Aesthetics - Politics - Theatricality  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
115819
Type PD
Principal investigator Kricsfalusi, Beatrix
Title in Hungarian Esztétika - politika - teatralitás
Title in English Aesthetics - Politics - Theatricality
Keywords in Hungarian színház, esztétika, politika, medialitás, performativitás, diszpozitívum, teatralitás
Keywords in English performance, aestetics, politics, mediality, performativity, dispositiv, theatricality
Discipline
Philosophy (Council of Humanities and Social Sciences)40 %
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: Hungarian literature
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)30 %
Ortelius classification: Germanic philology
Panel Literature
Department or equivalent Institute of German Studies (University of Debrecen)
Starting date 2015-09-01
Closing date 2019-01-31
Funding (in million HUF) 4.464
FTE (full time equivalent) 2.39
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás legfontosabb célja az volt, hogy megragadja a német és a magyar kortárs színházi közegben létrejött politikus színházi esztétikák különbségeit, valamint feltárja azok eltérő alakulástörténetét. A német színtéren színház és politika kétségkívül bonyolult kölcsönviszonyának vizsgálati kereteit a 21. század fordulójától kezdve a posztdramatikusság elmélete jelölte ki, amely a színház politikusságát nem a politika direkt tematizálásában látta megalapozottnak, hanem a jelhasználat – és azzal összefüggésben – az észlelés olyan sajátságos módozataiban, amelyek épphogy megszakítják a politika tételező, rendfenntartó, törvényhozó funkciójának működését. A posztszocialista országok politikus színházi formái azonban már korántsem illeszkednek problémátlanul ebbe az elméleti keretbe. Mindenekelőtt azért nem, mert egy a nyugati mintázatoktól radikálisan eltérő politikai, szociokulturális és mediális környezetben a színház mint a láthatóság és átlátszóság médiuma olyan nyilvános térnek tűnik, amelyben a jelenkor égető társadalmi problémái prezentálhatók, esetleg a közélet visszásságai leleplezhetők. A kutatás e kettősséget tárja fel részletes esettanulmányok formájában.
Results in English
The main objective of this research project was to outline the difference between the aesthetics of the contemporary German and Hungarian political theatre as well as to reveal their distinct historical development. On the German scene, the intertwining of theatre and the political has been addressed within the theoretical framework of the postdramatic theatre from the turn of the 21th century. According to this, the political dimension of theatre is considered to consist not in overtly political topics but in special modes of perception and unique forms of sign usage, which disrupt the positing, legislative, and regulatory functions of politics. However, the political theatre of the post-socialist countries does not fit smoothly into this theoretical framework. First and foremost because of the fact that in a radically different political, socio-cultural and medial context theatre conceived as a medium of visibility and transparency appears to be a public space, where the burning social matters of our age can be presented or even the anomalies might be exposed. The research deals with this dichotomy in form of detailed case studies.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115819
