Analysis of genes and candidate genes contributing to crop reliability of polyploid Prunus fruit trees  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
112554
Type K
Principal investigator Halász, Júlia
Title in Hungarian A poliploid gyümölcsfák termésbiztonságát befolyásoló néhány gén és génjelölt vizsgálata
Title in English Analysis of genes and candidate genes contributing to crop reliability of polyploid Prunus fruit trees
Keywords in Hungarian CBF, NAC, önmeddőség, Prunus, termésbiztonság, transzkripciós faktor, virágzás
Keywords in English CBF, crop reliability, flowering, NAC, Prunus, self-incompatibility, transcription factor
Discipline
Plant gene bank basic research (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Department of Genetics and Plant Breeding (Szent István University)
Participants Benyóné György, Zsuzsanna
Gutermuth, Ádám
Hegedus, Attila
Pállinger, Éva
Pedryc, Andrzej
Soltész, Alexandra
Vágújfalvi, Attila
Starting date 2015-01-01
Closing date 2019-12-31
Funding (in million HUF) 23.302
FTE (full time equivalent) 6.57
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A termékenyülési viszonyokat (S-RN-áz és SFB gének), a nyugalmi időszakot és a rügypattanás idejét (CBF, DAM gének) valamint az érési időt (NAC gén) meghatározó géneket jellemeztük két poliploid Prunus faj, a szilva és meggy, illetve diploid rokon fajaik esetében. A vizsgált szempontból eltérő fenotípusú gyümölcsfajtákkal dolgoztunk: önmeddők illetve öntermékenyülők; korai illetve kései virágzásúak; gyümölcseik korán illetve későn érnek. Eredményeink alapján olyan molekuláris markereket fejlesztettünk, amelyek nagyban segíthetik a nemesítést a gyümölcsfák magonc korban történő szelekciójával, hiszen mindegyik tulajdonság csak a termőre fordulást követően értékelhető. Ugyanakkor a gének elemzése a fajok kultúrevolúciós kapcsolatairól, illetve e gazdaságilag is fontos tulajdonságok molekuláris hátteréről új információval gazdagította a gyümölcsfákra vonatkozó biológiai ismereteinket.
Results in English
Genes determining fertility properties (S-RNase and SFB genes), dormancy (CBF, DAM genes) and fruit ripening time (NAC gene) were characterized by two polyploid Prunus species, plum and sour cherry and their diploid related species. We worked with known cultivars having very different phenotypes for the examined traits: self-compatible or self-incompatible; early or late blooming time; as well as early or late fruit maturity dates. Based on our results, we have developed molecular markers that can greatly assist in the selection of fruit trees at seedling stage, since each trait can only be evaluated after several years. In addition, the analysis of genes has provided new insights into the biological evolutionary relationships of the studied species and the molecular background of these economically important features.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112554
Decision
Yes

 

