Assessment of wind erodibility of soils with different methods and the possibilities of wind erosion protection  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
115803
Type PD
Principal investigator Négyesi, Gábor
Title in Hungarian A talajok széleróziós veszteségének becslése különböző módszerekkel és a szélerózió elleni védekezési lehetőségek kidolgozása
Title in English Assessment of wind erodibility of soils with different methods and the possibilities of wind erosion protection
Keywords in Hungarian szélerózió, erodálhatósági mérőszámok, aggregálódás, talajfelszíni kéreg, növényzet
Keywords in English wind erosion, erodibility metrics, aggregation, soil crust, vegetation
Discipline
Physical geography (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Ortelius classification: Geography
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Department of Natural Geography and Geoinformatics (University of Debrecen)
Starting date 2015-09-01
Closing date 2018-08-31
Funding (in million HUF) 6.016
FTE (full time equivalent) 2.10
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A szélerózió témakörébe sorolható kutatásunkat laboratóriumban és terepen végeztük. Mintaterületként hazánk második legnagyobb futóhomok területét a Nyírséget választottuk. A szélerózió és az ellene való környezetkímélő védekezés témakörébe tartozó laboratóriumi kísérleteket a Debreceni Egyetem szélcsatornájában végeztük. A terepi kísérletek mintaterülete a Nyírségben volt. A talajok erodálhatóságának becslésére a talajok kritikus indítósebességét, az erodált anyagmennyiséget és a talajok erodálhatósági faktorértékét használtuk. A méréseredmények alapján potenciális széleróziós térképeket szerkesztettünk és a védekezéshez kapcsolódó adatbázisunk felhasználásával biztonságosabbá válhat a szántóföldi növénytermesztés. A kutatás során elkészítettük a Nyírség különböző időpontokban felvételezett erdősültségi térképét, valamint elvégeztük szélerózió elleni védekezésben nagy szerepet játszó mezővédő erdősávok felmérését is. A kutatási eredményeket statisztikai és geoinformatikai szoftverekben dolgoztuk fel, konferenciákon ismertettük, hazai és külföldi folyóiratokban, illetve könyvrészletekben közöltük.
Results in English
The aeolian research was based on measurements in laboratories and at-a-site. The second largest sand area in Hungary (the Nyírség) was chosen as sample site. The laboratory measurements on wind erosion and the environmentally friendly methods of protection were carried out in the wind tunnel of the University of Debrecen. At-a-site measurements were made in the Nyírség determining the rate of soil loss on different soil types, at different wind speed and different vegetation cover. To assess the erodibility of soils, the critical threshold velocity of soils, the rate of soil loss and the value of erodibility factor (EF) were used. On the basis of our measurements the potential erodibility map of the Nyírség was compiled. Also, by using of our database about the wind erosion protection methods the plant production could be become more safer. During our research, the forest map of the Nyírség in different times was also compiled and we qualified the wind shelterbelts whiches play an important role in tthe struggle against wind erosion. The data were analyzed statistically and by the application of geoinformatics. Based on the data we created maps of potential wind erosion and built a data-base, which could serve the sustainable agriculture. The results were presented on conferences, in national and international journals, in book chapters,
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115803
Decision
Yes

 

List of publications

 
Búró B, Tóth Cs, Lóki J, Andrási B, Négyesi G: Széleróziós vizsgálatok egy nyírségi garmadán, In: Füleky György (szerk.) (szerk.) XIV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Gödöllő: MAG Mezőgazdaságért Alapítvány, 2018. pp. 47-51., 2018
Négyesi Gábor, Bertalan László, Buró Botond, Andrási Bence: Félig kötött homokformák morfometriai elemzésének lehetőségei a Nyírségben, In: Molnár Vanda (szerk.) (szerk.) Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IX.: Theory meets practice in GIS. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2018. pp. 259-260., 2018
Lóki József, Négyesi Gábor: Fizikai talajféleségek deflációérzékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megyében - szélcsatorna mérések alapján, In: Tamás János, Zsembeli József (szerk.) (szerk.) A talajok gyógyítója: Blaskó Lajos 70 éves: Talajművelési kihívások a 21. század 2. évtizedében. Debrecen: Debreceni Egyetem Mezőgazdaság, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, 2017. pp. 190-198., 2017
László Pásztor, Gábor Négyesi, Annamária Laborczi, Tamás Kovács, Elemér László, Zita Bihari: Integrated spatial assessment of wind erosion risk in Hungary, NAT HAZARD EARTH SYS 16: pp. 2421-2432., 2016
Négyesi Gábor, Lóki József: Mezővédő fásítások felmérésének eredményei a Nyírségben, In: Balázs B (szerk.) (szerk.) Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VIII. = Theory meets practice in GIS. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. pp. 448-449., 2017
Négyesi Gábor, Lóki József, Buró Botond, Szabó Szilárd: Effect of soil parameters on the threshold wind velocity and maximum eroded mass in a dry environment, ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES 9., 2016
LÁSZLÓ PÁSZTOR - ANNAMÁRIA LABORCZI - KATALIN TAKÁCS - GÁBOR SZATMÁRI - GÁBOR ILLÉS - NÁNDOR FODOR - GÁBOR NÉGYESI - ZSÓFIA BAKACSI - JÓZSEF SZABÓ: SPATIAL DISTRIBUTION OF SELECTED SOIL FEATURES IN HAJDÚ-BIHAR COUNTY REPRESENTED BY DIGITAL SOIL MAPS, ACTA Geographica Debrecina Landscape and Environment Series, 2016
A szélerózió veszélyének integrált térbeli becslése Magyarországon: Négyesi Gábor - Pásztor László - Laborczi Annamária - László Elemér - Kovács Tamás - Bihari Zita, Talajtani Vándorgyűlés Program Az előadások és a poszterek összefoglalója, 2016
Négyesi Gábor - Lóki József: Mezővédő fásítások felméréseinek eredményei a Nyírségben, Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában VIII., 2017
Back »