Experimental research of preference-based product choice behaviour  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
116040
Type K
Principal investigator Veres, Zoltán
Title in Hungarian Preferencia-alapú termékválasztási magatartás kísérletes kutatása
Title in English Experimental research of preference-based product choice behaviour
Keywords in Hungarian preferenciák; termékattribútumok; hasznosságok; választás
Keywords in English preferences; product-attributes; utilities; choice
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Market study
Panel Economics
Department or equivalent Marketing (University of Pannonia)
Participants Bátor, Attila
Hámornik, Balázs Péter
Sasné, Grósz Annamária
Tarján, Tamás
Starting date 2015-09-01
Closing date 2018-09-30
Funding (in million HUF) 13.552
FTE (full time equivalent) 3.40
state running project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás célja az volt, hogy a preferencia-alapú szekvenciális fogyasztói termékválasztás inkonzisztenciáinak jellegét és mértékét statisztikai elemzéssel, általánosítható erővel tárjuk fel. Kerestük továbbá, hogy kimutatható-e magatartási szegmentáltság a választásban. Az adatok elemzése alapján állítható, hogy a fogyasztói döntés eloszlásának átlaga valahol a teljesen kontrollált és a teljesen random végpontok között helyezkedik el; az előbbi (tranzitív) végponthoz kissé közelebb, míg a vaktában előálló választástól távolabb, továbbá jellemző, hogy a termék komplexitása erősíti a választás heurisztikus/random jellegét. Azt lehet állítani, hogy válaszadók csaknem kétharmada, 60-65 százaléka véletlenszerűen választ, míg mintegy 9%-a hibátlanul. A maradék kb. 25-30 százalék "törekszik" a hibátlan választásra. Megjegyezzük, hogy általánosságban nem állítható a fogyasztói viselkedés inkonzisztenciája (intranzitivitása). Szignifikáns arányban tapasztaltuk ugyanis a feladat tranzitív megoldását is. A kutatásban bevezetett agyi preferenciafüggvény lehet mind determinisztikus mind sztochasztikus mapping, más szavakkal a mögöttes preferenciából megnyilvánuló választás természeténél fogva lehet determinisztikus és sztochasztikus. Bolti szituációban a termékkategóriák választása során az egyes kategóriák között szignifikáns magatartás-különbségek tapasztalhatók. Az egyén szerepe fontosabb, mint a kategória maga, vagyis a választás jobban függ az egyéntől, mint a terméktől.
Results in English
The aim of the research was to explore the inconsistent character and extent of the preference-based sequential consumer product choice with statistical analysis and generalizable force. It was additionally searched, whether any behavioral segmentation can be shown in the choice. Based on the data analysis it can be stated that average of sequential consumer decisions lies between the fully self-controlled and fully random endpoints, closer to the former (transitive) one. Besides it was proved that product complexity reinforces random nature of choice. We can state that almost 2/3 of the respondents, 60-65 percent selects randomly, while approximately 9 percent without error. The rest cca. 25-30 percent tries for a precise selection. It is to underline that inconsistency (intransitivity) of consumer behavior cannot be declared as a general phenomenon. Also transitive solution of the task has been experienced in a significant volume. In the research introduced preference brain function can be either deterministic or stochastic mapping, in other words the choice revealed from underlying preference can be deterministic or stochastic by nature. In-store situation significant behavioral differences can be experienced between certain categories when selecting among them. The role of the individual is more important than the category itself, i.e. choice depends rather ont he individual than the product.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=116040
Decision
Yes

 

