IgA class autoantibodies in alcoholic liver cirrhosis: a hint toward bacterial translocation and their pathogenetic role in fibrogenesis  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
115818
Type K
Principal investigator Papp, Mária
Title in Hungarian IgA típusú autoantitestek jelenléte alkoholos májcirrhosisban: a bakteriális transzlokáció trigger szerepe kialakulásukban és patogenetikai szerepük a fibrogenesisben
Title in English IgA class autoantibodies in alcoholic liver cirrhosis: a hint toward bacterial translocation and their pathogenetic role in fibrogenesis
Keywords in Hungarian cirrhosis, bakteriális transzlokáció, immunglobulin A, bélnyálkahártya immunitás
Keywords in English cirrhosis, bacterial translocation, immunoglobulin A, intestinal mucosal immunity
Discipline
Gastroenterology, hepatology (Council of Medical and Biological Sciences)40 %
Ortelius classification: Gastroenterology
Haematology, immunology, thrombosis, infectious diseases (Council of Medical and Biological Sciences)30 %
Biological basis of diseases related to the above (Council of Medical and Biological Sciences)30 %
Panel Immunity, Cancer and Microbiology
Department or equivalent Institute of Internal Medicine (University of Debrecen)
Participants Altorjay, István
Antal-Szalmás, Péter
Földi, Ildikó
Hársfalvi, Jolán
Lakatos, Péter László
Sipeki, Nóra
Tornai, Dávid
Tornai, István
Tornai, Tamás István
Vitális, Zsuzsanna
Starting date 2016-01-01
Closing date 2018-12-31
Funding (in million HUF) 16.800
FTE (full time equivalent) 8.20
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
Itt írja le a kutatás fő célkitűzéseit a témában jártas szakember számára.

A bélnyálkahártya barrier strukturális és funkcionális károsodása, valamint csökkent védekező képessége bakteriális transzlokáció (BT) kialakulását eredményezi. A BT a májcirrhosis jellegzetessége, súlyosbítja a proinflammatorikus folyamatokat elősegítve ezáltal a májkárosodás kialakulását. A gyulladás és a véralvadás szorosan összefüggő, egymással kölcsönhatásban lévő folyamatok a máj mikrovaszkulatúrájában és szerepet játszanak a májcirrhosis pathogenezisében. A gyulladás és a véralvadás folyamatainak kölcsönhatása azonban számos vonatkozásában csak kevéssé ismert. Jelen tanulmányban célul tűztük ki a BT folyamatának, valamint az immunrendszer és a véralvadás kölcsönhatásának pontosabb megismerését májcirrhosisban. Előzetes kutatási eredményeink alapján a különféle, IgA típusú antimikrobiális- és auto-antitestek – melyek képződése májcirrhosisban fokozott – egyrészt a bélnyálkahártya megnövekedett mikrobiális terheltségét tükrözhetik, másrészt egyes patogenetikai folyamatok aktív résztvevői lehetnek. A cirrhosishoz társuló IgA típusú antimikrobiális- és auto-antitesteket jellemezzük, meghatározzuk azok szubtípus megoszlását és antigén specificitását. Tisztázzuk pontos képződési mechanizmusukat és vizsgáljuk a bél asszociált immunrendszer közreműködését a fokozott IgA képződésben. Igazoljuk, hogy bizonyos bakteriális antigének a B-sejt proliferáció és differenciáció aktiválásán keresztül specifikus IgA antitest termelését váltják ki. In vitro modellrendszerben vizsgáljuk, hogy az IgA típusú antitestek képesek-e fokozni az intrahepatikus mikrovaszkulatúrában zajló patológiás folyamatokat a von Willebrand factor függő thrombocyta aktiváció befolyásolása révén.

Mi a kutatás alapkérdése?
Ebben a részben írja le röviden, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma, mi a kutatás kiinduló hipotézise, milyen kérdéseket válaszolnak meg a kísérletek.