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kricsfalusi Beatrix: Ellenálló szövegek. A színház nem-dramatikus megszakításai, Budapest: Ráció, 2015
Kricsfalusi Beatrix: Megtestesült ismétlés és áthagyományozódás. Tino Sehgal temporális koreográfiáiról., In: Pandur Petra – Rosner Krisztina – Thomka Beáta (szerk): Hamlet felnevet. Írások P. Müller Péter 60. születésnapjára, Pécs: Kronosz, 2016
Kricsfalusi Beatrix: Re-Cycling the Ring. Richard Wagner through János Térey, In: Bengi László – Kulcsár Szabó Ernő – Mezei Gábor – Molnár Gábor Tamás – Kelemen Pál (eds): Hungarian Perspectives on the Western Canon: Post-Comparative Readings, 2016
Kricsfalusi Beatrix: Aktivitás – részvétel – interpasszivitás, avagy van-e nézője az alkalmazott színháznak?, In: Görcsi Péter – P. Müller Péter – Pandur Petra – Rosner Krisztina (szerk.): A színpadon túl. Az alkalmazott színház és környéke. Pécs: Kronosz, 2016
Kricsfalusi Beatrix: Engedetlen testek. Salamon Eszter és Christophe Wavelet: MONUMENT 0.1 & MONUMENT 0.2: Valda & Gus, Revizor (megjelenés alatt), 2016
Kricsfalusi Beatrix: Gyerekjáték. Milo Rau: Mitleid. Die Geschichte des Maschienengewehrs és Five Easy Pieces, Revizor (megjelenés alatt), 2016
Kricsfalusi Beatrix: Re-Cycling the Ring. Richard Wagner through János Térey, In: Bengi László – Kulcsár Szabó Ernő – Mezei Gábor – Molnár Gábor Tamás – Kelemen Pál (eds): Hungarian Perspectives on the Western Canon: Post-Comparative Readings, 2017
Kricsfalusi Beatrix: Az emlékezés vakfoltjai, Élet és Irodalom LXI/12, 2017. március 24., 8, 2017
Kricsfalusi Beatrix: Muzeális táncarchívum: Pina Bausch und das Tanztheater / Martin-Gropius-Bau, Berlin, Revizor Kritikai Portál, 2016.12.16., 2016
Kricsfalusi Beatrix: Gyerekjáték. Milo Rau: Mitleid. Die Geschichte des Maschienengewehrs és Five Easy Pieces, Revizor Kritikai Portál 2017.02.16., 2017
Kricsfalusi Beatrix: Asszonyok az önbecsülés szélén: SzívHANG / Éljen soká Regina! – Trafó, Revizor Kritikai Portál 2017.05.15., 2017
Kricsfalusi Beatrix: Nincs itt semmi látnivaló? A színházi erőszakról, Játéktér Online 2017.03.31., 2017
Kricsfalusi Beatrix: A résztvevők aktivitásával válik teljessé a színházi esemény. Beszélgetés Hajós Zsuzsával és Takács Gáborral, Színház 2017/11, 6–9, 2017
Kricsfalusi Beatrix: Test, In: Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás – Tamás Ábel (szerk.): IRODALOM | MÉDIA | KULTÚRA | TUDOMÁNY. Kézikönyv, Ráció Kiadó (megjelenés alatt), 2017
Kricsfalusi Beatrix: Színrevitel, In: Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás – Tamás Ábel (szerk.): IRODALOM | MÉDIA | KULTÚRA | TUDOMÁNY. Kézikönyv, Ráció Kiadó (megjelenés alatt), 2017
Kricsfalusi Beatrix: Apparátus/diszpozitívum, In: Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás – Tamás Ábel (szerk.): IRODALOM | MÉDIA | KULTÚRA | TUDOMÁNY. Kézikönyv, Ráció Kiadó (megjelenés alatt), 2017
Kricsfalusi Beatrix - Molnár Gábor Tamás: Performativitás, In: Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás – Tamás Ábel (szerk.): IRODALOM | MÉDIA | KULTÚRA | TUDOMÁNY. Kézikönyv, Ráció Kiadó (megjelenés alatt), 2017
Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás – Tamás Ábel (szerk.): IRODALOM | MÉDIA | KULTÚRA | TUDOMÁNY. Kézikönyv, Ráció Kiadó (megjelenés alatt), 2017
Kricsfalusi Beatrix: Engedetlen testek. Salamon Eszter és Christophe Wavelet: MONUMENT 0.1 & MONUMENT 0.2: Valda & Gus, Revizor Kritikai Portál 2017.12.04., 2017
