Changes in Aesthetical and Political Attitudes Toward Popular Music in the Rákosi Era and Early Kádárism (1948-1968)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
115373
Type PD
Principal investigator Ignácz, Ádám
Title in Hungarian A populáris zene esztétikai és politikai megítélésének változásai a Rákosi-korszakban és a kora Kádárizmusban (1948-1968)
Title in English Changes in Aesthetical and Political Attitudes Toward Popular Music in the Rákosi Era and Early Kádárism (1948-1968)
Keywords in Hungarian populáris zene, zsdanovizmus, Rákosi-korszak, Kádárizmus, szocialista realizmus, kulturális politika
Keywords in English Popular Music, Zhdanovism, Rákosi Era, Kádárism, Socialist Realism, Cultural Politics
Discipline
Musicology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Musicology
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Musicology (Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences)
Starting date 2015-09-01
Closing date 2018-08-31
Funding (in million HUF) 8.710
FTE (full time equivalent) 2.40
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az utóbbi években Magyarországon is megerősödtek az új szemléletű populáris zenei kutatások. Az úgynevezett popular music studies így lassanként hazánkban is tudományos és oktatási tényezővé válik. A hazai szakemberek tájékozódását és megközelítésmódjait megvizsgálva ugyanakkor az is feltűnik, hogy a magyarországi kutatásokban, még a történeti jellegű munkákban is, rendszerint a közhasználatú zene produkciós, intézményes és politikatörténeti kontextusai kerülnek előtérbe. Munkámmal ezért egyfelől az volt a célom, hogy az 1989 előtti magyar populáris zenével kapcsolatban ritkán felmerülő zenei-esztétikai kérdésekről, valamint a társadalmi, politikai és zenei tényezők kölcsönhatásairól is essék szó. Mindemellett igyekeztem feltárni a populáris zenével kapcsolatos eddigi hazai kutatások történetét is, arra is keresve a választ, hogy különböző politikatörténeti időszakokban milyen tudományos és ideológiai szempontok mentén határozták meg a populáris zene fogalmát.
Results in English
In recently years popular music studies representing a fresh approach have gained considerable popularity in Hungary. Popular music studies are quickly becoming an important player in the academic arena and education. As regards the orientation and theoretical approach of local researches, however, we can observe that in local research the aspects of production of music, the institutional framework and the political historical background are highlighted over and above all other possible aspects. My aim was therefore to bring into focus some musicological, aesthetical considerations on Hungarian popular music before 1989 rarely written about. I also attempted to analyze interactions between sociological, political and musical factors. To do this, I had to review the history of Hungarian research on popular music as well, tryig to find out what the key scientific and ideological issues were in coming up with a concept of pop music in successive political-historical periods.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115373
Decision
Yes

 

List of publications

 
Ignácz Ádám: Ein Fenster zur klassischen Musik. Die Rolle des Jazz in der Jungendpolitik Ungarns, European Journal of Musicology 2017/1, 2018
Ignácz Ádám: Music for Millions: János Maróthy and Academic Research on Popular Music in Socialist Hungary, Muzikologija 2018/23, 2018
Ignácz Ádám (szerk.): Populáris zene és államhatalom, Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2017, 2017
Ignácz Ádám: A populáris zene kutatásának kezdetei az államszocialista Magyarországon. Az első generáció, Korall 2017/69, 169-195, 2017
Ignácz Ádám-Ránki András: A modern zene marxista olvasatai: Maróthy János és Ujfalussy József koncepciója, Magyar Zene 2017/2, 221-234, 2017
Ignácz Ádám: A zeneszociológus szemével. Vitányi Vitányi Iván szerepe az Extázis 7-től 10-ig című filmben, Vass Norbert (szerk.): „Vászonról ránk néztek”. Budapest: Cseh Tamás Program, 2017, 27-39, 2017
Ignácz Ádám (szerk.): Műfajok, stílusok, szubkultúrák. Tanulmányok a magyar populáris zenéről, Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2015
Ignácz Ádám: Ezek a fiatalok. The First Hungarian Beat Movie (1967), Kieler Beiträge zur Filmmusikforschung 2016/12, 219-233, 2016
Ignácz Ádám: A populáris zene helye Maróthy János esztétikai gondolkodásában, Magyar Zene 2015/3, 323-334., 2015
Ignácz Ádám: A szórakoztató zene szovjet követei Magyarországon a klasszikus sztálinizmus időszakában, Századvég 79, 77-95., 2016
Ignácz Ádám: Strains of Classical Music in Hungarian Beat and Rock of the 1960s and 1970s, Hungarian Quarterly 2016/1, 30-42., 2016
Ignácz Ádám: "Hungarian in Form, Socialist in Content" The Concept of National Dance Music in Stalinist Hungary, Barna Emília–Tófalvy Tamás (szerk.): Made in Hungary. Studies in Popular Music. New York–London: Routledge, 2017, 69-76., 2017
Ignácz Ádám: A tánczene szovjetizálásának kísérlete a Rákosi-korszakban, Ignácz Ádám (szerk.): Populáris zene és államhatalom. Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 27-53., 2017
Ignácz Ádám (szerk.): Populáris zene és államhatalom, BudapesT: Rózsavölgyi és Társa, 2017, 2017
Ignácz Ádám: A szórakoztató zene szovjet követei Magyarországon a klasszikus sztálinizmus időszakában, Századvég (2016)/79, 77-95, 2016
Ignácz Ádám: Propagated, Permitted or Prohibited? State Strategies to Control Musical Entertainment in the First Two Decades of Socialist Hungary, Ewa Mazierska (szerk.): Popular Music in Eastern Europe. Breaking the Cold War Paradigm. London: Palgrave Macmillan, 2016, 31-49., 2016
Ignácz Ádám: Strains of Classical Music in Hungarian Beat and Rock of the 1960s and 1970s, Hungarian Quartelrly, 2015 autunm-winter, 2015
Ignácz Ádám (szerk.): Műfajok, stílusok, szubkultúrák. Tanulmányok a magyar populáris zenéről, Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2015
Back »