Complete work of Kálmán Mikszáth, volume 43.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
114474
Type PUB-F
Principal investigator Hajdu, Péter
Title in Hungarian Mikszáth Kálmán Összes művei 43.
Title in English Complete work of Kálmán Mikszáth, volume 43.
Keywords in Hungarian Mikszáth, elbeszélések 1898-1903, kritikai kiadás
Keywords in English Mikszáth, short sotries 1898-1903, critical edition
Discipline
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Panel Publications Panel
Department or equivalent Institute for Literary Studies (Research Centre for the Humanities)
Starting date 2015-01-01
Closing date 2015-12-31
Funding (in million HUF) 0.973
FTE (full time equivalent) 0.30
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A Mikszáth kritikai kiadás 43. kötetének (Elbeszélések 16: 1898-1903) kiadása.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

Mely novelláit írta Mikszáth 1898-1903 között, ezek hol jelentek meg, milyen szövegváltozataik vannak, mit jelentenek a nehezen értelmezhető szöveghelyek, hogyan reflektált ezekre az írásokra az irodalomtudomány?

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

Egy lépéssel közelebb jutunk a kisprózai életmű teljes kritikai kiadásához, 6 év novellatermése hozzáférhetővé válik kritikai kiadásban.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A Mikszáth kritikai kiadás 43. kötetének (Elbeszélések 16: 1898-1903) kiadása.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

To publish volume 43 of the critical edition of Complete works by Kálmán Mikszáth (volume 16 of the series "Short stories").

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Which short stories did Mikszáth write in the period of 1898-1903? Where were they published? Which are the textual variants? What do the problematic places mean? What was the critical response?

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

A big step towards the complete critical edition of the oeuvre, short stories of 6 years became available in critical edition.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

To publish volume 43 of the critical edition of Complete works by Kálmán Mikszáth (volume 16 of the series "Short stories").

 

Final report

 
Results in Hungarian
Megjelent a Mikszáth Kálmán Összes művei című kritikai kiadás 43. kötete, az elbeszélések 17. kötete a szerző 1898-1903 között írt 23 novellájával (valamint egy novellaként is közölt regényrészletével). A kiadói szerkesztés és a tördelt változatok korrektúrázása során a kézirat finomodott. Nagy terjedelmű kritikai kiadás jelent meg, amely jelentős lépés abban az irányban, hogy legalább az életmű szépirodalmi része teljes egészében hozzáférhető legyen. A megjelent kötet editio maior: az egyes novellákra vonatkozó tanulmány igényű keletkezés- és motívumtörténeti bevezetésekkel, teljes szövegkritikai apparátussal, tárgyi magyarázatokkal, a szakirodalom áttekintésével, továbbá az összes korabeli illusztráció közlésével a képmellékletben. A köteles példányok elküldettek.
Results in English
Volume 43 of Complete Work by Kálmán Mikszáth has been published. It is volume 17 of short stories, containing the 23 short stories (and a part of a novel that he also published separately as an independent story) he wrote in the period 1898-1903. The manuscript of the edition has been significantly refined due to editing and several turns of galley proofs. The result of the project is a 400 page long critical edition, which contributes to the finishing the publication of at least Mikszáth's belletristic work in reliable critical edition. The volume is an editio maior: it contain detailed introduction to every short story discussing the context of its publication and its motivic links to Mikszáth other works, full apparatus criticus, commentary, survey of secondary literature. the volume also contains reproduction of all the contemporary illustration. The obligatory copies have been sent to all major libraries.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=114474
Decision
Yes

 

List of publications

 
Mikszáth Kálmán, Hajdu Péter: Összes művei 43, Elbeszélések 17, 1898-1903, Budapest: Argumentum, 2015
Back »