Consortional main: Identification of metabolites of biologically active ingredients and characterization of their chemical/ecotoxicological effects  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
112712
Type K
Principal investigator Győri, János
Title in Hungarian Konzorcium, fő p.: Neurotoxikus hatású biológiailag aktív vegyületek és metabolitjaik azonosítása, és hatásuk kémiai/ökotoxikológiai jellemzése
Title in English Consortional main: Identification of metabolites of biologically active ingredients and characterization of their chemical/ecotoxicological effects
Keywords in Hungarian neonikotinoidok, metabolit, ökotoxikológia, biomarker, guttáció, acetilkolin receptorok
Keywords in English neoicotinoids, metabolite, ecotoxicology, biomarker, guttation, acethylcholine receptors
Discipline
Agrochemistry (Council of Complex Environmental Sciences)60 %
Applied zoology, entomology (Council of Complex Environmental Sciences)40 %
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Balaton Limnological Institute, Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of Sciences (Centre for Ecological Research)
Participants Ács, András
Farkas, Anna
Serfőző, Zoltán
Vehovszky, Ágnes
Starting date 2014-09-01
Closing date 2019-08-31
Funding (in million HUF) 12.195
FTE (full time equivalent) 8.42
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Tervezett kutatásaink célja bizonyos neonikotionid vegyületek környezeti sorsának meghatározása speciális biológiai közegekben, valamint ökotoxikológiai hatásainak megállapítása in vitro és in vivo modellrendszerekben és terepi körülmények között, utóbbiakban – az intenzív mezőgazdasági felhasználás következtében – a környezetben előforduló, nem célfajok is érintettek lesznek. Habár a kiindulási molekulák bizonyos körülmények között (pl. UV-sugárzásnak kitéve) viszonylag gyorsan bomlanak, védett körülmények között (pl. a talajban, vízi üledékben) a vegyületek perzisztenciát mutatnak. A lebomlás során a támadáspont változása miatt a toxikus hatás is módosul. Ezért olyan bioindikátorokat és azokhoz köthető struktúrákat–mechanizmusokat keresünk, amelyek a neonikotinoid–támadáspont-kölcsönhatás következtében jól nyomon követhetőek.
1. Vizsgálni kívánjuk neonikotinoid vegyületek (thiamethoxam, clothianidine) eloszlását egyes növényi szervezetekben, a vegyületek metabolizmusának növényi szerv- és szövetfüggő alakulását, valamint ezen paraméterek koncentrációfüggését, illetve összefüggését különböző ökológiai paraméterekkel (élőhelyek vagy termesztési helyek, növényi közösségek, talajtulajdonságok stb.).
2. A neonikotionoidok és lebomlási termékeik felszívódásának és megjelenésének vizsgálata növények guttációs cseppjeiben laboratóriumi és terepi kísérletekben.
3. Összehasonlító vizsgálatokat végzünk különböző neonikotinoidok és lebomlási termékeik keverékeivel, standard toxicitási tesztekben és bioindikátorokkal valamint vízi szervezetek viselkedési tesztjeiben.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A neonikotinoidok ma a világon leginkább használt szintetikus rovarölő szerek. Felhasználásuk bevezetésük óta dinamikusan növekszik, mivel emlősökön csak enyhén toxikusak, ugyanakkor nagyon hatásosak más növényvédő szerekre már rezisztens rovarok esetében, amit a rovarok központi idegrendszerében a nikotin tipusú acetilkolin-receptorok modulálásával váltanak ki. A neonikotinoidok kiváló vízoldhatóságuk miatt felszíni vizek szennyezőiként is detektálhatók, lebomlási termékeik pedig szintén jelentős egészségügyi és környezeti kockázatot jelenthetnek. Már megdőlni látszik, hogy hatásuk elsősorban rovarokra szelektív, a keletkezett lebomlási termékek hatása miatt, ezért jelenlegi munkánkban összehangolt kutatásokat tervezünk különböző neonikotinoidok és azok lebomlási termékeinek vizsgálatára különböző megfigyelési szinteken természetes és laboratóriumi körülmények között egyaránt. A xilemnedv eredetű guttációs folyadék, ami az egyes növények leveleinek csúcsán vagy szélén választódik ki, újabb vizsgálatok szerint tartalmazza a neonikotinoid hatóanyagokat is például a méhekre veszélyes koncentrációban. Ezért tervezzük a kiválasztott származékok felszívódásának és megjelenésének vizsgálatát növények guttációs cseppjeiben laboratóriumi és terepi kísérletekben. A neonikotinoidok/metabolitok lehetséges hatásainak értékelésére ökotoxikológiai teszteket tervezünk, biokémiai tesztjeinkben a detoxifikációs folyamatokat, a metabolikus aktivitást, és a neurotoxikus hatásokat elemezzük.