A szérum total immunoglobulin A (IgA) szintjének emelkedése a májcirrhosis jellegzetessége, jelentősége és mechanizmusa azonban nem ismert. Igazoltuk, hogy bizonyos IgA típusú auto- és antimikrobiális szérum antitestek előfordulása májcirrhosisban gyakori és feltételezzük, hogy képződésükben a bakteriális transzlokáció folyamata és a bélnyálkahártya immunrendszere fontos szerepet játszik. (I) Igazoljuk, hogy májcirrhosisos betegek bélnyálkahártyájában az IgA termelő plazmasejtek mennyisége felszaporodik, jellemezzük a lokális IgA alosztály típusokat és bizonyítjuk a szekretoros komponens fokozott epiteliális expresszióját. (II) Igazoljuk, hogy bizonyos bakteriális antigének a B-sejt proliferáció és differenciáció aktiválásán keresztül specifikus IgA antitest termelését váltanak ki. (III) Azonosítjuk az IgA típusú ANCA antigénjeit. Munkacsoportunk korábban igazolta, hogy elsősorban az IgA típusú szérum antitestek kapcsolatot mutattak a májcirrhosis progressziójával és a betegség specifikus szövődmények kialakulásával, amely alapján feltételezhető, hogy ezek az antitestek szerepet játszhatnak a májfibrosis pathogenezisében. A β2-GPI és a Saccharomyces cerevisiae esetén keresztreagáló epitópok ismertek, ami arra enged következtetni, hogy az ASCA antitestek önmagukban, vagy az anti-β2-GPI miatti keresztreakció révén felerősítik a máj mikrovaszkulatúrájában zajló patológiás folyamatokat, azáltal, hogy felfüggesztik a β2-GPI vWF-függő thrombocyta aktivációra kifejtett gátló hatását. (IV) Az ASCA IgA vizsgálata során meghatározzuk annak szubtípus megoszlását. Majd ezen antitest tisztítását követően megvizsgáljuk annak hatását a vWF-függő thrombocyta adhézióra és aggregációra.

Mi a kutatás jelentősége?
Röviden írja le, milyen új perspektívát nyitnak az alapkutatásban az elért eredmények, milyen társadalmi hasznosíthatóságnak teremtik meg a tudományos alapját. Mutassa be, hogy a megpályázott kutatási területen lévő hazai és a nemzetközi versenytársaihoz képest melyek az egyediségei és erősségei a pályázatának!

A májcirrhosis klinikai megjelenése és a betegség lefolyása rendkívül változatos. A hullámzó betegséglefolyás során alapvetően két különböző klinikai entitással kell számolnunk, melyek esetén eltérő immun patogenetikai folyamatok kerülnek előtérbe. A májműködés akut rosszabbodása során kialakuló állapot (ACLF, krónikus májelégtelenségre rakódott akut dekompenzáció állapot) sok esetben szervelégtelenséggel jár, míg a májműködés krónikus rosszabbodása esetén a májfibrózis progressziója és a szövődmények kialakulása uralja a kórképet. Májcirrhosisban, a fokozott bakteriális transzlokáció (BT) emelkedett szisztémás endotoxin szintet eredményez, és a szisztémás bakteriális fertőzések kialakulásának fontos kockázati tényezője. A BT fontos szerepet játszik a májműködés akut és krónikus rosszabbodásában is. A BT folyamatának pontosabb megismerése segíthet (1) a májcirrhosis progressziójának és a bakteriális infekciók kialakulásának szempontjából leginkább veszélyeztetett betegcsoport elkülönítésében (2) a folyamatot megbízhatóan azonosító diagnosztikus laboratóriumi módszerek kidolgozásában illetőleg (3) nem antibiotikum alapú, célzott terápiás eljárások kidolgozásában. Mindezen célok elérésével a klinikusok számára lehetővé válhat a mindennapi klinikai gyakorlatban olyan kezelési és gondozási stratégiák kialakítása májcirrhosisban, melyek alkalmazása elősegíti a szövődmények kialakulásának megelőzését és azok uralását, késlelteti a betegség progresszióját és csökkenti a halálozást.
Májcirrhosisban nemcsak a betegség klinikai megjelenése és lefolyása, hanem a háttérben meghúzódó patogenetikai folyamatok is összetettek, azonban még számos vonatkozásban nem tisztázottak. Részletes vizsgálatuk azonban jelentőséggel bír. Kitűntetett figyelmet érdemelnek azok a tényezők, melyek együttesen tartják fenn az intestinális traktus és a máj gyulladását. A véralvadási rendszer dinamikus részét képezi mind a bél, mind pedig a máj krónikus gyulladásos folyamatainak és fontos eleme a májcirrhosis patogenezisének. Mivel kevés adat áll egyelőre csak rendelkezésre a véralvadási rendszer és az immunrendszer sejtjei között létrejövő kölcsönhatásokról, így azok ígéretes célpontjai lehetnek a májcirrhosissal kapcsolatos kutatásoknak.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Ebben a fejezetben írja le a kutatás fő célkitűzéseit alapműveltséggel rendelkező laikusok számára. Ez az összefoglaló a döntéshozók, a média illetve az adófizetők tájékoztatása szempontjából különösen fontos az NKFI számára.

