Assembly and physiological role of the endoplasmic reticulum/plasma membrane microdomain in polarized epithelial cells  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
115974
Type PD
Principal investigator Maléth, József
Title in Hungarian Az endoplazmatikus retikulum - plazma membrán mikrodomének összetétele és fiziológiai szerepe a polarizált epitél sejtekben
Title in English Assembly and physiological role of the endoplasmic reticulum/plasma membrane microdomain in polarized epithelial cells
Keywords in Hungarian epitél sejt jelátvitel, calcium szignalizáció, exokrin hasnyálmirigy, endoplazmatikus retikulum, mikrodomén
Keywords in English epithelial signalling, calcium signalling, exocrine pancreas, endoplasmic reticulum, microdomain
Discipline
Cell differentiation, physiology and dynamics (Council of Medical and Biological Sciences)50 %
Gastroenterology, hepatology (Council of Medical and Biological Sciences)30 %
Ortelius classification: Gastroenterology
Signal transduction (Council of Medical and Biological Sciences)20 %
Panel Cellular and Developmental Biology
Department or equivalent First Department of Medicine (University of Szeged)
Participants Madácsy, Tamara Éva
Starting date 2015-09-01
Closing date 2017-12-31
Funding (in million HUF) 19.658
FTE (full time equivalent) 2.53
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat során célul tűztük ki az ER/PM mikrodomének (MD) összetételének és fiziológiai szerepének vizsgálatát polarizált epitél sejtekben. Mivel 2017-ben elnyertem az MTA Lendület pályázatát, az OTKA PD pályázatot a szabályoknak megfelelően 2017 december 31-én kellett lezárnom. Fontos, hogy az OTKA pályázat számos kísérlet elvégzését tette lehetővé, ami nagymértékben hozzájárult a Lendület pályázat elnyeréséhez. Az ER/PM mikrodomének molekuláris komponensei közül az ANO8 szerepét vizsgáltuk a store operated Ca2+ entry szabályzásában. Shmuel Muallem-mel kollaborációban kimutattuk, hogy az ANO8 kölcsönhatásba lép az ER Ca2+ szenzor Stim1-el, ami stabilizálja a Stim1-Orai1 komplexeket, növeli számukat, valamint fokozza az Orai1 csatorna lassú Ca2+ függő inaktivációját. Vizsgáltuk továbbá az ER/PM mikrodomének szerepét a cAMP és Ca2+ szignalizáció kapcsolatában, valamint az epitél sejtek élettani funkciójában. Kimutattuk, hogy az Orai1, illetve az E-Syt1 fehérjék, jelenléte szignifikáns mértékben fokozta az adenil-cikláz 8 általi cAMP termelést. Emellett igazoltuk, hogy a duktális epitél sejtek iontranszportját ER/PM MD-ekben található fehérjék jelentősen befolyásolják. Az Orai1 gátlása csökkenti az akut pankreatitisz súlyosságát és visszaállítja a folyadék szekréciót. A projekt eredményeiből ezidáig 3 publikáció készült, melyek beküldése folyamatban van.
Results in English
In this research project our aim was to determine the composition and physiological role of ER/PM microdomains (MD) in polarized epithelial cells. Due to my successful application for the HAS Momentum Grant I had to end the OTKA PD project on 2017 December 31 according to the regulations. It is important to highlight that the OTKA grant support made possible to conduct several experiments that contributed to the successful application for the Momentum grant. In this project we studied the role of ANO8, an ER/PM MD protein, in the regulation of the store operated Ca2+ entry. In collaboration with Shmuel Muallem we showed that ANO8 interacts with the ER Ca2+ sensor Stim1 that seems to stabilize the Stim1-Orai1 complex, increasing the number of Stim1 puncta and increases the slow Ca2+ dependent inactivation of Orai1. We also investigated the role of ER/PM MDs in the connection of cAMP and Ca2+ signaling and in the physiological functions of epithel cells. We showed that the presence of Orai1and E-Syt1 significantly increased the cAMP production by adenylyl cyclase 8. We also showed that the ER/PM proteins have a significant role in the ion transport regulation of the pancreatic ductal epithelia. We showed that the inhibition of Orai1 decreases the severity of acute pancreatitis and restores fluid secretion. We prepared 3 manuscripts based on the results of the project, which will be submitted.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=115974
Decision
Yes

 

List of publications

 
Hegyi P, Wilschanski M, Muallem S, Lukacs GL, Sahin-Tóth M, Uc A, Gray MA, Rakonczay Z Jr, Maléth J: CFTR: A New Horizon in the Pathomechanism and Treatment of Pancreatitis., Rev Physiol Biochem Pharmacol. 2016;170:37-66., 2016
Maléth J, Hegyi P.: Ca2+ toxicity and mitochondrial damage in acute pancreatitis: translational overview., Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2016 Aug 5;371(1700). pii: 20150425., 2016
Szentesi A, Tóth E, Bálint E, Fanczal J, Madácsy T, Laczkó D, Ignáth I, Balázs A, Pallagi P, Maléth J, Rakonczay Z Jr, Kui B, Illés D, Márta K, Blaskó Á, Demcsák A, Párniczky A, Pár G, Gódi S, Mosztbacher D, Szücs Á, Halász A, Izbéki F, Farkas N, Hegyi P; Hungarian Pancreatic Study Group: Analysis of Research Activity in Gastroenterology: Pancreatitis Is in Real Danger, Plos ONE, 2016
Szikora S, Földi I, Tóth K, Migh E, Vig A, Bugyi B, Maléth J, Hegyi P, Kaltenecker P, Sanchez-Soriano N, Mihály J.: The formin DAAM is required for coordination of the actin and microtubule cytoskeleton in axonal growth cones., J Cell Sci., 2017

 

Events of the project

 
2017-12-21 09:14:58
Résztvevők változása
Back »