Hidden richness: Mesozoic and Tertiary benthic assemblages.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
112708
Type K
Principal investigator Dulai, Alfréd
Title in Hungarian Rejtett gazdagság: mezozoós és harmadidőszaki bentosz együttesek.
Title in English Hidden richness: Mesozoic and Tertiary benthic assemblages.
Keywords in Hungarian mezozoós, paleogén, bentosz együttesek, Brachiopoda, Foraminifera, Bryozoa, Mollusca, Echinodermata, Decapoda, otolith, mikrofácies, izotópgeokémia
Keywords in English Mesozoic, Paleogene, benthic assemblages, Brachiopoda, Foraminifera, Bryozoa, Mollusca, Echinodermata, Decapoda, otolith, microfacies, isotope geochemistry
Discipline
Paleontology, Historical Geology (Council of Complex Environmental Sciences)80 %
Ortelius classification: Paleontology
Geology, Tectonics, Vulcanology (Council of Complex Environmental Sciences)20 %
Ortelius classification: Geology
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Őslénytani és Földtani Tár (Hungarian Natural History Museum)
Participants Bosnakoff, Mariann Aranka
Hyzny, Matus
Kercsmár, Zsolt
Kocsis, László
Kroh, Andreas
Less, György
Ozsvárt, Péter
Thuy, Ben
Zágorsek, Kamil
Starting date 2015-01-01
Closing date 2019-12-31
Funding (in million HUF) 27.298
FTE (full time equivalent) 10.05
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projekt célja különböző mezozoós és kainozoós (paleogén és neogén) bentosz együttesek taxonómiai, paleoökológiai és paleobiogeográfiai vizsgálata volt. Eredményeinket 2 könyvben, 19 könyvfejezetben, 24 tudományos cikkben (melyek kumulatív impakt faktora 24,655), valamint 25 konferencia abstractban és kirándulásvezetőben publikáltuk. Néhány további cikk kézirata befejezés és beadás előtt áll. A publikációk közül kiemelkedik a két könyv: a Kárpát-medence eocénjét ismertető 12 szerzős kötet, illetve a magyarországi középső-miocén (badeni) Decapoda faunát bemutató monográfia. Számos különböző ősmaradványcsoportot vizsgáltunk, legrészletesebben a pörgekarúakat és a tízlábú rákokat. Taxonómiai vizsgálataink során leírtunk 2 új brachiopoda genust, és 3 új brachiopoda, 3 új Polyplacophora és 3 új Decapoda fajt. Izotópgeokémiai vizsgálatokat végeztünk az eocén/oligocén határ közelében élt foraminiferákon, mely adatok utalnak az eocén-oligocén klímaátmenetre a Középső-Paratethys területén. A Megathiris detruncata brachiopoda faj recens és fosszilis héjaiban vizsgáltuk az oxigén és szén stabilizotópokat, valamint az elemi összetételt (Mg, Sr, Mn, Fe, Ba) annak megállapítására, hogyan használható fel ez a faj a múltbeli környezeti állapotok nyomon követésére. A bentoszforaminiferák paleoökológiai elemzése alapján vizsgáltuk a Magyar Paleogén Medence paleo-oceanográfiai fejlődéstörténetét.