A májzsugor klinikai megjelenése és a betegség lefolyása rendkívül sokszínű képet mutat. A háttérben meghúzódó kóroki folyamatok is összetettek és még számos vonatkozásban nem tisztázottak. Részletes vizsgálatuk kiemelt jelentőséggel bír, különösen a bélrendszer és a máj gyulladását együttesen fenntartó tényezőké. A véralvadási rendszer és az immunrendszer sejtjeinek kölcsönhatása fontos szerepet játszik mind a bélben, mind pedig a májban zajló gyulladásos folyamatokban, így fontos eleme a májzsugor kóroktanának és ígéretes célpontja lehet a májzsugorral kapcsolatos kutatásoknak. A bélnyálkahártya fokozott áteresztő képessége májzsugorban az immunrendszer zavarával együtt a baktériumok és bakteriális termékek megnövekedéséhez vezet a vérkeringésben. Ez a folyamat pedig, mely bakteriális transzlokáció (BT) néven ismert, súlyosbítja a már zajló gyulladásos folyamatokat, elősegíti a májkárosodás kialakulását, szerepet játszik a májműködés heveny és krónikus rosszabbodásában. Jelen tanulmányban célul tűztük ki a BT folyamatának, valamint az immunrendszer és a véralvadás kölcsönhatásának pontosabb megismerését májzsugorban, mely segíthet a leginkább veszélyeztetett betegcsoportok elkülönítésében, új diagnosztikus laboratóriumi módszerek kidolgozásában és alapul szolgálhat új gyógyszerek kifejlesztéséhez. A mindennapi klinikai gyakorlat számára így lehetővé válhat olyan kezelési és beteggondozási stratégiák kialakítása a májzsugorban szenvedő betegekben, melyek alkalmazása elősegíti a szövődmények kialakulásának megelőzését és azok uralását, késlelteti a betegség romlását és csökkenti a halálozást.
Summary
Summary of the research and its aims for experts
Describe the major aims of the research for experts.

Enhanced bacterial translocation (BT) due to disruption of gut barrier and mucosal immunity is characteristic for cirrhosis leading to uncontrolled pro-inflammatory processes and tissue damage of the liver. Inflammation and coagulation are closely linked, interdependent processes in the hepatic microvasculature and thought to be involved in the disease pathogenesis and also progression (hepatic fibrosis). However, only limited data are available about this intimate relationship. In the present study, we aim to explore more precisely various pathogenic processes leading to BT and further clarify the link between immune system and coagulation in cirrhosis. Based on our previous results, enhanced formation of IgA type antimicrobial- and auto-antibodies might be the result of augmented microbial challenge to the gut. Moreover, these antibodies might actively participate in the pathogenesis of cirrhosis. We are to characterize cirrhosis associated IgA type anti-microbial and auto-antibodies more precisely determining their subtypes and their antigen specificity. We are to elucidate exact formation mechanisms and define the involvement of gut-associated lymphoid tissue (GALT) in the enhanced specific IgA production. We are to justify that bacterial constituents are able to induce specific IgA production effecting B-cell proliferation and differentiation in cirrhosis. Using in vitro model system, we are to examine whether IgA type antibodies exaggerate the pathologic intrahepatic microvascular processes interfering von Willebrand factor (vWF) dependent platelet activation.

What is the major research question?
Describe here briefly the problem to be solved by the research, the starting hypothesis, and the questions addressed by the experiments.

Elevated total serum immunoglobulin A (IgA) level is a characteristic feature of cirrhosis however, the formation and importance of IgA is not clearly understood.Our group established that the presence of certain IgA type antimicrobial- and autoantibodies were common in the sera of patients with cirrhosis. It may be hypothesized that formation of these antibodies is due to the bacterial translocation and involves the gut mucosal immune system. (I) We are to justify the piling of IgA producing plasma cells in the gut mucosa of the patients with cirrhosis, characterize the type of the local IgA subclass and demonstrate the enhanced epithelial expression of secretory component. (II) We demonstrate that certain bacterial constituents are able to induce enhanced specific IgA production effecting B-cell proliferation and differentiation in cirrhosis. (III) We are to identify the antigens of IgA class ANCAs. In previous clinical studies of our group, mostly IgA class serum antibodies were associated to progression of cirrhosis and development of diseases specific complications. These findings imply that IgA antibodies have a role in the pathogenesis of fibrosis. Presence of cross-reactive epitopes on Saccharomyces cerevisiae and β2-GPI has been raised the possibility that ASCA alone or in cross-reactivity with anti-β2-GPI exaggerate the pathologic intrahepatic microvascular processes in cirrhosis interfering with inhibitory effect of β2-GPI on VWF-dependent platelet adhesion and aggregation. (IV) For studying IgA type ASCA, we determine its subclass distribution. After separation of this antibody, we are to examine its effect on VWF-dependent platelet adhesion and aggregation.

