gabriella. A kérdéssorok kidolgozása: Békéssy Lili, Gusztin Rudolf, Horváth Pál, Murvai-Bőke Gabriella, Tóth Emese. Grafikai munkák: Vizinger Zsolt. A vetélkedő lebonyolítása: Gusztin Rudolf, Horváth Pál, Murvai-Bőke Gabriella, Tóth Emese.: Játékos Magyar Zenetörténet. Kétfordulós országos zenetörténeti vetélkedő a 13-16 éves korosztály számára a Hymnusz megzenésítésének 175. évfordulója alkalmából., BTK Zenetudományi Intézet, 1. online-forduló, 2. döntő: Zenetudományi Intézet Haydn-terem, 2019. június 12, Hymnusz-emléknap keretében., 2019
Gusztin Rudolf-- Murvai-Bőke Gabriella: Játékos Magyar Zenetörténet. A Zenetudományi Intézetben rendezett döntőn az MTVA Iskolapad c. műsorának stábja filmezett és interjút készített az Osztály munkatársaival,, MTVA , Iskolapad , 2019. szeptember., 2019
Kim Katalin (szerk.), Békéssy Lili, Gusztin Rudof, Mrvai-Bőke Gabriella, Tóth Emese: Hymnusz-vetélkedő. A Játékos Magyar Zenetörténet vetélkedő kérdéssora alapján és a Magyar Zenetörténeti Osztály munkatársai által az Erkel-műhely kiállításban tartott foglalkozáson felkészítve a Magyar Rádió Gyermekkórusának vetélkedője a MTVA együtteseinek nyílt napján., MTVA Bartók Rádió, Élő adásban. 2019. szeptember 29. Műsorvezető-szerkesztő Becze Szilvia., 2019
Kim Katalin, Békéssy Lili, Gusztin Rudolf, Horváth Pál (előadás), Murvai-Bőke Gabriella, Tóth Emese (diákokkal foglalkozás): Játszd újra! Erkel-műhely kiállítás vezetések és foglalkozások diákok számára a Múzeumok éjszakáján (2019. június 27.) a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében (2019. szeptember 28., október 24., október 26.)., BTK Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeuma, 2019
Kim Katalin (szerk.), munkatársak: Murvai-Bőke Gabriella, Vizinger Zsolt. Beszélgetés vezette: Molnár Szabolcs.: A kottán túl. Koncert és műhelybeszélgetés. Az Erkel-műhely kiállításhoz kapcsolódóan kortárs zeneszerzőkkel pódiumbeszélgetés kompozíciós módszerről és műhelymunkáról., BTK Zenetudományi Intézet Bartók-terem, 2019. szeptember 27 és október 24. (Kiállítás vezetéssel egybekötve.), 2019
Kim Katalin -- Horváth Pál: Beethoven és Magyarország. Zenetörténeti poszter - kiállítás, Művészetek Palotája, 2019. február 2. -- március 4., 2020
Horváth Pál: “Untying the ‘musical Sphinx’. Beethoven’s Symphony No. 9. in Nineteenth-Century Hungary (leadott tanulmány), Studia Musicologica Beethoven-évfordulós kötete. (előkészületben), 2020
Békéssy Lili: Military bands, press and Franz Joseph’s visits to Pest-Buda during the 1850s, Studia Musicologica (előkészületben), 2020
Békéssy Lili: National vs. Multinational? Military Bands as Symbols in 1850s Pest-Buda. Konferencia előadás tanulmány változata leadva in Vera Katalinic - Stanislav Tuksar (szerk.): Music, Arts and Politics: Revolutions and Restorations in Europe and Croatia, 1815–1860,, 14th International Musicological and Interdisciplinary Conference of the Croatian Musicological Society Zagreb, Croatia, (2019. október 17-20.), 2020
Sirató Ildikó: A szcenikus apa és fia – a két Spannraft Ágoston., In "Ha kiderül az alkony." Tanulmányok Spannraft Marcellina tiszteletére, szerk. Korpics Márta, Kovács István László. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, 2020
Sirató Ildikó: Liliomfi – a múlt tükre vagy a jelené? Szigligeti vigasz-vígjátékától (1849) Makk Károly filmjén (1954) át a Sztalker Csoport változatáig (2015) és tovább, Emlék–Emlékmű Műemlék. Szerk. Boreczky A.- Bede F. - Szegő I. Budapest, Bibliotheca Nationalis Hungariae–Gondolat Kiadó[Bibliotheca Scientiae & rtis 12.], 2020
Sirató Ildikó: Kolozsvár mint színházi főváros, Kötő József-emlékkonferencia (Kolozsvár, 2019. augusztus 16.) emlékkönyve. Sajtó alatt, 2020