List of publications

 
Makovics-Zsohár, N., Tóth, M., Surányi, D., Kovács, Sz., Hegedűs, A., Halász, J.: Characterization of Hungarian plum (Prunus domestica L.) germplasm as a valuable gene resource based on simple sequence repeat markers., HortScience, 52(12):1655–1660., 2017
Halász, J., Makovics-Zsohár, N., Szőke, F., Ercisli, S., Hegedűs, A.: Simple Sequence Repeat and S-locus Genotyping to Explore Genetic Variability in Polyploid Prunus spinosa and P. insititia., Biochemical Genetics, 55(1), 22-33., 2017
Sorkheh, K., Dehkordi, M. K., Ercisli, S., Hegedus, A., Halász, J.: Comparison of traditional and new generation DNA markers declares high genetic diversity and differentiated population structure of wild almond species., Scientific Reports, 7(1), 5966., 2017
Balogh, E., Halász, J., Szani, Zs., Hegedűs, A.: Correspondence between maturity date and molecular variations in a NAC transcription factor of diploid and polyploid Prunus species., Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 42: 136-144., 2018
Halász, J., Kodad, O., Galiba, G.M., Skola, I., Ercisli, S., Ledbetter, C.A., Hegedűs, A: Genetic variability is preserved among strongly differentiated and geographically diverse almond germplasm: An assessment by simple sequence repeat markers., Tree Genetics & Genomes 15: 12., 2019
Balogh, E., Halász, J., Soltész, A., Erős-Honti, Z., Gutermuth, A., Szalay, L., Höhn, M., Vágujfalvi, A., Galiba, G., Hegedűs, A.: Identification, structural and functional characterization of dormancy regulator genes in apricot (Prunus armeniaca L.)., Frontiers in Plant Science, 10, 402., 2019
Makovics-Zsohár, N., Halász, J.: Self-incompatibility system in polyploid fruit tree species- A review., The International Journal of Plant Reproductive Biology 8(1) 24-33, 2016
Makovics-Zsohár, N., Halász, J.: A meggy és a szilva termékenyülését meghatározó molekuláris rendszer., Kertgazdaság, 47(4): 48-56., 2015
Halász, J., Kodad, O., Ercisli, S., Hegedűs, A.: Genetic characterization of almond (Prunus dulcis) cultivars and natural resources (oral presentation)., XVI. GREMPA Meeting, 13-14 May, 2015, Morocco, Meknes. Book of abstracts: 22., 2015
Halász, J., Dudás, R., Hegedűs, A.: Kökény- és kökényszilva fajtajelöltek genetikai jellemzése SSR-markerekkel., XXI. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2015. március 11-12., Összefoglalók (Szerk.: Veisz O.), MTA, Budapest, p. 82. ISBN 978-963-8351-43-2., 2015
Halász, J., Makovics-Zsohár, N., Szőke, F., Ercisli, S., Hegedűs, A.: Simple Sequence Repeat and S-locus Genotyping to Explore Genetic Variability in Polyploid Prunus spinosa and P. insititia., Biochemical Genetics, 1-12. DOI 10.1007/s10528-016-9768-3, 2016
Yilmaz, K.U., Basbug, B., Gurcan, K., Pinar, H., Halász, J., Ercisli, S., Uzun, A., Cocen, E.: S-genotype profiles of Turkish apricot germplasm., Not Bot Horti Agrobo, 44(1):67-71., 2016
Halász J., Makovics-Zsohár N., Hegedűs A.: A meggy termékenyülésének genetikai háttere., In: Nyéki J, Szabó T., Soltész M (szerk.) Meggy. ÉKASZ Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, MKSZ Nonprofit Kft. Újfehértó, 2016. pp. 147-152., 2016
Balogh, E., Halász, J.: Csonthéjas gyümölcsfajok életciklusát szabályozó transzkripciós faktorok szerepe., Kertgazdaság 48(1): 19-27., 2016
Halász, J., Kodad, O., Hegedűs, A.: Self-compatibility in Prunus: accidents in transposon traffic?, II International Workshop on Floral Biology and S-incompatibility in Fruit Species. May 23-26, 2016, Spain, Murcia. Acta Horticulturae in press, 2017
Halász, J., Balogh, E., Makovics-Zsohár, N., Hegedűs, A.: S-genotyping of Hungarian sour cherry cultivars., II International Workshop on Floral Biology and S-incompatibility in Fruit Species. May 23-26, 2016, Spain, Murcia. Acta Horticulturae in press, 2017
Makovics-Zsohár, N., Hegedűs, A., Halász, J.: S-allele constitution of hexaploid European plum cultivars., II International Workshop on Floral Biology and S-incompatibility in Fruit Species. May 23-26, 2016, Spain, Murcia. Acta Horticulturae in press, 2017
Makovics-Zsohár, N., Surányi, D., Tóth, M., Kovács, Sz., Hegedűs, A., Halász, J.: Poliploid szilvafajták genetikai variabilitásának jellemzése., XXII. Növénynemesítési Tudományos Nap, 2016. március 10., Összefoglalók (Szerk.: Veisz O., Polgár Zs.), MTA, Budapest, p. 99. ISBN 978-963-396-085-1., 2016
Makovics-Zsohár, N., Hegedűs, A., Halász, J.: A hexaploid európai szilvafajták termékenyülését meghatározó S-allélrendszer jellemzése., Magyar Genetikusok Egyesülete, XV. Genetikai Műhelyek Magyarországon jubileumi konferencia, Szeged, 2016. szeptember 16. videoposzter http://www.magenegy.hu/hu/videok/vid, 2016
Halász J.: Gyümölcsfák termékenyülési viszonyai a kultúrevolúció fókuszában., MTA Agrártudományok Osztálya és a Kertészeti- és Élelmiszertudományi Bizottság A Kárpát-medence gyümölcsállományának nemesítési értékei c. tudományos ülése. Budapest, 201, 2016
