Eruptive rates and erosional dynamics of the Inner Carpathian volcanism as constrained by volumetry, radiometric chronology and paleomagnetism  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
115472
Type K
Principal investigator Karátson, Dávid
Title in Hungarian A belső-kárpáti vulkánosság kitörési rátái és eróziós dinamikája: volumetria, radiometrikus kronológia és paleomágnesség
Title in English Eruptive rates and erosional dynamics of the Inner Carpathian volcanism as constrained by volumetry, radiometric chronology and paleomagnetism
Keywords in Hungarian vulkanológia, morfometria, neogén rétegtan, paleomágnesség, radiometrikus kormeghatározás, Kárpát-Pannon térség
Keywords in English volcanology, morphometry, neogén rétegtan, paleomagnetism, radiometric dating, Carpatho-Pannonian Region
Discipline
Physical geography (Council of Complex Environmental Sciences)80 %
Ortelius classification: Geography
Geology, Tectonics, Vulcanology (Council of Complex Environmental Sciences)20 %
Ortelius classification: Geomorphology
Panel Agriculture, Environment, Ecology, Earth Sciences committee chairs
Department or equivalent Department of Physical Geography (Eötvös Loránd University)
Participants Balogh, Kadosa
Biró, Tamás
Deák, Márton
Gertisser, Ralf
Hencz, Mátyás
Hír, János
Király, Edit
Kiss, János
Lahitte, Pierre Louis Charles
Magyari, Enikő Katalin
Mártonné Szalay, Emoke
Novothny, Ágnes
Prakfalvi, Péter
Szabó, Csaba
Székely, Balázs
Telbisz, Tamás
Timár, Gábor
Veres, Daniel Stefan
Starting date 2015-09-01
Closing date 2019-11-30
Funding (in million HUF) 28.331
FTE (full time equivalent) 12.05
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Kárpát-Pannon térség miocén-kvarter vulkanizmusára irányuló kutatás során három tervezett mintaterületen (Mátra/Bükkalja, Börzsöny, valamint Csomád vulkán) és egy jól megválasztott további kárpáti területen (Keleti-Kárpátok) új eredmények születtek a vulkánosság menetére vonatkozóan: vulkáni események azonosítása, pontosítása, kronológiája, és legtöbb esetben magmaprodukciós ráták számítása. Az eredményeket 18 tudományos közleményben (ebből 14 impakt faktoros folyóiratban; összesített IF = 27,108) és csaknem 50 konferencia-prezentációban mutattuk be. A kapott eredmények súlypontját tekintve a Mátra és a Bükkalja térségében a robbanásos vulkanizmus rétegtanának finomítása emelendő ki. A vulkanizmus dinamikáját a Börzsönyben új radiometrikus koradatokkal határoltuk be. A Keleti-Kárpátok esetében a vulkánosság tér-időbeli fejlődését, valamint a vulkánlánc lepusztulását magmaprodukciós és eróziós rátákkal jellemeztük. Végül a csomádi vulkanizmus esetében a magmaprodukciós ráták mellett bemutattuk a legutolsó robbanásos szakasz részleteit is. A hazai kutatókkal a külföldi kollégák igazi csapatmunkában működtek együtt, és kiemelendő három fiatal doktorandusz aktív szerepvállalása is, akik közül egy már megvédte PhD-értekezését. A kapott eredmények közvetlen tudományos hasznosítását, egyben továbbfejlesztését, bővítését egy, 2019. december 1-én indult új NKFIH-OTKA-kutatás ígéri, melynek javarészt a korábbi csapat vág neki.
Results in English
In the project, addressing the Miocene to Quaternary volcanism of the Carpatho-Pannonian Region, for three areas planned in the proposal (Mátra Mts/Bükk foreland, Börzsöny; and Ciomadul volcano) and a fourth one selected during project run (East Carpathians), novel results have been obtained regarding the volcanism: identifying volcanic events, their characterization, chronology, and in most cases calculating magma output rates. The results have been disseminated in 18 scientific publications (of which 14 appeared in impact-factored journal: cumulative IF = 27.108) and almost 50 conference presentations. Highlights of research in the Mátra Mts/Bükk foreland include refinement of volcanic stratigraphy related to the explosive activity. Dynamism of volcanism was constrained in the Börzsöny by new radiometric datings. For the East Carpathians, magma output and erosion rates were determined to characterize time-space evolution of the volcanic range and its denudation. Finally, for Ciomadul, in addition to magma output rates we presented details of the late-stage explosive activity as well. Colleagues from abroad worked jointly with Hungarian participants in a balanced team, and we stress the contribution of 3 PhD students who played an active role (one of them already defended his thesis). Direct scientific utilization of research results and their development is expected from a new NKFIH-OTKA project (started on 1 Dec 2019) that includes mainly the same team members.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115472