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A növényvédelemben nagy hatékonyságú és még szelektívebb hatóanyagok alkalmazására különösen fokozott igény mutatkozik napjainkban. Ezen új generációs rovarölő szerek számos kedvező tulajdonságuk miatt óriási mennyiségben kerülnek felhasználásra a mezőgazdaságban. Ugyanakkor a hatóanyagok önmagukban, lebomlási termékeikkel keveredve, illetve a lebomlási termékek formájában egyaránt jelentős környezeti kockázatot jelentenek. A téma aktualitását és jelentőségét az is mutatja, hogy e hatóanyagokat világszerte kapcsolatba hozzák a rendkívül súlyos rovarendémia, az ún. méhcsalád-összeomlási rendellenesség (Bee Colony Collapse disorder) jelenségével, melyre vonatkozóan az oksági összefüggést ezidáig nem igazolták. Ugyanakkor az előre nem látható veszélyekre tekintettel, az EU felfüggesztette bizonyos neonikotinoid-tartalmú szerek (imidacloprid, tiamethoxam és clothianidin) engedélyét, és további toxicitási vizsgálatokat tart szükségesnek a környezeti kockázatok megbízható becsléséhez, az elkövetkező két év új tudományos eredményeinek tükrében.
Modellrendszereink esetében a krónikus hatások miatt kialakuló biokémiai, reprodukciós, és az életképességi mutatók változásának nyomon követésével képet kaphatunk arról, mennyiben tekinthetőek a neonikotinoidok és lebomlási termékeik támadáspontjuk szempontjából szelektívnek, eredményeinkből a gerinces/gerinctelen állatok hosszú idejű kitettsége miatt várható hatásokat jelezhetjük. A neurotoxikus komponensek mennyiségi/minőségi azonosításával adatokat nyerhetünk a vegyületek különböző biológiai és környezeti viszonyok közötti lebomlásának/perzisztenciájának alakulásáról, valamint a mérések járulékos adatokat szolgáltatnak felszíni vizeink szennyezettségéről is a környezeti/egészségügyi kockázatok felméréséhez.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A kutatásunk célja rovarölő szerek, nevezetesen a neonikotinoidok hatásának, környezeti lebomlásának tanulmányozása. Ezek a vegyületek a rovarok idegrendszerérét ingerlik, ami végül halálukhoz vezet. A hatóanyagok permetező-, csávázó és talajfertőtlenítő szerekként kerülnek forgalomba. Felszívódó hatású vegyületekként a növényi nedvek szállítják szét őket, így biztosítva a kártevők elleni védettségüket. Párás körülmények között a nedvek cseppek formájában kiválnak a levelek csúcsán (guttáció), tartalmazva a betöményedett hatóanyagot is, amiből a rovarok ihatnak, és így a nem célszervezetek (pl. a beporzást végző méhek) is mérgeződnek. Mivel a rovarok a táplálékláncban fontos szerepet töltenek be például a madarak számára, ezért a tápláléklánc minden elemére, a környezetünkre is veszélyt jelenthetnek. Az Európai Bizottság tavalyi rendelete korlátozza bizonyos hatóanyagok alkalmazását, melynek felülvizsgálata két éven belül várható a további tudományos eredmények alapján.
Munkánk során tanulmányozni kívánjuk ezen vegyületek környezeti sorsának és lebomlásának alakulását, megjelenését a talajból való kioldódást követően a felszíni és talajvizekben. Mérjük a guttációs folyadékban kialakuló koncentrációkat, meghatározzuk a szántóföldi kultúrák melletti gyomok hatóanyag felvevő képességét. A vegyületek bomlása során olyan vegyületek is keletkeznek, melyek toxicitása más, mint a kiindulási vegyületeké, ezért laboratóriumi körülmények között különböző tesztszervezetek segítségével kívánjuk tanulmányozni a kiindulás és a bomlástermékek különböző arányú keverékeinek lehetséges hatását, feltérképezni a bomlást befolyásoló tényezőket, valamint modellezni a várható kockázatokat.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

The goal of our research is to determine the environmental fate of neonicotinoids in special biological media, and their ecotoxicological impact in vitro and in vivo models and under field conditions. Due to intensive use of ingredients in agriculture non-target species in the environment are also exposed. Although starting molecules decompose readily under certain circumstances (e.g. UV radiation), but compounds show persistency under protected conditions (e.g. in soil, in aquatic sediment). Due to alteration of target during decomposition toxic effects will be modified. Thus, we search for bioindicators and structures-mechanisms, which are connected to interaction between neonicotinoid and target and can be followed easily

1. Distribution of neonicotinoid ingredients (thiamethoxam, clothianidin, imidacloprid) in plants, their decomposition in different tissues and dependency on concentration together with correlations between these factors and different ecological parameters (habitats or cultivation sites, soil characteristics etc.) will be investigated.
