Consortional main: Climatic conditions of grape and wine production in historical wine production regions of Northern Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
113209
Type K
Principal investigator Mika, János
Title in Hungarian Konzorcium, fő p.: A szőlő- és bortermelés éghajlati feltételeinek kvantitatív elemzése új, nagyfelbontású adatbázis alapján Észak-Magyarország történelmi borvidékein
Title in English Consortional main: Climatic conditions of grape and wine production in historical wine production regions of Northern Hungary
Keywords in Hungarian éghajlati adatok, bormennyiség és minőség, regresszió, terroir hatás
Keywords in English climate data, wine quality and quantity, regression, terroir effect
Discipline
Meteorology, atmospheric physics and dynamics (Council of Complex Environmental Sciences)60 %
Ortelius classification: Climatology
Horticulture (Council of Complex Environmental Sciences)20 %
Plant stress biology (Council of Complex Environmental Sciences)20 %
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Institute of Geography and Environmental Sciences (Eszterházy Károly University)
Participants Bálo, Borbála
Gál, Lajos
Rázsi, András
Utasi, Zoltán
Starting date 2015-01-01
Closing date 2018-12-31
Funding (in million HUF) 15.600
FTE (full time equivalent) 5.09
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A szőlőtermés minősége és mennyisége, az egyes fenofázisok hossza és a kórokozók kialakulása és terjedése elsősorban az időjáráson múlik. Az eddigi vizsgálatokat korlátozta a minőségi adatok hiánya, mivel nem volt megfelelő közelségben hiteles meteorológiai mérőállomás. Most, hogy rendelkezésünkre állt az Országos Meteorológiai Szolgálat által 0,1x0,1 földrajzi fok felbontású napi adatbázis, pontosabban meghatározhattuk a szőlő- és bortermés és az időjárás közötti kapcsolatokat. Kutatásaink fő eredményei: - Kiderült, hogy milyen típusú területek optimálisak az egyes szőlőfajtáknak. - A kórokozók és az időjárás kapcsolatának vizsgálata után nagyobb rálátásunk lett arra, hogy milyen időjárási körülmények között terjednek az egyes kórokozók, így tökéletesedhet a növényvédelem. - A különböző területeken különböző művelési módban termelt, azonos szőlőfajták minőségi jelzői alapján identifikáltuk, hogy hol melyik művelési mód optimális ez egyes fajtáknak. - Az évjárathatás vizsgálatával, különös figyelemmel az egyes fenológiai fázisok hosszára, minőség előrejelző modell készíthető. - A kutatás során megismert klímaszcenáriók alapján kiderül milyen fajtákat, melyik művelési módban lesz érdemes termelni a következő évtizedekben. Összességében a projekt eredményei jelentős információt biztosítanak egy, az éghajlatváltozás miatt szükségessé váló reform előkészítéséhez, ami igen fontos lehet, mert a szőlő és bortermelés Magyarország egyik jelentős erőforrása.
Results in English
Grape yield and quality, the length of growing stages and the spread of different diseases mainly depend on weather conditions. So far, the connections between these factors has not been studied, due to lack of reliable technological background. Now, the high resolution database (0.1x0.1 deg. scale) gave new opportunity to reveal possible relationships between grape/wine parameters and climate. The research resulted the following outcomes: More knowledge to chose optimal terroir-variety combinations Reveal of the relationships between weather conditions and diseases, infections gives more data for optimal use of pesticides. More knowledge about optimal cultivation methods and training systems for different varieties. A forecast model of quality can be made considering the length of the growing stages and vintage effects Optimal variety use according to climate change Reliable data and technological background In summary, the results are useful for reliable decisions about viticulture of Hungary concerning climate change.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=113209
Decision
Yes

 