Decision
Yes

 

List of publications

 
Karátson D, Veres D, Wulf S, Gertisser R, Magyari E, Bormann M: The youngest volcanic eruptions in East-Central Europe—new findings from the Ciomadul lava dome complex, East Carpathians, Romania, Geology Today, 2017
Biró T, Kovács I, Karátson D, Stalder R, Király E, Falus G, Fancsik T, Sándorné Kovács J: Evidence for post-depositional diffusional loss of hydrogen in quartz phenocryst fragments within ignimbrites, American Mineralogist, 2017
Veres Daniel, Cosac Marian, Schmidt Christoph, Murătoreanu George, Hambach Ulrich, Hubay Katalin, Wulf Sabine, Karátson David: New chronological constraints for Middle Palaeolithic (MIS 6/5-3) cave sequences in Eastern Transylvania, Romania, Quaternary International, 2017
Wulf S, Fedorowicz S, Veres D, Karátson D, Gertisser R, Bormann M, Magyari E, Appelt O, Łanczont M, Gozhy PF: The ‘Roxolany Tephra’ (Ukraine - new evidence for an origin from Ciomadul volcano, East Carpathians, Journal of Quaternary Science, 2016
HÍR J., VENCZEL M., CODREA V., ANGELONE CH., VAN DEN HOEK OSTENDE L., KIRSCHER U. & PRIETO J.: Badenian and Sarmatian s. str. from Carpathian area: Overview and ongoing research on Hungarian and Romanian small vertebrate evolution.−, Comptes Rendus Palevol, 2016
HÍR J., VENCZEL M., CODREA V., RÖSSNER G., ANGELONE CH., VAN DEN HOEK OSTENDE L., ROSINA V., KIRSCHER U., PRIETO J.: ): Badenian and Sarmatian s.str. from the Carpathian area: Taxonomic notes concerning the Hungarian and Romanian small vertebrates and report on the Ruminants..., Comptes Rendus Palevol, 2017
HÍR J., CODREA V., PRIETO J., ANGELONE CH. & VENCZEL M: Two New Early Sarmatian s. st. (latest Middle Miocene) Rodent Faunas from the Carpathian Basin, 15th15th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, Munich, Germany, 2017
Biró T., Hencz M., Karátson D., Márton E., Bradák-Hayashi B., Szalai Z.: First physical volcanological description of a Miocene, silicic, phreatomagmatic fall complex in the Carpatho-Pannonian Region (CPR), EGU General Assembly, Bécs (Ausztria), 2017.04.23-27., 2017
Biró T., Kovács I.J., Karátson D., Stalder, R., Edit, K., Falus Gy., Fancsik T., Sándorné K.J.: varc fenokristályok szerkezeti hidroxil-tartalmának szisztematikus változása ignimbritekben, VII. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés, Debrecen, 2016
Biró T., Márton E., Karátson D., Hencz M., Kovács I.J.: New paleomagnetic results on ignimbrites in the Mátra Mountains and Bükk Foreland Volcanic Area, Central European Tectonics Group konferenciája, Zánka, 2017
Biró Tamás, Kovács István, Király Edit, Karátson Dávid, Roland Stalder, Falus György, Fancsik Tamás, Sándorné Kovács Judit: Kvarc fenokristályok víztartalma a bükkaljai miocén ignimbritekben - új lehetőségek a magmás rendszerek vizsgálatában, „ Fejezetek a kárpát - pannon vulkánosság OTKA támogatta kutatásainak új eredményeiből ( K11547 2, K119740 , NF101362 ), Magyar Tudományos Akadémia X. Oszt. előadóülés, 2017
Mártonné Szalay Emőke, Karátson Dávid, Biró Tamás, Hencz Mátyás: Ignimbritek rétegtani korrelációja paleomágneses módszerrel - új eredmények a Mátrából és a Bükkaljáról, „ Fejezetek a kárpát - pannon vulkánosság OTKA támogatta kutatásainak új eredményeiből" ( K11547 2, K119740 , NF101362 ), Magyar Tudományos Akadémia X. Oszt. előadóülés, 2017
Biró Tamás, Karátson Dávid, Hencz Mátyás, Mártonné Szalay Emőke: Freatomagmás szórt rétegek a Bükkalján - előzetes fizikai vulkanológiai és mágneses szuszceptibilitás anizotrópia (AMS) eredmények, „ Fejezetek a kárpát - pannon vulkánosság OTKA támogatta kutatásainak új eredményeiből" ( K11547 2, K119740 , NF101362 ), Magyar Tudományos Akadémia X. Oszt. előadóülés, 2017
Karátson Dávid, Pierre Lahitte, Stéphane Dibacto, Daniel Veres, Ralf Gertisser: Új, nagy pontosságú módszer a fiatal vulkanitok datálásában - a Cassignol - Gillot K - Ar kormeghatározás eredményei a Csomád példáján, „ Fejezetek a kárpát - pannon vulkánosság OTKA támogatta kutatásainak új eredményeiből" ( K11547 2, K119740 , NF101362 ), Magyar Tudományos Akadémia X. Oszt. előadóülés, 2017
Telbisz Tamás, Karátson Dávid, Timár Gábor, Daniel Veres: A Csomád lávadóm - vulkánosságának magmaprodukciós rátái a DEM - volumetria és az új koradatok tükrében, „ Fejezetek a kárpát - pannon vulkánosság OTKA támogatta kutatásainak új eredményeiből" ( K11547 2, K119740 , NF101362 ), Magyar Tudományos Akadémia X. Oszt. előadóülés, 2017
