Factors influencing export performance – a comparison of three European regions  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
115578
Type K
Principal investigator Élteto, Andrea
Title in Hungarian Az exportot befolyásoló tényezők - három európai régió összehasonlítása
Title in English Factors influencing export performance – a comparison of three European regions
Keywords in Hungarian export, Balti országok, Közép-Kelet Európa, Spanyolország, Portugália
Keywords in English export, Baltic countries, CEE countries, Spain and Portugal
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: International economics
Panel Economics
Department or equivalent Institute of World Economics (Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences)
Participants Antalóczy, Katalin
Meisel, Sándor
Szijártó, Norbert
Túry, Gábor
Udvari, Beáta
Starting date 2015-10-01
Closing date 2018-09-30
Funding (in million HUF) 10.773
FTE (full time equivalent) 5.32
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunk rámutatott, hogy a válság utáni exportösztönző gazdaságpolitikai diverzifikációs célok ellenére a három periférikus térség (Ibéria, Balti és Visegrádi államok) külkereskedelme földrajzilag és termékszerkezetileg is koncentrált maradt. Kimutattuk, hogy a befektetés ösztönző politika (nagyvállalatok vonzása) ellentmondásban vannak az exportösztönző célokkal (kivitel diverzifikálása). Rámutattunk, hogy a tágabb befektetés ösztönző eszközrendszer (általános üzleti környezet) romlott a Visegrádi országok többségében és ez hosszabb távon nem kompenzálható egyedi kedvezményekkel. Gravitációs ökonometriai modell segítségével bebizonyítottuk, hogy az EU „Aid for Trade” programja az Ibériai országok kivitelére szignifikánsan pozitív hatással volt, elsősorban a gyarmati múlttal rendelkező partnerországok miatt. Online kérdőívezést végeztünk, s 148 elemű kis-és középvállalati mintánk segítségével feltérképeztük a sikeres exportra ható fő tényezőket (saját menedzsment elkötelezettsége, piacismeret, nyelvtudás és technológiai fejlesztés). Az exportot korlátozó legfontosabb tényezők az információ, nyelvtudás és tőke hiánya voltak. Felmérésünk alátámasztja az „exporttal tanulás” elméletet, mert a válaszok szerint az export jelentős pozitív hatásokkal volt a termékfejlesztésre, foglalkoztatásra, piaci ismeretek bővülésére. Vállalati személyes interjúkon alapuló esettanulmányaink megerősítették a humán tényező kulcsszerepét.
Results in English
Our research showed that despite the diversification aims of economic policies after the crisis, the foreign trade of the three periphery (Iberian, Baltic, Visegrád) regions remained concentrated both geographically and in product structure. We pointed out that FDI promotion policy aims (attracting large foreign companies) contradict to the export promotion policy aims (diversification of export). FDI promotion in a wide sense (general business environment) has deteriorated in most Visegrád countries and this cannot be compensated for in the long run. Using a gravity model we proved that the Aid for Trade program of the EU had a significant positive effect on the export of the Iberian countries, mainly because of past colonial relations. We conducted an online questionnaire survey and based on our sample of 148 SMEs we mapped the factors of successful exports (devoted management, knowledge of foreign markets, foreign languages, technological development). The most important export barriers are the lack of information, lack of foreign language knowledge, lack of capital. Our survey proves the “learning by exporting” theory, because according to the responses export had a significant positive effect on product development, employment, information on markets. Our company case studies based on personal interviews reinforced the key role of the human factor.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115578
Decision
Yes

 