Sirató Ildikó: A nemzeti tánc a magyar színháztörténetben. Korszakok, műfajok, stílusirányok. A nemzeti tánc a magyar színháztörténetben. Korszakok, műfajok, stílusirányok. Tánc és kulturális örökség, szerk. Lanczki Anita. Magyar Táncművészeti Egyetem, Tánc és kulturális örökség, szerk. Lanczki Anita. Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest, sajtó alatt, 2020
Sirató Ildikó: Klasszikus drámaíróink műtöredékeiről. Töredéktől töredékig, tudományos ülésszak, OSZK, Budapest, 2019. november 21-22., Töredéktől töredékig, szerk. Kovács Eszter, Visy Beatrix. Budapest, Bibliotheca Nationalis Hungariae–Gondolat Kiadó, 2020 [Bibliotheca Scientiae & Artis 13.], 2020
Mikusi Balázs: Illos József vonósnégyes-gyűjteménye. Konferencia előadás, Tudományos ülésszak Ferenczi Ilona 70. születésnapjának tiszteletére. Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2019 június 13., 2019
Mikusi Balázs: „Letészem a lantot.” Mosonyi Mihály első Arany-megzenésítése (1863). Konferencia előadás tanulmány változata (Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Ülésszaka, 2017. nov. 23.), in: "Volt a hazának egy-két énekem": Arany 200. Szerk. Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna. Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae - Gondolat Kiadó, 2018, 67-77., 2018
Mikusi Balázs: Némi nemesbülést igényelt”: Liszt utolsó Rákóczi-feldolgozásának hátteréről. Konferencia előadás, Interpretáció és előadói gyakorlat. A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság XV. tudományos konferenciája keretében, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2018. október 1, 2018
Mikusi Balázs: It needed some ennoblement’: Liszt’s Last Rákóczi Arrangement in Context. Konferencia előadás. 2018. július 4., 20th Biennial International Conference on Nineteenth-Century Music , University of Huddersfield, 2018
Békéssy Lili: Variációk operatémákra a 19. század közepének Pest-Budáján. Konferencia előadás, Interpretáció és előadói gyakorlat. A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság éves konferenciája. Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet (2018. október 12–13.), 2018
BékéssyLili: „’Bécsben nem tetszik […] Budapesten tetszeni fog’ Nacionalizmus és zene az 1850-es évek pest-budai sajtójában”. „A szabadságharc után – a neoabszolutizmus kora”. A kutatócsoportunk által szervezett tudományos panel ülésszak részeként tartott előadás, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság XVI. tudományos konferenciáján. Zene és politika. MZZT konferencia, Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet (2019.október 1), 2019
Kim Katalin (szerk.): „A szabadságharc után – a neoabszolutizmus kora”. A kutatócsoportunk által szervezett tudományos panel ülésszak, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság XVI. tudományos konferenciáján. Zene és politika. MZZT konferencia, Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet (2019.10.11–12.), 2019
Horváth Pál: A nemzeti zene szolgálatában. Doppler Ferenc két operája. „A szabadságharc után – a neoabszolutizmus kora”. A kutatócsoportunk által szervezett tudományos panel ülésszak részeként tartott előadás, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság XVI. tudományos konferenciáján. Zene és politika. MZZT konferencia, Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet (2019.10.11–12.), 2019
Gusztin Rudolf: Önkényuralom és zene: A dalármozgalom és a politika viszonya az 1850–60-as években. „A szabadságharc után – a neoabszolutizmus kora”. A kutatócsoportunk által szervezett tudományos panel ülésszak részeként tartott előadás, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság XVI. tudományos konferenciáján. Zene és politika. MZZT konferencia, Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet (2019.10.11–12.), 2019
