Architectural Drawing and education – contributions to the emergence of a discipline  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
112906
Type K
Principal investigator Krähling, János
Title in Hungarian Építészeti rajz és építészképzés - adalékok egy tudományág fejlődéstörténetéhez
Title in English Architectural Drawing and education – contributions to the emergence of a discipline
Keywords in Hungarian építészeti rajz, tervrajz, építészoktatás, építészeti tervezés, építészeti felmérés, épületkutatás
Keywords in English architectural drawing, plan drawing, architecture education, architectural design, architectural relevation, building archeology
Discipline
History and Theory of Architecture (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: History of technology
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Department for History of Architecture and of Monuments (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Baku, Eszter Judit
Fehér, Krisztina
Halmos, Balázs
Istvánfi, Gyula
Józsa, Anna Ildikó
Kiss, Zsuzsanna Emília
Kóródy, Anna Nóra
Marótzy, Katalin
Pilsitz, Martin
Sajtos, István
Vukoszávlyev, Zorán
Starting date 2014-09-01
Closing date 2018-08-31
Funding (in million HUF) 17.783
FTE (full time equivalent) 11.83
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás elsődleges eredménye a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékén fennmaradt, az 1945-ig tartó időszak alatt készített 6000 rajz, valamint közel 4000 fotó és dia leírása, tudományos katalogizálása és feldolgozása, amely kutathatóvá teszi a gyűjteményt, és a keresőképekkel könnyen kezelhető rendszert alkot. (A weboldal a BME OMIKK repozitóriumában érhető el.) A gyűjtemény egyedülálló módon tartalmazza és foglalja össze a műegyetemi építészképzés első kilenc évtizedének dokumentumait. Az egykori előd középkori építéstan tanszék könyvtári (szertári) címjegyzékének értékelése sok további ismeretet nyújt a képzésre vonatkozóan, a gipszmodellek, mintarajzok, pályázati tervek, fotók használatáról. A rajzok elemzése során kimutatható az a folyamat, amely az 1870-es évektől a 20. század közepéig a történeti építészet hangsúlyának áthelyeződése és a specializált tervezés térhódítása felé mutat. A Budapesten 1930-ban megtartott Nemzetközi Építészkongresszus – amelynek műegyetemi külön szekciójából sikerült rajzokat felkutatni – szintén a tervezésoktatás fejlődését segítette. A tartószerkezetek, épületszerkezetek, új anyagok mai értelemben vett épület léptékű speciális tervezése az 1930-as évektől kapott egyre fontosabb szerepet. A kutatás során nagynevű professzorok eddig lappangó tervei is feldolgozásra kerültek (Schulek Frigyes, Steindl Imre, Möller István, Kismarty-Lechner Jenő) amelyek tudományos és művészi felkészültségüket reprezentálják.
Results in English
The primary achievement of the research is the catalogue and the scientific assessment of the identified 6,000 drawings and nearly 4,000 photos and slides from the period before 1945, preserved at BUTE Dept. of History of Architecture and Monument Preservation that opens the collection for research and form an easy-to-use system with search images. (Website in the repository of BME OMIKK.) The database contains a unique collection of documents of the first nine decades of the history of architectural education at BUTE. The assessment of the library (equipment) catalogue of the former department of medieval architecture provides further knowledge on training concerning the use of gypsum models, pattern designs, competition plans and photos. The analysis of the drawings prove the process that points from the 1870s to the mid 20th century demonstrating the changing role of historical architecture and the spread of specialized planning. The International Congress of Architects held in Budapest in 1930 – and the researched drawings of its section at BUTE – also improved design education. The special role of load-bearing structures, building constructions, new materials in today's sense of design has gained an increasingly important role since the 1930s. The research of the collection has revealed a high number of plans of distinguished professors such as Schulek, Steindl, Möller or Kismarty-Lechner, that had been hidden so far, representing their academic and artistic skills.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=112906
Decision
Yes

 

