Changes in the Eurasian Steppes and their Peripheries  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
113199
Type ANN
Principal investigator Bálint, Csanád
Title in Hungarian A múlt változó arcai az eurázsiai sztyeppén és annak perifériáin
Title in English Changes in the Eurasian Steppes and their Peripheries
Keywords in Hungarian régészet, történelem, szociolingvisztika, kultúrtörténet, koraközépkor
Keywords in English archaeology, history, sociolinguistics, cultural history, Early Middle Ages,
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)45 %
Ortelius classification: Social history
Archeology (Council of Humanities and Social Sciences)35 %
Ortelius classification: Archaeology
Linguistics (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Ortelius classification: Sociolinguistics
Panel Archeology
Department or equivalent Institute of Archaeology (Research Centre for the Humanities)
Participants Bakró-Nagy, Marianne
Biró, Ádám
Blay, Adrienn Katalin
Csiky, Gergely
Csiky, Gergely
Starting date 2015-01-01
Closing date 2018-12-31
Funding (in million HUF) 32.749
FTE (full time equivalent) 8.79
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kora középkor vonatkozásában az európai történettudományt sokáig a római világ átalakulása, a barbár királyságok kialakulása foglalkoztatta, amelyek mellett sokáig kevés figyelem irányult Európa keleti, még kevesebb Ázsia nyugati felére. A 20. század folyamán a történettudományban alapvető változások álltak be: intézetek, folyóiratok sora született Kelet-Európa és a sztyeppe kutatására; ennek ellenére ezek tekintetében a hagyományos európai kutatásban továbbra is nagy fehér foltok vannak. Pályázatunk alapvető célkitűzése néhány, Kelet-Európában és Nyugat-Ázsiában élt kora középkori sztyeppei, ill. azzal szomszédos népnek a nagybirodalmakkal való találkozásának egy-egy kulturális lecsapódásának vizsgálata volt, amit néhányunk egy rövid pályázati ciklus alapján ehhez a hatalmas és végtelenül szövevényes kérdéskörhöz hozzá tud tenni. A sokféle kérdésföltevés után egyik közös eredményünk annak fölismerése, hogy miközben a szóban forgó népek kutatásában közhely számba megy a sztyeppei népek és a nagybirodalmak közti “kölcsönhatás” fölemlítése, a sztyeppéről átvett elemek száma valójában jelentéktelen. Ugyanakkor azt is megfigyeltük, hogy a sztyeppeiek is keveset, mégpedig a lehetségesnél és a “fejlődést” jelentőknél sokkal kevesebbet vettek át a nagycivilizációktól, mint tehették volna A sztyeppeiek számára ui. – több okból sem lévén képesek az életmódjukon változtatni – az alternatívát csak a változatlan szinten maradás vagy az ethnikai-kulturális önállóság föladása jelentette.
Results in English
European scholarship tended to study the transformation of the Roman world as well as the emergence of Barbarian kingdoms in the frame of early medieval history, while less attention were paid on Eastern Europe and Western Asia. During the 20th century it has been changed, however, several gaps remained in the European research in this sense. The aim of our project was to study the encounter of some early medieval people with the great civilisations and its cultural effects. Among the many putting questions one of the most important discovery was that the cultural interaction between the steppes and sedentary empires was not so important, contrary to the general commonplace. We observed that the steppe people adopted very few cultural elements as they could have done. As they were not able to change basically their way of life, the real alternative for them was either stagnation or complete ethnic-cultural assimilation.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=113199
Decision
Yes

 

List of publications

 
Marianne Bakró-Nagy: Hatto, Arthur 2017 The World of the Khanty Epic Heroe-Princes. An exploration of a Siberian Oral Tradition, University of Cambridge Oriental Publications 69. Cambridge University Press, Cambridge. 246 pp., 2017
Csiki József Attila – Csiky Gergely: A Kárpát-medence a magyar honfoglalás előtt., In: Hermann Róbert (szerk.) Magyarország hadtörténete I. A kezdetektől 1526-ig. Budapest: Zrínyi Kiadó, 2017
Csiky Gergely: Fegyveresek a 9. századi Alföldön? Adatok a késő avar kori fegyvermelléklet-adás megszűnéséhez., In: Takács Melinda (szerk.) Az Alföld a 9. században II. Szeged 2017. 73-101., 2017

 

Events of the project

 
2019-07-04 13:35:18
Résztvevők változása
Back »