What is the significance of the research?
Describe the new perspectives opened by the results achieved, including the scientific basics of potential societal applications. Please describe the unique strengths of your proposal in comparison to your domestic and international competitors in the given field.

Clinical presentation and disease course of cirrhosis are heterogeneous and variable over time. During the evolution of the disease, acute decompensation events associated with organ failure(s) – so-called acute-on chronic liver failure episodes – and chronic decompensation with progression of liver fibrosis and development of disease specific complications comprise distinct clinical entities with different immunopathology mechanisms. Enhanced BT associated with systemic endotoxemia and increased occurrences of systemic bacterial infections has substantial impact on both clinical situations. Thoroughly understanding of BT (1) may help identifying patients at high risk for disease progression and developing systemic infections in cirrhosis (2) may promote the development of reliable diagnostic measures of the process and (3) may support the development of non-antibiotic based, targeted therapeutic approaches those we are really lack of up to now. Achievement of these goals will hopefully assist clinicians in everyday practical decision-making when establish treatment and care strategy for the patients suffering with end-stage liver disease surmounting complications, delaying progression and diminishing mortality.
Complexity of cirrhosis, however, is not limited to clinical manifestation, but extends to the underlying pathogenic mechanisms. Until exact mechanisms of cirrhosis are not fully understood, each pathogenic component should be pursued in detail. In view of the fact that cirrhosis is typically chronic in nature factors responsible for the maintenance of liver and gut inflammation together should attract special attention. The coagulation system is a dynamic participant in the multifaceted process of chronic inflammation of gut-liver axis and represents an important pathogenic component of cirrhosis. Only limited data are available about the intimate relationship between coagulation system and different cells of immune system have made it a promising target for research in cirrhosis.

Summary and aims of the research for the public
Describe here the major aims of the research for an audience with average background information. This summary is especially important for NKFI in order to inform decision-makers, media, and the taxpayers.

Clinical presentation and disease course of cirrhosis are heterogeneous. Complexity of cirrhosis, however, is not limited to clinical manifestation, but extends to the underlying pathogenic mechanisms. Until exact mechanisms of cirrhosis are not fully understood, each pathogenic component should be pursued in detail. Especially factors responsible for the maintenance of liver and gut inflammation together should attract special attention. The coagulation system in relationship with different cells of immune system plays a pivotal role in chronic inflammation of gut-liver axis and represents an important pathogenic component of cirrhosis, therefore making it a promising target for research in cirrhosis. Disruption of gut barrier and mucosal immunity in cirrhosis leads to the increase of bacteria and bacterial products in systemic circulation. This process is called enhanced bacterial translocation (BT). BT leads to uncontrolled pro-inflammatory processes and tissue damage of the liver, and contribute to the acute or chronic worsening of liver function. In the present study, we aim to explore more precisely various pathogenic processes leading to BT and further clarify the link between immune system and coagulation in cirrhosis. Thoroughly understanding these mechanisms may help identifying patients at high risk, may promote the development of new diagnostic laboratory methods and therapeutic drugs. Achievement of these goals will hopefully assist clinicians in everyday practical decision-making when establish treatment and care strategy for the patients suffering with end-stage liver disease surmounting complications, delaying progression and diminishing mortality.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az IgA típusú F-aktin antitest(AAA) primér szkerotizáló kolagitiszben(PSC) és alkoholos cirrózisban is a betegek azon alcsoportját azonosította, akiknél progresszív betegséglefolyás várható. Az AAA jelenléte összefüggött a különböző mikrobiális antigénekre és enterocita károsodásra adott fokozott mucosalis immunválasszal. A citoszkeletális F-aktin egy új extracelluláris DAMP szignál, mely a dendritikus receptor DNGR-1/CLEC9Ahoz kötődik. A Syk-SFK szignalizáció antigén kereszt-prezentációt eredményez a CD8+T-sejtek felé. A bélben aktiválódott CD8+T-sejtek képesek bejutni májba az enterohepatikus útvonalon keresztül és egerekben immunmediált kolangitiszt indukáltak. Az IgA típusú anti-glikoprotein2(GP2) antitest a PSC új szerológiai markere, mely képes azonosítani a súlyos fenotípussal és a fokozott fibrogenezis miatt kedvezőtlen túléléssel rendelkező betegek alcsoportját. Az anti-GP2 a bél immunitás fehérje, a GP2-vel szembeni tolerancia elvesztését reprezentálja, mely utóbbi a FimH-pozitív baktériumokkal van kölcsönhatásban. A GP2-mediálta transzcitózis szükséges az ilyen típusú bakteriális antigénekkel szembeni, antigén-specifikus mukózális immunválasz beindulásához. A FimH a TLR 4 új ligandja, folyamatos aktivációja TGF-béta szignalizáción keresztül fokozott fibrózishoz vezet. Egy új IIFT renszer került kidolgozásra, mely alkalmas mind a 4 izotípusú aGPabs kimutatására Kitináz 3-szerű protein 1(CHI3L1)-t az IgA típusú atípusos P-ANCA új target antigénjeként azonosítottuk.
Results in English
IgA type F-actin antibody(AAA) identified a patient subgroup in primary sclerosing cholangitis(PSC) and in alcoholic cirrhosis with progressive disease course and associated with enhanced mucosal immune response to various microbial antigens and enterocyte damage. The cytoskeletal F-actin is a novel extracellular DAMP signal coupled by dendritic receptor DNGR-1/CLEC9A. Syk-SFK signalling results in antigen cross-presentation to CD8+T-cells. CD8+T-cells being activated in gut are able to be recruited to liver via enterohepatic circuit and induce immune-mediated cholangitis in mice. IgA type anti-glycoprotein 2(GP2) antibodies was found as a novel marker of PSC and marker of severe disease phenotype associated with poor survival due to enhanced fibrogenesis. Anti-GP2 represents loss of tolerance to gut immunity protein, GP2 that interact with FimH-positive bacteria. GP2-mediated transcytosis is necessary for the initiation of antigen-specific mucosal immune responses against this type of bacterial antigen. FimH is a novel ligand of tolllike receptor 4. Sustained activation of TLR-4 leads to enhanced fibrosis through TGF-beta signalling. A new IIFT system was elaborated to test all the 4 type of aGPabs. Chitinase 3-like protein 1(CHI3L1) was identified as a novel neutrophil autoantigenic target of the IgA type atypical P-ANCA.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115818
Decision
Yes