Kim Katalin: „A viszonyok csábító mámora”. Erkel Ferenc Erzsébet operájának recepciótörténetéről. „A szabadságharc után – a neoabszolutizmus kora”. A kutatócsoportunk által szervezett tudományos panel ülésszak részeként tartott előadás, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság XVI. tudományos konferenciáján. Zene és politika. MZZT konferencia, Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet (2019.10.11–12.), 2019
Horváth Pál: Magyar nyelvű operajátszás a 19. század első felében, Előadás az Apor Vilmos Katolikus Főiskola konferenciáján. (2018. március 1.), 2018
Horváth Pál: A magyar nyelvű operajátszás kezdetei. Konferencia előadás, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Debreceni Egyetem TEOKJ. XXII. Tavaszi Szél Konferencia Művészeti és művészettudományi (magyar) alszekció (2019. május 3-5.), 2019
Horváth Pál: Musical Theatre in Hungary in the 19th Century. Franz Doppler’s career (Lemberg, Pest, Wien). Konferencia előadás. Music, Arts and Politics: : Revolutions and Restorations in Europe and Croatia, 1815–1860, 14th International Musicological and Interdisciplinary Conference of the Croatian Musicological Society Zagreb, Croatia (2019. október 18.), 2019
Gusztin Rudolf: Az országos magyar dalármozgalom kezdete az 1863-as és 1864-es országos dalártalálkozók tükrében. Konferencia előadás, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Debreceni Egyetem TEOKJ. XXII. Tavaszi Szél Konferencia Művészeti és művészettudományi (magyar) alszekció (2019. május 3-5.), 2019
Gusztin Rudolf: War of National Identities? Choral Movement in 19th-century Hungary. Konferencia előadás, Pécsi Tudományegyetem. VIII. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia (2019. május 24–25.), 2019
Gusztin Rudolf: A dalármozgalom századfordulós forrásainak értékelése. Konferencia előadás, A 20. századi zenetörténeti források hitelessége. Konferencia. MTA BTK Zenetudományi Intézet 20–21. Századi Magyar Zenei Archívuma, ZTI Bartók terem (2019. május 28–29), 2019
Gusztin Rudolf: The beginning of the choral Movement in Nineteenth-Century Hungary. Konferencia előadás. Music, Arts and Politics: Revolutions and Restorations in Europe and Croatia, 1815–1860, 14th International Musicological and Interdisciplinary Conference of the Croatian Musicological Society Zagreb, Croatia (2019. október 18.), 2019
Kim Katalin: Regional Network of the Musical Theatre Companies. 1837–1861. Konferencia előadás, Music, Arts and Politics: Revol14th International Musicological and Interdisciplinary Conference of the Croatian Musicological Society Zagreb, Croatia (2019. október 18.), 2019
Kim Katalin: Staging the Nation. Opera and Nationalism in 19th Century Hungary (Leiden–Boston: Brill, 2018). Kereksztal-beszélgetés, Lajosi Krisztina kötetének bemutatása (a szerző, Imre Zoltán, Sirató Ildikó), Országos Széchényi Könyvtá, 2019. február 6., 2019
Kim Katalin: The Opera as a Stage of Political Representation? Hungarian opera performances in 1918–1919. Konferencia előadás, Symposium: The Birth of Contemporary Europe: Word War I, Music and the Arts. International conference, Athen, 9–11 November 2018., 2018
Varga Veronika: Attempts for the introduction of the ballet, as an independent genre, during the beginning of the permanent Hungarian theatrical industry in Pest-Buda (1833–1848).Konferencia előadás. Musical culture/s of the Habsburg Monarchy and its successors states: Cultural, social and historical approaches, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien (2017. február 22–24), 2017
Horváth Pál: Doppler Ferenc, a pesti Nemzeti Színház operaszerzője, (leadott tanulmány in) Kim Katalin (szerk.): Zenetudományi dolgozatok 2019. Budapest, BTK Zenetudományi Intézet (előkészítés alatt), 2020
