Advanced fine tuning of catalysts: stereoselective coordination and catalysis towards biologically active compounds  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
115539
Type K
Principal investigator Bakos, József
Title in Hungarian A katalizátorok finomhangolása: sztereoszelektív koordináció és katalízis biológiailag aktív vegyületek előállítására
Title in English Advanced fine tuning of catalysts: stereoselective coordination and catalysis towards biologically active compounds
Keywords in Hungarian katalizátor, sztereoszelektív, aszimmetrikus, palládium, ródium,
Keywords in English catalyst, stereoselectiv, asymmetric, palladium, rhodium
Discipline
Organic, Biomolecular, and Pharmaceutical Chemistry (Council of Physical Sciences)100 %
Ortelius classification: Intermedier chemistry
Panel Chemistry 2
Department or equivalent Institute of Chemistry Department of Organic Chemistry (University of Pannonia)
Participants Balogh, Szabolcs
Bényei, Attila Csaba
Császár, Zsófia
Farkas, Gergely
Lendvay, György
Starting date 2015-09-01
Closing date 2019-08-31
Funding (in million HUF) 16.251
FTE (full time equivalent) 10.90
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás eredményeként különböző típusú heterodonor ligandumokat (pl. foszfin-amin, tioéter-amin, foszfin-foszforamidit, foszfin-foszfit, valamint potenciálisan 3-fogú P,N,O és P,N,N) állítottunk elő és tanulmányoztuk ezek koordinációs kémiai, valamint katalitikus tulajdonságait különös tekintettel a vegyületek fémkomplexeinek sztereoszelektív képződésére. Megállapítottuk, hogy a koordináció magasfokú szelektivitása nélkülözhetetlen a jó katalitikus szelektivitás eléréséhez, valamint meghatároztuk a sztereoszelektív koordinációt befolyásoló tényezőket a ligandum szerkezetének finomhangolása érdekében. Ennek eredményeként kimagasló szelektivitást értünk el palládium-katalizált allil-helyzetű alkilezési és aminálási reakciókban (>96% ee) a megfelelő tioéter-amin és foszfin-amin ligandumokkal. Háromfogú királis ligandumok segítségével továbbá kiemelkedő enantioszelektivitást (96%) és aktivitást értünk el konjugált ketonok irídium-katalizált aszimmetrikus hidrogénezési reakciójában. Foszfin-foszfit típusú vegyületek szervetlen hordozón történő rögzítése segítségével olyan heterogén katalizátor-rendszert állítottunk elő, melyet átfolyásos mikroreaktorban felhasználva, dimetil-itakonát ródium-katalizált hidrogénezési reakciójában >99% enantioszelektivitást sikerült elérnünk. Királis foszfin-foszforamidit típusú ligandumok Ir-komplexeivel 92%-os enantioszelektivitást értünk el prokirális iminek és kinolin-származékok aszimmetrikus hidrogénezési reakciójában.
Results in English
During the present research project we have synthesized sevaral novel heterobidentate ligand classes (eg. phosphine-amines, thioether-amines, phosphine-phosphoramidites, phosphine-phosphites, and potentially tridentate P,N,O and P,N,N type compounds), investigated their coordination chemistry and catalytic properties with special attention to their stereoselective coordination. It was established that the high selectivity of the ligand’s coordination is essential to achieve high catalytic selectivity. Additionally, we have determined the most relevant factors influencing stereoselective coordination in order to efficiently fine-tune the ligand’s structure. As a result, outstanding activity and enantioselectivity (up to 96% ee) could be achieved in palladium-catalyzed allylic alkylation and amination reactions. Chiral iridium complexes of tridentate P,N,O and P,N,N ligands proved to be highly active and selective catalysts for the chemo- and enantioselective hydrogenation of prochiral conjugated ketones. Rhodium-complexes of chiral phosphine-phosphite ligands were immobilized on inorganic support and then used as catalyst in the asymmetric hydrogenation of dimethyl-itaconate in a fixed bed reactor. The product could be synthesized in >99% enantioselectivity. Several prochiral imines and quinoline derivatives could be hydrogenated with 92% ee by using iridium-complexes of chiral phosphine-phosphoramidites.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115539
Decision
Yes

 

