Developing organic carbon related diagnostic categories to support soil classification, mapping, and monitoring  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
113171
Type K
Principal investigator Csákiné Michéli, Erika
Title in Hungarian A szerves szénnel kapcsolatos diagnosztikai kategóriák meghatározása a talajosztályozás, térképezés és monitorozás támogatására
Title in English Developing organic carbon related diagnostic categories to support soil classification, mapping, and monitoring
Keywords in Hungarian szerves szén, talajfunkciók, határértékek, osztályozás, térképezés, monitorozás
Keywords in English Organic carbon, soil functions, tresholds, classification, mapping, monitoring
Discipline
Soil sciences, soil biology, soil chemistry, soil physics (Council of Complex Environmental Sciences)70 %
Ortelius classification: Soil science
Agricultural engineering (Council of Complex Environmental Sciences)20 %
Ortelius classification: Soil function
Biodiversity, conservation biology and genetics, invasion biology (Council of Complex Environmental Sciences)10 %
Ortelius classification: Nature conservation
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Department of Soil Science and Agrochemistry (Szent István University)
Participants Csorba, Ádám
Fuchs, Márta
Láng, Vince
Szegi, Tamás András
Starting date 2014-09-01
Closing date 2018-08-31
Funding (in million HUF) 20.610
FTE (full time equivalent) 5.90
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A szerves szén meghatározza a talajok számos fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságát, funkcióit, és termékenységét. A talajok a legjelentősebb szárazföldi széntározók, és fontos szerepük van a szén körforgalmában, így a klímaváltozásban. A vonatkozó nemzetközi adat igény jelentős. Célunk a különböző talajok szerves anyag tartalmára vonatkozó, több célra alkalmazható diagnosztikus kategóriák kidolgozása volt. Részletes hazai és nemzetközi irodalmi feldolgozást végeztünk a szerves anyag mennyiségi és mélységi, illetve az osztályozásban betöltött szerepe tekintetében. Elsősorban a TIM adatbázis alapján, elemeztük a hazai genetikai talaj szerves anyagának mennyiségét és mélységi eloszlását. A munka kapcsolódik a hazai talajosztályozás megújításához. A kutató munka eredményeként 8 felszíni, 1 felszín alatti talajszintre és 1 diagnosztikus talajanyag definíciójára tettünk javaslatot. Az osztályozás alacsonyabb szintjein további 5 kategória bevezetését javasoltuk a szervesszén-tartalom részletesebb jellemzésére. A javasolt rendszerben összesen 20 altípus -, és 2 változati tulajdonságban jelenik meg a szervesszén-tartalomra, ill. diagnosztikus kategóriára vonatkozó követelmény. Az egyes elemek azonos értelmezése lehetővé teszi a típustól független térbeli kiterjedésének meghatározását. Az egyes kategóriák mennyiségi és mélységi határértékei korrelálhatók a nemzetközi talajosztályozási rendszer (WRB) határértékivel, ami lehetővé teszi a nemzetközi megfeleltetést.
