Exploring molecular mechanisms responsible for plant recovery from virus infection  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
112737
Type K
Principal investigator Burgyán, József
Title in Hungarian A kigyógyulás jelenségének molekuláris mechnizmusai növény-vírus kapcsolatban
Title in English Exploring molecular mechanisms responsible for plant recovery from virus infection
Keywords in Hungarian növényi vírusok; kigyógyulás/recovery; transzkripciós hálózat; géncsendesítés, CRISPR/Cas rendszer; RNSseq, mélyszekvenálás
Keywords in English plant virus; recovery, transcriptome network, RNA silencing; CRISPR/Cas system; RNAseq; deep sequencing
Discipline
Microbiology: virology, bacteriology, parasitology, mycology (Council of Medical and Biological Sciences)60 %
General biochemistry and metabolism (Council of Medical and Biological Sciences)30 %
Ortelius classification: Molecular biology
Molecular genetics, reverse genetics and RNAi (Council of Medical and Biological Sciences)10 %
Ortelius classification: Molecular genetics
Panel Molecular and Structural Biology and Biochemistry
Department or equivalent Agricultural Biotechnology Institute (ABC) (National Agricultural Research and Innovation Centre)
Participants Csorba, Tibor Levente
Gyula, Péter
Kontra, Levente
Medzihradszky, Anna Róza
Starting date 2015-01-01
Closing date 2019-04-30
Funding (in million HUF) 43.968
FTE (full time equivalent) 6.08
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásaink célja, hogy jobban megértsük a legfontosabb antivirális mechanizmusokat és faktorokat amelyek szerepet játszanak növény-vírus kapcsolatban és amelyek a növények vírusfertőzésből való kigyógyulásához vezetnek. Kutatásain során számos számos molekuláris biológiai eszközt használtunk, ideértve a transzgenikus növényeket, a genom-szerkesztést (CRISPR / CAS9), a nagy áteresztő képességű technológiákat (mint például a mély szekvenálás, az RNS-targeting elemzése és a gén expresszió vizsgálata a teljes genom szintjén, stb.), in situ hibridizációt és a bioinformatikát. Azonosítottuk antivirális növényi válaszban Argonaute (AGO) fehérjéket, feltártuk p19 vírus által kódolt RNS silencing szuppresszor fehérje hatását a növényből és vírusokból származó kis interferáló RNS-eken, és meghatároztuk a kisRNS-ek által szabályzott növényi transzkriptumokra gyakorolt hatását is. Bizonyítottuk, hogy az RNS csendesítés nem oka a vírus merisztémából való kizárásának. A transzkriptom analízis, amelyet in situ hibridizációs kísérletekkel egészítettünk ki feltárta hajtás csúcs szöveteiben (ideértve az apikális csúcsi merisztémát, SAM) bekövetkező génexpressziós változásokat amelyet vírusfertőzés okozott. A vírusfertőzés következtében a SAM funkció vesztését figyeltük meg, amelyet a merisztéma-specifikus gének, köztük a WUSCHEL (WUS) csökkenése követett. Eredményeink arra utalnak, hogy a vírusfertőzés következtében bekövetkezett génexpressziós változások amelyek merisztémában és a merisztémához közeli szövetekben volt megfigyelhető fontos szerepet játszanak mind a csúcsnekrózis és a kigyógyulás bekövetkezésében.
Results in English
The goal of the proposed work is to better understand the major antiviral mechanisms/factors and the plant-virus interactions, which can lead to the plant recovery from virus infection. We have used several tools of molecular biology including transgenic plants, genome editing (CRISPR/CAS9), highthroughput technologies, in situ hybridization and bioinformatics. We identified Argonaute (AGO) proteins involved in the antiviral plant response. We explored the effects of p19 virus encoded silencing suppressor protein on the small RNAs derived both from plant and virus and theirs target transcripts were also identified. Finally, we provided evidence that RNA silencing is not the reason for meristem exclusion in Cymbidium ringspot virus infected Nicotiana benthamiana plants. Transcriptome analysis followed by in situ hybridization shed light on the expressional changes in the shoot apical meristem (SAM) region upon virus infection. We observed a severe loss of meristem function in the SAM, which was accompanied by the downregulation of meristem specific genes including WUSCHEL (WUS). Our findings suggest that the observed transcriptomal changes upon virus infection in the meristem and in the tissues close to meristem are the key factors in shoot necrosis and symptom recovery. We observed a significant down regulation in GAPDH level in tissues around the meristem, which likely explains the virus exclusion from the meristem. It is well known that the expression of GAPDH is essential for the virus replication and the lack of GAPDH stops the virus before it invades the meristem tissue.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112737
Decision
Yes

 

List of publications

 
Csorba T, Kontra L, Burgyan J,: Viral silencing suppressors: Tools forged to fine-tune host-pathogen coexistence, VIROLOGY Volume: 479 Special Issue: SI Pages: 85-103, 2015
Fátyol K, Ludmann M, Burgyán J.: Functional dissection of a plant Argonaute, Nucleic Acids Res. 44(3):1384-97., 2016
Kontra L, Csorba T, Tavazza M, Lucioli A, Tavazza R, Moxon S, Tisza V, Medzihradszky A, Turina M, Burgyán J.: Distinct Effects of p19 RNA Silencing Suppressor on Small RNA Mediated Pathways in Plants, PLoS Pathogenes, 2016
Csorba T, Kontra L, Burgyán J.: viral silencing suppressors: Tools forged to fine-tune host-pathogen coexistence, Virology, 2016
Ludman M, Burgyán J, Fátyol K.: Crispr/ Cas9 Mediated Inactivation of Argonaute 2 Reveals its Differential Involvement in Antiviral Responses, Sci Rep. 2017 Apr 21;7(1):1010, 2017
Istvan Szadeczky-Kardoss, Tibor Csorba, Andor Auber, Anita Schamberger, Tunde Nyiko, Janos Taller, Tamas I. Orban, Jozsef Burgyan1 and Daniel Silhavy: The nonstop decay and the RNA silencing systems operate cooperatively in plants, Nucleic Acids Research, 2018, Vol. 46, No. 9, 2018

 

Events of the project

 
2018-08-06 13:08:13
Résztvevők változása
2016-10-03 07:26:45
Résztvevők változása
2016-09-06 12:40:12
Résztvevők változása
2016-02-08 08:25:02
Résztvevők változása
Back »