Contemporary theories of space and spatiality in the Central Eastern European context  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
115870
Type K
Principal investigator Faragó, László
Title in Hungarian Kortárs térelméletek közép-kelet-európai kontextusban.
Title in English Contemporary theories of space and spatiality in the Central Eastern European context
Keywords in Hungarian térelmélet, tér, hely, terület, régió, területi politika, területfejlesztés
Keywords in English theory of space, place, territory, region, regional policy, regional development
Discipline
Regional Studies (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Philosophy (Council of Humanities and Social Sciences)15 %
Ortelius classification: Philosophy of science
Sociology (Council of Humanities and Social Sciences)15 %
Ortelius classification: Social changes
Panel Economics
Department or equivalent Institute for Regional Studies (Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences)
Participants Berger, Viktor
Berki, Márton
Czirfusz, Márton
Egyed, Ildikó
Egyed, Ildikó
Fabók, Márton
Ginelli, Zoltán Szabolcs
Tagai, Gergely
Timár, Judit
Uszkai, Andrea
Varró, Krisztina
Starting date 2015-09-01
Closing date 2018-08-31
Funding (in million HUF) 11.528
FTE (full time equivalent) 6.41
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A nemzetközi és a hazai szakirodalom feldolgozását követően négy koncepciónyalábba soroltuk a Kelet-Közép-Európában ma is releváns térkoncepciókat, amelyek a tértudományokban való nemzetközi megjelenésük és megerősödésük alapján kronologikus sorrendet is alkotnak. Megkülönböztettük • a pozitivisztikus tértudományt, amely az empirizmus alapjain állva elsősorban kvantitatív/statisztikai tudományos módszereket alkalmaz (1950–1960-as évektől napjainkig), • az ideológiailag elkötelezett marxista és feminista földrajzi irányzatokat (1960-as évek végétől napjainkig), • a posztmodern kor különféle térfelfogásait (1980-as évektől napjainkig), • és az új materialista relacionális térfelfogásokat (2000–es évektől napjainkig). Feltártuk ezeknek az irányzatoknak az általános elméleti alapjait, paradigmatikus kereteit és egy-egy témát mélyebben is kidolgoztunk, vagy bemutattuk azok gyakorlati alkalmazását. Kutatási eredményeinket workshopokon, konferenciákon megvitattuk, publikációkban közreadtuk, egy MTA doktori és két PhD értekezésbe beépítettük, majd a „Kortárs térelméletek kelet-közép-európai kontextusban” c. kötetünk 19 (+1) fejezetében (31,5 ív terjedelemben) összegeztük.
Results in English
After conducting a review of the international and domestic literature, we structured the concepts of space of current relevance in the CEE area into four distinct conceptual sets displaying a chronological order on the basis of their emergence and adaptation by spatial sciences in the international academic arena. We distinguished between • empirically grounded positivist spatial sciences applying predominantly quantitative/statistical scientific methods (from the 1950–1960s to the present), • ideologically committed Marxist and feminist geographical currents (from the end of the 1960s to the present), • various Postmodern spatial concepts (from the 1980s to the present), • and new materialist relational concepts of space (from the 2000s to the present). We unearthed the general theoretical bases and paradigmatic frameworks of these approaches and conducted more in-depth analyses or demonstrated the practical applicability of various subjects. Our research results were discussed in the framework of several workshops, conferences, disseminated in publications, integrated into an MTA doctoral dissertation and two Ph.D dissertations and summarized in the 19 (+1) chapters (31.5 printed sheets) of the volume of studies entitled „Current spatial theories in a Central Eastern European context”.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115870
Decision
Yes

 