 

List of publications

 
Deutschmann, C., Sowa, M., Murugappan, S., Roesler, U., Röber, N., Conrad, K., Laass, M., Bogdanos, D., Sipeki, N., Papp, M., Rödiger, S., Roggenbuck, D., Schierack, P.: Identification of Chitinase-3-like protein 1 as a novel neutrophil antigenic target in Crohn's disease., J. Crohns Colitis. "Accepted by Publisher"2018., 2018
Pape, S., Gevers, T., Belias, M., Mustafajev, I., Vrolijk, J., van, H., Bouma, G., van, N., Hartl, J., Schramm, C., Lohse, A., Taubert, R., Jaeckel, E., Manns, M., Papp, M., Stickel, F., Heneghan, M., Drenth, J.: Predniso(lo)ne Dosage and Chance of Remission in Patients With Autoimmune Hepatitis., Clin. Gastroenterol. Hepatol. "Accepted by Publisher" 2018.12.23, 2018
Gyorgy Kovacs MD♯; Nora Sipeki MD, PhD♯; Boglarka Suga; Tamas Tornai MD; Kai Fechner PhD; Gary L. Norman PhD; Zakera Shums MSc; Peter Antal-Szalmas MD, PhD; Maria Papp MD, PhD: Significance of serological markers in the disease course of ulcerative colitis in a prospective clinical cohort of patients, PLoS One. 13 (3) e0194166., 2018
Dinya, T., Tornai, T., Vitális, Z., Tornai, I., Balogh, B., Tornai, D., Antal-Szalmás, P., Sümegi, A., Andrikovics, H., Bors, A., Tordai, A., Papp, M.: Functional polymorphisms of innate immunity receptors are not risk factors for the non-SBP type bacterial infections in cirrhosis., Liver Int. 38 (7), 1242-1252, 2018., 2018
Tornai, T., Tornai, D., Sipeki, N., Tornai, I., Alsulaimani, R., Fechner, K., Roggenbuck, D., Norman, G., Veres, G., Pár, G., Pár, A., Szalay, F., Lakatos, P., Antal-Szalmás, P., Papp, M.: Loss of tolerance to gut immunity protein, glycoprotein 2 (GP2) is associated with progressive disease course in primary sclerosing cholangitis., Sci. Rep 8 (1) 399, 2018
Fehér, K., Papp, M.: A májenzim eltérések értékelése a klinikai gyakorlatban., Magyar Belorv. Arch. "Közlésre elfogadva", 2018
Pályu, E., Hársfalvi, J., Tornai, T., Papp, M., Udvardy, M., Szekeres-Csiki, K., Pataki, L., Vanhoorelbeke, K., Feys, H., Deckmyn, H., Tornai, I.: Major changes of von Willebrand factor multimer distribution in cirrhotic patients with stable disease or acute decompensation., Thromb. Haemost. 118 (8), 1397-1408, 2018., 2018
Sowa, M., Kolenda, R., Baumgart, D., Pratschke, J., Papp, M., Tornai, T., Suchanski, J., Bogdanos, D., Mytilinaiou, M., Hammermann, J., Laass, M., Conrad, K., Schramm, C., Franke, A., Roggenbuck, D., Schierack, P.: Mucosal autoimmunity to cell-bound GP2 isoforms is a sensitive marker in PSC and associated with the clinical phenotype., Front. Immunol. 2018. 9(1959)., 2018
Fernández J, Prado V, Trebicka J, Amoros A, Gustot T, Wiest R, Deulofeu C, Garcia E, Acevedo J, Fuhrmann V, Durand F, Sánchez C, Papp M, Caraceni P, Vargas V, Bañares R, Piano S, Janicko M, Albillos A, Alessandria C, Soriano G, Welzel TM, Laleman W, Gerbes A, De Gottardi A, Merli M, Coenraad M, Saliba F, Pavesi M, Jalan R, Ginès P, Angeli P, Arroyo V; European Foundation for the Study of Chronic Liver Failure (EF-Clif).: Multidrug-resistant bacterial infections in patients with decompensated cirrhosis and with ACLF across Europe., J Hepatol. 2018 Nov 2. pii: S0168-8278(18)32511-X. doi: 10.1016/j.jhep.2018.10.027. [Epub ahead of print], 2018