Results in English
The aim of this project was the taxonomic, palaeoecological and palaeobiogeographical study of different Mesozoic and Cenozoic (Paleogene and Neogene) benthic assemblages. Our results were presented in 2 books, 19 book sections, 24 scientific papers (cumulative impact factor: 24.655), and 25 abstracts and conference field guides. Some additional manuscripts are near to be finished and submitted. The most significant publications are two books: one on the Eocene of the Carpathian Basin by 12 co-authors, and the other one on the Middle Miocene (Badenian) decapod fauna of Hungary. Several different fossil groups were studied, most intensively the brachiopods and the decapods. Our taxonomic works included the description of 2 new brachiopod genera, 3 new brachiopod species, 3 polyplacophoran species and 3 decapod species. Isotope geochemical studies were done on foraminiferans at the Eocene-Oligocene boundary, which data refer to the Eocene-Oligocene climate transition in the Central Paratethys. Modern and fossil calcareous shells of the brachiopod Megathiris detruncata have been investigated for stable oxygen and carbon isotope and elemental (Mg, Sr, Mn, Fe, Ba) compositions to assess the possibility of using this species to trace past environmental conditions. We have studied the palaeoceanographic history of the Hungarian Palaeogene Basin using a palaeoecological analysis of benthic foraminifera.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112708
Decision
Yes

 

List of publications

 
Dulai, A. (szerk.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház – 22 millió éven át., Természettár Könyvsorozat, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 328 pp., 2019
Hyžný, M. & Dulai, A.: Badenian decapod crustaceans of Hungary., GeoLitera Kiadó, Szeged, 2020
KOCSIS, L., DULAI, A., CIPRIANI, A, VENNEMANN, T. &YUNSI, M.: Geochemistry of recent and fossil brachiopod calcite of Megathiris detruncata (Terebratulida, Megathyrididae): A modern baseline study to trace past environmental conditions., Chemical Geology, 533: 119335, 2020
Dulai, A.: New data on the Late Miocene brachiopod fauna of Tetti Borelli (Piedmont, N Italy)., Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 125(1): 125-145., 2019
Dulai, A. & von der Hocht, F.: Late Oligocene brachiopods from NW Germany, with description of a new Platidiinae genus, Germanoplatidia n. gen., Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia 126(1), 2020
BAEZA-CARRATALÁ, J. F., DULAI, A. & SANDOVAL, J.: First evidence of brachiopods diversification after the end-Triassic extinction from the pre-Pliensbachian Internal Subbetic platform (Sinemurian, South-Iberian Paleomargin)., Geobios, 51(5): 367-384., 2018
Gašparič, R., Hyžný, M., Jovanović, G., Ćorić, S. & Vrabac, S.: Middle Miocene decapod crustacean assemblage from the Tuzla Basin (Tušanj, Bosnia and Herzegovina), with a description of two new species and comparison with coeval faunas from Slovenia., Palaeontologia Electronica, 22.1.9A 1-21., 2019
Wettstein, E., Vörös, A., Dulai, A. & Pálfy, J.: Sinemuri (alsó-jura) brachiopodák a Nyugati-Gerecséből. (Sinemurian (Lower Jurassic) brachiopods from the Western Gerecse (Hungary))., Földtani Közlöny, 149/2: 105-140., 2019
Dulai A.: Bevezetés, In: Dulai, A. (szerk.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház – 22 millió éven át. – Természettár Könyvsorozat, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 7-8., 2019
Ozsvárt P.: Az utolsó melegház a Földön: az eocén, In: Dulai, A. (szerk.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház – 22 millió éven át. – Természettár Könyvsorozat, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 9-20, 2019
Kercsmár Zs., Ozsvárt P., Less Gy.: Trópusi paradicsom Magyarországon, In: Dulai, A. (ed.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház – 22 millió éven át. – Természettár Könyvsorozat, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 34-63., 2019
Dulai A., Szabó M.: Az óriás egysejtűektől a csodás halakig: az Őslénytár eocén gyűjteménye., In: Dulai, A. (ed.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház – 22 millió éven át. – Természettár Könyvsorozat, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 90-95., 2019