List of publications

 
Dobos Anna, Nagy Richárd, Bálo Borbála, Gál Lajos: Különböző egri szőlőterületek talajtípusainak és talajparamétereinek meghatározása, valamint termőhelyi adottságainak vizsgálata., BORÁSZATI FÜZETEK Különkiadvány: pp. 120-122., 2015
Mika János: A bioszféra és az éghajlat kölcsönhatásai., Természet -, Műszaki- és Gazdaság-tudományok Alkalmazása 14. Nemzetközi Konferencia Szombathely, 2015. május 16. CD-ROM 8-17 o., 2015
Pálfi Zita, Szekeres András, Szűcs Erzsébet, Villangó Szabolcs, Bálo Borbála, Zsófi Zsolt: A szüreti időpont és az erjesztési hőmérséklet hatása a rezisztens szőlőfajták borainak kémiai és érzékszervi paramétereire., BORÁSZATI FÜZETEK Külön kiadványa: pp. 55-57, 2015
Tóth J.P., Végvári Zs.: Future of winegrape growing regions in Europe., Australian Journal of Grape and Wine Research doi: 10.1111/ajgw.12168, 2016
Zsófi, Z., Villangó, S., Pálfi, Z., Pálfi, X.: Combined effect of berry size and postveraison water deficit on grape phenolic maturity and berry texture characteristics (Vitis vinifera L. 'Portugieser')., Vitis 54, 161–168., 2015
Zsófi Zs, Szekeres A, Bencsik O, Marschall M, Pálfi X, Pálfi Z, Balogh Z, Villangó Sz: Grape skin anthocyanin composition and extractability under different environmental conditions: terroir and vintage effects., Australian Journal of Grape and Wine Research (submitted), 2016
Bihari Z., Éles S.né, Balling P., Pableczki B.: A Tokaji Borvidék szőlőültetvényeinek egészségi állapotváltozása az elmúlt három évben, Szőlőlevél, 6/8: 5-9, 2016
Kneip A., Bihari Z., Zsigrai Gy., Balling P., Éles S.né: Az alanyok hatása a szőlő szárazságtűrésére. Legújabb kutatások a Tokaji Borvidéken, Agroinform Kiadó, Budapest, 40-43, 2016
Pableczki B., Balling P., Bihari Z.: A 2015-ös évjárat szőlőtermesztésének jellemzése meteorológiai szempontból. In: Legújabb kutatások a Tokaji Borvidéken., Agroinform Kiadó, Budapest, 21-29., 2016
Bihari Z., Éles S.né, Balling P., Kneip A., Tóth J., Zsigrai Gy.: Impacts of climate change on the grape production in Tokaj wine region., Journal of Earth Science and Climate Change, 7/9: 130, 2016
Bihari Zoltán, Tóth János, Zsigray György, Balling Péter, Fischinger Renáta, Éles Sándorné: Rootstock effects on vegetative growth of Furmint, ACTA HORTICULTURAE: TECHNICAL COMMUNICATIONS OF ISHS 1136: pp. 39-43, 2016
Zsófi Zs., Szekeres A., Bencsik O., Marschall M., Pálfi X., Pálfi Z., Villangó Sz.: A színanyag kivonhatóság és összetétel a termőhelyhatás és az évjátrat függvényében., Fénycsapdán innen és túl…Tiszteletkötet. Ed.: Kovács E., Kúti Zs., Puskás J. Savaria University Press, Szombathely. ISBN:978-615-5251-84-9, 2016
Bihari Z., Éles S.né, Balling P., Kneip A., Tóth J., Zsigrai Gy.: Impacts of climate change on the grape production in Tokaj wine region., World Conference on Climate Change, Spain Book of Abstracts, 2016
Pálfi Z., Villangó Sz., Marianna M., Szekeres A., Bencsik O., Zsófi Z.: Terroir aspects of grape skin and wine phenolic concentration and composition in three experimental years., X. International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology. Verona 2016. June 13-18. Book of Abstract pp. 186., 2016
Zsófi Zs., Ladányi M., Villangó Sz: Changes in berry skin texture characteristics and anthocyanin extractability under different environmental conditions., X. International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology. Verona 2016. June 13-18. Book of Abstract pp. 187., 2016