List of publications

 
Veres Zoltán - Platz Petra: Questioning the validity of an economic axiom in marketing context, Adamantios Diamantopoulos, Bodo B. Schlegelmilch, Arnold Schuh, and Udo Wagner (eds.): Proceedings of the 6th EMAC Regional Conference, 2015
Veres Zoltán - Tarján Tamás: Intransitive Consumer Preferences in a Multiattribute Choice Experiment, Suresh, P. (ed.): Proceedings of 15th Research World International Conference, Taipei, Taiwan, IRAJ, Bhubaneswar (India), 2016
Veres Zoltán - Tarján Tamás - Hámornik Balázs Péter: A termékattribútumokkal kapcsolatos fogyasztói preferenciák szerveződése: mikor várhatunk el tranzitív vagy intranzitív preferenciákat?, Alkalmazott Tudományok II. Fóruma, Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, 721-737. ol., ISBN 978-963-7159-99-2, 2015
Pethő Beáta - Veres Zoltán - Bátor Attila - Tarján Tamás: Preferencia-alapú termékválasztási magatartás kísérletes instore kutatása szemkamera segítségével, Fehér – Kiss – Soós – Szakály (szerk.): Hitelesség és Értékorientáció a Marketingben, EMOK XXII. Országos Konferencia, Tanulmánykötet, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2016
Veres Zoltán - Tarján Tamás: A Critique on the Modelling of Consumers' Choice Decisions, Academy of Marketing Science / IESEG School of Management World Congress, Paris, 2016
Veres Zoltán: In-person and out-person factors in perception of product attributes, Groza, M.D. – Ragland, Ch.B. (eds.): Marketing Challenges in a Turbulent Business Environment, Springer International Publishing, Cham (Switzerland), 370-376. o.,, 2016
Pethő Beáta: Involvement of Students in Experimental In-Store Research Projects, Proceedings of the 5th Global Academic Meeting, European Scientific Institute, Budapest, 133-138. o., 2016
Pethő Beáta - Veres Zoltán: Mire mennyi időt szánunk a boltok polcai előtt? Egy eye tracking vizsgálat tapasztalatai, Trade magazin, XII. évf., 4. sz., 112-113., 2017
Veres Zoltán - Tarján Tamás: Choix de produit sur les différents niveaux de conscience, International Conference on Business and Management, Marrakech, 24-26 Nov, Proceedings (ed.: Hanane Ellioua), p. 81., 2016
Veres Zoltán - Tarján Tamás: Intransitive Consumer Preferences in a Multiattribute Choice Experiment, International Journal of Management and Applied Science, Vol. 2, Issue 4, pp. 75-79, 2016
Veres Zoltán - Tarján Tamás: A Critique on the Modelling of Consumers’ Choice Decisions, Rossi, P. (ed.): Marketing at the Confluence between Entertainment and Analytics, Springer International Publishing, Cham (Switzerland), 963-968. o., 2017
Pethő Beáta - Veres Zoltán – Bátor Attila – Tarján Tamás: Preferencia-alapú termékválasztási magatartás kísérletes instore kutatása szemkamera segítségével, Marketing&Menedzsment, LI. évf., EMOK különszám, 28-37. ol., 2017
Veres Zoltán - Tarján Tamás: A fogyasztói termékválasztás egyéni (agyi) preferenciafüggvénye, Szigma, XLIX. évf., 3-4. sz., 41-61. ol., 2018
Veres Zoltán - Tarján Tamás: Szekvenciális fogyasztói termékválasztás döntési kontinuuma, Közgazdasági Szemle, LXV. évf., május, 525-550. ol., 2018
Veres Zoltán - Kiss Orhidea: Decision Continuum of Consumers’ Product Choice, Latin America Advances in Consumer Research, Volume 4, Association for Consumer Research, pp. 48-49., 2017
Veres Zoltán - Kaszai Ildikó: Choice Behavior in Multiattribute Consumer Decision Making, Global Conference on Business and Finance Proceedings, Vol. 13, No. 1, The IBFR, Kailua-Kona (HI), USA, pp. 170-172., 2018
Veres Zoltán: Management Preferences in Performance-Based Online Marketing, Proceedings of the ICSSE International Conference, Santiago de Chile, Chile, 13-14 February, pp. 20-23., 2018
Veres Zoltán - Tarján Tamás - Pethő Beáta: In-store Decision Time versus Product Category, Proceedings of the IIER, International Conference, Jerusalem, Israel, 23-24 February, pp. 20-22., 2018
Tarján Tamás - Veres Zoltán: Choice Behavior Segments In Selection Of Complex Products, Proceedings of the Clute International Conference. 3-7 June, Barcelona (Spain), ISSN 2157-9660 (online), The Clute Institute, pp. 131/1-131/4., 2018
Sasné Grósz Annamária - Veres Zoltán: Identity and Consumer Preferences of Transylvanian Hungarians, Global Marketing Conference at Tokyo Proceedings (July 2018). pp. 755-766., 2018
Veres Zoltán - Tarján Tamás - Hargitai Dávid Máté: A fogyasztói termékválasztás sztochasztikus modellezése, A hatékony marketing. EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete. Selye János Egyetem: Komárom. ISBN: 978-80-8122-2 pp. 183–190., 2018
Sasné Grósz Annamária - Veres Zoltán: Magyar identitás és fogyasztói preferenciák Erdélyben, A hatékony marketing. EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete. Selye János Egyetem: Komárom. ISBN: 978-80-8122-2 pp. 793–802., 2018
Varga-Toldi Katalin - Veres Zoltán: Vezetési tanácsadási projektek minőségi dimenziói - elméleti megfontolások és empirikus eredmények, A hatékony marketing. EMOK 2018 Nemzetközi Tudományos Konferencia konferenciakötete. Selye János Egyetem: Komárom. ISBN: 978-80-8122-2 pp. 950–958., 2018
Veres Zoltán - Tarján Tamás: A fogyasztói termékválasztási döntések tudatosság-véletlenszerűség kontinuuma, Tükröződés, EMOK XXIII. Országos Konferencia, Tanulmánykötet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, https://emok.hu/emok2017/tanulmanykotet/d536, 2017
Veres Zoltán - Sasné Grósz Annamária - Hargitai Dávid Máté - Liska Fanny: Kvalitatív szöveganalitika a fogyasztói preferenciák kutatásában, Tükröződés, EMOK XXIII. Országos Konferencia, Tanulmánykötet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, https://emok.hu/emok2017/tanulmanykotet/d578, 2017
Veres Zoltán - Tarján Tamás: Szekvenciális fogyasztói termékválasztás döntési kontinuuma, Közgazdasági Szemle, LXV. évf., május, 525-550. ol., 2018
Veres Zoltán - Tarján Tamás: A fogyasztói termékválasztás egyéni (agyi) preferenciafüggvénye, Szigma, XLIX. évf., 3-4. sz., 41-61. ol., 2018
Veres Zoltán - Tarján Tamás - Pethő Beáta: In-store Decision Time versus Product Category, International Journal of Management and Applied Science, Vol. 4, Issue 4, 42-44, 2018
Veres Zoltán: Management Preferences in Performance-Based Online Marketing, Proceedings of the ICSSE International Conference, Santiago de Chile, Chile, 13-14 February, pp. 20-23., 2018
Sasné Grósz Annamária - Veres Zoltán: Identity and Consumer Preferences of Transylvanian Hungarians, Global Marketing Conference at Tokyo Proceedings (July 2018). pp. 755-766., 2018
Varga-Toldi Katalin - Veres Zoltán: Utility Attributes and Quality Dimensions of Management Consulting Projects, Proceedings of IMP Conference, Marseille, 2018
Hargitai Dávid Máté: Stakeholder Attitudes in Hungarian Athletics - Qualitative Analysis, Pannon Management Review, Volume 7, Issue 1, 73-108., 2018

 

Events of the project

 
2017-09-05 13:55:27
Résztvevők változása
Back »