Mikusi Balázs (eredetivel egybevetette, közr., műjegyzéket revideálta, utószóval ellátta, képeket válogatta): Goldmark Károly: Emlékeim életemből, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár és Gondolat Kiadó kiadása, 2017
Sirató Ildikó: Hamlet él! Az első magyar Shakespeare-fordítások (magyarítások) dramaturgiájáról. In A Magyar Shakespeare Bizottság Jubileumi kötete. Shakespeare Live 400., Budapest, sajtó alatt, 2017
Szacsvai Kim Katalin: Prayers for the King, the Nation, and for the Country – Ferenc Erkel’s Anthems. Megjelenés alatt., Musicologica Austriaca, 2018
Szacsvai Kim Katalin: A Hymnus születése és az Erkel-műhely, Zenetudományi Dolgozatok, 2018
Szacsvai Kim Katalin: Erkel Ferenc: Hunyadi László. Cd-kísérőfüzet, MagyarOpera200, 2017
Szacsvai Kim Katalin: Erkel Ferenc: István király. Cd-kísérőfüzet, MagyarOpera200. Magyar Állami Operaház, 2017
Szacsvai Kim Katalin: Erkel Ferenc: Dózsa Görgy. Cd-kísérőfüzet, MagyarOpera200. Magyar Állami Operaház, 2017
Horváth Pál: Ruzitska József: Béla futása. Cd-kísérőfüzet, MagyarOpera200. Magyar Állami Operaház, 2017
Horváth Pál: Erkel Ferenc: Bátori Mária. Cd-kísérőfüzet, MagyarOpera200. Magyar Állami Operaház, 2017
Békéssy Lili: Erkel Ferenc: Bánk bán. Cd-kísérőfüzet, MagyarOpera200. Magyar Állami Operaház, 2017
Békéssy Lili: The visit of King Franz Joseph and Queen Elisabeth to Pest-Buda. Celebrating the Habsburgs in the Hungarian National Theatre (1837–1873)., Musicologica Austriaca, 2018
Békéssy Lili: „A nézőhely teljes kivilágítása mellett”: ünnepi előadások a Pesti Magyar/Nemzeti Színházban (1838–1867), Zenetudományi dolgozatok, 2018
Gusztin Rudolf: Choral Movement in Nineteenth-century Hungary: A Mean of Expressing National Identity Through Music, Musicologica Austriaca, 2018
Sirató Ildikó (szerk.): Lakatos Éva, A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája (1778-1948). Szombathely, Savaria University Press, 2011, 519 p.;, Magyar Elektronikus Könyvtár, 2017 http://mek.oszk.hu/16800/16847, 2017
Sirató Ildikó: „Hamlet él!” Az első magyar Shakespeare-fordítások (magyarítások) dramaturgiájáról, A Magyar Shakespeare Bizottság, ELTE, Károli és Pázmány szervezésében konferencia, 2016 április, 2018
Mikusi Balázs: Volkmann Róbert, Magyar Zeneszerzők, 2018
Sirató Ildikó: A „különc” gróf Kegyencze a színpadon. In Teleki László emlékezete. (Szerk. Debreczeni-Droppán Béla.), A „különc” gróf Kegyencze a színpadon. In Teleki László emlékezete. (Szerk. Debreczeni-Droppán Béla.) Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 215-226., 2017
Szacsvai Kim Katalin: A Dózsa György himnuszai és az Erkel-műhely. Megjelenés alatt., Zenetudományi Dolgozatok, 2018
Békéssy Lili: The visit of King Franz Joseph and Queen Elisabeth to Pest-Buda. Celebrating the Habsburgs in the Hungarian National Theatre (1837–1873)., Musicologica Austriaca (megjelenés alatt), 2018
Gusztin Rudolf: Choral Movement in Nineteenth-century Hungary: A Mean of Expressing National Identity Through Music, Musicologica Austriaca (Megjelenés alatt), 2018
Mikusi Balázs: „Letészem a lantot.” Mosonyi Mihály első Arany-megzenésítése (1863), "Volt a hazának egy-két énekem": Arany 200. Szerk. Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna. Budapest: Bibliotheca Nationalis Hungariae - Gondolat Kiadó, 67-77., 2018
Mikusi Balázs: ‘It needed some ennoblement’: Liszt’s Last Rákóczi Arrangement in Context., 20th Biennial International Conference on Nineteenth-Century Music. Huddersfield, 04.06.2018. (konferencia előadás), 2018
Sirató Ildikó: Színház, nemzet, és végre Nemzeti Színház. A vándorszínészettől az ünnepi megnyitóig., Nemzeti. A Nemzeti Színház magazinja, V. évf. 1. sz. 2017/2018-as évad, 2017. szeptember-október, 42-47. p. [180 / 15 Nemzeti történet első rész], 2017
Sirató Ildikó: Romantikus Nemzeti. Az alapítástól az 1870-es évekig., Nemzeti. A Nemzeti Színház magazinja, V. évf. 2. sz. 2017/2018-as évad, 2017. október-november, 44-49. p. [180 / 15 Nemzeti történet második rész], 2017