Erdei B., Dulai A.: A gyűjtemény színe-java: eocén típusok., In: Dulai, A. (ed.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház – 22 millió éven át. – Természettár Könyvsorozat, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 96-102., 2019
Kercsmár Zs.: Átlátszó kőzetek: vékonycsiszolatok, mikrofáciesek ., In: Dulai, A. (ed.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház – 22 millió éven át. – Természettár Könyvsorozat, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 115-121, 2019
Dulai, A.: Pazar adományok az Őslénytárnak, In: Dulai, A. (ed.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház – 22 millió éven át. – Természettár Könyvsorozat, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 122-130, 2019
Less, Gy.: Óriásira nőtt parányok: egyéb nagyforaminiferák., In: Dulai, A. (ed.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház – 22 millió éven át. – Természettár Könyvsorozat, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 150-164, 2019
Ozsvárt, P.: Rejtőzködő gazdagság: kisforaminiferák a mikroszkóp alatt., In: Dulai, A. (ed.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház – 22 millió éven át. – Természettár Könyvsorozat, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 164-175, 2019
Kercsmár, Zs. & Dulai A.: Zátonyok nyomában: korallok, vörösalgák és nummulitesz-zátonydombok., In: Dulai, A. (ed.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház – 22 millió éven át. – Természettár Könyvsorozat, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 175-189, 2019
Dulai, A.: Puha test, kemény héj, hihetetlen formagazdagság: a puhatestűek, In: Dulai, A. (ed.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház – 22 millió éven át. – Természettár Könyvsorozat, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 190-213, 2019
Dulai A., Zágoršek, K. & Hyžný, M.: Gerinctelen állatok paradicsoma a szubtrópusi sekélytengerben., In: Dulai, A. (ed.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház – 22 millió éven át. – Természettár Könyvsorozat, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 214-233, 2019
Szabó, M. & Kocsis, L.: Vérszomjas ragadozók és békésen úszkáló kishalak: cápafogak, hal-állkapcsok és otolithok., In: Dulai, A. (ed.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház – 22 millió éven át. – Természettár Könyvsorozat, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 233-249, 2019
Szabó, M.: Tengerben legelésző „tehenek”., In: Dulai, A. (ed.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház – 22 millió éven át. – Természettár Könyvsorozat, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 249-254, 2019
Kocsis, L. & Ozsvárt, P.: Láthatatlan segítség: izotópok az őslénytan szolgálatában., In: Dulai, A. (ed.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház – 22 millió éven át. – Természettár Könyvsorozat, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 262-267, 2019
Kocsis, L. & Ozsvárt, P.: Kontinentális klímarekonstrukció Európában a késő-paleogén folyamán., In: Dulai, A. (ed.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház – 22 millió éven át. – Természettár Könyvsorozat, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 267-274, 2019
Kövecsi, Sz.A. & Less, Gy.: Mi újság a szomszédban? Az Erdélyi-medence eocénje., In: Dulai, A. (ed.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház – 22 millió éven át. – Természettár Könyvsorozat, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 275-286, 2019
Dulai, A.: Az eocén világ központja, a Párizsi-medence., In: Dulai, A. (ed.): Eocén élővilág a Kárpát-medencében. Üvegház – 22 millió éven át. – Természettár Könyvsorozat, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 287-300, 2019
TSHUDY, D., HYŽNÝ, M., DULAI, A. & JAGT, J.W.M: Appraisal of the fossil record of Homarus (nephropid lobster), with description of a new species from the Upper Oligocene of Hungary and remarks on the status of Hoplopar, Journal of Paleontology, 92(2): 170-182., 2018
Dulai, A.: First record of Discinidae brachiopods from the Miocene of Hungary, Fragmenta Palaeontologica Hungarica, 34: 63-74., 2017