List of publications

 
Major, M. M., Rövid, G., Balogh, S., Bényei, A., Lendvay, G., Frigyes, D., Bakos, J., Farkas, G.: Double stereoselective coordination of chiral N,S ligands: Synthesis, coordination chemistry and utilization in Pd‐catalyzed allylic alkylation, Appl. Organomet. Chem., 33, e4726, 2019
Császár, Z., Farkas G., Bényei A., Lendvay, G., Tóth, I., Bakos, J.: Stereoselective coordination: a six-membered P,N-chelate tailored for asymmetric allylic alkylation, Dalton Trans., 44, 16352-16360., 2015
Csaszar Z, Farkas G, Benyei A, Lendvay G, Toth I, Bakos J: Stereoselective coordination: a six-membered P,N-chelate tailored for asymmetric allylic alkylation., DALTON T 44: (37) 16352-16360, 2015
Faragó, J., Farkas, G., Bakos, J.: Foszfit-foszforamidit típusú hibrid ligandumok előállítása és alkalmazása aszimmetrikus katalitikus reakciókban, Kémiai Előadói Napok, Konferencia Kiadvány, 2015
Császár, Z. Farkas, G., Bakos, J.: Sztereogén nitrogénatommal rendelkező foszfin-amin ligandumok koordinációs és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata, Kémiai Előadói Napok, Konferencia Kiadvány, 2015
Farkas, G., Bakos, J.: Nagy hatékonyságú enantioszelektív katalizátorok fejlesztése, Magyar Kémikusok Lapja, LXXI. Évfolyam, 5, 152-154, 2016
Farkas, G., Császár, Z., Bényei, A., Lendvay, G., Tóth, I., Bakos, J.: Stereoselective Coordination as a Promising Strategy in Effective Catalyst Design, 3rd International Symposium on the Soai Reaction and Related Topic, Book of Abstracts, p.35., 2015
Tóth, I., Farkas, G., Császár, Z., Stágel, K., Bényei, A., Lendvay, G., Bakos, J.: N-Substituent Effects of Chiral Pentane-2,4-diyl Based P,N Ligands on the Coordination Chemistry and Enantioselectivity in Palladium-Catalyzed Asymmetric Allylic Alkylati, 20th International Symposium on Homogeneous Catalysis, Book of Abstracts, 2P-105., 2016
Farkas, G, Császár, Z, Stágel, K, Nemes, E, Balogh, S, Tóth, I, Bényei, A, Lendvay, G, Bakos, J: Efficient stereochemical communication in phosphine-amine palladium-complexes: Exploration of N-substituent effects in coordination chemistry and catalysis, Journal of Organometallic Chemistry 2017, 846, 129-140., 2017
Balogh S, Farkas G, Holczbauer T, Bakos J: Origin of the chemical stability of phosphine-phospho­ramidites: structural study of an UPPhos-type crystal and application of UPPhos in the asymmetric hydrogenation of i, Acta Crystallographica Section C 2017, C73, 632-637., 2017
Császár Z, Imre P, Bényei A, Balogh S, Farkas G, Bakos J: Aminoalkyl-phosphine (P,N) ligands with pentane-2,4-diyl backbone in asymmetric allylic substitution reactions, DOI: 10.1007/s00706-017-2029-2, 2017
Madarász J, Nánási B, Kovács J, Balogh S, Farkas G, Bakos J: Immobilized phosphine-phosphite rhodium complexes: highly active and enantioselective catalysts for asymmetric hydrogenation under continuous flow conditions, Monatshefte für Chemie DOI: 10.1007/s00706-017-2048-z, 2017
Császár Z, Farkas G, Bényei A, Lendvay G, Tóth I, Bakos J: Aminoalkyl-phosphine ligands with stereogenic nitrogen donor atom: synthesis, coordination chemistry and application in catalysis, XXXIX. Kémiai Előadói Napok, 2016, Szeged, október 17-19., p. 51-54., 2016
Nemes E, Farkas G, Bakos J: Foszfit ligandumok elektronikus tulajdonságainak vizsgálata aszimmetrikus allilezési reakciókban, XXXIX. Kémiai Előadói Napok, 2016, Szeged, október 17-19., p.180-185., 2016
Major MM, Farkas G, Bakos J: Királis tioéter-amin ligandumok szintézise és koordinációs sajátságainak vizsgálata, XXXIX. Kémiai Előadói Napok, 2016, Szeged, október 17-19., p. 162-165., 2016