HÍR J., VENCZEL M.: Szarmata korú gerinces faunák a Kárpát-medencében, 20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Tata-Tardos, 2017, május 25-27., 2017
Stéphane Dibacto, Pierre Lahitte, Dávid Karátson, Daniel Veres, Ralf Gertisser: Sequence of construction of Ciomadul (Csomád) dacitic lava domes, East Carpathians, by unspiked K-Ar Cassignol-Gillot technique (...), GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 19: Paper EGU2017-17938., 2017
Pálos Zsófia, Kovács István János, Karátson Dávid, Biró Tamás, Sándorné Kovács Judit, Bertalan Éva, Besnyi Anikó, Falus György, Fancsik Tamás: Mit mondhat a Börzsöny magmáinak víztartalmáról a plagioklászok nyomnyi hidroxiltartalma?, Ahol az elemek találkoznak: víz, föld és tűz határán: 8. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés, Szihalom, 2017
Király Edit, Kovács István János, Karátson Dávid, Wulf Sabine: Nyomelemzések a csomádi tefrarétegek kőzetüvegszilánkjaiból lézerablációs ICP-MS-sel, Ahol az elemek találkoznak: víz, föld és tűz határán: 8. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés, Szihalom, 2017
Karátson Dávid, Biró Tamás, Kovács István János, Hencz Mátyás, Szalai Zoltán: Az egri „Tufakőbánya” és a bogácsi pincesor piroklasztit összlete, Ahol az elemek találkoznak: víz, föld és tűz határán: 8. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés, Szihalom, 2017
Dávid Karátson: Volcanic evolution and morphology of the Late Quaternary Ciomadul lava dome complex, the youngest center within the Inner Carpathian Volcanic Range, 4th Central European Geomorphology Conference. Konferencia helye, ideje: Bayreuth, Németország, 2017
Biró Tamás, Kovács István János, Karátson Dávid, Stalder, Roland, Király Edit, Falus György, Fancsik Tamás, Sándorné Kovács Judit: „Száraz” kvarc feonokristályok ignimbritekben – a kitörési folyamatok, a nagy hőmérsékletű lerakódás és a kristályok jellemzőinek hatása (...), Ahol az elemek találkoznak: víz, föld és tűz határán: 8. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés. 205 p. Konferencia helye, ideje: Szihalom, 2017
Biró T, Hencz M., Karátson D., Márton E., Szalai Z. , Bradák B.: Middle Miocene silicic phreatomagmatism at the Bükk Foreland Volcanic Area: Challenges of mapping in poorly exposed volcanic areas, ROMANIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES 91:(Special Issue) p. 60., 2017
Biró T, Hencz M., Karátson D., Márton E., Bradák-Hayashi B., Szalai Z.: First physical volcanological description of a Miocene, silicic, phreatomagmatic fall complex in the Carpatho-Pannonian Region (CPR), GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 19: Paper 6616., 2017
Márton E, Karátson D, Biró T, Hencz M: Correlation of the deposits of an extensive Miocene silicic explosive volcanism by combining paleomagnetic marker horizons and magnetic polarities: new results from the M, GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 20: Paper EGU2018-6716., 2018
Karátson D, Veres D, Hambach U: Late Quaternary Carpathian volcanism and Lower Danube palaeoclimate: implications for establishing an integrated tephrostratigraphic framework, Crossing New Frontiers: INTAV International Field Conference on Tephrochronology, ‘Tephra Hunt in Transylvania’. Field Guide Book, Cluj-Napoca, 28 p., 2018
Dávid Karátson , Daniel Veres, Pierre Lahitte, Sabine Wulf, Tamás Telbisz, Alexandru Szakács, Ralf Gertisser, Ágnes Novothny, Stéphane Dibacto: Volcanic and geomorphic evolution of the Late Quaternary Ciomadul lava dome complex, the youngest eruptive center of the Carpathian Basin, Crossing New Frontiers: INTAV International Field Conference on Tephrochronology, ‘Tephra Hunt in Transylvania’ - Moieciu de Sus, Romania, 2018
Hir J.: A detailed description of Cricetodon hungaricus (KORDOS, 1986) (Rodentia, Mammalia) from Hasznos (N. Hungary, Nógrád Count, Fossil Imprint, 73 (1-2): 155-171, Praha, 2017
Hir J.: Új eredmények a Kárpát-medence szarmata korú szárazföldi gerinces faunájának kutatásában, A Dornyay Béla Múzeum Évkönyve, 40: 460-501, Salgótarján, 2017
Hir János: Középső miocén kisemlősfaunák Nógrádból, 19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Program-Előadáskivonatok-kirándulásvezető,. p. 18-19, 2016
HÍR J., CODREA V., PRIETO J., ANGELONE CH. & VENCZEL M: Two New Early Sarmatian s. st. (latest Middle Miocene) Rodent Faunas from the Carpathian Basin, 15th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, Munich, Germany, 2017