Dulai, A., Nónay, F. & Szabó, M.: Kivételes megtartású középső-eocén (lutetiai) fauna a Párizsi-medencéből (Damery). (Exceptional Middle Eocene (Lutetian) fauna from the Paris Basin (Damery.), Annales Musei historico-naturalis hungariaci, 109: 147-170., 2017
Kercsmár Zs.: Eocén., In: Budai T. et al.: A Gerecse hegység földtana. Magyarázó a Gerecse hegység földtani térképéhez (1:50 000). Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Budapes, 490 pp., 2018
AUDO, D., HYŽNÝ, M. & CHARBONNIER, S.: The early polychelidan lobster Tetrachela raiblana and its impact on the homology of carapace grooves in decapod crustaceans., Contributions to Zoology, 87(1): 41-57., 2018
VÖRÖS, A., FŐZY, I. & DULAI, A.: Brachiopodák és a kora-kréta Weissert-esemény., In: VIRÁG, A. & BOSNAKOFF, M. (szerk.): Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 21. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Félixfürdő, pp. 35-36., 2018
DULAI, A., ÖZCAN, E. & LESS, GY.: Eocene brachiopods of the Thrace Basin (NW Turkey)., In: Abstract Volume of 8th International Brachiopod Congress, Permophiles, Newsletter pf the Subcommission on Permian Stratigraphy, Number 66, Supplement 1: 45., 2018
VÖRÖS, A., DULAI, A. & FŐZY, I.: Brachiopods and the Early Cretaceous Weissert Event (Bakony Mountains, Hungary)., In: Abstract Volume of 8th International Brachiopod Congress, Permophiles, Newsletter pf the Subcommission on Permian Stratigraphy, Number 66, Supplement 1: 120., 2018
BAEZA-CARRATALÁ, J.F., DULAI, A. & SANDOVAL, J.: First brachiopod diversification in the Early Jurassic of the Subbetic Platform (South-Iberian Paleomargin, Spain)., In: Abstract Volume of 8th International Brachiopod Congress, Permophiles, Newsletter of the Subcommission on Permian Stratigraphy, Number 66, Supplement 1: 18-19., 2018
BAEZA-CARRATALÁ, J.F., DULAI, A., GIANNETTI, A., SORIA, J.M. & TENT-MANCLÚS, J.E.: A new late Tortonian brachiopod assemblage from the Mediterranean-Atlantic seaway (Guadix Basin, SE Spain)., In: Abstract Volume of 8th International Brachiopod Congress, Permophiles, Newsletter of the Subcommission on Permian Stratigraphy, Number 66, Supplement 1: 17-18., 2018
KOCSIS, L., DULAI, A., YUNSI, M. & CIPRIANI, A.: Geochemical study of Megathiris detruncata, a brachiopod species known since the Eocene in Europe., In: Abstract Volume of 8th International Brachiopod Congress, Permophiles, Newsletter pf the Subcommission on Permian Stratigraphy, Number 66, Supplement 1: 63-64., 2018
OZSVÁRT, P.: A Magyarországi paleogén medence paleo-oceanográfiája bentosz foraminiferák paleoökológiai vizsgálata alapján., Földtani Közlöny, 148/3: 235-254., 2018
BAEZA-CARRATALÁ, J. F., DULAI, A. & SANDOVAL, J.: First evidence of brachiopods diversification after the end-Triassic extinction from the pre-Pliensbachian Internal Subbetic platform (Sinemurian, South-Iberian Paleomarg, Geobios, 51(5): 367-384., 2018
GIANNETTI, A., BAEZA-CARRATALÁ, J. F., SORIA-MINGORANCE, J.M., DULAI, A., TENT-MANCÚS, J.E. & PERAL-LOZANO, J.: New paleobiogeographical and paleoenvironmental insight through the Tortonian brachiopod and ichnofauna assemblages from the Mediterranean-Atlantic seaway (Guadix Basin,, Facies, 64: 24., 2018
DÍAZ-MEDINA, G., OSSÓ, A. & HYŽNÝ, M.: A middle Miocene decapod faunule from Granada (Spain), with remarks on distribution pattern of the crab Portunus monspeliensis., N. Jb. Geol. Palaont. Abh. 288/2: 129-141., 2018
GASPARIC, R. & HYŽNÝ, M.: Jaxea kuemeli Bachmayer, 1954 (Malacostraca, Gibbiidea, Laomediidae) from the Middle Miocene of Tunjice Hills (Central Slovenia)., Geologija, 61(1): 111-119., 2018
HYŽNÝ, M., DUANE, M.J., REININK-SMITH, L.M., EASTOE, C. & HUDÁCKOVÁ, N.: Taphonomy of ghost shrimps (Decapoda: Axiidea: Callianassidae) associated with their burrows within a middle Miocene mud volcano complex of Persian (Arabian) Gulf, Kuwait, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 511: 218-231., 2018
HYŽNÝ, M., KOČI, T., KOCOVÁ VESELSKÁ, M. & KROH, A.: Isolated decapod crustacean fingers from the Miocene (Langhian) of the Vienna and Carpathian Foreland basins (Czech Republic)., N. Jb. Geol. Palaeont. Abh. 289(3): 331-338., 2018