Results in English
Soil organic carbon (SOC) is an important constituent that determines several physical, chemical and biological properties, various functions and fertility of soils. Since soils are the most significant terrestrial carbon reservoirs and play an important role in climate change, there is a tremendous need for related data. The objective of the research was to develop diagnostic categories for soil carbon. For this purpose, in-depth literature review was performed on in the topic it’s role in soil classification in the national and international literature. Based mostly on the TIM (National Soil Monitoring system) data base statistical analyses was conducted on the amount and depths distribution of SOC. The work is strongly related to the modernization of the Hungarian soil classification system. As result of the research 8 surface and 1 subsurface diagnostic horizon and 1 diagnostic material was defined and proposed for classification purposes. On the lower level of the classification further 5 categories were defined for fine tuned differentiation on the presence of organic carbon. Besides 20 subtype and 2 variety organic carbon related criteria s were defined. The introduced elements (building blocks) of the classification can be applied by them self and their spatial definition is also possible, allowing detailed thematic mapping. The criteria and limits of the definitions are correlating with the international soil classification system (WRB), making comparisons.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=113171
Decision
Yes

 

List of publications

 
Erika Michéli, Márta Fuchs, Vince Láng, Tamás Szegi, Endre Dobos, Gabriella Szabóné Kele: Javaslat talajosztályozási rendszerünk megújítására: alapelvek, módszerek, alapegységek, AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 64:(1) pp. 285-297. (2015), 2015
Judit Nagy, Vince Láng, Márta Fuchs, Adam Csorba,Erika Michéli: Digital Soil Morphometrics Brings Revolution to Soil Classification, Springer, Madison, USA ISBN: 978-3-319-28294-7, 2016
FUCHS Márta és MICHÉLI Erika: Javaslat a hazai genetikai talajszintek leírásának a FAO irányelveknek megfelelő módosítására, A GR O KÉMI A É S TA LA J TA N 64 (2015) 1, 2015
Hempel Jon, Hoover David, Long Robert, Micheli Erika, Lang Vincent, McBratney Alex: The Next Generation of Soil Survey Digital Products, Digital Soil Morphometrics. Madison: Springer International Publishing, 2015
Erika Micheli, Vince Láng , Phillip Owens , Alex Mc Bratney, Jon Hempel: Testing the pedometric evaluation of taxonomic units on soil taxonomy: A step in advancing towards a universal soil classification system, GEODERMA 264:(Part B) pp. 340-349., 2016
David C Weindorf, Somsubhra Chakraborty, Abdalsamad Abdalsatar Ali Aldabaa, Laura Paulette, Giuseppe Corti, Stefania Cocco, Erika Michéli, Dandan Wang, Bin Li, Titus Man, Aakriti Sharma, Taylor Person: Lithologic discontinuity assessment in soils via portable X-ray fluorescence (PXRF) spectrometry and visible near infrared diffuse reflectance spectroscopy (VisNIR DRS), SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL 79:(6) pp. 1704-1716., 2015
Csorba, Á., Szegi, T., Dobos, E., Michéli, E.: Application of VIS-NIR reflectance spectroscopy as a tool of soil classification, Proceedings of the 4th International Soil Classification Congress. 5-7 December, Bloemfontein, South Africa. 7 pp., 2016
Csorba, Á., Láng, V., Szegi, T., Dobos, E., Michéli, E: Talajosztályozási diagnosztikai egységek meghatározása VIS-NIR spektroszkópiai módszerekkel., Talajtani Vándorgyűlés Összefoglalói. 2016. 09. 01-03. Debrecen, Magyarország, 2016
Michéli Erika, Fuchs Márta, Láng Vince1, Szegi Tamás, Dobos Endre: Diagnosztikai szemléletben megújított talajosztályozási rendszerünkhöz kapcsolódó osztályozó kulcs kialakításának módszere és alkalmazása, Talajtani Vándorgyűlés Összefoglalói. 2016. 09. 01-03. Debrecen, Magyarország, 2016
Michéli Erika: A talajok képződése és sokfélesége, MAGYAR TUDOMÁNY 2016:(10) pp. 1156-1161., 2016
Michéli E; Láng V; Owens PR; McBratney A; Hempel J: Major steps in classifying soils – from genetic to numerical, Proceedings of the 4th International Soil Classification Congress. 5-7 December, Bloemfontein, South Africa. 26 pp., 2016, 2016