Kricsfalusi Beatrix: Test, In: Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás – Tamás Ábel (szerk.): Média - és kultúratudomány. Kézikönyv, Budapest: Ráció, 194–209., 2018
Kricsfalusi Beatrix: Színrevitel, In: Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás – Tamás Ábel (szerk.): Média- és kultúratudomány. Kézikönyv, Budapest: Ráció, 346–349., 2018
Kricsfalusi Beatrix: Apparátus/diszpozitívum, In: Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás – Tamás Ábel (szerk.): Média- és kultúratudomány. Kézikönyv, Budapest: Ráció, 231–237., 2018
Kricsfalusi Beatrix - Molnár Gábor Tamás: Performativitás, In: Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás – Tamás Ábel (szerk.): Média - és kultúratudomány. Kézikönyv, Budapest: Ráció, 322–325., 2018
Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás – Tamás Ábel (szerk.): Média- és kultúratudomány. Kézikönyv, Budapest: Ráció, 2018
Kricsfalusi Beatrix: Vom Metadrama zum postdramatischen Theater. Spielarten der dramatischen Selbstreflexion im zeitgenössischen deutschsprachigen Drama, Wien: Praesens (megjelenés alatt), 2018
Kricsfalusi Beatrix: A különbség, ami számít: A "Porgy és Bess" szereposztása kapcsán kialakult vitához, Szinhaz.net 2018.02.07., 2018
Kricsfalusi Beatrix: Ha nem hiszed, inkább akkor se járj utána: Ascher Tamás Háromszéken – A Pintér Béla Társulata és a Katona József Színház koprodukciója, Színház 2018/2, 2–6., 2018
Kricsfalusi Beatrix: Igazság vagy rút nemzeti gyűlölet?: Katona József: Bánk bán / Nemzeti Színház, Revizor Kritikai Portál 2018.05.06., 2018
Kricsfalusi Beatrix: Éntörténetek sajátszínházban: II. Roma Storytelling Fesztivál, Színház 2018/7–9, 6–9., 2018
Kricsfalusi Beatrix: Vihar utáni csönd: avagy a #metoo mint a polgári illúziószínház allegóriája, Színház 2018/7–9, 91–94., 2018
Kricsfalusi Beatrix: Az aktivista büszkeség napja: PanoDráma: A csodát magunktól kell várni. Rózsa Milán emlékére / Átrium Filmszínház, Revizor Kritikai Portál 2017.07.19., 2017
Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás – Tamás Ábel: Előszó, In: Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás – Tamás Ábel (szerk.): Média- és kultúratudomány. Kézikönyv, Budapest: Ráció, 7-11., 2018
Kricsfalusi Beatrix: Színház mindenen túl. Politikus színház a posztpolitika korában, In: Színházi politika # politika színház. Szerk. Antal Klaudia – Pandur Petra – P. Müller Péter. Pécs, Kronosz, 15–29., 2018
Kricsfalusi Beatrix: Az apolitikusság látszatának művészete. Andrij Zsoldak kolozsvári Rosmersholm-rendezéséről, In: Színház és társadalom, szerk. Deres Kornélia – Herczog Noémi, JAK-Prae, 263–291., 2018
Kricsfalusi Beatrix: Ellenálló szövegek. A színház nem-dramatikus megszakításai, Budapest: Ráció, 2015
Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás – Tamás Ábel (szerk.): Média- és kultúratudomány. Kézikönyv, Budapest: Ráció, 2018
Kricsfalusi Beatrix: Vom Metadrama zum postdramatischen Theater. Spielarten der dramatischen Selbstreflexion in zeitgenössischen deutschsprachigen Theatertexten, Wien: Praesens (megjelenés alatt), 2019
Kricsfalusi Beatrix: Rendkívüli állapot. A színház esztétikájának politikussága, Budapest: Kijárat Kiadó (megjelenés alatt), 2019
Kricsfalusi Beatrix: A szabad akarat diadala? Cigány magyar / a Tudás Hatalom és a Mentőcsónak Egység előadása, Revizor Kritikai Portál, 2019
Kricsfalusi Beatrix: Mi nem így mondjuk. Strindberg: Júlia kisasszony/ Debreceni Csokonai Nemzeti Színház, Revizor Kritikai Portál, 2018
Back »