List of publications

 
Gergö Máté Kovács-Péter Rabb-János Krähling: The Ottoman Sultan’s Albums at Budapest University of Technology and Economics, Turkish Historical Review 6 (2015)Issue 2 pp. 1-13. Doi 10.1163/18775462-00602001, 2015
Fehér Krisztina: Felmérés az építészképzésben. 1945 előtti műemlékfelmérési rajzok az építészoktatás első nyolc évtizedéből., Architectura Hungariae 16 (2017) 2. szám 33-53. (Nyomtatás alatt.), 2017
Krähling János – Fehér Krisztina – Jobbik Eszter – Kollár Mária: A Műegyetem középkori építéstan tanszékének címjegyzéke - Oktatásmódszertani és könyvtártörténeti adalékok a magyar építészképzés történetéhez., Architectura Hungariae 17 (2018) 2. szám 33-159. (Nyomtatás alatt)., 2018
Fehér Krisztina – Krähling János: Építészettörténet és építészeti tervezés - Az építészoktatás megújulásának kérdései az 1930-as nemzetközi építészkongresszus műegyetemi kiállítása kapcsán., Építés-Építészettudomány 2019. DOI: 10.1556/096.2018.012 [Megjelenés alatt.], 2018
Székely, Márton – Marótzy, Katalin: Imre Steindl’s neo-gothic approach in the Hungarian design competitions of the 1870s, Architektúra a Urbanizmus 2016. 1-2. pp. 93-103., 2016
Fehér Krisztina, Halmos Balázs: A középkori építészet szerkesztési módszerei a hazai szakirodalom tükrében, ÉPÍTÉS-ÉPÍTÉSZETTUDOMÁNY 43:(3-4) pp. 237-284. (2015), 2015
Istvánfi Gyula: Adatok a magyar építészképzés műegyetemi történetéhez 1945–1990. - Rendszerváltozástól rendszerváltozásig, Építés – Építészettudomány 43 (1–2) 1–54. DOI: 10.1556/EpTud.43.2015.1–2.1, 2015
Krähling J. – Halmos B. – Marótzy K. – Sajtos I. – Vukoszávlyev Z. – Baku E. – Józsa A. – Kiss Zs.– Fehér K. – Kovács G.: Architectural drawing and education – Principles to the evaluation of the historic plan collection at Budapest University of Technology and Economics, Architectura Hungariae Vol.14. (2015) No.1. 7-18., 2015
Fehér Krisztina - Halmos Balázs: A középkori építészet szerkesztési módszerei a hazai szakirodalom tükrében, Építés – Építészettudomány 43(3–4)237–285 DOI: 10.1556/EpTud,43,2015,3–4.7, 2015
Baku Eszter: A 20. század első felének centrális templomai: Pecz Samu templomépítészeti elveinek hatása a két világháború közötti protestáns templomépítészetben, CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 2: pp. 27-37. (2015), 2015
Gergö Máté Kovács-Péter Rabb-János Krähling: The Ottoman Sultan’s Albums at Budapest University of Technology and Economics, Turkish Historical Review 6 (2015)Issue 2 pp. 1-13. - megjelenés alatt; Doi 10.1163/18775462-00602001, 2015
Halmos Balázs - Marótzy Katalin: Műemlék, rajz, kutatás - Monument, drawing, research: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének felmérései és kutatásai, BME OMIKK, 2015
Krähling János - Baku Eszter: Építészettörténeti rajztár 1, BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, Budapest, 2016
Krähling János - Baku Eszter: Építészettörténeti rajztár 2, BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, Budapest, 2016
Krähling János - Baku Eszter - Fehér Krisztina: Építészeti rajztár: A BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének rajzgyűjteménye, Építészeti rajztár workshop, BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék szervezésében, 2016. 06.09.Budapest, 2016
Urbán, Erzsébet - Vukoszávlyev, Zorán: Resistance to oppression: Case study of the Hungarian Catholic Church Architecture 1945-1989., 14th International DoCoMoMo Conference: Adaptive Reuse. Konferencia helye, ideje: Lisszabon, Portugália, 2016.09.06-2016.09.09. 2016. pp. 576-581., 2016
Krähling János - Baku Eszter: Építészettörténeti rajztár 1, BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, Budapest, 2016
Krähling János - Baku Eszter: Építészettörténeti rajztár 2, BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, Budapest, 2016
Krisztina Fehér, Balázs Halmos, János Krähling: Frigyes Schulek's Calvinist Reformed Church in Szeged: The Particular Case of Medieval Design in Historicism, Periodica Polytechnica Architecture 48 (1), pp. 28-34, 2017. https://doi.org/10.3311/PPar.11135, 2017
Fehér Krisztina - Halmos Balázs: Középkori szerkesztômódszerek kutatása Möller István életmûvében. + Függelék: Részletek Möller István kiadatlan kéziratából, Műemlékvédelem, LX. évf. (2016) 1-2., 2016
Pilsitz Martin: Drawing and Drawing in Architecture - Architectural History as a Part of Future Studies, Periodica Polytechnica Architecture 48(1), pp. 72-78, 2017 https://doi.org/10.3311/PPar.11310, 2017
Baku Eszter, Fehér Krisztina, Krähling János: From Monument Survey to Design in Styles through Architectural Education: Analysis of the Plan Collection and Archives of BME Department for History of Architecture and o, International conference: Collections - Scholars - Interpretations, Tbilisi, Georgia, 02-04.05.2017., Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2017, 2017
Krähling János – Baku Eszter – Fehér Krisztina – Pilsitz Martin: The historic architectural form and the design - an analysis of historic design methods in the archive of the Department of History of Architecture and Monuments, „The Art of Drawing&Form 2017” (Nemzetközi konferencia, BME 2017. április 11-12.), 2017
Pilsitz Martin: Construction History in Theory and Teaching, Periodica Polytechnica Architecture 49 (2018 ) 2, pp. 1-9., 2018
Kóródy Anna: Churches extended in T-shape - An analysis of historic design methods in the early 20th century based on the archive of the Department of History of Architecture and Monu, „The Art of Drawing&Form 2017” (Nemzetközi konferencia, BME 2017. április 11-12.), 2017
Krähling János: Építészettörténeti rajzgyűjtemény a Műegyetemen, 130 éve alapítva, 50 éve a palotában – szemelvények a Budapesti Történeti Múzeum, a főváros múzeuma történetéből (2017.09.08.) Budapest, BTMszeptember 8.,, 2017
Krähling János - Baku Eszter-Fehér Krisztina:: Építészettörténeti rajztár 3, BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, Budapest, 2017
Fehér Krisztina-Krähling János: Kincsek az építészképzés 150 éves történetéből. Válogatás a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék Rajz - és Fotótárának eddig rejtett legszebb darabjaiból., A B ME Építészettörténeti és Műemléki Tanszéke és az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár közös kiállításának katalógusa, 2018

 

Events of the project

 
2016-10-06 15:38:35
Résztvevők változása
2015-09-15 17:33:43
Résztvevők változása
2014-10-03 11:29:02
Résztvevők változása
Back »