Aspects of Responsibility  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
113198
Type PD
Principal investigator Réz, Anna
Title in Hungarian A felelősség elméletei
Title in English Aspects of Responsibility
Keywords in Hungarian felelősség, erkölcsfilozófia, befolyásgyakorlás
Keywords in English responsibility, moral philosophy, control
Discipline
Philosophy (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Ethics
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Philosophy (Eötvös Loránd University)
Starting date 2014-09-01
Closing date 2018-12-31
Funding (in million HUF) 13.684
FTE (full time equivalent) 1.52
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási időszak alatt folytattam a morális felelősség olyan speciális eseteinek feltárását, amelyek a szabadakarat-vita keretében kevésszer kerültek tárgyalásra. A témák, amelyeket a kutatási időszak alatt feldolgoztam: - A morális felelősség fogalma és kapcsolata az igazságossággal - A burkolt előítéletekért viselt felelősség - A felelősségérzet fenomenológiai és strukturális elemzése - Kompatibilizmus és a „nem kell, ha nem lehet” erkölcsi alapelvének feszültsége - A strawsoni felelősségelméletek kortárs értelmezései Kutatási eredményeimet számos hazai és nemzetközi konferencián adtam elő, több ízben felkért előadóként. Az eddig megjelent vagy megjelenés alatt álló publikációk csak részei az ebben az időszakban született tanulmányoknak, amelyek közül három éppen bírálat alatt áll. A kutatási időszak alatt sikerült szoros szakmai kapcsolatot kialakítani e mellett eleget tettem számos intézeti és tanszéki feladatnak, és óraadóként több szakkollégiumban és más egyetemeken is oktattam. Összességében a kutatási periódus kitűnő alkalmat biztosított számomra arra, hogy tágabb összefüggésekbe helyezzem korábbi kutatási projektjeimet, és megírhassak olyan tanulmányokat, amelyek egy későbbi monográfia gerincéül szolgálhatnak.
Results in English
In the research period, faithfully to my original research plan, I have been elaborated on such specific topics about moral responsibility, which are often ignored in the traditional free will debate. These include: - Concepts of responsibility - Responsibility and fairness - Responsibility for implicit biases - The phenomenological and structural analysis of sense of responsibility - Compatibilism and the „ought implies can” principle - Contemporary interpretations of Strawsonian compatibilism I have attended numerous Hungarian and international conferences, both as a selected and keynote speaker. Beside my published and forthcoming articles, I have written up three other papers which are currently under review. Meanwhile I have undertaken several tasks at the Institute of Philosophy, and gave courses as an invited lecturer at other universities and colleges for advanced studies. Overall, the scholarship provided a unique opportunity to broaden and deepen my perspective on my previous research projects and to write up papers, which can be later used as building blocks of a monography.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=113198
Decision
Yes

 

List of publications

 
Réz Anna: Nem elég feminista?, Színház, 2014
Réz Anna: Moral Responsibility and Carelessness, Magyar Filozófiai Szemle, 2014
Réz Anna: Szabad akarat újratöltve, Műüt folyóirat (online), 2015
Réz Anna: Compatibilism and 'Ought Implies Can', European Journal of Analytic Philosophy, 2019
Réz Anna: Felelősség és felelősségérzet, Bernáth, László; Márton, Miklós (szerk.) Tudomány vagy tapasztalat? A fenomenológia és a naturalizmus szerepe a filozófiai elméletalkotásban, 2018
Réz Anna: Nem elég feminista?, Színház, 2014
Réz Anna: Moral Responsibility and Carelessness, Magyar Filozófiai Szemle, 2014
Réz Anna: Implicit előítéletek és az egyéni felelősség korlátai, Magyar Filozófiai Szemle 1., 2017
Réz Anna: Mindannyian szexisták vagyunk, Műút Online, 2017
Réz Anna: Nőiesebb formára hozni a világot – Virginia Woolf feminizmusa, Hévíz 2016/1, p. 179., 2017
Back »