Michéli E., Csorba Á., Szegi T., Fuchs M.: Diagnostics based functional capacities of soils, LAND Management: Assessment, Research, Knowledge base. Roundtable Workshop. 2-8 November, Feldis, Switerland, 2016
Judit Nagy, Vince Láng, Márta Fuchs, Adam Csorba,Erika Michéli: Digital Soil Morphometrics Brings Revolution to Soil Classification, Springer, Madison, USA ISBN: 978-3-319-28294-7, 2016
Michéli Erika, Fuchs Márta, Tóth József Attila, Csorba Ádám, Szegi Tamás: Javaslat a hazai láptalajok osztályozásának megújítására, AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 66:(1) pp. 183-199. (2017), 2017
Michéli Erika, Fuchs Márta, Láng Vince1, Szegi Tamás, Dobos Endre: Diagnosztikai szemléletben megújított talajosztályozási rendszerünkhöz kapcsolódó osztályozó kulcs kialakításának módszere és alkalmazása, Talajtani Vándorgyűlés Összefoglalói. 2016. 09. 01-03. Debrecen, Magyarország, 2016
Erika Micheli, Rachel E Creamer, Adam Csorba, Sébastien Drufin, Peter Vadnai, Endre Dobos: Applying the diagnostic approach for the definition of soil functions – a pilot example on carbon sequestration and storage, Abstract Book Pedometrics. Wageningen, Hollandia, 2017.06.26-2017.07.01.p. 157., 2017
Jeroen P van Leeuwen, Nicolas Saby, Arwyn Jones, Geertrui Louwagie, Erika Micheli, Michiel Rutgers, Rogier P O Schulte, Adelheid Spiegel, Gergely Toth, Rachel Creamer: Gap assessment in current soil monitoring networks across Europe for measuring soil functions, ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS 12: pp. 1-31. (2017), 2017
Erika Micheli, Vince Láng , Phillip Owens , Alex Mc Bratney, Jon Hempel: Testing the pedometric evaluation of taxonomic units on soil taxonomy: A step in advancing towards a universal soil classification system, GEODERMA 264:(Part B) pp. 340-349. (2016), 2016
Philip Hughes, Alex McBratney, Jingyi Huang, Budiman Minasny, Jonathan Hempel, David J Palmer, Erika Micheli: Creating a novel comprehensive soil classification system by sequentially adding taxa from existing systems, Geoderma Regional, Volume 11, Pages 123-140, 2017
Csorba, Á., Láng, V., Szegi, T., Dobos, E., Michéli, E: Talajosztályozási diagnosztikai egységek meghatározása VIS-NIR spektroszkópiai módszerekkel., Talajtani Vándorgyűlés Összefoglalói. 2016. 09. 01-03. Debrecen, Magyarország, 2016
MICHÉLI, E., FUCHS, M., SZEGI, T., CSORBA, Á., DOBOS, E., SZABÓNÉ, K. G.: Hazai talajosztályozási rendszerünk megújítási javaslatai. Alapelvek, felépítés, osztályozási szabályok., Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő., 2018
FUCHS, M., SZEGI, T., CSORBA, Á., MICHÉLI, E.: A javasolt, diagnosztikus szemléletű talajosztályozási rendszer szerves szénre vonatkozó osztályozási egységei és definíciói, Agrokémia és Talajtan 68 (2019) 1, 177-192, 2019
Erika Micheli, Adam Csorba, Tamas Szegi, Endre Dobos, Rachel Creamer, Arwyn Jones: The diagnostic continua of the soil of Europe to support the definition of soil function, Abstracts 21th World Congress of Soil Science, 2018 Rio de Janeiro, identification no: 4472 - 2874, 2018
Curtis Monger, Lucia Anjos, Ganlin Zhang, Sergey V. Goryachkin,Ben Harms, Peter Schad; Catherine Fox, Sonn Yeon-kyu, John Galbraith, Erika Michéli: An international system of soil horizon nomenclature, Abstracts 21th World Congress of Soil Science, 2018 Rio de Janeiro, identification no: 8042 - 1063, 2018
FUCHS, M., SZEGI, T., CSORBA,Á., MICHÉLI, E.: A szervesanyagra vonatkozó osztályozási információk a hazai genetikus talajosztályozási rendszer útmutatóiban, Agrokémia és Talajtan 68 (2019) 1, 193-214, 2019
MICHÉLI, E., CSORBA, Á., SZEGI, T., DOBOS, E., FUCHS, M.: The soil types of the modernized, diagnostic-based Hungarian Soil Classification System and their correlation with the World Reference Base for Soil Resources, Hungarian Geographical Bulletin (in press), 2019
GANGWAR, R. K.,MAKÁDI, M., FUCHS, M., CSORBA, Á., MICHÉLI, E., DEMETER, I., TÁNCSICS, A., SZEGI, T.: Talajmikrobiológiai paraméterek változása szántóként és rétként hasznosított nem művelt réti szolonyec talajokban, Agrokémia és Talajtan 68 (2019) 1, 155-175, 2019
Back »