2. Ingredient uptake and appearance of neonicotinoids and their decomposition products in guttation liquid will be studied under laboratory and field conditions. Main goal is to explore the physical parameters (humidity, etc.) influencing the ingredient content of guttation liquid and to determine temporal variation of concentration ratios of starting material and their decomposition products.
3. We conduct comparative toxicology and biomarker analysis using neonicotinoids and their metabolites and behavioral experiments on aquatic systems.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Neonicotinoids are the most widely used synthetic insecticides in the world. As they show low mammalian toxicity, but they are very effective to those insects also, which are resistant to other type of insecticides their share dynamically increase in the insecticide market. Their impact is based on modulation of nicotine type acetylcholine receptors (nAChR) of insects central nervous system. Due to their high water solubility they can be detected as contaminants in surface water and their decomposition products could enhance to health and environmental risk. Due to effects of their decomposition products they are selective not only to insects, therefore we plan in present project to investigate neonicotinoids and their decomposition products on different levels under laboratory and field conditions. Guttation liquid derived from xilem tissue that is exuded on the tips or along the edges of leaves contains neonicotinoid ingredients at dangerous concentrations (e.g. for honey bees). Therefore we will investigate the ingredient uptake and the appearance of selected derivatives in the laboratory and field experiments. To evaluate the possible effects of neonicotinoids, ecotoxicology tests will be conducted. Biochemical tests will be carried out by measuring enzyme activities as a sign of the detoxification processes, altered metabolic activities, and neurotoxicity.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Nowadays there is an especially high demand for more effective and selective ingredients in plant protection. But continuous use of outstanding amount of neonicotinoids in agriculture results in substantial chemical pressure on the environment, particularly because main representatives of this class of insecticides, metabolite, and the mixture of both show pronounced environmental persistence. The importance of the topic and the actuality is underlined by the fact, that there is a great worry worldwide about the decline of pollinators wherein, among others, the extensive use of pesticides is assumed to play a significant role. More and more incidence of the so-called Bee Colony Collapse Disorder (CCD) characterized by rapid disappearance of honey bee colonies have been attempted to be correlated with various agrochemical factors, however there is no direct evidence of the effect was found on bee population. Decision by the EU Commission, that a high risk by neonicotinoids for bees cannot be excluded unless restrictions are imposed, involving withdrawal of authorization of neonicotinoid-treated (imidacloprid, tiamethoxam és clothianidin) seeds for different crops. In order to establish reliable assessment of environmental risks further investigations are required. A new assessment will be carried out within two years on the basis of a review of the new scientific information.
The chronic effects of neonicotinoids and the metabolites on biochemical, reproductive, and survival parameters are described to find any target-selectivity in our model systems. Based our results long-term effects in a non-target (vertebrate/invertebrate) animals are predicted. Quantitative and qualitiative determination of neurotoxic components provide detailed information on decomposition/persistence of these compounds under various biological and environmental conditions, and the data allow it to obtain assessment of environmental/health risks by better evaluation of contamination levels in our surface waters.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Goal of our research is to study effects and decomposition of neonicotinoid insecticides in the environment. Compounds stimulate the nervous system of insects that causes finally death. Ingredients are applied not only as sprays, but for seed coating and soil treatment as well. Due to their systemic action they are translocated to plant tissues and distributed throughout the whole plant, conferring a long-lasting control of insects. Under humid conditions the xylem will be exuded (guttation) forming drops of water at leaf edges that contain the concentrated ingredients. Insects can drink from this liquid and in this way non target species (e.g. pollinators like honey bee) can also be exposed. As role of insects in food-chain are essential (e.g. for birds), therefore decline their populations can involve a risk to the elements of food chain and to our environment. Decision of EU Comission in the last year, which restricted application of certain neonitinoids, will be reviewed within two years considering the new scientific results.