List of publications

 
Udvari Beáta: The Aid for Trade initiative and the export performance of the Iberian EU-countries, MTA KRTK VGI Working Paper no. 225, 2016
Szijártó Norbert: Az árfolyamrendszer választásának makrogazdasági sajátosságai az Európai Unió három régiójában, MTA KRTK VGI Műhelytanulmány no. 118, 2016
Éltető Andrea, Antalóczy Katalin: Post-crisis foreign trade trends and policies on the periphery of the European Union – comparison of the Iberian, Baltic and Central European region, MTA KRTK VGI Working Paper no. 224, 2016
Szilágyi Balázs: Gazdasági szerkezetváltozás a balti országokban, MTA KRTK VGI Kihívások, 2017
Antalóczy Katalin: Magyarország a globális értékláncokban – az áruforgalmi háló, Prosperitás, 2016
Udvari Beáta: Export performance of the Iberian EU-countries: How does Aid for Trade influence export performance of Spain and Portugal?, ETSG conference paper, 2016
Antalóczy Katalin, Éltető Andrea: Post-crisis foreign trade policies on the periphery of the European Union – comparison of the Iberian, Baltic and Central European region, EACES conference paper, 2016
Szijártó Norbert: Three periphery regions of the Europe Union and the optimum currency area theory, EACES conference paper, 2016
Szijártó Norbert, Pásztor Szabolcs: Internal Devaluation and its Macroeconomic Consequences in the EU periphery – a Comparison of the Iberian and Baltic Countries, International Trade and Trade Policy, 2017
Éltető Andrea: Export as a form of SME-internationalisation after the crisis – experiences of three European regions, MTA KRTK VGI Working Paper no. 228, 2017
Éltető Andrea, Antalóczy Katalin: FDI promotion of the Visegrád countries in the era of global value chains, MTA KRTK VGI Working Paper no. 229, 2017
Túry Gábor: Different interpretations of the automotive industry and its role in three semi-peripheral regions of the EU, MTA KRTK Working Paper no. 230, 2017
Udvari Beáta: Export Performance of the Baltic States: The Effects of the Aid for Trade Initiative, Romanian Journal of European Affairs, 2017
Antalóczy Katalin, Éltető Andrea: Export- és befektetés-ösztönzési rendszerek a Visegrádi országokban – tapasztalatok és kihívások, Külgazdaság, 2016
Antalóczy Katalin, Éltető Andrea: Export- és befektetés-ösztönzési rendszerek a Visegrádi országokban – tapasztalatok és kihívások, Külgazdaság, 2017
Éltető Andrea, Udvari Beáta: Nemzetköziesedés a válság után – a magyar kis- és középvállalatok exportjára ható tényezők, Közgazdasági Szemle, 2018
Udvari Beáta: Export Performance of the Baltic States: The Effects of the Aid for Trade Initiative, Romanian Journal of European Affairs, 2017
Andrea Éltető: Export of SMEs after the crisis in three European peripheral regions – a literature review, Society and Economy in Central and Eastern Europe, 2018
Andrea Éltető, Beáta Udvari: Factors influencing the export of Hungarian SMEs, International Journal of Export Marketing, 2018
Éltető Andrea, ed: Export influencing factors in the Iberian, Baltic and Visegrád regions, online, MTA KRTK VGI honlap, 2018
Patryk Toporowski: The era after the euro area crisis in Poland’s export: back to the old normal?, Éltető (ed): Export influencing factors in the Iberian, Baltic and Visegrád regions, p. 77-111, 2018
Norbert Szijártó: Exchange rate regimes, labour market trends and recovery from the crisis, Éltető (ed): Export influencing factors in the Iberian, Baltic and Visegrád regions, p. 7-36, 2018
Beáta Udvari: Impacts of the Aid for Trade Initiative on the Export Performance of the Visegrád, Baltic and Iberian countries, Éltető (ed): Export influencing factors in the Iberian, Baltic and Visegrád regions, p. 96-111, 2018
Gábor Túry: The role of the automotive industry as an export-intensive sector in the EU peripheral regions, Éltető (ed): Export influencing factors in the Iberian, Baltic and Visegrád regions p.146-178, 2018
Andrea Éltető, Katalin Antalóczy: Trade and FDI policy promoting export – experiences of the three peripheral regions, Éltető (ed): Export influencing factors in the Iberian, Baltic and Visegrád regions p.37-76, 2018
Andrea Éltető: Export of SMEs after the crisis in three European peripheral regions – stimulating factors and effects on firms, Éltető (ed): Export influencing factors in the Iberian, Baltic and Visegrád regions p.179-195, 2018
Andrea Éltető: Foreign trade of goods and services of the peripheral regions – characteristics and tendencies after the crisis, Éltető (ed): Export influencing factors in the Iberian, Baltic and Visegrád regions p. 112-145, 2018
Túry Gábor: Global or more regional? Analysis of global embeddedness of the Central European’s automotive industry via Volkswagen Group’s intra-firm linkages, UNIA EUROPEJSKA.PL 4:(245) pp. 3-13., 2017
Udvari Beáta: Research and development cooperation between the EU and Africa: a critical assessment from the point of view of international trade, ETSG Conference, Warsaw, 2018, 2018
Andrea Éltető, Beáta Udvari: Export of Hungarian SMEs – testing network internationalisation, Journal of East European Management Studies, 2019

 

Events of the project

 
2016-09-28 11:52:49
Résztvevők változása
2015-10-06 13:39:24
Résztvevők változása
Back »