Biró T., Kovács I.J., Karátson D., Stalder, R., Edit, K., Falus Gy., Fancsik T., Sándorné K.J.: Kvarc fenokristályok szerkezeti hidroxil-tartalmának szisztematikus változása ignimbritekben, VII. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés, Debrecen, 2016
Hír J., Venczel M.: Szarmata korú gerinces faunák a Kárpát-medencében, 20. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Program-előadáskivonatok-kirándulásvezető, p. 17-18., 2017
Márton E, Karátson D, Biró T, Hencz M: Correlation of the deposits of an extensive Miocene silicic explosive volcanism by combining paleomagnetic marker horizons and magnetic polarities: new results from the M, GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 20: Paper EGU2018-6716., 2018
Hir J., Venczel M.: A szentendrei Cseresznyés-árokban feltárt középső miocén ősgerinces lelőhely újravizsgálatának eredményei, 22. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Program-előadáskivonatok-kirándulásvezető, p. 17-18., 2019
Szabó M., Selmeczi I., Szappanos B., Sebe K., Hír J.: 4. megálló: Herend, majolikagyár, horgásztavak. Kora-bádeni csökkentsósvízi barnakőszén, molluszkás márga (Hidasi Barnakőszén Formáció)., 22. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Program-előadáskivonatok-kirándulásvezető, p. 56-59., 2019
Hir J., Venczel M.: A preliminary report on the first results of the reexcavation of the middle Miocene palaeovertebrate locality Szentendre, Cseresznyés-árok (Hungary, Pest County)., Nymphaea, Folia Naturae Bihariae, 45: 35-80., 2018
Hír J.: A Cricetodontini nemzetség evolúciója a Kárpát-medencében [Evolution of the Cricetodontini tribus in the Carpathian Basin], A Dornyay Béla Múzeum Évkönyve [Yearbook of the Dornyay Béla Museum], 41: 331-358, 2018
Karátson, D. ; Telbisz, T. ; Dibacto, S. ; Lahitte, P. ; Szakács, A. ; Veres, D. ; Gertisser, R. ; Jánosi, Cs. ; Timár, G.: Eruptive history of the Late Quaternary Ciomadul (Csomád) volcano, East Carpathians, part II: magma output rates, Bulletin of Volcanology, 81 : 4, Paper: 28, 2019
Lahitte, P ; Dibacto, S ; Karátson, D ; Gertisser, R ; Veres, D: Eruptive history of the Late Quaternary Ciomadul (Csomád) volcano, East Carpathians, Part I: Timing of lava dome activity, Bulletin of Volcanology, 81 : 4, Paper: 27, 2019
Pálos, Zsófia ; Kovács, István János ; Karátson, Dávid ; Biró, Tamás ; Sándorné Kovács, Judit ; Bertalan, Éva ; Besnyi, Anikó ; Falus, György ; Fancsik, Tamás ; Tribus, Martina: On the use of nominally anhydrous minerals as phenocrysts in volcanic rocks: A review including a case study from the Carpathian–Pannonian Region, Central European Geology, 62/1, 119-152, 2019
Hir, J, Codrea, V, Prieto, J.: Two new early Sarmatian s. str. (latest middle Miocene) rodent faunas from the Carpathian Basin, Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, DOI: 10.1007/s12549-019- 00399-y, 2019
Karátson D, Lahitte P, Dibacto S, Márton E: Correlation of Cassignol-Gillot K-Ar dating and paleomagnetism:chronology of the Mid-Miocene High Börzsöny lava dome complex,Hungary, GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 21: Paper EGU2019-8230, 2019
Kovács, IJ ; Biró, T ; Pálos, Zs ; Szakács, S ; Kovács, M ; Pécskay, Z ; Kővágó, Á ; Hencz, M ; Lange, T ; Karátson, D ; Horváth, Zs ; Bertalan, É ; Besnyi, A ; Király, E ; Falus, Gy ; Fancsik, T ; Szabó, Cs ; Wesztergom, V: A belső-kárpáti neogén-kvarter vulkanizmus teljes kőzeteinek fő-és nyomelem geokémiája, Új vulkanológiai, geokémiai és geomorfológiai eredmények az NKFIH-OTKA K115472. és K128122. számú kutatási pályázatából, MTA Székház Felolvasóterem, 2019. január 16., 2019
Mártonné Szalay, E ; Karátson, D ; Biró, T ; Hencz, M: Észak-magyarországi miocén ignimbritek korrelációja paleomágneses vezérszintek és polaritás alapján: új eredmények a Mátra és a Bükkalja területéről, Új vulkanológiai, geokémiai és geomorfológiai eredmények az NKFIH-OTKA K115472. és K128122. számú kutatási pályázatából, MTA Székház Felolvasóterem, 2019. január 16., 2019
Biró, T ; Kovács, IJ ; Karátson, D ; Stalder, R ; Király, E ; Falus, Gy. ; Fancsik, T ; Sándor-Kovács, J: Mitől függ a névlegesen vízmentes ásványok víztartalma vulkáni rendszerekben? – esettanulmányok a Bükkaljáról, Új vulkanológiai, geokémiai és geomorfológiai eredmények az NKFIH-OTKA K115472. és K128122. számú kutatási pályázatából, MTA Székház Felolvasóterem, 2019. január 16., 2019
Hencz, M ; Kovács, IJ ; Biró, T ; Pálos, Zs ; Kesjár, D ; Karátson, D: Névlegesen vízmentes ásványok víztartalma egy bükkaljai pliniuszi (sensu lato) piroklasztit-sorozatban, Új vulkanológiai, geokémiai és geomorfológiai eredmények az NKFIH-OTKA K115472. és K128122. számú kutatási pályázatából, MTA Székház Felolvasóterem, 2019. január 16., 2019