In our project environmental fate and decomposition of compounds will be studied together with appearance of ingredients in surface and ground water after their leaching from soil.
Concentration of insecticides will be measured in guttation liquid in order to determine ingredient uptake of corn crops and weeds near by. During the decomposition toxicity of compounds formed can be modified, therefore a study on possible effects of starting material and decomposition products, on risk assessment and exploration of factors affecting decomposition will be carried out using different test species under laboratory conditions.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunk fókuszában a neonikotinoid hatóanyagú rovarölőszerek toxikus hatását és környezeti viselkedését vizsgáltuk, melyeket felszíni vizekben háttérszennyezőként 4-40 ng/L koncentrációban mértük ki, míg a csávázott magok vetésekor ennek ezerszerese is kimutatható volt. A neonikotinoidok talajbeli terjedése a szerves anyag és az agyagtartalom függvénye, magas szerves anyag jelenlétében erős visszatartás jellemző, az agyagos talajokban lassú késleltetett terjedés, míg homoktalajon gyors áthaladás volt megfigyelhető. A növénybeli felszívódás követésére a guttációs folyadék összehasonlító analízisét végeztük el, a talajban a csávázott magok esetében mintegy két hónapig kimutathatóak voltak a hatóanyagok. A talajon keresztüli keresztszennyezés a csávázott kukorica és a nem csávázott kukorica vagy a gyomok (pipacs, acat) között jelentős volt. A rovarölő szereket gerinctelen modell vízi szervezeteken vizsgálva azok dózis és időfüggő hatásait mutattuk ki. Akut kezelés negatív viselkedés élettani változásokat illetve a kopoltyúkban a membrántranszport károsodását okozták. Krónikus kitettség védekező, kompenzációs folyamatokat indított be viselkedési és sejtszinten egyaránt, fokozott szűrési aktivitással, illetve a celluláris védekező rendszer aktivitásának növekedésével. Kutatási eredményeik arra utalnak, hogy a vizsgált rovarölőszerek nem target szervezeteken is okozhatnak károsodást összetett (élettani, celluláris) változások kiváltásával.
Results in English
Toxicity and environmental behaviour of the neurotoxic systemic insecticide active ingredients, neonicotinoids were investigated. Neonicotinoids were measured in surface waters at the level of 4-40 ng/L as diffuse contaminants, whereas they occured at higher levels during the sowing of coated seeds. Their spreading in soil depends on organic and clay content. High organic matter strongly retains the components, delayed spreading was typical in soils with high clay content, whereas rapid transport was observed in sandy soils. Comparative investigations by the analysis of plant’s guttation liquids were applied to follow the ingredient uptake, they were detected upto 2 month after seeding. There is a significant cross-contamination between coated and non-coated seeds or weeds (red poppy, creeping thistle) via soil. Testing the effects of neonicotinoid insecticides on aquatic invertebrate model organisms both concentration and dose dependent changes were established. Acute treatment resulted impairment of both physiological functions and cellular mechanisms (inhibited transmembrane uptake). Longer lasting exposure (at lower doses) however, evoked compensatory mechanisms recorded as physiological response (increased filtration activity) or increased activation of the cellular defence system. Summarized results suggest that neonicotinoid containing insecticide products are also to evoke adverse effects and alterations of physiological and cellular functions in non target organisms.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112712
Decision
Yes

 

List of publications

 
Mária Mörtl, Béla Darvas, Ágnes Vehovszky, János Győri, András Székács: Contamination of the guttation liquid of two common weeds with neonicotinoids from coated maize seeds planted in close proximity, Science of The Total Environment Volume 649, Pages 1137-1143, 2019