Sirató Ildikó: Aranykor. A meiningenizmus a Nemzetiben – az 1860-as évektől a Millenniumig, Nemzeti. A Nemzeti Színház magazinja, V. évf. 3. sz. 2017/2018-as évad, 2017. november-december, 34-39. p. [180 / 15 Nemzeti történet harmadik rész], 2017
Sirató Ildikó: Előszó, Piroska Katalin, Piroska István, Az aradi magyar színjátszás 130 éve 1818-1948. II. köt. 1905-1948, előszó Sirató Ildikó. Arad : Irodalmi Jelen Könyvek, 2017., 2017
Sirató Ildikó: Hamlet él! Az első magyar Shakespeare-fordítások (magyarítások) dramaturgiájáról, Élet és halál Shakespeare életművében. 400 éves jubileum, szerk. Almási Zsolt, Fabiny Pikli Natália. Budapest : Reciti, 2017. 189-202., 2017
Sirató ILdikó: Válságok, vetélytársak, veszteségek. A Nemzeti Színház az új század elején (1894-1922), Nemzeti. A Nemzeti Színház magazinja, V. évf. 4. sz. 2017/2018-as évad, 2017. december—2018. január, 36-41. p. [180 / 15 Nemzeti történet negyedik rész], 2018
Sirató Ildikó: Nemzeti színházakról – másként., Szcenárium, VI. évf. 6. sz., 2018. szeptember, sajtó alatt, 2018
Sirató Ildikó: 200 éves az aradi magyar színészet. „Nyelvünk keletünk díszét Aradon mutogatva kifejték / A játszó színben. Nyelv! Magyar! Édes Öröm!” /, Arad a Bánság és Partium határán. Arad színházi múltja és jelene, szerk. Fekete Károly. Kölcsey Egyesület, 2018
Sirató Ildikó: A nemzeti (magas)kultúra és a közönségízlés. Elit és / vagy popularitás, Életünk (Szombathely) =sajtó alatt), 2018
Sirató Ildikó: Arany és kora tragédia- / tragikumelméleteiről. Sugárút,, Szatmári Műhely (Szatmárnémeti) (sajtó alatt), 2018
Sirató Ildikó: A színháztörténeti forráskutatás és a pozitivista színházi filológia apológiája. A mesterek, Bayer, Pukánszkyné és tanítványaik, Pukánszkyné Kádár Jolán (nemzetközi) emlékszimpózium születése 125. évfordulója tiszteletére, OSZK, 2017. október 19. (konferencia előadás), 2018
Sirató Ildikó: Arany és kora tragédia- / tragikumelméleteiről, in OSZK Tudományos konferencia az Arany-bicentenáriumhoz kapcsolódva, 2017. november 23. (konferencia előadás), 2018
Sirató Ildikó: „Értekezés a módszerről.” Néhány színház-szociológiai kérdés vizsgálati módszereinek történeti perspektívái, Színház és néző. Színháztudományi konferencia (DOSZ Filozófia- és Irodalomtudományi Osztályai szervezésében), ELTE, 2018. március 8-9. (konferencia előadás), 2018
Sirató Ildikó: A színházpolitika dramaturgiája. Politika és színház viszonyváltozásai a színháztörténeti folyamatban, in Színházi politika / politikai színház, Pécsi Tudományegyetem BTK, 2018. április 20-21. (konferencia előadás), 2018
Békésy Lili: Katonazenekarok az 1850-es évek császárjárásai idején, Magyar Zene, 2018/3(megjelenés alatt), 2018
Békéssy Lili: A Nemzeti Színház ünnepei. Az intézmény és a Habsburg-dinasztia, Szegedi Tudományegyetem, konferencia kötet (leadva), 2018
Szacsvai Kim Katalin: A Hymnusz keletkezése és korai forrásai. Kopisták, változatok, mítoszok, Magyar Zene 2018/3 (megjelenés alatt), 2018
Horváth Pál: Az énekesjátéktól az operáig. Ruzitska–Heinisch: Béla futása, Magyar Zene 2018/3, 2018
Szacsvai Kim Katalin: A gyulai Erkel Múzeum új Erkel-kézirata. Albumblatt Marczibányi ksasszonynak, Magyar Zene 2018/3, 2018
Sirató Ildikó: Huone näyttämöllä. "Piece bien faite" -tyypin näytelmien näyttämökuva ja sen vaikutus teatteritaiteeseen ja vastaanottamisprosessiin 1850-luvulta alkaen. Konferencia előadás, Tampere, Finnország. 19. század-kutatók hálózata éves konferenciája (2015. január 29-30.), 2015
Sirató Ildikó: Finnugor nyelvű irodalmak?Provokatív gondolatmenet arról, hogy a nemzeti identitás alapja nem egyszerűen a közös nyelvhasználat, hanem a nyelv irodalmi értékű használata. Konferencia előadás, Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Book of Abstracts, Ed. by Harri Mantila et al. University of Oulu, 2015, 159, 2015