Biró, T ; Hencz, M ; Karátson, D ; Mártonné Szalay, E ; Szalai, Z ; Bradák, B: Egy összetett robbanásos kitörés üledékei a Bükkalján - a Bogácsi Ignimbritre települt tefrasorozat, Új vulkanológiai, geokémiai és geomorfológiai eredmények az NKFIH-OTKA K115472. és K128122. számú kutatási pályázatából, MTA Székház Felolvasóterem, 2019. január 16., 2019
Pálos, Zs ; Biró, T; Kovács, IJ ; Aradi, L ; Berkesi, M ; Kesjár, D ; Szabó, Cs ; Karátson, D: Bükkaljai kvarckristályokban lévő szilikátolvadék-zárványok víztartalma, Új vulkanológiai, geokémiai és geomorfológiai eredmények az NKFIH-OTKA K115472. és K128122. számú kutatási pályázatából, MTA Székház Felolvasóterem, 2019. január 16., 2019
Biró, T ; Kovács, IJ ; Karátson, D ; Stalder, R ; Király, E ; Hencz, M ; Falus, Gy ; Fancsik, T ; Sándor-Kovács, J: Átalakuló víztartalmak – a névlegesen vízmentes ásványok víztartalmának változása vulkáni folyamatok során: esettanulmányok és lehetőségek, 14. Téli Ásványtudományi Iskola; 2019.01.18-19.; Veszprém, 2019
Biró, T; Kovács, IJ ; Hencz, M ; Karátson, D ; Szalau, Z ; Pálos, Zs ; Király, E ; Falus, Gy ; Sándor-Kovács, J ; Fancsik, T: Mire utal a névlegesen vízmentes ásványok víztartalma? – esettanulmányok a Bükkaljáról / What does the water content of nominally anhydrous minerals represent? – Case stu, 9. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés; 2018.09.06-08.; Mátraverebély – Szentkút, 2018
Hencz, M ; Kovács, IJ ; Biró, T ; Pálos, Zs ; Kesjár, D ; Karátson, D: Földpát fenokristályok víztartalma freatomagmás hullott piroklasztitokban – előzetes eredmények / Water content of feldspar phenocrysts in phreatomagmatic fallout deposi, 9. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés; 2018.09.06-08.; Mátraverebély – Szentkút, 2018
Pálos, Zs ; Kovács, IJ ; Biró, T ; Aradi, LE ; Kesjár, D ; Szabó, Cs: Kvarc olvadékzárványainak víztartalom-becslése az egri Tufakőbánya pliniuszi szórt rétegéből / Estimation of water content in quartz-hosted melt inclusions, Bükkalja Volc, 9. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés; 2018.09.06-08.; Mátraverebély – Szentkút, 2018
Karátson, D., Wulf, S., Veres, D., Magyari, E., Gertisser, R., Timar-Gabor, A., Novothny, Á., Telbisz, T., Anchitei-Deacu, V., Appelt, O., Bormann, M., Jánosi, Cs., Hubay, K., Schäbitz, F.: The latest explosive eruptions of Ciomadul (Csomád) volcano, East Carpathians : a tephrostratigraphic approach for the 51–29 ka BP time interval., Journal of Volcanology and Geothermal Research, 319, 29–51, 2016
Veres Daniel, Cosac Marian, Schmidt Christoph, Murătoreanu George, Hambach Ulrich, Hubay Katalin, Wulf Sabine, Karátson David: New chronological constraints for Middle Palaeolithic (MIS 6/5-3) cave sequences in Eastern Transylvania, Romania, Quaternary International, 2018
Hir, J, Codrea, V, Prieto, J.: Two new early Sarmatian s. str. (latest middle Miocene) rodent faunas from the Carpathian Basin, Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, DOI: 10.1007/s12549-019- 00399-y, 2019
Stéphane Dibacto; Pierre Lahitte; Dávid Karátson; Mátyás Hencz; Alexandru Szakács; Tamás Biró; István János Kovács; Daniel Veres: Numerical reconstruction, growth and erosion rates of paleovolcanoes with implications to tectonism and climate: a case study from the East Carpathians, Romania, Geomorphology, under review, 2020
Tamás Biró; Mátyás Hencz; Károly Németh; Dávid Karátson; Emő Márton; Alexandru Szakács; Balázs Bradák; Zoltán Szalai; Zoltán Pécskay; István János Kovács: Miocene phreatoplinian eruption in a wet lowland setting in the North-Eastern Pannonian Basin, Hungary, Journal of Volcanology and Geothermal Research, under review, 2020
Karátson D.: Volcanological research at Santorini (Greece) and the Ciomadul/Csomád volcano (East Carpathians, Romania), 9th Bonn Humboldt Award Winners’ Forum “Frontiers in Biogeography, Ecology, Anthropology, and Evolution. Humboldt and the ‘Cosmos’ revisited in the 21st Century, 2019
Biró Tamás: Új eredmények a Bükkalja miocén tűzhányótevékenységéről – fizikai vulkanológiai és geokémiai megközelítés, ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola, 2017
Szuromi-Korecz Andrea: Ősmaradványok a Szentkúti Vadász-gödör mintáiból, Pásztói Múzeum, kézirat, 2018
Karátson, D., Magyari, E., Telbisz, T., Lahitte, P., Veres, D., Gertisser, R., Jánosi, Cs., Wulf, S., Novothny, Á., Szakács, S., Timár, G., Dibacto, S., Szalai, Z.: A legfiatalabb kárpáti vulkán, a Csomád - tűzhányó-tevékenység és őskörnyezet, Magyar Földrajzi Társaság Természetföldrajzi Szakosztály és Földrajzos Klub, 2019. március 20., 2019
