Functional diversity of the Carpathian fishfauna. Preliminary studies and database development.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
115801
Type PD
Principal investigator Takács, Péter
Title in Hungarian A kárpát-medencei halfauna funkcionális diverzitás vizsgálata. Elővizsgálatok és adatbázis építés.
Title in English Functional diversity of the Carpathian fishfauna. Preliminary studies and database development.
Keywords in Hungarian alak analízis, morfometria, guildek
Keywords in English shape analysis, morphometry, guilds
Discipline
Environmental biology, ecotoxicology (Council of Complex Environmental Sciences)50 %
Ortelius classification: Fresh water ecosystems
Hydrobiology, ecological status assessment, applied ecology (Council of Complex Environmental Sciences)25 %
Ortelius classification: Hydrobiology
Biodiversity, conservation biology and genetics, invasion biology (Council of Complex Environmental Sciences)25 %
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Balaton Limnological Institute, Centre for Ecological Research, Hungarian Academy of Sciences (Centre for Ecological Research)
Starting date 2015-09-01
Closing date 2019-02-28
Funding (in million HUF) 10.415
FTE (full time equivalent) 2.95
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázatomban létrehoztam a Kárpát-medencében honos halfajok fukcionális trait adatbázisát, illetve a teszteltem a funkcionális trait alapú diverzitásértékelések érzékenységét is. Emellett, mivel a trait adatbázis alapját főleg morfometriai módszerekkel gyűjtött adatok képzik, így a használni kívánt morfometriai módszerek használhatóságának vizsgálatát is elvégeztem. A metodikai vizsgálatok eredményeit azt mutatták, hogy az ugyanazon testfélről készült fotók „geometriai” módszerrel végzett adatfelvételei jobban reprodukálhatók és ismételhetők, valamint kevésbé terheltek a mérő hatásával. Ugyanakkor a klasszikus távolság alapú és a geometriai módszerek kriptikus entitások elkülönítésére egyaránt jól felhasználhatók, illetve távolságalapú módszer esetében a mért változók száma jelentősen csökkenthető. Ezen információk felhasználásával hoztuk létre a jelenleg 78 faj, 42 morfometriai bélyegéből képzett 15 trait adatát tartalmazó adatbázist. A trait alapú minősítés teszteléséhez egy országos léptékű adatbázist hoztam létre. Melynek adatsorait elsősorban idegenhonos-őshonos relációban klasszikus és funkcionális trait alapú módszerekkel elemeztem. Vizsgálataim eredményeit nyolc közleményben (ebből 4 SCI) és 11 konferencia előadásban mutattam be.
Results in English
In this proposal, I compiled the functional trait database of Carpathian fish species morover the sensitivity of the functional trait based diversity computations was tested and compared with the traditionaly used diversity indices. Besides, since as the functional trait database built up mainly from morphometric data, I tested the usability of the morphometric methods widely used in fish biology. Results of these methodological studies (e.g. the photos taken from strictly the same bodyside is better employable for morphometric analyses than the "direct" measurement on the body of the investigated fish individuals, moreover the number of the measured morphometric features can be considerably reduced) were used in the compilation of the tarit database. We compiled a database containing 15 functional traits (derived from 42 morphometric features) of 78 Carpathian fish species. Moreover for the usability testing of the trait diversity computation a fish faunistic database containing 767 sites' fish faunistic data was assembled. This fish faunistic database were analyzed from various aspect, especially in native-non native relations. My results were published in eight scientific publication (which from four is SCI) and eleven oral and poster presentation was made in Hungarian and international conferences also.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115801
Decision
Yes

 

List of publications

 
Takács P, Ferincz Á, Staszny Á, Vitál Z: Effect of bodyside-specific data processing on the results of fish morphometric studies, FUNDAMENTAL AND APPLIED LIMNOLOGY 192 : 2 pp. 137-144. , 8 p. (2018), 2018
Takács P, Ács A, Bánó B, Czeglédi I, Csaba J, Erős T, Fésűs-Móré M, Preiszner B, Staszny Á, Vitál Z, Weiperth A, Ferincz Á: “Invasion in progress”: first occurrence and spread of river nerite (Theodoxus fluviatilis, L. 1758) in the largest Central European shallow lake, Lake Balaton, Hungary, BIOINVASIONS RECORDS 8(2): 273-280., 2019
Takács P, Vitál Z, Ferincz Á, Staszny Á: Repeatability, Reproducibility, Separative Power and Subjectivity of Different Fish Morphometric Analysis Methods, PLoS ONE, 2016
Takács P, Czeglédi I, Ferincz Á, Sály P, Specziár A, Vitál Z, Weipert A, Erős T: Halállományok fajgazdagsága és a védett halfajok elterjedés-mintázata magyarországi vízfolyásokban = The species richness of fish stocks and the distribution of protected fish species in the Hungarian river system, HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 98: 86-90., 2018
Takács P, Czeglédi I, Ferincz Á, Sály P, Specziár A, Vitál Z, Weiperth A, Erős T: Non-native fish species in Hungarian waters: historical overview, potential sources and recent trends in their distribution., HYDROBIOLOGIA 795:1-22., 2017
Ferincz Á, Staszny Á, Takács P, Weiperth A, Urbányi B, Paulovits G, Vilizzi L, Copp GH 780:(1) pp. 85-97. (2016): Risk assessment of non-native fishes in the catchment of the largest Central-European shallow lake (Lake Balaton, Hungary), Hydrobiologia, 2016
Takács P, Bánó B, Czeglédi I, Ferincz Á, Kern B, Preiszner B, Staszny Á, Vitál Z, Weiperth A, Erős T: Hány csukafaj él a Kárpát-medencében? = How many Pike (Esox) species live in the Carpathian Basin?, PISCES HUNGARICI 12: 67-70., 2018
Takács P: Megjegyzések a Magyarországon előforduló, Gobio genusba tartozó küllők taxonómiai helyzetével és névhasználatával kapcsolatban = Notes on the taxonomic position and naming problems of the Hungarian stream dwelling gudgeons (Gobio), PISCES HUNGARICI 12: 63-66., 2018
Takács P, Czeglédi I, Ferincz Á, Sály P, Specziár A, Vitál Z, Weiperth A, Erős T: Idegenhonos halfajok Magyarországon és a Balaton vízgyűjtőjén; történeti áttekintés és recens elterjedés mintázatok, ECOLOGY OF LAKE BALATON / A BALATON ÖKOLÓGIÁJA 4: 1-23., 2017
Back »