Mária Mörtl, Eszter Takács, Szandra Klátyik, András Székács: Aquatic toxicity and loss of linear alkylbenzenesulfonates alone and in a neonicotinoid insecticide formulation in surface water, Science of The Total Environment, Volume 652, Pages 780-787, 2019
Vehovszky Á., Farkas A., Csikós V., Székács A., Mörtl M., Győri J.: Neonicotinoid insecticides are potential substrates of the multixenobiotic resistance (MXR) mechanism in the non-target invertebrate, Dreissena sp., AQUATIC TOXICOLOGY 205: pp. 148-155., 2018
Á. Vehovszky, A. Farkas, V. Csikós, A. Székács, M. Mörtl, J. Győri: Sublethal concentrations of neonicotinoid insecticides directly inhibit the multixenobiotic resistance (MXR) mechanism in the aquatic invertebrate model, Dreissena sp, 18th European Meeting on Environmental Chemistry (EMEC), Porto, Portugal, 2017
M. Mörtl, Á. Vehovszky, J. Győri, A. Székács: Appearance of neonicotinoids in guttation liquid of weeds from coated maize seeds, 18th European Meeting on Environmental Chemistry (EMEC), Porto, Portugal, 2017
Vehovszky Ágnes, Farkas Anna, Csikós Vivien, Székács András, Mörtl Mária, Győri János: Egy neonikotinoid hatóanyag tartalmú > rovarölőszer (Mospilan) hatásának vizsgálata vándorkagyló MXR > rendszerén, TOX’2017, Bükfürdő, 2017
A. Farkas, A. Ács, Á. Vehovszky, H. Falfusynska, O. Stoliar, A. Specziár, J. Győri: Interspecies comparison and seasonal variability of selected pollution biomarkers in dreissenid spp. inhabiting pristine- and moderately polluted sites, Science of the Total Environment, vol 599–600: pp. 760-770., 2017
Eszter Takács, Szandra Klátyik , Mária Mörtl, Gergely Rácz, Krisztina Kovács, Béla Darvas & András Székács: Effects of neonicotinoid insecticide formulations and their components on Daphnia magna – the role of active ingredients and co-formulants, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, Volume 97, 2017 - Issue 9, 2017, 885-900, 2017
Mária Mörtl, Béla Darvas, Ágnes Vehovszky, János Győri & András Székács: Occurrence of neonicotinoids in guttation liquid of maize – soil mobility and cross-contamination, Journal of Environmental Analytical Chemistry, Volume 97, 2017 - Issue 9,, 2017
Székács, A., Mörtl, M., Darvas, B.: Monitoring pesticide residues in surface and ground water in Hungary, Journal of Chemistry 2015 (2015) Article ID 717948., 2015
Mária Mörtl, Béla Darvas, Ágnes Vehovszky, János Győri & András Székács: Occurrence of neonicotinoids in guttation liquid of maize – soil mobility and cross-contamination, Journal of Environmental Analytical Chemistry, Volume 97, 2017 - Issue 9,, 2017
Mária Mörtl, Béla Darvas, Ágnes Vehovszky, János Győri, András Székács: Contamination of the guttation liquid of two common weeds with neonicotinoids from coated maize seeds planted in close proximity, Science of The Total Environment Volume 649, Pages 1137-1143, 2019
János Györi, Anna Farkas, Oksana Stolyar, András Székács, Maria Mörtl, Ágnes Vehovszky: Inhibitory Effects of four neonicotinoid active ingredients on Acetylcholine Esterase activity, Acta Biologica Hungarica, 2017
Székács András, Mörtl Mária, Takács Eszter, Klátyik Szandra, Gyurcsó Gergő, Simon László, Oláh Marianna, Darvas Béla: Növényvédő szerek és állatgyógyászati termékek adalékanyagainak meghatározása és ökotoxikológiai értékelése, XIII. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia, Debrecen,, 2017
Mörtl Mária, Takács Eszter, Klátyik Szandra, Székács András:: Növényvédő szerek tapadásfokozó adalékanyagainak meghatározása., XIII. Környezetvédelmi Analitikai és Technológiai Konferencia, Debrecen, 2017
Vehovszky Á, Farkas A, Ács A, Stoliar O, Székács A, Mörtl M, Győri J: Neonicotinoid insecticides inhibit cholinergic neurotransmission in a molluscan (Lymnaea stagnalis) nervous system, AQUATIC TOXICOL 167: 172-179, 2015
Eszter Takács, Szandra Klátyik , Mária Mörtl, Gergely Rácz, Krisztina Kovács, Béla Darvas & András Székács: Effects of neonicotinoid insecticide formulations and their components on Daphnia magna – the role of active ingredients and co-formulants, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, Volume 97, 2017 - Issue 9, 2017, 885-900, 2017