Tornai T, Vitális Z, Sipeki N, Dinya T, Tornai D, Antal-Szalmás P, Karányi Z, Tornai I, Papp M: Macrophage activation marker, soluble CD163 is an independent predictor of short-term mortality in patients with cirrhosis and bacterial infection., LIVER INT 36: (11) 1628-1638, 2016
G Kovacs, N Sipeki, K Palatka, I Altorjay, K Fechner, G L Norman, Z Shums, G Veres, P L Lakatos, M Papp: Significance of serological markers in the disease course of Ulcerative Colitis, J CROHNS COLITIS SUPPL 10: (1), 2016
Gecse KB, Lovász BD, Farkas K, Banai J, Bene L, Gasztonyi B, Golovics PA, Kristóf T, Lakatos L, Csontos AA, Juhász M, Nagy F, Palatka K, Papp M, Patai A, Lakner L, Salamon A, Szamosi T, Szepes Z, Tóth GT, Vincze A, Szalay B, Molnár T, Lakatos PL: Efficacy and safety of the biosimilar infliximab CT-P13 treatment in inflammatory bowel diseases: a prospective; multicentre; nationwide cohort., J CROHNS COLITIS 10: (2) 133-140, 2016
Gonczi L, Vegh Z, Golovics PA, Rutka M, Gecse KB, Bor R, Farkas K, Szamosi T, Bene L, Gasztonyi B, Kristóf T, Lakatos L, Miheller P, Palatka K, Papp M, Patai A, Salamon A, Tóth GT, Vincze A, Biro E, Lovasz BD, Kurti Z, Szepes Z, Molnár T, Lakatos PL: Prediction of short- and medium-term efficacy of biosimilar infliximab therapy. Do trough levels and antidrug antibody levels or clinical and biochemical markers play a more important role?, J CROHNS COLITIS 10: , 2016
Kocsis Dorottya, Papp Mária, Tornai Tamás, Tulassay Zsolt, Herszényi László, Tóth Miklós, Juhász Márk: Intestinalis zsírsavkötő fehérje: Az enterocytakárosodás markere akut és krónikus gasztroenterológiai kórképekben, ORV HETIL 157: (2) 59-64, 2016
Papp Mária, Tornai Tamás, Vitális Zsuzsanna, Tornai István, Tornai Dávid, Dinya Tamás, Sümegi Andrea, Antal-Szalmás Péter: Presepsin teardown: Pitfalls of biomarkers in the diagnosis and prognosis of bacterial infection in cirrhosis, WORLD J GASTROENTERO 22: (41) 9172-9185, 2016
Tornai T, Papp M: A krónikus májbetegségre rakódott akut májelégtelenség., MEDICAL TRIBUNE 15: (1) 11-12, 2016
Tornai T, Papp M: Krónikus májbetegségre rakódott akut májelégtelenség, CENT EUR J GASTRO HEPATOL 2: (1) 427-432, 2016
Foldi, I., Tornai, T., Tornai, D., Sipeki, N., Vitalis, Zs., Tornai, I., Dinya, T., Antal-Szalmas, P., Papp, M.: Lectin-complement pathway molecules are decreased in patients with cirrhosis and constitute the risk of bacterial infections., Liver Int. - Accepted for publication, 2016
Tamas Tornai, David Tornai, Nora Sipeki, Zsuzsanna Vitalis Istvan Tornai, Rayan Alsulaiman, Kai Fechner, Dirk Roggenbuck, Gary L. Norman, Zakera Shums, Gabor Veres, Antal Dezsofi, Gabriella Par, Alajos Par, Peter Orosz, Ferenc Szalay, Peter Laszlo Lakatos, Judit Gervain, Peter Antal-Szalmas, Maria Papp: Target-specific pancreatic autoantibodies are frequent in patients with primary sclerosing cholangitis and associated with progressive disease course., Submitted to J CROHNS COLITIS - Manuscript under revision, 2016