KARÁTSON, DÁVID ; LAHITTE, PIERRE ; DIBACTO, STEPHANE ; MÁRTON, EMŐKE: CASSIGNOL-GILLOT K-AR KORMEGHATÁROZÁS ÉS PALEOMÁGNESSÉG: ÚJ EREDMÉNYEK A BÖRZSÖNY MIOCÉN VULKÁNI MŰKÖDÉSÉNEK KRONOLÓGIÁJÁHOZ: CASSIGNOL-GILLOT K-AR DATING AND PALEOMAGNETISM: NEW RESULTS FOR THE CHRONOLOGY OF THE MIOCENE VOLCANISM OF BÖRZSÖNY MTS., Berkesi, M; Cseresznyés, D; Gelencsér, O; Király, Cs; Pálos, Zs; Spránitz, T; Szabó, Zs**; Szabó, Zs** (szerk.) Az asztenoszférától az atmoszféráig : 9. Kőzettani és Geok, 2018
Karátson, Dávid ; Pierre, Lahitte ; Stéphane, Dibacto ; Mártonné, Szalay Emőke: Egy rövid életű lávadóm-csoport: a Magas-Börzsöny felépülése új CassignolGillot K-Ar koradatok és paleomágneses korreláció alapján, előadás, elhangzott az „Új vulkanológiai, geokémiai és geomorfológiai eredmények az NKFIH-OTKA K115472. és K128122. számú kutatási pályázatából” című tudományos ülésen, 2, 2019
Karátson D., Telbisz T., Dibacto S., Lahitte P., Szakács A., Veres D., Gertisser R., Jánosi Cs., Timár G.: Eruptive history of the Late Quaternary Ciomadul (Csomád) volcano, East Carpathians, part II: magma output rates, BULLETIN OF VOLCANOLOGY 81: (4) 28, 2019
Lahitte P, Dibacto S, Karátson D, Gertisser R, Veres D: Eruptive history of the Late Quaternary Ciomadul (Csomád) volcano, East Carpathians, Part I: Timing of lava dome activity, BULLETIN OF VOLCANOLOGY 81: (4) 27, 2019
Dávid Karátson, Daniel Veres, Pierre Lahitte, Sabine Wulf, Tamás Telbisz, Alexandru Szakács, Ralf Gertisser, Ágnes Novothny, Stéphane Dibacto: Volcanic and geomorphic evolution of the Late Quaternary Ciomadul lava dome complex, the youngest eruptive center of the Carpathian Basin, In: Ulrich, Hambach; Daniel, Veres (szerk.) Crossing New Frontiers, [s.n.] (2018) 5, 2018
Karátson D, Telbisz T, Lahitte P, Dibacto S, Veres D, Szakács A, Gertisser R, Jánosi Cs: Magma output rates of the Late Quaternary Ciomadul (Csomád) lava dome complex using digital elevation model (DEM) volumetry and Cassignol - Gillot K-Ar dating, In: Silvia, MATTONI (szerk.) Abstracts Volume of the International meeting “Cities on Volcanoes 10”, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (2018) p. 355., 2018
Karátson D, Veres D, Hambach U: Late Quaternary Carpathian volcanism and Lower Danube palaeoclimate: implications for establishing an integrated tephrostratigraphic framework, In: Ulrich, Hambach; Daniel, Veres (szerk.) Crossing New Frontiers, [s.n.] (2018) &&, 2018
KARÁTSON DÁVID, LAHITTE PIERRE, DIBACTO STEPHAN, MÁRTON EMŐKE: CASSIGNOL-GILLOT K-AR KORMEGHATÁROZÁS ÉS PALEOMÁGNESSÉG: ÚJ EREDMÉNYEK A BÖRZSÖNY MIOCÉN VULKÁNI MŰKÖDÉSÉNEK KRONOLÓGIÁJÁHOZ, In: Berkesi, M; Cseresznyés, D; Gelencsér, O; Király, Cs; Pálos, Zs; Spránitz, T; Szabó, Zs**; Szabó, Zs** (szerk.) Az asztenoszférától az atmoszféráig : 9. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés = From the asthenophere to the athmosphere : 9th Assembly of Petrology and Geochemistry, ELTE Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium (2018) pp. 73-74., 2018
Márton E, Karátson D, Biró T, Hencz M: Correlation of the deposits of an extensive Miocene silicic explosive volcanism by combining paleomagnetic marker horizons and magnetic polarities: new results from the Mátra and Bükk Mts, NE Hungary, GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 20: EGU2018-6716, 2018
Veres Daniel, Cosac Marian, Schmidt Christoph, Murătoreanu George, Hambach Ulrich, Hubay Katalin, Wulf Sabine, Karátson David: New chronological constraints for Middle Palaeolithic (MIS 6/5-3) cave sequences in Eastern Transylvania, Romania, QUATERNARY INTERNATIONAL 485: pp. 103-114., 2018
Biró T, Hencz M., Karátson D., Márton E., Bradák-Hayashi B., Szalai Z.: First physical volcanological description of a Miocene, silicic, phreatomagmatic fall complex in the Carpatho-Pannonian Region (CPR), GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 19: 6616, 2017
Biró T, Hencz M., Karátson D., Márton E., Szalai Z., Bradák B.: Middle Miocene silicic phreatomagmatism at the Bükk Foreland Volcanic Area, ROMANIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES 91: (Special Issue) p. 60., 2017
Biró T, Kovács I, Karátson D, Stalder R, Király E, Falus G, Fancsik T, Sándorné Kovács J: Evidence for post-depositional diffusional loss of hydrogen in quartz phenocryst fragments within ignimbrites, AMERICAN MINERALOGIST 102: (6) pp. 1187-1201., 2017