Sirató Ildikó: 19. századi drámairodalmunkról. OSZK digitális tartalomszolgáltatás tervezése, kidolgozása. Konferencia előadás, A magyar kultúra napja, Kiskőrös (2015. január 22.), 2015
Sirató Ildikó: A kommunikáció öröklött térformái a kortárs színjátékokban. Konferencia előadás, Rendezett tér. Színháztudományi konferencia, Pécs (2015. április 17-18.), 2015
Sirató Ildikó: Requiem? A Várszínház históriája, Előadóművészetek technikája. In Színpad (XI. évfolyam 1. szám 2015. március), 37-41, 2015
Sirató Ildikó: Finno-Ugric literature(s)? Provocative and ambitious thoughts on national identification based on not only native language but literary usage of the language. Konferencia előadás, Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Book of Abstracts (ed. by Harri Mantila et al.). University of Oulu, 2015. 159. p., 2015
Sirató Ildikó: Suomen ja Unkarin teatterisuhteiden ensimmäisistä vaiheista. / Det finsk-ungerska teaterrelationernas första skeden. In Pro Finlandia. Suomen tie itsenäisyyteen, Toim. / Red. Jussi Nuorteva, Pertti Hakala.) Kansallisarkisto / Riiksarkivet, Helsinki / Helsingfors, 2015. 241-248. p., 2015
Sirató Ildikó: A magyar színjátszás története fiataloknak, szerk. Havas Katalin, Budapest, Holnap Kiadó, 2017
Sirató Ildikó: A „különc” gróf Kegyencze a színpadon., In Teleki László emlékezete. Szerk. Debreczeni-Droppán Béla. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 215-226., 2017
Kim Katalin: A Dózsa György himnuszai és az Erkel-műhely (leadott tanulmány in), Kim Katalin (szerk.): Zenetudományi dolgozatok 2019, Budapest, BTK Zenetudományi Intézet (előkészítés alatt), 2020
Szacsvai Kim Katalin: Erkel Ferenc: Hunyadi László. Cd-kísérőfüzet, MagyarOpera200, Magyar Állami Operaház,, 2017
Mikusi Balázs: ‘It needed some ennoblement’: Liszt’s Last Rákóczi Arrangement in Context. Konferencia előadás, 20th Biennial International Conference on Nineteenth-Century Music. Huddersfield, 04.06., 2018
Sirató Ildikó: Romantikus Nemzeti. Az alapítástól az 1870-es évekig, Nemzeti. A Nemzeti Színház magazinja, V. évf. 2. sz. 2017/2018-as évad, 2017. október-november, 44-49. p. [180 / 15 Nemzeti történet második rész], 2017
Sirató Ildikó: Előszó, Piroska Katalin, Piroska István, Az aradi magyar színjátszás 130 éve 1818-1948. II. köt. 1905-1948, előszó Sirató Ildikó. Arad : Irodalmi Jelen Könyvek., 2017
Sirató Ildikó: Hamlet él! Az első magyar Shakespeare-fordítások (magyarítások) dramaturgiájáról., Élet és halál Shakespeare életművében. 400 éves jubileum, szerk. Almási Zsolt, Fabiny Pikli Natália. Budapest : Reciti, 2017. 189-202., 2017
Sirató Ildikó: 200 éves az aradi magyar színészet. „Nyelvünk keletünk díszét Aradon mutogatva kifejték / A játszó színben. Nyelv! Magyar! Édes Öröm!” /, Arad a Bánság és Partium határán. Arad színházi múltja és jelene, szerk. Fekete Károly. Kölcsey Egyesület, 7-13., 2018
Sirató Ildikó: A nemzeti (magas)kultúra és a közönségízlés. Elit és / vagy popularitás, Életünk (Szombathely) (sajtó alatt) (19th-Century Studies and Visions of the Future. Finnországi 19. század kutatóhálózat konferenciáján tartott előadás, 2018. január), 2018
Sirató Ildikó: Arany és kora tragédia- / tragikumelméleteiről. Sugárút,, Szatmári Műhely (Szatmárnémeti) (sajtó alatt) (OSZK Arany-bicentenáriumhoz kapcsolódó konferencia-előadás tanulmány változata), 2018
Sirató Ildikó: A színháztörténeti forráskutatás és a pozitivista színházi filológia apológiája. A mesterek, Bayer, Pukánszkyné és tanítványaik. Konferencia előadás, Pukánszkyné Kádár Jolán (nemzetközi) emlékszimpózium születése 125. évfordulója tiszteletére, OSZK, 2017. október 19., 2018