List of publications

 
Faragó László (szerk): Kortárs térelméletek kelet-közép-európai kontextusban, Dialóg Campus Kiadó, 2018
Faragó László, Varró Krisztina: Shifts in EU cohesion policy and processes of peripherialization: A view from Central Eastern Europe, EUROPEAN SPATIAL RESEARCH AND POLICY 23:(1) pp. 5-19., 2016
Faragó László: Téri Lét. Társdalomtér-elméleti alapvetések, MTA doktori értekezés 288 p., 2016
Faragó László: Az EU területi politikájának a változásai közép-kelet-európai nézőpontból., Tér és Társadalom. 30:(2) pp. 3-22., 2016
Faragó László: Társadalmi-területi egyenlőtlenségek., Tér és Társadalom, 30:(3) pp. 118-123., 2016
Faragó László, Varró Krisztina: Shifts in EU cohesion policy and processes of peripherialization: A view from Central Eastern Europe., European Spatial Research and Policy, 23:(1) pp. 5-19., 2016
Varró Krisztina: Divergens térfelfogások a tértudományokban – hogyan tovább?, Tér és Társadalom, 32(2), 21-40., 2018
Timár Judit: Az egyenlőtlen térbeli fejlődés – a konceptualizálás hiánya és lehetőségei., Tér és Társadalom 30 (3), 106−112., 2016
Czirfusz Márton: Making the Space-Economy of Socialist Hungary: The Significance of the Division of Labor., Hungarian Cultural Studies. e-Journal of the American Hungarian Educators Association, Volume 8., 2015
Czirfusz Márton: Gazdaságelméletek, térelméletek és a gazdaságföldrajz oktatása., Pajtókné Tari Ilona, Tóth Antal (szerk.) Magyar Földrajzi Napok 2016: Absztraktkötet : VIII. Magyar Földrajzi Konferencia : XVI. Geográfus Doktoranduszok Országos Konfere, 2016
Berki Márton: Érzékelt tér, elgondolt tér, megélt tér: A térbeliség trialektikája egy budapesti barnamező-rehabilitációs beruházás példáján., Tér és Társadalom 31. 2., pp. 23–43., 2017
Berki Márton: A földrajzi lépték változó értelmezése és a cselekvőhálózat-elmélet., Földrajzi Közlemények 141. 3., pp. 203–215., 2017
Faragó László: Téri Lét. Társdalomtér-elméleti alapvetések, MTA doktori értekezés 288 p., 2016
Faragó László: Autopoietikus (társadalmi) terek koncepciója., Tér és Társadalom 31:1 pp. 7-29., 2017
Faragó L, Scott J.: Policy governance from an autopoietic perspective: revisiting Hungary’s regionalization experience., European Planning Studies (Q1) 25: 6. 1034-1052., 2017
Czirfusz Márton: Creativity and culture in reproducing uneven development across Central and Eastern Europe., In: Lux G, Horváth Gy (szerk.): The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. 340 p. London; New York: Routledge, 2017. pp. 106-119. (ISBN, 2017
Faragó L, Mezei C.: Managing regional disparities, In: Lux G, Horváth Gy (szerk.) The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. 340 p.London; New York: Routledge, 2017. pp. 139-174. ISBN:97, 2017
Varró K., Faragó L.: The Politics of Spatial Policy and Governance in Post-1990 Hungary: The Interplay Between European and National Discourses of Space, EUROPEAN PLANNING STUDIES 24:(1) pp. 39-60., 2016
Czirfusz Márton: A gazdaságföldrajz elméletei gazdaságról és térről – tanulságok a gazdaságföldrajz oktatása számára., Földrajzi Közlemények, 141. 3. pp. 192–202., 2017
Egyed Ildikó: A francia területfejlesztés változó paradigmái. p. 199., PhD értekezés, 2017
Ginelli Zoltán: The historical geographies of the „quantitative revolution”: The transnational history of central place theory. PhD doktori értekezés. 165 p., Kézirat műhelyvitára, 2018
Berger Viktor: Rob Shields térelmélete – a spatializációtól a kulturális topológiáig. In Berger Viktor: Térré szőtt társadalom. A tér kategóriája a szociológiaelméletekben. Budapest: L’Harmattan – Könyvpont, 189–204., Megjelent könyv, 2018
Ginelli Zoltán: Hungarian Experts in Nkrumah’s Ghana: Decolonization and Semiperipheral Postcoloniality in Socialist Hungary., Mezosfera, 2018
Egyed Ildikó: From uniformity towards unequality in regional development policy: the case of France, DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 8:(3) pp. 32-51. (2016), 2016
Ginelli Zoltán: „Posztok” között: Posztkolonializmus és posztszocializmus Kelet-Európában. Leadott kézirat, lektorálás alatt, Tér és Társadalom, 2018
Ginelli Zoltán: A tudományos tudás földrajza: hogyan tegyük helyre a tudományt? Leadott kézirat lektorálás alatt, Jel-Kép: A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Folyóirata, 4., 2018
Ginelli Zoltán: ): Critical Remarks on the “Sovietization” of Hungarian Human Geography. Megjelenés alatt, HÎNCU, Adela – KARÁDY Viktor szerk.: The Social Sciences in the Other Europe since 1945. Budapest, Pasts, Inc., Central European University., 2018
Ginelli Zoltán: Critical Remarks on the “Sovietization” of Hungarian Human Geography. In HÎNCU, Adela – KARÁDY Viktor szerk.: The Social Sciences in the Other Europe since 1945. Budapest, Pasts, Inc., Könyv megjelenés alatt, 2019
Berki Márton: Geographical Scale's Changing Conceptualisation and Actor-Network Theory: A View from Central and Eastern Europe, Wanda Miczorek (szerk.): Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: Challenges for Innovative Place-based Policies: Abstract book. 91 p. ISBN:978-1-897721-62-9, 2017
Egyed Ildikó: Marginalized elements and all-encompassing structures: theoretical contributions to the notions of lived space and the everyday life, Wanda Miczorek (szerk.): Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: Challenges for Innovative Place-based Policies: Abstract book. 91 p., 2017
Faragó László: The concept of autopoietic closed systems and the functioning of the spaces of the European Union, Wanda Miczorek (szerk.): Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: Challenges for Innovative Place-based Policies: Abstract book. 91 p., 2017
Fabók Márton: Materiality and spatiality: Changing spaces of electricity provision in Hungary, Wanda Miczorek (szerk.): Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: Challenges for Innovative Place-based Policies: Abstract book. 91 p., 2017
Tagai Gergely: The evolution of absolute space: From the philosophical roots of the concept, to its current role in social sciences, Wanda Miczorek (szerk.): Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: Challenges for Innovative Place-based Policies: Abstract book. 91 p., 2017
Czirfusz Márton: Spatiality and the Central and Eastern European workfare state, Wanda Miczorek (szerk.): Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: Challenges for Innovative Place-based Policies: Abstract book. 91 p., 2017
Timár Judit: Revisiting the theory on the 'production of space' in order to better understand and challenge socio-spatial inequaities in CEE, Wanda Miczorek (szerk.): Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: Challenges for Innovative Place-based Policies: Abstract book. 82. o., 2017

 

Events of the project

 
2018-03-23 10:55:04
Résztvevők változása
2017-02-24 14:05:46
Résztvevők változása
2016-12-20 09:43:18
Résztvevők változása
2016-11-25 14:39:40
Résztvevők változása
2015-11-12 08:47:04
Résztvevők változása
Back »