Gyorgy Kovacs MD♯; Nora Sipeki MD, PhD♯; Boglarka Suga; Tamas Tornai MD; Kai Fechner PhD; Gary L. Norman PhD; Zakera Shums MSc; Peter Antal-Szalmas MD, PhD; Maria Papp MD, PhD: Significance of serological markers in the disease course of ulcerative colitis in a prospective clinical cohort of patients, Submitted to DIG LIV DIS - Manuscript under revision, 2016
Gecse KB, Lovász BD, Farkas K, Banai J, Bene L, Gasztonyi B, Golovics PA, Kristóf T, Lakatos L, Csontos AA, Juhász M, Nagy F, Palatka K, Papp M, Patai A, Lakner L, Salamon A, Szamosi T, Szepes Z, Tóth GT, Vincze A, Szalay B, Molnár T, Lakatos PL: Efficacy and safety of the biosimilar infliximab CT-P13 treatment in inflammatory bowel diseases: a prospective; multicentre; nationwide cohort., J CROHNS COLITIS 10: (2) 133-140, 2016
Kocsis Dorottya, Papp Mária, Tornai Tamás, Tulassay Zsolt, Herszényi László, Tóth Miklós, Juhász Márk: Intestinalis zsírsavkötő fehérje: Az enterocytakárosodás markere akut és krónikus gasztroenterológiai kórképekben, ORV HETIL 157: (2) 59-64, 2016
Tornai T, Vitális Z, Sipeki N, Dinya T, Tornai D, Antal-Szalmás P, Karányi Z, Tornai I, Papp M: Macrophage activation marker, soluble CD163 is an independent predictor of short-term mortality in patients with cirrhosis and bacterial infection., LIVER INT 36: (11) 1628-1638, 2016
Papp Mária, Tornai Tamás, Vitális Zsuzsanna, Tornai István, Tornai Dávid, Dinya Tamás, Sümegi Andrea, Antal-Szalmás Péter: Presepsin teardown: Pitfalls of biomarkers in the diagnosis and prognosis of bacterial infection in cirrhosis, WORLD J GASTROENTERO 22: (41) 9172-9185, 2016
Gonczi L, Vegh Z, Golovics PA, Rutka M, Gecse KB, Bor R, Farkas K, Szamosi T, Bene L, Gasztonyi B, Kristóf T, Lakatos L, Miheller P, Palatka K, Papp M, Patai A, Salamon A, Tóth GT, Vincze A, Biro E, Lovasz BD, Kurti Z, Szepes Z, Molnár T, Lakatos PL: Prediction of short- and medium-term efficacy of biosimilar infliximab therapy. Do trough levels/antidrug antibody levels or clinical/biochemical markers play a more impo, J CROHNS COLITIS 10: 11 (6), 697-705., 2017
Foldi, I., Tornai, T., Tornai, D., Sipeki, N., Vitalis, Zs., Tornai, I., Dinya, T., Antal-Szalmas, P., Papp, M.: Lectin-complement pathway molecules are decreased in patients with cirrhosis and constitute the risk of bacterial infections., Liver Int. 37 (7), 1023-1031., 2017., 2017
Gyorgy Kovacs MD♯; Nora Sipeki MD, PhD♯; Boglarka Suga; Tamas Tornai MD; Kai Fechner PhD; Gary L. Norman PhD; Zakera Shums MSc; Peter Antal-Szalmas MD, PhD; Maria Papp MD, PhD: Significance of serological markers in the disease course of ulcerative colitis in a prospective clinical cohort of patients, Submitted to PLOS ONE - Manuscript under minor revision, 2018
Papp, M., Tornai, T., Vitális, Z., Tornai, I., Sipeki, N., Balogh, B., Antal-Szalmás, P., Trebica, J: PREDICT (Predicting Acute-on- Chronic Liver Failure in Cirrhosis) multicentrikus európai prospektív obszervációs tanulmány: EASL-CLIF Consortium, 2017-2018., CEU-JGH 3 (2), 151-154., 2017