Sirató Ildikó: „Értekezés a módszerről.” Néhány színház-szociológiai kérdés vizsgálati módszereinek történeti perspektívái. Konferencia előadás, Színház és néző. Színháztudományi konferencia (DOSZ Filozófia- és Irodalomtudományi Osztályai szervezésében), Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2018.03.8-9. ), 2018
Sirató Ildikó: A színházpolitika dramaturgiája. Politika és színház viszonyváltozásai a színháztörténeti folyamatban. Konferencia előadás, in Színházi politika / politikai színház, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (2018. április 20-21. ), 2018
Szacsvai Kim Katalin: A gyulai Erkel Múzeum új Erkel-kézirata. Albumblatt Marczibányi kisasszonynak. Kiállítás megnyító szöveg és szakmai véleményezés, Kincsek őrzője – 150 éves a gyulai Erkel Ferenc Múzeum, tárlat a gyulai Almásy-kastélyban (2018. szeptember), 2018
Mikusi Balázs: A magyar Goldmark Károly száműzött gyönyörű dalműve: A Sába királynője fogadtatása Budapesten, Muzsika, 2015. július, 9-17. (első rész), 2015
Mikusi Balázs: A magyar Goldmark Károly száműzött gyönyörű dalműve: A Sába királynője fogadtatása Budapesten, Muzsika, 2015. augusztus, 16-20. (második rész), 2015
Mikusi Balázs: 'Egyik oldalon sem kívánom elkötelezni magamat': Robert Volkmann bicentenáriumára, Muzsika, 2015. szeptember, 19-25., 2015
Tallián Tibor: Oper spielen – Opern schaffen: Entstehungs- und Aufführungsgeschichte der ersten ungarischen Operntragödie, STUDIA MUSICOLOGICA 55/3 (September 2014) pp. 179-236, 2015
Tallián Tibor: Joseph Joachim und (die) Ungarn, In:Keym S;Wünsche S (szerk): Musikgeschichte zwischen Ost und West: von der „musica sacra” bis zur Kunstreligion, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, pp. 626-636, 2015
Tallián Tibor: Schodel Rozália és a hivatásos magyar operajátszás kezdetei, Balassi Kiadó, Budapest, 662 p., 2015
Szacsvai Kim Katalin: Die erste ungarische Operntragödie: Ferenc Erkels Bátori Mária. Quellen und Fassungen, STUDIA MUSICOLOGICA 55/3 (September 2014), 237–293, 2015
Sirató Ildikó: Szenvedélyes hős vagy ércszobor? Széchenyi István alakja színpadainkon, https://iti.btk.mta.hu/hu/szorenyi-laszlo-honlapja/koszonto-irasok-a-70-szuletesnapra, 2015
Sirató Ildikó: Huone näyttämöllä. "Piece bien faite" -tyypin näytelmien näyttämökuva ja sen vaikutus teatteritaiteeseen ja vastaanottamisprosessiin 1850-luvulta alkaen, 2015. január 29-30. Tampere, Finnország. 19. század-kutatók hálózata éves konferenciája, 2015
Sirató Ildikó: Finnugor nyelvű irodalmak?Provokatív gondolatmenet arról, hogy a nemzeti identitás alapja nem egyszerűen a közös nyelvhasználat, hanem a nyelv irodalmi értékű használata, Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Book of Abstracts, Ed. by Harri Mantila et al. University of Oulu, 2015, 159, 2015
Sirató Ildikó: 19. századi drámairodalmunkról. OSZK digitális tartalomszolgáltatás tervezése, kidolgozása, Kiskőrös, 2015. január 22. A magyar kultúra napja, 2015
Sirató Ildikó: A kommunikáció öröklött térformái a kortárs színjátékokban, Rendezett tér. Színháztudományi konferenciaPécs, 2015. április 17-18., 2015
Sirató Ildikó: Requiem? A Várszínház históriája, Színpad 2015. március, 2015
Mikusi Balázs (eredetivel egybevetette, közr., műjegyzéket revideálta, utószóval ellátta, képeket válogatta): Goldmark Károly: Emlékeim életemből, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár és Gondolat Kiadó kiadása (előkészületben), 2015
Sirató Ildikó: Finno-Ugric literature(s)? Provocative and ambitious thoughts on national identification based on not only native language but literary usage of the language, Congressus Duodecimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Book of Abstracts (ed. by Harri Mantila et al.). University of Oulu, 2015. 159. p., 2015
