Current Hungarian basic research  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
113547
Type PUB-I
Principal investigator Gózon, Ákos
Title in Hungarian Aktuális magyar alapkutatások - Sorozat az Élet és Tudomány hetilapban
Title in English Current Hungarian basic research
Keywords in Hungarian kutatás, tudomány, ismeretterjesztés
Keywords in English research, science, knowledge dissemination
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)35 %
Ortelius classification: History
Physics (Council of Physical Sciences)35 %
Ortelius classification: Physics
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: Sociology
Panel Publications Panel
Department or equivalent Society for Dissemination of Scientific Knowledge
Starting date 2014-08-01
Closing date 2015-08-31
Funding (in million HUF) 1.400
FTE (full time equivalent) 0.22
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

Az Élet és Tudomány, Magyarország egyetlen heti rendszerességgel megjelenő, így leggyakrabban az olvasókhoz eljutó nyomtatott ismeretterjesztő orgánuma. Két kiemelt aktuális rovata: A tudomány világa és az Első kézből rovat a magyar tudománynépszerűsítés leghatékonyabb aktuális híralapú rovatai közé sorolható.
2014-ban új sorozatot kívánunk indítani hetilapunkban, melynek alapját az OTKA által támogatott kutatások adják. Ezen kutatások összefoglalói, beszámolói, illetve munkatervei nyilvánosan elérhetők, s már önmagukban is érdemesek a nagyközönség figyelmére. Lapunk azonban ennél tovább kíván lépni: a jelenleg is futó vagy már lezárt, beszámolóban közzétett kutatások kapcsán aktuális oldalainkon hétről hétre annak kívánunk utánajárni, hogy milyen új eredmények születtek az OTKA-kutató által a beszámoló elkészítése óta, vagy tágabban: az adott területen a tudományban - elsősorban itthon, de kitekintésképpen természetesen bemutatjuk a nemzetközi trendeket, eredményeket is.A sorozat műfaja: híralapú klasszikus aktuális ismeretterjesztő cikk, amely lehet szerzői cikk vagy szerkesztőségi írás, vagyis ez utóbbi esetben szakújságíró által írt összefoglaló tudománynépszerűsítő cikk.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A projekt alapkérdése, hogyan lehet ismeretterjesztő hangvétellel, folyamatos, heti jelenléttel biztosítani azt, hogy a széles nagyközönség megismerhesse a hazai alapkutatásokat, azok egymásra épülését, a kutatók folyamatos munkáját? Miként lehet biztosítani a fontos hazai alapkutatások szisztematikus témakövetését?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A projekt jelentősége, hogy heti rendszerességgel ad hírt a hazai alapkutatásokról. Jelentősége továbbá, hogy bemutatja: a tudomány nemcsak egyszeri hírrel szolgálhat – amikor egy kutató munkáját az OTKA elismeri, támogatja, hanem később és folyamatosan is érdemes a figyelemre, témakövetésre.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

Az Élet és Tudomány, Magyarország egyetlen heti rendszerességgel megjelenő, így leggyakrabban az olvasókhoz eljutó nyomtatott ismeretterjesztő folyóirata.
2014-ben új sorozatot kívánunk indítani. A sorozat alapját az OTKA által támogatott kutatások adják. A tervezett rovatban a támogatás-típusok széles skálájára szeretnénk kitekinteni: támogatott nagyprojektekre, fiatal kutatói pályázatokra, könyvekre vagy akár még publikációs pályázaton nyertes pályaművekre is.
A sorozat műfaja: klasszikus ismeretterjesztő cikk, amelyet vagy az erre felkért kutató maga ír meg, szerzői cikk formájában, vagy szakújságíró által írt összefoglaló tudománynépszerűsítő cikk. A sorozat fontos eleme a rendszeres, heti megjelenés, valamint a sorozaton belüli állandó elemek: szakmai illusztráció, hazai és nemzetközi tudományterületi kitekintés.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Up-to-date Hungarian Basic Research Programmes
Weekly series in Élet és Tudomány 2014

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

How can Hungarian basic research be present in the printed media every week with a special series?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

How can we raise awareness for the OTKA projects by regular series, how can we follow up the most important topics of Hungarian basic researhers?