Gonczi L, Gecse KB, Vegh Z, Kurti Z, Rutka M, Farkas K, Golovics PA, Lovasz BD, Banai J, Bene L, Gasztonyi B, Kristof T, Lakatos L, Miheller P, Nagy F, Palatka K, Papp M, Patai A, Salamon A, Szamosi T, Szepes Z, Toth GT, Vincze A, Szalay B, Molnar T, Lakatos PL.: Long term efficacy, safety and immunogenicity of biosimilar infliximab after one year in a prospective nationwide cohort., Inflamm. Bowel Dis 23 (11), 1908-1915., 2017
Tornai, T., Papp, M.: A bél működésének változása és annak jelentősége májcirrhosisban., Magyar Belrov. Arch 70 198-207., 2017
Márta, K., Szabó, A., Pécsi, D., Varjú, P., Bajor, J., Gódi, S., Sarlós, P., Mikó, A., Szemes, K., Papp, M., Tornai, T., Vincze, Á., Márton, Z., Vincze, P., Lankó, E., Szentesi, A., Molnár, T., Hágendorn, R., Faluhelyi, N., Battyáni, I., Kelemen, D., Papp, R., Miseta, A., Verzár, Z., Lerch, M., Neoptoleomos, J., Sain-Tóth, M., Petersen, O., Hegyi, P.: High versus low energy administration in the early phase of acute pancreatitis (GOULASH trial): Protocol of a multicentre randomized double-blind clinical trial., BMJ Open 7 (9), 1-9., 2017
Dinya, T., Tornai, T., Vitális, Z., Tornai, I., Balogh, B., Tornai, D., Antal-Szalmás, P., Sümegi, A., Andrikovics, H., Bors, A., Tordai, A., Papp, M.: Functional polymorphisms of innate immunity receptors are not risk factors for the non-SBP type bacterial infections in cirrhosis., Liver Int "Epub ahead of print", 2017
Papp, M.: Response to Low L-Ficolin associated with disease severity during sepsis in adult ICU patients., Liver Int 37 (9), 1410., 2017
Tornai, T., Tornai, D., Sipeki, N., Tornai, I., Alsulaimani, R., Fechner, K., Roggenbuck, D., Norman, G., Veres, G., Pár, G., Pár, A., Szalay, F., Lakatos, P., Antal-Szalmás, P., Papp, M.: Loss of tolerance to gut immunity protein, glycoprotein 2 (GP2) is associated with progressive disease course in primary sclerosing cholangitis., Sci. Rep 8 (1), 1-11., 2018
Tornai, T., Pályu, E., Vitális, Z., Tornai, I., Tornai, D., Antal-Szalmás, P., Norman, G., Shums, Z., Veres, G., Dezsőfi, A., Pár, G., Pár, A., Orosz, P., Szalay, F., Lakatos, P., Papp, M.: Gut barrier failure biomarkers are associated with poor disease outcome in patients with primary sclerosing cholangitis., World J. Gastroenterol 23 (29), 5412-5421., 2017
T . Tornai, B . Balogh, N . Sipeki, Z . Vitalis, I . Tornai, P . Antal-Szalmas, T . Dinya, G . L . Norman, T . Bruns, M . Papp: I gA antibodies against filamentous-actin are frequently detected in patients with cirrhosis and indicate a progressive disease course, UEGW 2017, 2017
Foldi, I., Tornai, T., Tornai, D., Sipeki, N., Vitalis, Zs., Tornai, I., Dinya, T., Antal-Szalmas, P., Papp, M.: Lectin-complement pathway molecules are decreased in patients with cirrhosis and constitute the risk of bacterial infections., Liver Int. 37 (7), 1023-1031., 2017., 2017
Tornai, T., Pályu, E., Vitális, Z., Tornai, I., Tornai, D., Antal-Szalmás, P., Norman, G., Shums, Z., Veres, G., Dezsőfi, A., Pár, G., Pár, A., Orosz, P., Szalay, F., Lakatos, P., Papp, M.: Gut barrier failure biomarkers are associated with poor disease outcome in patients with primary sclerosing cholangitis., World J. Gastroenterol 23 (29), 5412-5421., 2017

 

Events of the project

 
2019-07-03 18:57:38
Résztvevők változása
Back »