Dávid Karátson: Volcanic evolution and morphology of the Late Quaternary Ciomadul lava dome complex, the youngest center within the Inner Carpathian Volcanic Range, In: 4th Central European Geomorphology Conference, Universität Bayreuth (2017) p. 17., 2017
Karátson D, Veres D, Wulf S, Gertisser R, Lahitte P, Dibacto-Kamwa S, Novothny Á, Magyari E, Jánosi Cs: Explosive eruptions and tephra dispersal from Ciomadul (Csomád) volcano, Easth Carpathians, In: La Monica, M; Corsale, L (szerk.) Explosive eruptions and the Mediterranean Civilizations through prehistory and history, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (2017) p. 49., 2017
Karátson D, Veres D, Wulf S, Gertisser R, Magyari E, Bormann M: The youngest volcanic eruptions in East-Central Europe—new findings from the Ciomadul lava dome complex, East Carpathians, Romania, GEOLOGY TODAY 33: (2) pp. 60-65., 2017
Karátson Dávid, Biró Tamás, Kovács István János, Hencz Mátyás, Szalai Zoltán: Az egri „Tufakőbánya” és a bogácsi pincesor piroklasztit összlete, In: Dégi, Júlia; Király, Edit; Kónya, Péter; Kovács, István János; Pál-Molnár, Elemér; Thamóné, Bozsó Edit; Török, Kálmán; Udvardi, Beatrix (szerk.) Ahol az elemek találkoznak: víz, föld és tűz határán, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (2017) pp. 188-190., 2017
Király Edit, Kovács István János, Karátson Dávid, Wulf Sabine: Nyomelemzések a csomádi tefrarétegek kőzetüvegszilánkjaiból lézerablációs ICP-MS-sel, In: Dégi, Júlia; Király, Edit; Kónya, Péter; Kovács, István János; Pál-Molnár, Elemér; Thamóné, Bozsó Edit; Török, Kálmán; Udvardi, Beatrix (szerk.) Ahol az elemek találkoznak: víz, föld és tűz határán, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (2017) pp. 82-86., 2017
Stéphane Dibacto, Pierre Lahitte, Dávid Karátson, Daniel Veres, Ralf Gertisser: Sequence of construction of Ciomadul (Csomád) dacitic lava domes, East Carpathians, by unspiked K-Ar Cassignol-Gillot technique in comparison with other radiometric methods, GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 19: EGU2017-17938, 2017
Biró Tamás, Kovács István János, Király Edit, Falus György, Karátson Dávid, Bendő Zsolt, Fancsik Tamás, Sándorné Judit K: Concentration of hydroxyl defects in quartz from various rhyolitic ignimbrite horizons: Results from unpolarized micro-FTIR analyses on unoriented phenocryst fragments, EUROPEAN JOURNAL OF MINERALOGY 28: (2) pp. 313-327., 2016
Karátson D, Wulf S, Veres D, Magyari EK, Gertisser R, Timar-Gabor A, Novothny Á, Telbisz T, Szalai Z, Anechitei-Deacu V, Appelt O, Bormann M, Jánosi Cs, Hubay K, Schäbitz F: The latest explosive eruptions of Ciomadul (Csomád) volcano, East Carpathians : a tephrostratigraphic approach for the 51–29 ka BP time interval, JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH 319: pp. 29-51., 2016
Karátson Dávid, Wulf Sabine, Veres Daniel, Gertisser Ralf, Telbisz Tamás, Magyari Enikö: Paleo-geomorphic evolution of the Ciomadul volcano (East Carpathians, Romania) using integrated volcanological, stratigraphical and radiometric data, GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 18: 11738, 2016
Novothny Á, Karátson D, Ruszkiczay-Rüdiger Zs: Atipikus lumineszcens datálások esettanulmányai csomádi tefrák, pannonhalmi téglák és dunai teraszok kapcsán, In: Pajtókné, Tari I; Tóth, A (szerk.) Magyar Földrajzi Napok 2016, Magyar Földrajzi Társaság (2016) p. 74., 2016
Wulf S, Fedorowicz S, Veres D, Karátson D, Gertisser R, Bormann M, Magyari E, Appelt O, Łanczont M, Gozhy PF: The ‘Roxolany Tephra’ (Ukraine - new evidence for an origin from Ciomadul volcano, East Carpathians, JOURNAL OF QUATERNARY SCIENCE 31: (6) pp. 565-576., 2016
Biró T, Kovács I, Király E, Falus G, Karátson D, Bendő Z, Fancsik T, Sándorné Kovács J: 'Water' in Quartz from Various Rhyolitic Pyroclastic Horizons: A New Correlation Tool?, In: 25th V.M. Goldschmidt Conference, (2015) pp. 308-308., 2015
Biró T, Kovács I.J., Király E., Falus Gy., Karátson D., Bendő Zs., Fancsik T., Sándorné K.J.: "Víz" (különböző) riolitos piroklasztitok kvarcaiban – egy új korrelációs eszköz?, In: 10. Téli Ásványtudományi Iskola, (2015) &, 2015
Karátson D., Telbisz T., Dibacto S., Lahitte P., Szakács A., Veres D., Gertisser R., Jánosi Cs., Timár G.: Eruptive history of the Late Quaternary Ciomadul (Csomád) volcano, East Carpathians, part II: magma output rates, BULLETIN OF VOLCANOLOGY 81: (4) 28, 2019
Lahitte P, Dibacto S, Karátson D, Gertisser R, Veres D: Eruptive history of the Late Quaternary Ciomadul (Csomád) volcano, East Carpathians, Part I: Timing of lava dome activity, BULLETIN OF VOLCANOLOGY 81: (4) 27, 2019