Sirató Ildikó: Suomen ja Unkarin teatterisuhteiden ensimmäisistä vaiheista. / Det finsk-ungerska teaterrelationernas första skeden. In Pro Finlandia. Suomen tie itsenäisyyteen, Toim. / Red. Jussi Nuorteva, Pertti Hakala.) Kansallisarkisto / Riiksarkivet, Helsinki / Helsingfors, 2015. 241-248. p., 2015
Sirató Ildikó: A magyar színjátszás története fiataloknak, Holnap Kiadó, 2016. sajtó alatt [654.634 n, 201. szerzői p.], 2016
Sirató Ildikó: A „különc” gróf Kegyencze a színpadon. In Teleki László emlékezete. (Szerk. Debreczeni-Droppán Béla.), A „különc” gróf Kegyencze a színpadon. In Teleki László emlékezete. (Szerk. Debreczeni-Droppán Béla.) Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2016. sajtó alatt, 2016
Sirató Ildikó: Hamlet él! Az első magyar Shakespeare-fordítások (magyarítások) dramaturgiájáról. In A Magyar Shakespeare Bizottság Jubileumi kötete. Shakespeare Live 400., Budapest, 2016. sajtó alatt, 2016
Békéssy Lili: „…régi Verdik s uj Lehárok…” Politika, opera és Pest-Buda, Gramofon XXIII/4 (2018 tél), 4-7, 2018
Horváth Pál: Works for the Stage by the Doppler Brothers, Franz & Carl Doppler: The complete flute music, volume 7/10 CD kiadvány kisérőfüzetének szövege, 2017
Gusztin Rudolf: „Hogyan vett részt Erkel Ferenc a dalármozgalomban?”, Fidelio, 2018. október 24., 2018
Horváth Pál: „Elsőbb a haza, mint a művészet” – kemény vitákkal indult a pesti operajátszás története, Múlt-kor történelmi magazin online (2018. október 25.), 2018
Sirató Ildikó: Kazinczy és a színház. Kiállítás megnyitó előadás, televíziós és rádióinterjú, 200 éves a kassai magyar színjátszás. Kiállítás, Kazinczy Napok, Kassa, 2016. november 3., 2016
Békéssy Lili: Wagner: Parsifal. Az opera és nemzeti színházi előadásai. Előadás, Kreatív Zenehallgatások, Erkel Színház, 2018. május 16. Rögzítette a Bartók Rádió, 2018
Békéssy Lili: Verdi: Falstaff. Az opera és nemzeti színházi előadásai. Ismeretterjesztő előadás, Kreatív Zenehallgatások, Erkel Színház, 2019. május 28. Rögzítette a Bartók Rádió., 2019
Sirató Ildikó: Színháztörténeti dokumentumok a félmúltból. A közgyűjteményi gyarapítás és kutatás módjai, céljai és eredményei. Konferencia előadás, in Irodalom, színház, ellenzékiség: Gyűjtés és archiválás a Kádár-korszakban és a rendszerváltozás után. PIM és MTA BTK TTI konferenciája, PIM (2017.december), 2017
Sirató Ildikó (szakmai lektor): Borsa Miklós, Szabó-Jilek Iván, Tűzben született. A korszakteremtő Asphaleia színpad története, Budapest, 2020, sajtó alatt, 2020
Sirató Ildikó: Egy halhatatlan mű óceánja. Az ember tragédiája színpadi története az ősbemutatótól a jelenkorig, Nemzeti Színház magazinja, VI. évf. 8. sz. 2018/2019-es évad, 2019. április-május, 6-15., 2019
Sirató Ildikó (szakmai lektor): Katona József korai drámái. 2. kötet. A Lutza Széke – Aubigny Clementia – A rózsa, s. a. r., jegyz. Demeter Júlia, Nagy Imre. Szerk. Soóky Andrea., Budapest, Balassi Kiadó, 2019
Sirató Ildikó: Sources of Staged ‘Others’ in Budapest – Examples from Opera House to Fun-Fairs., Staged Otherness, c. 1850-1939 East-Central European Responses and Contexts konferencia, Budapest, CEU—MTA, 2019. január 17-18., 2019
Sirató Ildikó: Mekaanikka, hydrauliikka, sähkö [...][Mechanika, hidraulika, elektromosság – a technikai és természettudományos eredmények megjelenése és hatása a színházan és a színjátékban]. Előadás a 19. század kutatóhálózat konferenciáján, Oulu, 2019. január 24-25., Tieto liikkeessä: Tiedon ja taitojen kierto pitkällä 1800-luvulla [A tudás mozgásban:az információ és szakismeret közlekedése a hosszú 19. században], 2019
Sirató Ildikó: Görgei arcai, kerekasztal-beszélgetés, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2019. május 29., 2019
Sirató Ildikó: The Tragedy of Man in Foreign Languages, and on Foreign Stages, Szcenárium (MITEM English, April 2019), VII. évf. 4. sz. 28-32. p., 2019
Back »