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Élet és Tudomány, the only Hungarian weekly magazine on the field of Science communication is planning a new series in 2014. The new series is based on the research projects that were funded by OTKA in an earlier period. The reviews of these projects are open for the public and can be read on OTKA website. The aim of our new series is to follow up those projects. And we would like to go one more step forward! We would like to introduce that what are the new results in that special field of Science, and what kind of new results the ’OTKA-reserchers’ reached in their OTKA-period. In the new series we would mainly like to publish articles from the researhers themselves, or, if tehy have not got time for writing their own article our Science journalists or Science writers make interviews with them as a base for the articles. The series will have special format: minimum of 3000 characters, illustration with explanation and the special OTKA code.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A megjelent cikkek áttekintést nyújtottak arról, milyen új eredmények születtek a konkrét hazai kutatásokban az OTKA-kutatók által a beszámoló elkészítése óta. Az írások közül több ezen felül speciális kontextusba helyezte a projekteket, tágabban elemezte, az adott területen a hazai vagy nemzetközi tudományban melyek a legfontosabb eredmények, nemzetközi trendek. A sorozat műfaja: híralapú klasszikus aktuális ismeretterjesztő cikk volt, amelyek között dominált a szerzői cikk és a szerkesztőségi írás, ez utóbbi esetben szakújságíró által írt összefoglaló tudománynépszerűsítő, gyakran interjúra építő szakmai cikk. A sorozat fogadtatása pozitív volt: írásainkra több ízben reflektáltak az online portálok, tudományos vagy ismeretterjesztő hírgyűjtő oldalak. Így az OTKA támogatta kutatások disszeminációja sikeresen megvalósult. Az OTKA támogatásának a tényét folyamatosan feltüntettük az impresszumban, illetve a cikkek mellett közvetlenül (ettől csak kivételes arculati és terjedelmi kényszerűségből tekintettünk el). A cikkeket tartalmazó számokból egy-egy példányt küldtünk az MTA Könyvtárának,az ELTE Egyetemi Könyvtárának,a PPKE Könyvtárnak,a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Könyvtárának,az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontnak,az SZTE Klebelsberg Könyvtárnak,a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának,a Miskolci Egyetem Könyvtárának,a Pécsi Tudományegyetem Könyvtárának és az MTA Atomkinak.A kötelespéldány szolgáltatásról szóló rendeletben foglaltakat teljesítettük.
Results in English
The articles published in Elet es Tudomany gave an overview of the latest research results in Hungary published by those scientists who received grants from OTKA. Most of the articles placed the projects into a special context, introducing the most up to date international trends and results. The basic genres of the series were: traditional popular science article written by the researchers; and interviews and editorials written by science journalists and science writers. The reception of the series of ’OTKA-articles’ in Elet es Tudomany was positive, numerous sceintific or popular science web-page reflected on the publications. So the dissemination of the results of OTKA projects was successful. The symbol of OTKA was indicated week by week in the imprint of Elet es Tudomany and most of the time – apart from special occasions – in the articles themselves.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=113547
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bajomi Bálint: A Balaton apróságai, Élet és Tudomány, 2014
Albert Valéria: Több mint puszta zaj?, Élet és Tudomány, 2014
Trupka Zoltán: Klímaváltozás a szőlőben, Élet és Tudomány, 2014
Bicsák Zsanett Ágnes: Tévképzet, tudástér, Élet és Tudomány, 2014
Bajomi Bálint: A talajnedvesség az időjárást is befolyásolja, Élet és Tudomány, 2014
Trupka Zoltán: Aktív vulkánkutatás vulkáni aktivitás nélkül, Élet és Tudomány, 2014
Bozóki Zoltán, Ajtai Tibor: Honnan származik a légköri aeroszol?, Élet és Tudomány, 2014
Schleicher Vera: A Balaton társadalma és kultúrája, Élet és Tudomány, 2014
Karancsi Zoltán: Vissza a természethez, Élet és Tudomány, 2014
Vargáné Kis Anna, Hernádi Anna, Topál József: A kutya-ember barátság kémiája, Élet és Tudomány, 2014
Tegzes Mária: Megismersz?, Élet és Tudomány, 2014
Magyar Donát: Gombaspórák a levegőben, Élet és Tudomány, 2014
Keresztury Ágnes, Ujhelyi Andrea: Szilágysági szimmetriák, Élet és Tudomány, 2014
Illyés András: Csak a modern kor betegsége a rák?, Élet és Tudomány, 2014
Paksi Dániel: Fejlődés-filozófia, Élet és Tudomány, 2014
Somos Róbert: Zsoltárok üzenete, Élet és Tudomány, 2014
Kiss Margit: Netes Mikes, Élet és Tudomány, 2015
Gózon Ákos: Kódexektől Hapaxokig, Élet és Tudomány, 2015
Bajomi Bálint: A klónok terjedése, Élet és Tudomány, 2015
Meggyes Mátyás: Idegen magzat az anyában?, Élet és Tudomány, 2015
Grünczeisz Kata: Tárgyalótermi helyzetek tűzkeresztben, Élet és Tudomány, 2015
Bajomi Bálint: Változatos agrártájban változatos rovarok, Élet és Tudomány, 2015
Takács Attila, Molnár V. Attila: Istenek, szent királyok, lovagok füvei, Élet és Tudomány, 2015
Trupka Zoltán: Miről mesélnek a galaxismagok?, Élet és Tudomány, 2015
Dombi Margit: A ember és az árnyéka, Élet és Tudomány, 2015
Back »