Farkas G, Szi-Ferenc L, Császár Z, Balogh S, Bényei A, Lendvay G, Bakos J: Zwitterionic Pd(II) chelates: synthesis, characterization and application in Suzuki-Miyaura coupling, 22th EuCheMS International Organometallic Conference, Amsterdam, July 9-13, 2017. Book of Abstacts: poster 66., 2017
Császár Z, Farkas G, Stágel K, Balogh S, Tóth I, Bényei A, Lendvay G, Bakos J: N-Substituent effects in transition metal phosphineamine complexes, 22th EuCheMS International Organometallic Conference, Amsterdam, July 9-13, 2017. Book of Abstacts: poster 54., 2017
Császár Z, Stágel K, Nemes E, Balogh S, Tóth I, Bényei A, Lendvay G, Farkas G, Bakos J: Structure elucidation of Pd complexes of P,N heterobidentate ligands bearing 2,4-pentanediyl backbone, Magnetic Moments in Central Europe 2017, Budapest, 2017, Book of Abstacts p. 94., 2017
Nemes E., Balogh S., Bakos J.: P,N ligandumok heterogenizálása és alkalmazása palládium-katalizált aszimmetrikus allil-helyzetű szubsztitúciós reakciókban, Kémiai Előadói Napok, Konferencia Kiadvány, 2017
Major M. M., Farkas G., Bakos J.: Királis tioéter-amin ligandumok szintézise és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata, Kémiai Előadói Napok, Konferencia Kiadvány, 2017
Szi-Ferenc L., Farkas G., Bakos J.: Ikerionos szerkezetű királis palladaciklusok előállítása és alkalmazása Suzuki-Miyaura reakciókban, Kémiai Előadói Napok, Konferencia Kiadvány, 2017
Császár Z., Svélecz R., Bényei A., Lendvay G., Farkas G., Bakos J.: Királis P,N,N és P,N,O ligandumok koordinációs és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata, 52. Komplexkémiai Kollokvium, Konferencia Kiadvány, 2018
Farkas G., Császár Z., Szi-Ferenc L., Major M. M., Balogh S., Bakos J.: Versatile aminoalkyl-phosphine ligands: synthesis, coordination chemistry and catalytic application, 22nd International Conference on Phosphorus Chemistry, Book of Abstracts and ppt presentation, 2018
Farkas G., Szi-Ferenc L., Császár Z., Balogh S., Bényei A., Lendvay G., Bakos J.: Application of zwitterionic phosphapalladacycles in aqueous phase Suzuki-Miyaura coupling, 22nd International Conference on Phosphorus Chemistry, Book of Abstracts, 2018
Császár Z., Szi-Ferenc L., Farkas G., Bakos J.: CH2-Linkage effects in P-N and PN-P ligand systems, 22nd International Conference on Phosphorus Chemistry, Book of Abstracts and Poster, 2018
Császár Z., Svélecz R., Bényei A., Lendvay G., Farkas G., Bakos J.: Synthesis of novel P,N,N and P,N,O ligands and their application in catalytic asymmetric reactions, 28th International Conference on Organometallic Chemistry, Book of Abstracts, 2018
Major M. M., Farkas G., Bakos J., Lendvay G., Rövid G., Bényei A.: New Chiral Thioether-amine Ligands: Synhtesis, Coordination Chemistry and Catalysis, 28th International Conference on Organometallic Chemistry, Book of Abstracts, 2018
Császár Z, Stágel K, Balogh S, Bényei A, Lendvay Gy, Farkas G, Bakos J: Steric effects enforce double stereoselective N-coordination in twelvemembered binuclear palladium(II)-complexes containing chiral bridging aminoalkyl-phosphine ligands, JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 855: pp. 59-62., 2018
Szi-Ferenc L., Császár Z., Lendvay G., Bényei A., Balogh S., Nánási B., Farkas G., Bakos J: Synthesis of zwitterionic phosphapalladacycles: unusual reactivity pattern of six-membered P,N-chelates, ORGANOMETALLICS 37:(14) pp. 2203-2206., 2018

 

Events of the project

 
2017-02-20 16:37:54
Résztvevők változása
Back »