Examination of hyperpolarization in aqueous media with para-hydrogen  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
115535
Type PD
Principal investigator Papp, Gábor
Title in Hungarian Hiperpolarizáció vizsgálata vizes közegben para-hidrogénnel
Title in English Examination of hyperpolarization in aqueous media with para-hydrogen
Keywords in Hungarian para-hidrogén, hidrogénezés, fémorganikus katalízis, szulfonált foszfin, PHIP
Keywords in English para-hydrogen, hydrogenation, organometallic catalysis, sulfonated phosphine, PHIP
Discipline
Material Science and Technology (chemistry) (Council of Physical Sciences)70 %
Physical Chemistry and Theoretical Chemistry (Council of Physical Sciences)30 %
Ortelius classification: Physical chemistry
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Department of Physical Chemistry (University of Debrecen)
Starting date 2016-01-01
Closing date 2018-12-31
Funding (in million HUF) 9.045
FTE (full time equivalent) 2.60
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Különböző vízoldható telítetlen karbonsavak hidrogénezésében jellemeztük több Ir-NHC-foszfin komplex katalitikus aktivitását, és megállapítottuk, hogy az megfelel para-hidrogénezési reakciók katalíziséhez. Módszert dolgoztunk ki különböző vízoldható Rh(I)- és Ir(I)-NHC/foszfin-komplexek katalitikus alkalmazására vizes közegű para-hidrogénezési reakciókban, modellvegyületként propargil- és allil-alkoholt használva. Megállapítottuk, hogy a csökkentett mágneses tér alkalmazása ezekben a rendszerekben az 1H-NMR-jelek intenzitását nem növelte jelentős mértékben. Előállítottunk egy új típusú Ir-mtppms-dihidridet (mtppms = monosulfonált trifenilfoszfin) melyet alkalmasnak találtunk mind vizes közegű para-hidrogénezésben mind pedig a homogénkatalitikus hidrogéntárolásban szerepet játszó szelektív hangyasav bontásban. Ugyanezen komplex katalizátorral áramló közegben (mikrofluidikai reaktor) demonstráltuk, hogy ilyen körülmények között formiát-sók vizes oldatában a hidrogén tárolása és felszabadítása egyszerűen és dinamikusan vezérelhető a hőmérséklet szabályozásával. Vízoldható katalizátorok alkalmazásával reduktív aminálási reakciót dolgoztunk ki nagy felbontású glikán-analitika céljára.
Results in English
The catalytic activities of several Ir-NHC-phosphine complexes were characterized in hydrogenation of unsaturated carboxylic acids. It was established that their catalytic properties allow their use in catalysis of para-hydrogenation reactions, too. A simple and effective methodology was developed for the application of Rh(I)- and Ir(I)-NHC/phosphine complex catalysts in para-hydrogenations in aqueous media – propargyl and allyl alcohols were used as model substrates. It was established that in these system application of decreased magnetic field did not increase significantly the intensity of the 1H-NMR signals. A new Ir-mtppms-dihydride (mtppms = monosulfonated triphenylphosphine) was synthesized which was found active in both para-hydrogenation and in the dehydrogenation of formic acid; the latter reaction plays important role in chemical hydrogen storage. The Ir-mtppms-dihydride catalyst also proved useful for hydrogen generation from aqueous solution of formate salts in flow reaction systems (in a microfluidic reactor). It was demonstrated that the volume of generated hydrogen could be regulated simply and dynamically by regulating the temperature. With the use of water-soluble catalysts we have developed a new method for glycan analysis based on reductive amination.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115535
Decision
Yes

 

List of publications

 
Gábor Papp,Gábor Ölveti,Henrietta Horváth,Ágnes Kathó,Ferenc Joó: Highly efficient dehydrogenation of formic acid in aqueous solution catalysed by an easily available water-soluble iridium(III) dihydride, DALTON TRANSACTIONS 45: pp. 14516-14519., 2016
Horváth Henrietta,Papp Gábor,Kovács Henrietta,Kathó Ágnes,Joó Ferenc: Iridium(I) NHC-phosphine complex-catalyzed hydrogen generation and storage in aqueous formate/bicarbonate solutions using a flow reactor - Effective response to changes in hydrogen demand, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 2019
I Szatmári,G Papp,F Joó,Á Kathó: Promoter effect of bicarbonate in hydrogenation of cinnamaldehyde catalyzed by a water-soluble Ru(II)-phosphine complex, INORGANICA CHIMICA ACTA, 2017
Joó Ferenc,Papp Gábor,Horváth Henrietta,Kathó Ágnes: Hidrogén tárolása homogén katalitikus kémiai rendszerekben, MAGYAR KÉMIAI FOLYÓIRAT - KÉMIAI KÖZLEMÉNYEK (1997-) 123: (4) pp. 196-202., 2017
Kovacs Z,Papp G,Horvath H,Joo F,Guttman A: A novel carbohydrate labeling method utilizing transfer hydrogenation-mediated reductive amination., JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS 142: pp. 324-327., 2017
Papp Gábor: Szelektív hidrogénezés vízoldható átmeneti-fém-foszfát komplex katalizátorokkal, MAGYAR KÉMIKUSOK LAPJA 72: (2) pp. 39-40., 2017
I Szatmári, G Papp, F Joó, Á Kathó: Promoter effect of bicarbonate in hydrogenation of cinnamaldehyde catalyzed by a water-soluble Ru(II)-phosphine complex, INORG CHIM ACTA &: (&) &, 2017
Joó Ferenc, Papp Gábor, Horváth Henrietta, Kathó Ágnes: Hidrogén tárolása homogén katalitikus kémiai rendszerekben, MAGY KÉM FOLY KÉM KÖZL 123: (4) 196-202, 2017
Kovacs Z, Papp G, Horvath H, Joo F, Guttman A: A novel carbohydrate labeling method utilizing transfer hydrogenation-mediated reductive amination., J PHARMACEUT BIOMED ANAL 142: 324-327, 2017
Papp Gábor: Szelektív hidrogénezés vízoldható átmeneti-fém-foszfát komplex katalizátorokkal, MAGY KEM LAP 72: (2) 39-40, 2017
Gábor Papp, Gábor Ölveti, Henrietta Horváth, Ágnes Kathó, Ferenc Joó: Highly efficient dehydrogenation of formic acid in aqueous solution catalysed by an easily available water-soluble iridium(III) dihydride, DALTON T 45: 14516-14519, 2016
Back »