Sorkheh, K., Dehkordi, M. K., Ercisli, S., Hegedus, A., Halász, J.: Comparison of traditional and new generation DNA markers declares high genetic diversity and differentiated population structure of wild almond species., Scientific Reports, 7(1), 5966., 2017
Halász, J., Makovics-Zsohár, N., Szőke, F., Ercisli, S., Hegedűs, A.: Simple Sequence Repeat and S-locus Genotyping to Explore Genetic Variability in Polyploid Prunus spinosa and P. insititia., Biochemical Genetics, 55(1), 22-33., 2017
Makovics-Zsohár, N., Tóth, M., Surányi, D., Kovács, Sz., Hegedűs, A., Halász, J.: Characterization of Hungarian plum (Prunus domestica L.) germplasm as a valuable gene resource based on simple sequence repeat markers., HortScience, 52(12):1655–1660., 2017
Balogh, E., Halász, J., Szani, Zs., Hegedűs, A.: Correspondence between maturity date and molecular variations in a NAC transcription factor of diploid and polyploid Prunus species., Turkish Journal of Agriculture and Forestry, in press, 2018
Balogh, E., Halász, J.: CBF gének izolálása diploid és poliploid Prunus fajokból., Kertgazdaság 49(2): 9-17., 2017
Makovics-Zsohár, N., Surányi, D., Tóth, M., Kovács, Sz., Szőke, F., Hegedűs, A., Halász, J.: Hazai szilva- és kökénygenotípusok genetikai jellemzése mikroszatellit markerekkel., Kertgazdaság, 49(1): 26-34., 2017
Balogh, E., Halász, J., Hegedűs, A.: Analysis of genes encoded dormancy associated transcription factors in stone fruits., 4th Transylvanian Horticulture and Landscape Studies Conference, May 5-6, 2017, Románia, Marosvásárhely. Book of abstracts: 4., 2017
Makovics-Zsohár, N., Hegedűs, A., Halász, J.: Genetic variability of polyploid plum cultivars., 4th Transylvanian Horticulture and Landscape Studies Conference, May 5-6, 2017, Románia, Marosvásárhely. Book of abstracts: 30., 2017
Makovics-Zsohár, N., Surányi, D., Tóth, M., Kovács, Sz., Szőke, F., Hegedűs, A., Halász, J.: Magyar szilva tájfajták genetikai jellemzése., XXIII. Növénynemesítési Tudományos Nap, 2017. március 7., Összefoglalók (Szerk.: Veisz O.), MTA, Budapest, p. 120. ISBN 978-963-8351-44-9., 2017
Balogh, E., Halász, J.: CBF gének azonosítása és jellemzése Prunus fajokban., XXIII. Növénynemesítési Tudományos Nap, 2017. március 7., Összefoglalók (Szerk.: Veisz O.), MTA, Budapest, p. 81. ISBN 978-963-8351-44-9., 2017
Balogh, E., Hegedűs, A., Halász, J.: S-haplotípusok azonosítása magyar meggyfajtákban., Összefoglalók (Szerk.: Veisz O.), MTA, Budapest, p. 80. ISBN 978-963-8351-44-9., 2017
Balogh, E., Halász, J., Szani, Zs., Hegedűs, A.: Correspondence between maturity date and molecular variations in a NAC transcription factor of diploid and polyploid Prunus species., Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 42: 136-144., 2018
Halász, J., Kodad, O., Galiba, G.M., Skola, I., Ercisli, S., Ledbetter, C.A., Hegedűs, A: Genetic variability is preserved among strongly differentiated and geographically diverse almond germplasm: An assessment by simple sequence repeat markers., Tree Genetics & Genomes 15: 12., 2019
Balogh, E., Halász, J., Soltész, A., Erős-Honti, Z., Gutermuth, A., Szalay, L., Höhn, M., Vágujfalvi, A., Galiba, G., Hegedűs, A.: Identification, structural and functional characterization of dormancy regulator genes in apricot (Prunus armeniaca L.)., Frontiers in Plant Science, 10, 402., 2019
Molnár, A., Makovics-Zsohár, N., Hegedűs, A., Halász, J.: A poliploid Prunus laurocerasus L. S-RN-áz alléljainak jellemzése., XXIV. Növénynemesítési Tudományos Nap, 2018. március 6. Összefoglalók (Szerk. Karsai I. és Polgár Zs.) MTA, Budapest, p. 107. ISBN 978-615-00-1469-2, 2018
Hegedűs, A., Balogh, E., Szani, Zs., Halász, J.: Az érésidőt meghatározó NAC transzkripciós faktort kódoló gén variabilitása diploid és poliploid Prunus fajokban., XXIV. Növénynemesítési Tudományos Nap, 2018. március 6. Összefoglalók (Szerk. Karsai I. és Polgár Zs.) MTA, Budapest, p. 87. ISBN 978-615-00-1469-2, 2018
Balogh E, Bolvári-Soltész A. Vágujfalvi A., Höhn M., Erős-Honti Zs., Gutermuth Á., Halász, J., Hegedűs, A.: Csonthéjas gyümölcsök nyugalmi állapotát befolyásoló transzkripciós faktorok vizsgálata., XXIV. Növénynemesítési Tudományos Nap, 2018. március 6. Összefoglalók (Szerk. Karsai I. és Polgár Zs.) MTA, Budapest, p. 41. ISBN 978-615-00-1469-2, 2018
Halász, J., Kodad, O., Hegedűs, A.: Self-compatibility in Prunus: accidents in transposon traffic?, II International Workshop on Floral Biology and S-incompatibility in Fruit Species. May 23-26, 2016, Spain, Murcia. Acta Horticulturae 1231 (pp. 123-130)., 2016
Halász, J., Balogh, E., Makovics-Zsohár, N., Hegedűs, A.: S-genotyping of Hungarian sour cherry cultivars., II International Workshop on Floral Biology and S-incompatibility in Fruit Species. May 23-26, 2016, Spain, Murcia. Acta Horticulturae 1231 (pp. 161-166)., 2016
Makovics-Zsohár, N., Hegedűs, A., Halász, J.: S-allele constitution of hexaploid European plum cultivars., II International Workshop on Floral Biology and S-incompatibility in Fruit Species. May 23-26, 2016, Spain, Murcia. Acta Horticulturae 1231 (pp. 151-156)., 2016

 

Events of the project

 
2016-01-21 10:08:01
Résztvevők változása
Back »