Vehovszky Á., Farkas A., Ács A., Stoliar O., Székács A., Mörtl M., Győ ri J.: NEONICOTINOID INSECTICIDES MODULATE CHOLINERGIC RECEPTORS IN NON-TARGET (MOLLUSCAN) NERVOUS SYSTEM, 13th Symposium on Invertebrate Neurobiology Tihany, 2015
Mörtl M., Kereki O., Juracsekné Nádasdi J., Székács A.: Neonikotinoidok felszívódását befolyásoló tényezők vizsgálata, Magyar Ökotoxikológiai Társaság IV. Konferenciája, Budapest, 2014
Székács, A., Mörtl, M., Darvas, B.: Monitoring pesticide residues in surface and ground water in Hungary, Journal of Chemistry 2015 (2015) Article ID 717948., 2015
Székács, A., Mörtl, M., Darvas, B.: Monitoring pesticide residues in surface and ground water in Hungary, Journal of Chemistry 2015 (2015) Article ID 717948., 2015
Mörtl, M., Kereki, O., Darvas, B., Klátyik, Sz., Vehovszky, Á., Győri, J., Székács A.: Study on Soil Mobility of Two Neonicotinoid Insecticides, Journal of Chemistry, 2016 (2016) Article ID 4546584, 2016
M. Mörtl, Á. Vehovszky, J. Győri, B. Darvas, A. Székács: Neonicotinoid Insecticide Uptake by Maize and Appearance in Guttation Liquid, 21st International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, pp. 52-55, 2015
Vehovszky, Á., Farkas, A., Székács, A., Mörtl, M., Győri: Neuronal functions inhibited by neonicotinoid insecticides in the aquatic model organism, Society of Experimental Biology: Improving experimental approaches in animal biology: Implementing the 3Rs., 2016
Mária Mörtl, Béla Darvas and András Székács: Monitoring pesticide residues in Danube in Hungary: Surveys in 2011–2015, 18th DKMT Euroregion Conference, Novi Sad, Serbia, 2016
Vehovszky Á, Farkas A, Ács A, Stoliar O, Székács A, Mörtl M, Győri J: Neonicotinoid insecticides inhibit cholinergic neurotransmission in a molluscan (Lymnaea stagnalis) nervous system, AQUAT TOXICOL 167: 172-179, 2015
Székács, A., Mörtl, M., Darvas, B.: Monitoring pesticide residues in surface and ground water in Hungary, Journal of Chemistry 2015 (2015) Article ID 717948., 2015
Mörtl, M., Kereki, O., Darvas, B., Klátyik, Sz., Vehovszky, Á., Győri, J., Székács A.: Study on Soil Mobility of Two Neonicotinoid Insecticides, Journal of Chemistry, 2016 (2016) Article ID 4546584, 2016
Mária Mörtl, Béla Darvas, Ágnes Vehovszky, János Győri & András Székács: Occurrence of neonicotinoids in guttation liquid of maize – soil mobility and cross-contamination, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, Volume 97, 2017 - Issue 9, 2017
A. Farkas, A. Ács, Á. Vehovszky, H. Falfusynska, O. Stoliar, A. Specziár, J. Győri: Interspecies comparison and seasonal variability of selected pollution biomarkers in dreissenid spp. inhabiting pristine- and moderately polluted sites, Science of the Total Environment, vol 599–600: pp. 760-770., 2017
Eszter Takács, Szandra Klátyik , Mária Mörtl, Gergely Rácz, Krisztina Kovács, Béla Darvas & András Székács: Effects of neonicotinoid insecticide formulations and their components on Daphnia magna – the role of active ingredients and co-formulants, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, Volume 97, 2017 - Issue 9, 2017, 885-900, 2017
Vehovszky Á., Győri J., Stolyar O., Farkas A., Székács A., Mörtl M.: Neonikotinoidok aktív komponenseinek (acetamiprid és thiamethoxam) acetilkolin észteráz gátló hatása in vitro, Magyar Toxikológusok Társasága éves konferenciája, Visegrád, október 8-10, 2014
Győri J., Stolyar O., Farkas A., Ács A., Székács A., Mörtl M., Vehovszky Á.: Inhibitory effects of four neonicotinoid active ingredients on acetylcholine esterase activity, 13th Symposium on Invertebrate Neurobiology Tihany, 2015
Vehovszky Á, Farkas A, Ács A, Stoliar O, Székács A, Mörtl M, Győri J: Neonicotinoid insecticides inhibit cholinergic neurotransmission in a molluscan (Lymnaea stagnalis) nervous system, AQUAT TOXICOL 167: 172-179, 2015
Back »