HYZNY, M. & ARTAL, P.: Revision and redescription of Palaeopinnixa mytilicola Vía Boada, 1966 (Malacostraca: Decapoda: Brachyura) from the Miocene (Langhian) of Spain, with an appraisal of the, genus Palaeopinnixa. Palaeontologische Zeitschrift, 92: 577-586., 2018
Kercsmár Zs.: Eocén., In: Budai T. et al.: A Gerecse hegység földtana. Magyarázó a Gerecse hegység földtani térképéhez (1:50 000). Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Budapes, 490 pp., 2018
Dulai, A.: Aemula: a kis túlélő és nagy kalandozó., In: Bosnakoff, M. & Főzy, I. (szerk.): Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 22. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2019. május 30 – június 1., Döbrönte, pp. 11-12., 2019
Kercsmár, Zs.: Mészalga (Corallinacea) zátonyépítmény a Dorogi-medence eocén rétegsorában., In: Bosnakoff, M. & Főzy, I. (szerk.): Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 22. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2019. május 30 – június 1., Döbrönte, pp. 21-22., 2019
Less, Gy., Sztanó, O. & Kercsmár, Zs.: Egyszerűsített paleogén litosztratigráfia a legújabb rétegtani eredmények és értelmezések figyelembevételével., In: Bosnakoff, M. & Főzy, I. (szerk.): Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 22. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2019. május 30 – június 1., Döbrönte, pp. 23-24., 2019
Ozsvárt, P., Vető, I. & Nagymarosy, A.: A Paleogén-medence fejlődése a korai oligocénben mikropaleontológiai és geokémiai adatok tükrében., In: Bosnakoff, M. & Főzy, I. (szerk.): Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 22. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, 2019. május 30 – június 1., Döbrönte, p. 28., 2019
Vörös, A., Dulai, A. & Főzy, I.: Late Jurassic-Early Cretaceous brachiopods of the Bakony Mountains (Hungary), and the Weissert event., In: Fekete, K., Michalík, J. & Reháková, D. (eds): XIVth Jurassica Conference & Workshop of the ICS Berriasian Group, Field Trip Guide and Abstracts Book, pp. 177-178.., 2019
Hyzny, M.: Research on Paratethyan decapods: state of art and future directions., In: Gasparic, R. (ed.): Book of Abstracts, 7th Symposium on Mesozoic and Cenozoic decapod crustaceans, Ljubljana, 17-21 June, 2019, pp. 59-62., 2019
Hyžný, M., Kovalchuk, O., Dimitriu, S., Gradianu, I., Prikryl, T., Stef Aniak, K. & Swidnicka, E.: Decapod crustaceans in the Paratethyan Oligocene fish beds: a synopsis., In: Gasparic, R. (ed.): Book of Abstracts, 7th Symposium on Mesozoic and Cenozoic decapod crustaceans, Ljubljana, 17-21 June, 2019, pp. 57-58., 2019
DELL’ANGELO, B., SOSSO, M., KROH, A. & DULAI, A.: Polyplacophora from the Eocene of Gánt, Hungary., Bulletin of Geosciences 90(2): 359-370., 2015
DULAI, A.: Central Paratethyan Middle Miocene brachiopods from Poland, Hungary and Romania in the Naturalis Biodiversity Center (Leiden, the Netherlands)., Scripta Geologica, 2015
HYZNY, M., VAN BAKEL, B.W.M., DULAI, A., FRAAIJE, R.H.B., JAGT, J.W.M. & KROBICKI, M.: In memoriam Pál Mihály Müller (14 July 1935-13 September 2015)., Crustaceana 88(12-14): 1457-1462., 2015
DULAI A. & KERCSMÁR ZS.: Rejtett gazdagság: eocén bentosz együttesek a Dunántúli-középhegység fúrásmintáiban., Bosnakoff, M. & Dulai, A. (2015) (szerk): Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 18. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Varbó-Fónagyság, 2015. május 14-16, pp. 12-13., 2015
DULAI, A., GATT, M., MOISSETTE, P. & JANSSEN, A.W.: Oligocene and Miocene brachiopods of the Maltese Islands: taxonomy, diversity, distribution., HUANG, B. & SHEN, S. (eds): The Brachiopod World. Abstracts for 7th International Brachiopod Congress, Permophiles, Newsletter of the Subcommission on Permian Stratigraph, 2015
SEBE, K., CSILLAG, G., DULAI, A., GASPARIK, M., MAGYAR, I., SELMECZI, I., SZABÓ, M., SZTANÓ, O. & SZUROMI-KORECZ, A.: Neogene stratigraphy in the Mecsek region. Field trip guidebook., Bartha, I.-R., Kriván, Á., Magyar, I. & Sebe, K. (eds): Programme, Abstracts, Field Guidebook, 6th Workshop on the Neogene of Central and South-Eastern Europe, 31 May – 3, 2015