HENCZ MÁTYÁS, KOVÁCS ISTVÁN JÁNOS, BIRÓ TAMÁS, PÁLOS ZSÓFIA, KESJÁR DÓRA, KARÁTSON DÁVID: FÖLDPÁT FENOKRISTÁLYOK VÍZTARTALMA FREATOMAGMÁS HULLOTT PIROKLASZTITOKBAN – ELŐZETES EREDMÉNYEK, In: Berkesi, M; Cseresznyés, D; Gelencsér, O; Király, Cs; Pálos, Zs; Spránitz, T; Szabó, Zs**; Szabó, Zs** (szerk.) Az asztenoszférától az atmoszféráig : 9. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés = From the asthenophere to the athmosphere : 9th Assembly of Petrology and Geochemistry, ELTE Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium (2018) pp. 63-64., 2018
Karátson, D., Veres, D., Wulf., S., Telbisz, T., Magyari, E., Timár, A., Novothny, Á., Gertisser, R.: A Csomád vulkán morfológiai fejlődése az új vulkanológiai és kronológiai eredmények tükrében, VIII Magyar Földrajzi Konferencia (8th Hungarian Geographical Meeting), Eger, 25-26 August 2016, 2016
Novothny, Á., Karátson, D., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs.: Atipikus lumineszcens datálások esettanulmányai csomádi tefrák, pannonhalmi téglák és dunai teraszok kapcsán, VIII Magyar Földrajzi Konferencia (8th Hungarian Geographical Meeting), Eger, 25-26 August 2016, 2016
Karátson, D., Wulf, S., Veres, D., Magyari, E., Gertisser, R., Timar-Gabor, A., Novothny, Á., Telbisz, T., Anchitei-Deacu, V., Appelt, O., Bormann, M., Jánosi, Cs., Hubay, K., Schäbitz, F.: The latest explosive eruptions of Ciomadul (Csomád) volcano, East Carpathians : a tephrostratigraphic approach for the 51–29 ka BP time interval., Journal of Volcanology and Geothermal Research, 319, 29–51, 2016
Biró, Tamás; Kovács, István János; Király, Edit; Falus, György; Karátson, Dávid; Bendo, Zsolt; Fancsik, Tamá; Sándorné, Judit K.: Concentration of hydroxyl defects in quartz from various rhyolitic ignimbrite horizons: results from unpolarized micro-FTIR analyses on unoriented phenocryst fragments, European Journal of Mineralogy, 2016
Hir János: Középső miocén kisemlősfaunák Nógrádból, 19. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés (Hungarian Paleontological Meeting), Kozárd, 26-28 May 2016, Abstract Vol. p. 18-19, 2016
Rosina V., Kordos L., Hír J., Prieto J.: First record of bats (Chiroptera, Mammalia from the Middle Miocene non-karstic site Hasznos (Hungary, Nógrád County)., Acta Chiropterologica, 17(2), 283-292, 2015
Biró T., Kovács IJ., Karátson D., Stalder, R., Király E., Falus Gy., Fancsik T., Sándorné KJ: Systematic decrease of hydroxyl defect concentration in quartz phenocryst fragments within ignimbrites: implications for post-depositional diffusional loss of hydrogen., 2nd European Mineralogical Congress, Rimini (Olaszország), 2016. szeptember 11-15., Abstract Volume, 2016
Biró T., Kovács IJ., Király E., Falus Gy., Karátson D., Bendő Zs., Fancsik T., Sándorné KJ.: Víz riolitos piroklasztitok kvarcaiban, VI. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés (Petrological and Geochemical Meeting of Hungary), Ópálos, 10-12 Sept 2015, 2015
Wulf, Sabine; Gertisser, Ralf: Major element glass geochemistry of Ciomadul’s pyroclastic rocks with implications to petrogenetic evolution; correlations with distal occurrences, Pleistocene paleoenvironmental changes at Ciomadul... MTA (Hung. Acad. Sci) Scientific Meeting, 9 Dec 2015, 2015, 2015
Telbisz, Tamás: Lava dome morphometry with respect to age relationships, Pleistocene paleoenvironmental changes at Ciomadul... MTA (Hung. Acad. Sci) Scientific Meeting, 9 Dec 2015,, 2015
Veres, Daniel: Correlating of tephra units around Ciomadul volcano, and radiocarbon dating of its twin craters, Pleistocene paleoenvironmental changes at Ciomadul... MTA (Hung. Acad. Sci) Scientific Meeting, 9 Dec 2015, 2015
Karátson, Dávid: Final-stage volcanic evolution of Ciomadul – a synthesis of volcanological, geochemical, and radiometric (recalculated zircon, radiocarbon, and OSL) dating, Pleistocene paleoenvironmental changes at Ciomadul... MTA (Hung. Acad. Sci) Scientific Meeting, 9 Dec 2015, 2015
Karátson, D., Wulf, S., Gertisser, R., Telbisz, T., Magyari, E.: A Csomád utolsó kitöréseinek új tefrosztratigráfiai eredményei, XVII. Székelyföldi Geológus Találkozó (Geol. Meeting of Szekerland), Székelykeresztúr, 24 Oct 2015, 2015
Karátson, D.: A Csomád fiatal vulkánosságának új kutatási eredményei - tefrosztratigráfia, geokronológia, vulkánmorfológia, "A Magyar Geofizikusok Egyesületének és a Földtudományi Civil Szervezetek Közössége tagszervezeteinek közös rendezvénysorozata", 21 Oct 2015, 2015

 

Events of the project

 
2019-06-05 14:22:46
Résztvevők változása
2017-02-10 08:41:07
Résztvevők változása
Back »