Bálo, B., Ladányi, M., Szobonya, N., Bodor, P., Deák, T., Bisztray, Gy.D.: Microclimatic differences in fruit zone of vineyards on different elevations of ‘NAGY-EGED HILL’ in Eger wine region, Hungary., Proc. of 11th International Terroir Congress, McMinville, Oregon, USA, júl. 10-14., 2016
G. Sámson, B. Bálo, M. Ladányi, Gy. Bisztray, N. Szobonya, R. Pongrácz, J. Bartholy: Expected Growing Season Temperature Increase in Eger wine district of Hungary Based on Regional Climate Modelling., International Symposium: ClimWine 2016, Adaptation de la viticulture et de la production de vin dans un contexte de changement climatique. Bordeaux, April 10-13. Poszter,, 2016
Mika János: Meteorological and hydrological changes based on European Environment Agency (2017), In: Air and Water Components of the Environment (Serban, G., eds.) March 17-18, 2017, Cluj-Napoca, Romania, 2017
Kósik István, Mika János, Rázsi András Gál Lajos: Climate signals in wine quality time-series of North-East Hungary., In: Air And Water Components of the Environment (Serban, G., et al., eds.) March 17-18, 2017, Cluj-Napoca, Romania, 2017
Kovács, C., Balling, P., Bihari, Z., Nagy, A., & Sándor, E.: Incidence of grapevine trunk diseases is influenced by soil, topology and vineyard age, but not by Diplodia seriata infection rate in the Tokaj Wine Region, Hungary., Phytoparasitica, 45(1), 21-32. https://doi.org/10.1007/s12600-017-0570-5, 2017
Kósik István, Mika János, Rázsi András Gál Lajos: Climate signals in wine quality time-series of North-East Hungary., In: Air And Water Components of the Environment (Serban, G., et al., eds.) March 17-18, 2017, Cluj-Napoca, Romania, 219-226, 2017
Bihari Z., Éles S.né, Balling P., Kneip A., Tóth J., Zsigrai Gy.: A klímaváltozás hatása a szőlőtermelésre Tokaj-Hegyalján., Légkör, 61/4: 157-160., 2016
Bihari Z., Balling P., Éles S., Zsigrai Gy.: Climate and GTD symptoms., Abstracts of oral and poster presentations given at the 10th International Workshop on Grapevine Trunk Diseases, Reims, France, 4–7 July 2017. Phytopathologia Mediterrane, 2017
Kovács Cs., Balling P., Bihari Z., Nagy A., Sándor E.: Soil and topology were the most important abiotic factors influencing GTDs incidence in the Tokaj Wine Region, Hungary., Abstracts of oral and poster presentations given at the 10th International Workshop on Grapevine Trunk Diseases, Reims, France, 4–7 July 2017. Phytopathologia Mediterrane, 2017
ZSÓFI, Zsolt; SZEKERES, András; BENCSIK, Ottó; MARSCHALL, Marianna; PÁLFI, Xénia; PÁLFI, Zita; BALOGH, Zita; VILLANGÓ, Szabolcs: Composition and extractability of grape anthocyanin glucosides under different environmental conditions: terroir and vintage effects, 20th GiESCO International Meeting Mendoza, 2017. Argentína november 5-10. Book of Asbtracts, ISBN 978-987-42-6111-3, pp. 47-48., 2017
PÁLFI, Xénia; KARÁCSONY, Zoltán; VILLANGÓ, Szabolcs; ZSÓFI, Zsolt: Possible mode of action of paraffin oil as a spray agent in the control of powdery mildew of gra, 20th GiESCO International Meeting Mendoza, Argentína 2017. november 5-10. Book of Asbtracts, ISBN 978-987-42-6111-3, pp. 209., 2017
Szobonya N., Jung A., Vanek B.; Koch Cs., Ladányi M., Bálo B.: Földközeli és drónos távérzékelési mérések a szőlészetben., Agrofórum 71. pp. 36-42., 2017
Bálo, B.; Szobonya, N.; Ladányi, M.; Bodor, P., Deák, T.; Fazekas, I.; Bisztray, Gy.D.: A mikroklíma alakulása a szőlő fürtzónájában a Nagy-Eged hegy különböző tengerszint feletti magasságában., Kertgazdaság (2) 30-38, 2017
10. Fazekas, I., Nagy, A., Bálo, B.: A lelevelezés idejének hatása vörösborszőlő-fajtákra., Kertgazdaság. 50 (3) 36-42., 2018

 

Events of the project

 
2015-08-03 09:50:43
Résztvevők változása
Back »