KOCSIS, L., DULAI, A. & YUNSI, M.: Climatic and ecological constrains using stable isotope chemistry of Megathiris detruncata., Goldschmidt Conference, 26 June – 1 July 2016, Yokohama, Japán, Goldschmidt Conference Abstracts, p. 1560., 2016
Ozsvárt, P., Kocsis, L., Nyerges, A., Győri, O. & Pálfy, J.: The Eocene-Oligocene climate transition in the Central Paratethys., Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 459: 471-484., 2016
DELL’ANGELO, B., SOSSO, M., KROH, A. & DULAI, A.: Polyplacophora from the Eocene of Gánt, Hungary., Bulletin of Geosciences 90(2): 359-370., 2015
KOCSIS, L., DULAI, A. & YUNSI, M.: A Megathiris detruncata brachiopoda faj stabilizotópgeokémiai vizsgálata az eocéntól napjainkig., Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Kozárd, 2016. május 26-28, pp. 22-23., 2016
Dulai, A.: Sporadic Pliocene brachiopods in Naturalis Biodiversity Center (Leiden, The Netherlands): Records from the Mediterranean, and the North Sea Basin., Fragmenta Palaeontologica Hungarica 33, 2016
Szabó, M. & Kocsis, L.: A preliminary report on the early Oligocene (Rupelian, Kiscellian) selachians from the Kiscell Formation (Buda Mts., Hungary), with the re-discovery of Wilhelm Weiler’s s, Fragmenta Palaeontologica Hungarica 33, 2016
Hyzny, M. & Dávid, Á.: A remarkably well-preserved terrestrial isopod (Peracarida: Isopoda: Armadillidiidae) from the upper Oligocene of Hungary, with remarks on the oniscidean taphonomy., Palaeontologia Electronica 20.1.5A: 1-11., 2017
Dulai, A.: Sporadic Pliocene brachiopods in Naturalis Biodiversity Center (Leiden, the Netherlands): Records from the Mediterranean, and the North Sea Basin., Fragmenta Palaeontologica Hungarica, 33: 65-98., 2016
TSHUDY, D., HYŽNÝ, M., DULAI, A. & JAGT, J.W.M: Appraisal of the fossil record of Homarus (nephropid lobster), with description of a new species from the Upper Oligocene of Hungary and remarks on the status of Hoplopar, Journal of Paleontology, online first: 2017. október 10., 2018
Dulai, A.: First record of Discinidae brachiopods from the Miocene of Hungary, Fragmenta Palaeontologica Hungarica, 34, 2017
Dulai, A., Nónay, F. & Szabó, M.: Kivételes megtartású középső-eocén (lutetiai) fauna a Párizsi-medencéből (Damery). (Exceptional Middle Eocene (Lutetian) fauna from the Paris Basin (Damery.), Annales Musei historico-naturalis hungariaci, 109, 2017
Dulai, A.: Új Brachiopoda nemzetségek az európai neogénből., VIRÁG, A. & BOSNAKOFF, M. (szerk.): Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Tata-Tardos, 2017. május 25-27, pp. 13-14., 2017
Nónay, F., Dulai, A. & Szabó, M.: Kivételes megtartású középső-eocén (lutetiai) fauna a Párizsi-medencéből (Damery)., VIRÁG, A. & BOSNAKOFF, M. (szerk.): Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Tata-Tardos, 2017. május 25-27, p. 30., 2017
Dulai, A.: Neogene brachiopods of the North Sea Basin., Melo, C.S. & Ávila, S.P. (Eds): Conference program and abstracts of the VI Regional Committee on Neogene Atlantic Stratigraphy: RCANS 2017, 10-13 July 2017, Ponta Delgada, 2017
Dulai, A.: New Neogene brachiopod records from the Mediterranean (Malta and Italy)., Book of Abstracts of the 15th Congress of RCMNS, 03-06 September, 2017, Athens, Greece, p. 147., 2017
OZSVÁRT, P., KOCSIS, L., NYERGES, A., GYŐRI, O., PÁLFY, J. & DULAI, A.: The Eocene-Oligocene climate transition in the Central Paratethys., 13th Workshop on Alpine Geological Studies – Émile Argand Conference (EGU Series), Zlatibor, Serbia, 7-18 September 2017, p. 82., 2017
Hyzny, M.: Fossil decapod crustaceans of Hungary: a synopsis., In: VIRÁG, A. & BOSNAKOFF, M. (szerk.): Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Tata-Tardos, 2017. május 25-27, p. 18-19., 2017
Kercsmár, Zs.: A nyergesújfalui Búzás-hegy középső-eocén korallfaunája., In: VIRÁG, A. & BOSNAKOFF, M. (szerk.): Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető, 20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Tata-Tardos, 2017. május 25-27, p. 22-23., 2017
Kercsmár Zs.: Eocén., In: Budai T. et al.: A Gerecse hegység földtana. Magyarázó a Gerecse hegység földtani térképéhez (1:50 000). Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat kiadványa, Budapes, 2018
Back »